Звіт мвф по країні №16/25 україна звіт з технічної допомоги: зменшення внесків у фонди соціального забезпечення І удосконалення системи оподаткування корпорацій та малих підприємствPdf просмотр
Сторінка8/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Високе споживання алкоголю призводить до значних витрат на охорону
здоров’я. Частка випадків смерті (осіб обох статей), пов'язаної зі споживанням алкоголю, становить в Україні 34,4%, тоді як у більшості інших країн цей показник становить від 3% до
6%
62
. Це значною мірою пояснює, чому в Україні спостерігається рідкісна ситуація падіння очікуваної тривалості життя та високої смертності, що протягом останніх 15 років призводила до стійкого падіння чисельності населення
63
. Тісний зв'язок між собою мають також споживання алкоголю та рівень самогубств
64
. Україна має один із найвищих у світі рівнів самогубств, за яким, за даними ВООЗ, вона посідає 16-те місце серед 170 країн.
108.
Величезні негативні екстерналії (зовнішні наслідки) споживання алкоголю в
Україні виправдовують застосування більш агресивного підходу до підвищення
ставок акцизів на алкогольні напої. Віддавна спостерігається негативний зворотній зв'язок між рівнем оподаткування та надмірним пияцтвом. У літературі, присвяченій оцінці дієвості податкової політики по відношенню до алкоголю, представлено переконливі емпіричні докази того, що підвищення ціни на алкоголь знижує надмірне споживання алкоголю та рівень пов'язаної з ним шкоди
65
. Підвищення акцизних податків на алкоголь продемонструвало свою ефективність як стратегії захисту громадського здоров'я, тому в
Україні було б цілком доцільно встановити підвищені ставки, особливо з огляду на найгірші показники споживання алкоголю та супутньої шкоди в умовах найнижчих ставок акцизу у світі.
61
При цьому Україна є одним із найбільших споживачів тютюну у світі, посідаючи 18-те місце серед 182 країн (за даними TobaccoAtlas).
62
WHO, там же.
Частка випадків смерті чоловіків в Україні, пов'язаних з алкоголем становила
40%.
63
N. Levchuk (2009), “Alcohol and Mortality in Ukraine” («Алкоголь і смертність в Україні»), Max
Planck Institute for Demographic research, WP 2009-017. http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2009-017.pdf
64
M. Pompili, International Journal of Environmental Research on Public Health, 2010 7(4)
65
R.W. Elder, et al, (2010), “The effectiveness of tax policy interventions for reducing excessive alcohol consumption and related harms” («Дієвість заходів податкової політики у зниженні надмірного споживання алкоголю та супутньої шкоди»), American Journal of Preventive Medicine, 38 (2).
Автори розглядають у своїй роботі 72 технічних звіти про результати оцінки результатів, які мають стосунок до сфери громадського здоров'я (наприклад, рівень розгульного пияцтва, кількість випадків загибелі людей в аваріях, пов'язаних з алкоголем).

71

Строки сплати акцизного податку
109.
Ключовою характеристикою конструкції акцизного податку є строк його
сплати. Як правило, акцизи справляються за місцем виробництва при першій реалізації підакцизного товару. Такий підхід має важливі переваги: його набагато легше контролювати та немає потреби у створенні системи податкового кредиту (як у випадку ПДВ). Там, де податок справляється в дальших точках ланцюжка постачання, сплата акцизного податку відстрочується, що тягне за собою фінансові вигоди для платників податків, що знаходяться далі в ланцюжку постачання, та одночасно суттєво збільшує адміністративний тягар для системи в цілому та робить її більш вразливою до незаконної торгівлі підакцизними товарами. З огляду на це, питання строків сплати є особливо важливим для виробників алкогольних напоїв (ВАН), оскільки вони можуть закуповувати чистий спирт на спиртзаводі для виготовлення алкогольних напоїв, і в цьому разі створюється можливість оподаткувати реалізацію чистого спирту та створити кредит за операцією реалізації алкогольних напоїв дистрибуторам.
110.
У системі, що застосовується в Україні, ці два варіанти об'єднано. Акциз сплачується під час реалізації товару виробниками своїм покупцям (дистрибуторам), але вони мають гарантувати оплату під час придбання чистого спирту у спиртзаводу. Виробник надає ДФС вексель на суму акцизу, що підлягає сплаті за використаний у виробництві чистий спирт. Погашення векселю здійснюється під час сплати акцизу виробником — так, ніби це є системою віртуального зворотного кредиту. За відсутності документальних підтверджень того, що етиловий спирт було використано для виробництва та реалізації алкогольних напоїв, або доказів його використання в інших цілях, ДФС використовує надану гарантію.
111.
Така система вимагає здійснення детального та трудомісткого контролю з боку
ДФС уздовж усього ланцюжка виробництва та дистрибуції, що значно підвищує
вартість дотримання законодавства для платників податків. Моніторинг ланцюжка поставок здійснюється у зв'язку з тим, що ДФС контролює різні точки доставки та одержання чистого спирту та алкогольних напоїв, перевіряє документацію та продукцію на кожному кроці, підтверджує, що продукцію не було відправлено на чорний ринок без сплати податку. Документація підтверджувати відповідність операцій реалізації алкогольних напоїв (та справляння відповідного акцизу) обсягам закупівлі чистого спирту з метою погашення гарантій (векселів). Ця система не дуже добре виглядає на тлі простого справляння акцизу в момент реалізації чистого спирту, особливо з огляду на те, що в
Україні чистий спирт виробляється та реалізовується одним-єдиним державним монопольним підприємством «Укрспирт». У такому разі можна було б застосувати систему податкового кредиту для виробників алкогольних напоїв, подібну до системи ПДВ, через яку здійснюється контроль відшкодувань і звільнень.

