Звіт мвф по країні №16/25 україна звіт з технічної допомоги: зменшення внесків у фонди соціального забезпечення І удосконалення системи оподаткування корпорацій та малих підприємствPdf просмотр
Сторінка4/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Selected Eastern European Countries
Belarus
Yes
6.0 20.0 100 18.0 3.0
Lithuania
No
5.5 50.0 100 20.0 3.0
Moldova
Yes
6.0 50.0 100 20.0 0.5
Poland
Yes
5.5 20.0 100 20.0 3.0
Romania
Yes
5.0 25.0 100 20.0 3.0
Russian Federation
Yes
6.0 20.0 100 22.0 3.0 100
Unw eighted average (excluding Ukraine)
N/A
5.7 30.8 100 20.0 2.6
Rest of World (average)
N/A
5.9 14.0 0.5 17.2 4.0
Source: World Bank Doing Business: Labor Market Regulation http://w w w .doingbusiness.org/data/exploretopics/labor-market-regulation

33
економіку та справити невизначений чистий вплив на надходження
22
. З другого боку, реформа ніяк не впливає на приховані виплати («конверти») особам, що одержують більш високі доходи. Очікуваний приріст доходів від запровадження мінімальної бази нарахування ЄСВ для осіб, що працюють на неповну ставку, може виявитись ілюзорним.
Інші чинники, що впливають на рівень неформальності
Доступ до фінансових послуг
43.
Як уже відзначалось у літературі, величина та стійкість неформального
сектору тісно пов'язана з низькими рівнями доходу. Фізичних осіб або підприємства з дуже низькими доходами часто відносять до категорії, що не має податкових зобов'язань, хоча вони є не нелегалами, а радше «аутсайдерами»
23
. Наприклад, у деяких країнах підприємства, що мають менше п'яти працівників можуть не бути зобов'язаними реєструвати своїх працівників у системі соціального захисту. Будь-яка специфічна змінна, що стримуватиме зростання цих підприємств, сприятиме збільшенню неформального сектора економіки, тоді як ставки внесків на соціальне страхування, фактично, не відіграватимуть жодної ролі. За емпіричними даними, доступ до фінансових послуг, наприклад, має сильнішу кореляцію з роботою в неформальному секторі, ніж ставки ЄСВ, як показано на рисунку 7.
44.
Відчутна допомога, одержана від системи соціального захисту, є значним
стимулом на користь офіційного працевлаштування І хоча пенсії часто можуть дорого обходитись, послуги охорони здоров'я можуть бути більш привабливими для тих, хто сплачує внески, оскільки працівники (особливо молоді) можуть не бачити великої цінності в пенсійних виплатах. Зокрема, недавнє дослідження, проведене в Уругваї, показало, що
22
Слід, однак, відзначити брак даних про кількість осіб, які декларують роботу протягом менш ніж 40 робочих годин на тиждень і насправді працюють на неповну ставку, та про кількість осіб, що одержують незадекларовані доходи (або про обсяг таких доходів). Інші системи, в яких передбачено встановлення мінімальної бази нарахування соціального внеску, — зокрема, в
Болгарії — не застосовуються по відношенню до працівників, що працюють не на повну ставку.
See K. Pashev, “Presumptive taxation and gray economy: Lessons from Bulgaria” («Презумптивне оподаткування та тіньова економіка: уроки з Болгарії»), Center for the Study of Democracy Working
Paper 0512/1, December 2005.
23
Ravi Kanbur, Informality: causes, consequences and policy responses («Неформальність: причини,
наслідки та реагування в державній політиці»), Working Paper 2014-18, August 2014, Charles H.
Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University.

34
поширення виплат на медичну допомогу дітям-утриманцям працівників приватного сектору справляє значний вплив на розмір неформального сектору
24

Рисунок 7. Заглиблення фінансових послуг та неформальний сектор

Деякі адміністративні проблеми
45.
Пояснити неформальний характер зайнятості в багатьох випадках можна й
складністю адміністративних процедур. Проблеми з ЄСВ мають унікальний характер у тому сенсі, що вони пов'язані з кількома державними органами. В Україні ДФС відповідає за справляння ЄСВ, але не за забезпечення дотримання всіх інших норм законодавства у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення. Для цієї роботи потрібні нетривіальна міжвідомча координація та добре визначений розподіл обов’язків.
46.
На забезпечення дотримання законодавства накладено обмеження.
Роботодавці зобов'язані реєструвати своїх працівників, а працівникові має бути видана реєстраційна картка (зараз цю процедуру тимчасово зупинено); реєстраційні дані мають зберігатися в центральному офісі, а це може бути не там, де працівники виконують свою роботу. Таким чином, за результатами виїзної перевірки може бути з'ясовано, що жоден працівник не має реєстраційної картки, а записи відсутні, але це, саме по собі, не буде
24
M. Bergolo & G. Cruces, Labor informality and the incentive effects of social security: Evidence from
health reform in Uruguay («Трудова неформальність і заохочувальні ефекти соціального
забезпечення: досвід реформування охорони здоров'я в Уругваї»), CEDLAS, March 2001. http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/35968282.pdf