72

Звільнення від оподаткування
112.
Етиловий спирт може використовуватись не лише для виробництва
алкогольних напоїв, і ці види його використання не повинні оподатковуватись
акцизом. Це стосується будь-якої моделі акцизного податку та тягне за собою ризик використання чистого спирту для незаконного виробництва напоїв. На даний час в Україні на чистий спирт, що використовується в медичних цілях або в хімічній промисловості, встановлено нульову ставку, але зазначені кінцеві користувачі мають право придбавати етиловий спирт лише в межах квоти, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Тут застосовується така сама адміністративна система: уповноважені покупці мають надати вексель під час купівлі етилового спирту, а потім надати підтвердження повного використання квоти для виготовлення дозволеної продукції. Якщо це не буде зроблено,
ДФС стягує кошти за векселем. За альтернативною системою для таких користувачів чистого спирту буде запроваджено механізм відшкодування. Досвід одержання відшкодувань платниками податків у ДФС є негативним, тому вони опиратимуться впровадженню цієї системи, але цей підхід забезпечує більш ефективне справляння податку, оскільки чітко виділяє зони підвищеного ризику. Тут ДФС може стати в нагоді технічна допомога у сфері адміністрування надходжень, щоб дати їй змогу адаптуватися до відшкодувань як звичайного елементу системи акцизного податку.

113.
Описане тут звільнення має надаватися всім кінцевим користувачам етилового
спирту, крім виробників алкогольних напоїв. На даний час це не так, адже звільнення від сплати надається в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України для певного числа видів діяльності. Зазначене обмеження найбільше позначається саме на «Укрспирті», оскільки воно не дає йому змоги здійснювати вертикальну інтеграцію у сфері виробництва товарів, не включених до списку товарів, звільнених від оподаткування акцизом. Замість того, щоб оподатковувати всю продукцію, що виробляється з етилового спирту (крім тієї, на яку вже зараз установлено нульову ставку), так, ніби ця продукція є алкогольними напоями, у центрі уваги під час контролю має перебувати діяльність «Укрспирту» з метою запобігання використанню чистого спирту в незаконний спосіб. У цій сфері можуть втрачатися величезні можливості для розширення обсягів виробництва, особливо в царині біопалива, яке може імпортуватися з відповідною класифікацією, а отже й без сплати акцизів.
114.
Україна має найвищий у світі рівень споживання незареєстрованого алкоголю
у світі. Більше половини сукупного обсягу споживання припадає в Україні на споживання самогону або незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Така частка є винятково високою за міжнародними стандартами. Відповідний показник у Білорусі, що є однією з небагатьох країн із аналогічною моделлю споживання алкоголю, становить 22%, а у США —
6%. Така ситуація тягне за собою подвійні (негативні) наслідки: підвищує ризики споживання алкоголю та сприяє уникненню оподаткування. Це саме по собі вказує на те, що чинна система не працює.

73

Рекомендації

Підвищити акцизи на пиво до 2,48 грн. за літр та 3,10 грн. за літр протягом наступних двох років.

Підвищити ставку акцизу на вино з 0,01 грн. за літр до 0,05 грн. за літр і 0.1 грн. за літр протягом наступних двох років.

Підвищити ставку акцизу на міцні алкогольні напої з 70,53 грн. за літр до 105 грн. за літр і 123 грн. за літр протягом наступних двох років.

Підвищити ставку акцизу на сигарети з 227,3 грн. за тисячу штук до 273 грн. за тисячу штук і 295,5 грн. за тисячу штук протягом наступних двох років.

Здійснювати оподаткування реалізації чистого спирту та запровадити податковий кредит проти податку з реалізованих алкогольних напоїв і скасувати систему гарантій (векселів).

Установити нульову ставку по всіх продуктах, що виробляються з етилового спирту та не призначені для споживання людьми, і передбачити відшкодування сплаченого податку.

Віднести до пріоритетних завдань здійснення контролю над діяльністю «Укрспирту» та суб'єктів, що звертаються по відшкодування, для того, щоб запобігти незаконному використанню етилового спирту.

Звернутися по технічну допомогу в налагодженні вищезгаданої програми контролю та процесу відшкодування.
V. П
ОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

A. Поточна доходність
115.
Надходження від ППП впали до свого найнижчого рівня з 2006 року та є зараз
набагато нижчими від середнього значення по регіону. Надходження від ППП знизились приблизно з 4% ВВП у 2011 році до 2,6% (40,2 млрд грн.) у 2014 році. Цей показник є найнижчим із 2006 року та набагато нижчим за середній рівень по регіону (див. таблицю 23)
66
Варто відзначити, що фактичний розмір надходжень від ППП виявиться ще
66
Молдова одержує ще менші надходження від корпоративного податку, але й ставка цього податку тут є зараз набагато нижчою та становить 10% (у порівнянні з 0% у 2012 та 2013 роках).

74
меншим, якщо врахувати заборгованість за авансовими внесками з податку на прибуток підприємств (АВП).
67
Таблиця 21. Надходження від податку на прибуток підприємств


116.
Підвищення ставки ППП до 20% може вважатися обґрунтованим. Це забезпечить збільшення надходжень від ППП на 4,4 млрд гривень (0,3% ВВП) та наблизить його доходність до середнього рівня по регіону. Це також частково усуне стимул до реєстрації юридичних осіб, пов'язаний із різницею між ставкою ППП у 18% та верхньою граничною ставкою ПДФО у 20%.
117.
Розділ ІІІ Податкового кодексу України, в якому йдеться про податок на
прибуток підприємств, було значною мірою переглянуто наприкінці 2014 року. Нові правила забезпечують зближення фінансового та податкового обліку в цілях оподаткування
ППП. І хоча ця реформа обіцяла спростити систему, вона привнесла ряд проблем, що загрожують одержанню надходжень від податку. Сам стиль викладення нових положень також залишає бажати кращого. Варто також звернути увагу на відсутність штрафних санкцій за неналежне подання податкової декларації з ППП за 2015 рік
68

67
Фактичний розмір сплаченого ППП у 2014 році сягнув 36,5 млрд гривень. Це вказує на розбіжність (у розмірі 3,7 млрд гривень) між валовими надходженнями від ППП та фактичними платежами за ППП, пов'язану з непогашеними кредитами за авансовими внесками (АВП) за 2014 рік. За даними місії сукупний обсяг заборгованості за кредитами за АВП сягає 25 млрд гривень, але ми не мали змоги перевірити зазначену суму.
68
Див. пункт 31 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VIII від
28 грудня 2014 року.
Податок на прибуток підприємств
Україна
2,6
Вірменія
3,1
Грузія
3,4
Казахстан
9,1
Киргизстан
1,4
Молдова
0,7
Російська Федерація
4,1
Середній (без України)
3,6
Джерело: база даних МВФ GFS Statistics.