35
порушенням жодної з норм законодавства про працю. Фактично, реєстрація працівників до допущення їх до роботи стала обов'язковою лише з січня 2015 року.
47.
Проблема готівки. Незадекларовані зарплати неможливо віднести до складу валових витрат у цілях ППП, тому уникнення сплати ЄСВ являє собою проблему для тих роботодавців, які не мають великих готівкових надходжень, від офіційного проведення яких вони мають змогу утриматись. У зв'язку з цим роботодавцям доводиться оплачувати фальсифіковані рахунки для того, щоб покрити ту частку виплат зарплати, що здійснюється готівкою. Найчастіше такі рахунки (за певну ціну) надає підприємство, що одержує великі суми готівки нелегального походження та бажає відмити свій заробіток. Проте повноваження ДФС із розслідування операцій такого типу компаній є дуже обмеженими через суворість законодавства про банківську таємницю. ДФС має змогу одержати банківські виписки лише за наказом суду, а одержана в такий спосіб інформація зводиться, як правило, до інформації про залишки коштів на рахунках. Для того, щоб зробити рішучі кроки проти розширення неформального сектору, необхідно буде пом'якшити законодавство про банківську таємницю: наприклад, зробити так, щоб для одержання
інформації було потрібне лише відповідне рішення Національного банку. І в тій мірі, в якій
Україна підтримує поточні міжнародні зусилля, спрямовані на розширення двостороннього та багатостороннього обміну інформацією в цілях оподаткування, вона має також забезпечувати наявність доступу до такої інформації — в тому числі, до інформації про банківські рахунки — в цілях її надання країнам-партнерам.
Рекомендації

Зберегти ЄСВ як окремий податок на фонд оплати праці

Розробити комплексну міжвідомчу стратегію боротьби з тіньовою економікою

Не підвищувати презумптивне оподаткування низькооплачуваних працівників

Зробити законодавство про банківську таємницю менш суворим у цілях оподаткування

Звертатися й надалі по технічну допомогу у сфері адміністрування ЄСВ.
G. Режим соціального захисту для самозайнятих осіб
48.
Режим соціального захисту для самозайнятих осіб являє собою серйозну ваду
в системі. Неформальна зайнятість — це не єдиний для роботодавців спосіб уникнути сплати ЄСВ. Іншим варіантом є наймання працівників на роботу так, ніби вони є самозайнятими особами, причому цей варіант є захищеним із правової точки зору.
Ключовою проблемою при цьому є те, що фізичні особи-підприємці, котрі не сплачують

36

ПДФО згідно з умовами спрощеної системи оподаткування, сплачують ЄСВ в мінімальному розмірі. У таблиці 4, поданій нижче, наведено ставки ЄСВ для різних видів підприємств.
49.
Загальний принцип полягає в тому, що базою справляння ЄСВ є прибуток
фізичної особи-підприємця. На підставі цивільно-правових угод працюють два види самозайнятих осіб: ті, хто надає послуги, та фізичні особи-підприємці. У цілях оподаткування надавачі послуг розглядаються як наймані працівники; ті, хто їх залучає, утримують ПДФО та
ЄСВ за загальними правилами та ставками
25
. ЄСВ справляється з їхніх прибутків із урахуванням мінімального розміру. Правила для фізичних осіб-підприємців є іншими та залежать від того, чи така особа є платником ЄП. Якщо така особа сплачує ПДФО в загальній системі, то єдиною умовою є те, що зазначені платежі не можуть бути меншими від однієї мінімальної зарплати на квартал навіть у випадку збитків (якщо вони не одержували доходу, в них не виникає обов'язок зі сплати ЄСВ). Правильність нарахування та сплати перевіряє та забезпечує ДФС.
50.
Фізичні особи-підприємці, які зареєструвались платниками єдиного податку
(ЄП) за спрощеною системою, працюють в умовах пільгового режиму. Зокрема, вони сплачують внесок за ставкою 34,7% мінімальної зарплати незалежно від отриманого доходу. Сплата ЄСВ в більшому розмірі здійснюється на добровільних засадах і заохочується більшими соціальними виплатами. За загальним враженням, цього практично ніхто не робить. Мінімальна сума підлягає сплаті навіть у тому випадку, якщо не було одержано ніякого доходу. Цей режим обходиться дешевше будь-якому, хто заробляє більше мінімальної зарплати. Очевидно, така ситуація створює стимули для наймання працівників як фізичних осіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.
Представники приватного сектору визнають, що ця практика є загальноприйнятою.
51.
Фізичні особи-підприємці можуть бути найманими працівниками за всіма
параметрами крім угоди, укладеної з роботодавцем. Водночас, Кодекс законів України про працю не містить достатньо чіткого визначення «працівника», що створює можливість для віднесення працівників до підприємців, навіть якщо вони працюють на таких самих умовах і за таких самих обставин, що й звичайні працівники
26
. Крім того, незрозуміло, чи
25
У цілях статистики ДФС відносить їх до найманих працівників із кодом 102.
26
Простим способом внести ясність щодо відмінностей між працівниками та підприємцями могло б бути внесення до Кодексу законів України про працю положення, згідно з яким фізична особа вважалася б працівником, якщо вона відповідає певній кількості (скажімо, 4) критеріям зі списку критеріїв на зразок таких: (1) особа може вільно визначати своє робоче місце та графік роботи; (2) особа може вільно здійснювати діяльність для кількох замовників; (3) особа несе ризики здійснення діяльності; (4) діяльність здійснюється з використанням активів особи; (5) діяльність здійснюється особою з використанням власних інтелектуальних здібностей та/або фізичних навичок; (6) особа є членом професійної організації, що має наглядові та/або

37
мають інспектори Міністерства соціальної політики повноваження відносити укладені договори до трудових, щоб забезпечити застосування процедури стягнення прострочених платежів по ЄСВ.
Таблиця 4. Україна: ставки внесків на соціальне страхування
Залежно від виду професійного ризику.
Якщо місячний дохід нижче мінімальної зарплати, базою для
ЄСВ
є
одна
ЗП.

52.
Нинішня пільгова ставка ЄСВ для фізичних осіб-підприємців призводить до
неоднакового ставлення до аналогічних трудових послуг та призводить до втрати
бюджетних надходжень. Розмір втрат внаслідок зниження платежів з ЄСВ фізичними особами-підприємцями міг сягнути у 2014 році 3,85 млрд гривень (0,25% ВВП). Цю оцінку надходжень виконано по фізичних особах-підприємцях 2-ї та 3-ї груп платників єдиного податку. До цих груп, на які припадає 80% фізичних осіб, що є платниками єдиного податку, належить 905 195 фізичних осіб-підприємців. Установлення для них обов'язковості сплати
ЄСВ в порядку, аналогічному порядкові, встановленому для інших працівників, запровадить однаковий режим для подібних послуг і збільшить доходи системи соціального захисту.
Невідомо, скільки цих фізичних осіб-підприємців є справжніми підприємцями, котрі, працюючи за загальною системою, мали б змогу оплачувати ЄСВ в розмірі одного прожиткового мінімуму на місяць. Ми дотримуємось консервативного припущення про те, що половина платників податків у цій групі й надалі сплачуватиме ЄСВ в розмірі одного регуляторні повноваження; (7) особа може вільно здійснювати діяльність зі своїми замовниками та третіми сторонами. Аналогічні правила нещодавно було запроваджено в Румунії (закон
№187/2015).
Ставки ЄСВ
Внесок роботодавця
Внесок працівника
Підприємства та постійні представництва, що використовують найману працю
36.76-49.7%*
3.6%
Роботодавці, що виплачують винагороду за цивільно-правовими угодами
34.7%
2.6%
ФОП, зареєстровані як платники податку за спрощеною системою
Фізичні особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність
Тип внеску
SSC rates
34.7% (мін. зарплати)
34.7% (мін. зарплати)

38
прожиткового мінімуму. Режим ЄП, включаючи його вплив на надходження, докладніше обговорюється нижче у главі III.
Рекомендації

Ліквідувати пільговий режим сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Запровадити юридичне визначення терміну «найманий працівник», яке охоплювало б осіб, що офіційно працюють за договором як фізичні особи- підприємці, але фактично трудяться на тих самих умовах, що наймані працівники, і встановити для них обов'язковість застосування загальних ставок ЄСВ.
H. Вплив пропонованих реформ ЄСВ на доходи державного бюджету
Наслідки зниження ставки ЄСВ для доходів державного бюджету
53.
У цьому розділі подано оцінки, виконані для змін і доповнень щодо сплати
ЄСВ та кількох альтернативних сценаріїв. У таблиці 5 представлено поточний розподіл заробітної плати зайнятого населення, а також їхніх доходів і платежів по ЄСВ за 2014 рік.
На сьогоднішній день середня ставка ЄСВ становить 41 відсотків, а розмір внесків обмежено 17 розмірами прожиткового мінімуму. 87% із 13,87 млн платників податків заробляють менш ніж 5000 гривень на місяць. Особи, що заробляють до 5000 грн. на місяць сплачують 61% ЄСВ.
Таблиця 5. Україна: розподіл доходів та платежів з ЄСВ, 2014 рік
54.

У 2015 році ставки ЄСВ було знижено на 60% на певних умовах, а у 2016 році
їх буде знижено без застосування умов до 40% попереднього значення. Попри наявність у Мінфіну окремих часткових даних про застосування платниками податків пільгової ставки ЄСВ в першій половині 2015 року, визначити масштаб фактичної реакції роботодавців у формі виведення з тіні свого фонду оплати праці неможливо. З огляду на це важко буде оцінити чистий сукупний вплив зниження ЄСВ на дохід бюджету за весь рік.
Наслідки реформування ЄСВ у 2016 році оцінити легко через те, що ставки знижуються без
Клас доходу (грн.)
Приватний сектор
Бюджетний сектор
Разом
Приватний сектор
Бюджетний сектор
Разом
Приватний сектор
Бюджетни й сектор
Приватний сектор
Бюджетний сектор
Приватний сектор
Бюджетний сектор
Разом
0 - 500 634 717 497 046 1 131 763 1,18 0,84 2,03 13 141 64 58 0,49 0,35 0,83 500 - 1,000 990 938 350 961 1 341 899 5,86 2,76 8,63 493 656 202 269 2,40 1,13 3,54 1,000 - 5,000 6 399 186 3 220 615 9 619 801 159,69 94,11 253,80 2 080 2 435 853 998 65,47 38,59 104,06 5,000 - 10,000 1 077 361 354 050 1 431 411 82,73 24,47 107,20 6 399 5 760 2 624 2 362 33,92 10,03 43,95 10,000 - 20,000 224 371 41 126 265 497 33,98 5,70 39,68 12 620 11 546 5 174 4 734 13,93 2,34 16,27 20,000 - 50,000 61 990 6 203 68 193 20,37 1,50 21,88 27 389 20 188 8 434 8 001 6,27 0,60 6,87 50,000 - 100,000 9 775 170 9 945 7,41 0,08 7,50 63 207 41 006 8 489 8 489 1,00 0,02 1,01 100,000 - 200,000 2 847 23 2 870 4,29 0,02 4,31 125 513 84 370 8 489 8 489 0,29 0,00 0,29 200,000 - 500,000 1 107 4
1 111 3,61 0,00 3,62 272 121 57 261 8 489 8 489 0,11 0,00 0,11 500,000 - 1,000,000 216
-
216 1,65
-
1,65 638 232
-
8 489
-
0,02
-
0,02 1,000,000 - 5,000,000 112
-
112 2,22
-
2,22 1 650 807
-
8 489
-
0,01
-
0,01 5,000,000 - 10,000,000 2
-
2 0,07
-
0,07 2 899 644
-
8 489
-
0,00
-
0,00 10,000,000 +
2
-
2 0,21
-
0,21 8 875 410
-
8 489
-
0,00
-
0,00
Total
9 402 625 4 470 197 13 872 822 323,29 129,50 452,79
-
-
-
-
123,92 53,05 176,97
Джерело: Державна фіскальна служба України, власні розрахунки працівників ДБП МВФ.
ЄСВ за рік, усього (млрд грн.)
Середньомісячний дохід на особу
Середньомісячний ЄСВ на особу
Income (in UAH billions)
Кількість працівників

39
застосування додаткових умов: як видно з таблиці 6,
27
наступного року буде втрачено надходжень від ЄСВ (за умови використання показників 2014 року) на 70,8 млрд гривень (4,5% ВВП).

55.
Зниження ЄСВ зменшує витрати роботодавців на оплату праці, що підлягають
віднесенню на валові витрати. Це, у свою чергу, призведе до збільшення прибутку до оподаткування, а отже, до певної міри, пом'якшить наслідки зниження податків на фонд оплати праці. Якби цей ефект повністю трансформувався у збільшення платежів з ППП, то негативний ефект від зниження ЄСВ у 2016 році зменшився б до 3,9% ВВП, що все одно дуже багато для державних фінансів. Водночас, цей ефект навряд чи матеріалізується в повному обсязі через значну заборгованість із відшкодування авансових платежів з ППП та віднесення підприємствами збитків на майбутні періоди.
56.
Застосування альтернативних сценаріїв зниження ставок зробило б потребу в
компенсації податкових надходжень менш гострою. У таблиці 6 представлено дані про втрату надходжень і необхідну фіскальну компенсацію у випадку більш помірного зниження ставки ЄСВ (до 30% або 28%) з підвищенням граничного розміру до 25 прожиткових мінімумів. У цих випадках потреба у фінансуванні становитиме відповідно 2,9% та 3,5%
ВВП
28
. Запровадження другої ставки ЄСВ в розмірі 5% для фізичних осіб, що заробляють більш ніж 30 000 на місяць створить додатковий, але невеликий потік надходжень від ЄСВ.
Таблиця 6. Україна: вплив змін у ставках ЄСВ на доходи бюджету, 2014 р.27
У зробленій оцінці прийнято припущення про те, що граничний розмір ЄСВ збережеться на рівні 17 розмірів прожиткового мінімуму.
28
Якщо врахувати збільшення надходжень від ППП, то потреби у фінансуванні сягнуть відповідно
2,6% ВВП та 3,0% ВВП.
Зміна доходів
(1)
(2)
Зміни у ставках і граничному розмірі ЄСВ
(млрд грн.)
(% ВВП)
a. Зниження ставки ЄСВ на 40%
Дохід від ЄСВ (гр. розм. 17 МЗ)
-70,8
-4,5%
b. Зниження ставки ЄСВ на 60%
Дохід від ЄСВ (гр. розм. 17 МЗ)
-106,2
-6,8%
c. Ставка 30% з підвищенням гр. розм. до 25 МЗ
-46,0
-2,9%
d. Ставка 28% з підвищенням гр. розм. до 25 МЗ
-54,3
-3,5%
e. Додаткова ставка 5% на дохід більше 30 тис. грн./міс
1,4 0,1%
Джерело: дані ДФС України та власні розрахунки працівників ДБП МВФ

40

Вплив об'єднання ЄСВ та системи ПДФО в ПДФО з єдиною ставкою на
доходи бюджету
57.
Робоча група з податкової реформи розглядає пропозицію про об'єднання ЄСВ з
ПДФО. Ось основні положення цієї пропозиції: (1) заміна ЄСВ, військового збору та ПДФО на ПДФО з єдиною ставкою 29%; (2) збільшення бази нарахування (фонду оплати праці) на розмір ЄСВ та військового збору. Подібний перерозподіл податкової бази з запровадженням нової ставки спочатку обійдеться в 75,2 млрд гривень недоотриманих податкових надходжень
29
(див. таблицю 7). Прибічники цього плану пропонують
компенсувати цей початковий ефект шляхом поступового збільшення податкового
тягаря для нинішніх платників ЄП, зниження чистої заробітної плати державних
службовців та очікуваного зростання доходів від детінізації економіки.
58.
Ця пропозиція передбачає також значне підвищення ставки оподаткування
доходу платників ЄП. Цей план передбачає оподаткування валового доходу платників 2-ї та 3-ї груп (як юридичних, так і фізичних осіб) за ставкою 20%. За розрахунками Мінфіну (які були в цілому підтверджені розрахунками місії на основі даних ДФС) це принесе близько 22 млрд гривень, що дасть змогу зменшити недоотримані надходження з 75,2 млрд грн. до 53,1 млрд грн. (3,4% ВВП) (див. таблицю 7).
59.
Згідно з пропозицією для малого бізнесу й надалі існуватиме особливий
режим оподаткування. Цей режим відрізнятиметься від оподаткування ППП та ПДФО, оскільки наймані працівники не одержуватимуть «податкову соціальну пільгу» та не матимуть права застосовувати нижчу ставку ПДФО в розмірі 15%, а фізичні особи- підприємці та юридичні особи не матимуть права відносити видатки на валові витрати.
За таких припущень первісний ефект об'єднання трьох податків у єдиний