75

118.
У решті тексту цієї глави обговорюються такі питання: (A) недавня пропозиція про заміну ППП на податок на розподілений прибуток; (B) коригування ППП з урахуванням
інфляції; (C) інші проблемні питання структури ППП, які необхідно терміново розв'язати; та
(D) спостереження щодо можливих напрямків написання (перегляду) тексту Податкового кодексу.
B. Заміна ППП на податок на розподілений прибуток
119.
Було подано пропозицію про подальше спрощення ППП шляхом його заміни
на податок на розподілений прибуток, але на ділі цей крок не буде спрощенням. Ця пропозиція, що ґрунтується на естонській системі, передбачає справляння корпоративного податку під час розподілу прибутку. Такий підхід, на перший погляд, видається простим, але насправді для оподаткування розподілених прибутків потрібні такий самий облік та аудит, що й для податку на прибуток підприємств, який застосовується в Україні зараз. Оскільки податок справляється лише з розподіленого прибутку, платникам податків доведеться вести такі самі облікові реєстри, що й сьогодні, щоб мати змогу визначити, чи оподатковується відповідний розподіл. Витрати, що не підлягають віднесенню до складу валових витрат, також мають оподатковуватись, як це робиться і в Естонії. Це включає в себе корективи на трансфертне ціноутворення, а також процентні витрати, які не підлягають віднесенню до складу валових витрат згідно з правилами «тонкої капіталізації».
120.
Податок на розподілений прибуток потягне за собою значний ризик для
податкових надходжень. Якщо платники податків відреагують на закон відмовою від розподілу дивідендів, то надходження від корпоративного податку значно зменшаться.
І хоча в теорії податок на розподілені прибутки вважається нейтральним із точки зору стимулів до здійснення розподілу, ті платники податків, яким бракує грошових коштів, можуть відреагувати на його впровадження відмовою від розподілу прибутків. Вони також можуть очікувати майбутніх змін у податковій політиці, що можуть знизити податкове навантаження на нерозподілені дивіденди. Це може трапитись, наприклад, у випадку ухвалення Парламентом рішення про зниження податкового навантаження на нерозподілені дивіденди частково для залучення надходжень, а частково для усунення уявного податкового бар'єру на шляху до розподілу прибутків. З огляду на це було б ризиковано вважати, що надходження від корпоративного податку надходитимуть і надалі в тому самому обсязі, що й зараз.
121.
Заміна ППП на податок на розподілений прибуток стане непотрібною зміною.
Платники податків зовсім нещодавно зіткнулися з переглядом правил справляння ППП, що набрали чинності у 2015 році. За відсутності переконливих підстав для цього, було б просто невідповідально переходити на абсолютно нову систему так скоро. Бажано було б зосередитись на внесенні конкретних змін, спрямованих на вдосконалення чинної системи.
Можливість внесення докорінних змін варто розглядати лише через кілька років роботи з чинною системою, але навіть тоді це має робитися тільки в тому разі, якщо чинна система не працює.

76

Рекомендація

Не замінювати ППП на податок на розподілений прибуток, а вдосконалювати чинну систему.
C. Індексація на рівень інфляції
122.
У даний час України зіткнулася з високим рівнем інфляції, котрий, як
очікується, збережеться надовго. Добре відомо, що високі рівні інфляції вносять суттєві викривлення в податкову систему. Зміст заходів з індексації також є добре відомим. У цьому розділі описано типові заходи з індексації з урахуванням інфляції, що застосовувалися в
інших країнах, які опинялися в подібних обставинах.
123.
Коли податкова система стикається з високим рівнем інфляції виникає
можливість вибору з двох загальних варіантів. Можна або внести комплексні корективи з урахуванням інфляції в податкову систему в цілому, або вносити принагідні зміни в окремі елементи системи, які є доречними для визначення зобов'язань платників податків. Обидва варіанти докладніше обговорюються в додатку А до цієї пам'ятної записки, де також представлено зразки положень про індексацію ППП на інфляцію.
Рекомендації

Передбачити в ППП механізм індексації з урахуванням інфляції всіх сум, визначених у Кодексі в гривнях.

Гармонізувати всі розбіжності у строках здійснення платежів платниками різних видів податків.

Запровадити правила комплексної індексації з урахуванням інфляції для ППП, що мають набрати чинності з 2016 року залежно від рівня інфляції у 2016 році.

Якщо комплексну індексацію з урахуванням рівня інфляції запроваджено не буде, варто розглянути можливість внесення принагідних корективів, як мінімум, у найважливіші елементи бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

У випадку коригування процентних витрат підприємств на інфляцію варто знизити ставку податку на суми процентів, виплачені фізичним особам-резидентам за боргові інструменти, деноміновані в гривні.

У разі перевищення інфляцією певного граничного рівня запровадити індексацію місячних доходів та авансових платежів з податку для фізичних осіб, зобов'язаних декларувати його.

77

D. Інші проблеми в конструкції податку на прибуток підприємств
124.
Незважаючи на (а в деяких випадках — у результаті) реформування ППП у
2014 році постала необхідність внесення додаткових змін у конструкцію ППП.
Відповідні пропозиції докладніше пояснюються в додатку В до цієї пам'ятної записки.
Рекомендації

Пропонується дозволяти відносити на валові витрати лише ті витрати, що пов'язані з одержанням оподатковуваного доходу, та виключити можливість включення окремих видів витрат до валових витрат (це витрати особистого характеру, витрати на харчування та розваги; легкові транспортні засоби та відповідні видатки; штрафи та інші штрафні санкції; хабарі та інші незаконні платежі).

Відкоригувати правила «тонкої капіталізації» (застосовувати місячні обсяги непогашеної заборгованості; включити нереалізовані фінансові результати за операціями з
іноземною валютою до складу процентних доходів і витрат), а також розглянути можливість знизити відношення боргу до капіталу до рівня, нижчого від 3,5.

Роз'яснити, чи ґрунтується амортизація в цілях оподаткування на сумах після переоцінки, а також забезпечити більшу гнучкість в погодженні облікової політики для малоцінних активів.

Запровадити перерахування сум податку у випадку змін у методах обліку.

Роз'яснити, що платники податків, які подають консолідовану фінансову звітність, зобов'язані окремо подавати звітність та вести облік у цілях ППП.

Роз'яснити правила визначення фінансової оренди.

Передбачити переоцінку в цілях оподаткування доходу, відкладеного згідно зі стандартами обліку, на підставі виникнення пов'язаного з ним майбутнього зобов'язання.

Надати можливість взаємозаліку авансових внесків з податку та попередніх платежів, здійснених протягом року, та зменшувати розмір попередніх платежів у випадках зменшення обсягів реалізації в поточному році в порівнянні з попереднім роком.

Обмежити можливість застосування спеціального режиму для інститутів спільного
інвестування, а також запровадити податок на річний дохід, що розподіляється між
інвесторами, з індексацією на рівень інфляції.

78


Ліквідувати спеціальний режим оподаткування підприємств з оборотом до 20 мільйонів гривень, а також скасувати мораторій на проведення перевірок таких підприємств, установлений на 2016 рік.

Запровадити оподаткування господарських операцій неприбуткових організацій, не пов'язаних із метою їхньої діяльності — за винятком тих випадків, коли розмір таких операцій є дуже малим.
E. Питання, пов'язані з написанням текстів
125.
У додатку C представлено окремі спостереження та рекомендації щодо
складення (перегляду) тексту чинного Податкового кодексу. У цьому додатку висвітлено основні проблеми, пов'язані з чинним підходом до складення Податкового кодексу, обговорюються можливі шляхи його перегляду та подано конкретні рекомендації.


79

Додаток A. Індексація на інфляцію (глава IV)
У цьому додатку (A) обговорюються варіанти індексації з урахуванням рівня інфляції; та (B) проілюстровано правила індексації на рівень інфляції для податку на прибуток підприємств.
A. Варіанти індексації на рівень інфляції в цілях оподаткування
Комплексна індексація на рівень інфляції
1.
Вартість сум, зазначених в Податковому кодексі в реальному вираженні у
вигляді сум у національній валюті, падає з підвищенням рівня інфляції. Виправити таку ситуацію просто: треба лише регулярно коригувати всі суми, зазначені в Податковому кодексі в гривнях, з урахуванням інфляції. Це, як правило, робиться шляхом делегування законодавчим органом органові виконавчої влади права на внесення змін у зазначені суми.
З огляду на поточний рівень інфляції, може виявитися доцільним внесення змін у суми раз на квартал або раз на рік (залежно від того, про який саме елемент іде мова). Зокрема,
Мінфін міг би щоквартально встановлювати граничний розмір обсягів постачання для реєстрації суб'єктів платниками ПДВ, а також усі інші суми, розмір яких необхідно коригувати щоквартально. Раз на рік Мінфін міг би оприлюднювати ті суми, зазначені в гривнях, які потребують перегляду лише раз на рік
69

2.
Інфляція змушує приділяти увагу дотриманню строків внесення платежів.
Особливі проблеми викликають правила, що надають різним групам платників податків змогу сплачувати податки в різні строки. До ПК необхідно внести зміни, спрямовані на зведення таких викривлень до мінімуму, щоб проміжок часу між прийняттям податкового зобов'язання та настанням строку сплати податку не був надто великим. Зокрема, при сплаті єдиного податку для деяких платників податків звітним періодом є календарний квартал, тоді як для інших — календарний рік; деякі категорії платників сплачують податок щомісяця, а інші — щоквартально
70

3.
Найскладніші проблеми виникають при визначенні бази оподаткування.
Це найбільшою мірою стосується податків, що розраховуються щороку, оскільки при визначенні бази оподаткування такими податками доводиться додавати та віднімати суми, що відносяться до різних місяців, а отже й мають різну вартість у національній валюті.
69
Для зручності платників податків мають оприлюднюватись фактичні суми після коригування, а не коригувальний коефіцієнт. Це необхідно робити саме так, зокрема, через те, що суми в реальному житті зазвичай доводиться округлювати.
70
Ще одним прикладом є розбіжність у строках сплати податку на нерухомість юридичними та фізичними особами (див. частину першу статті 266 Податкового кодексу).

80

4.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал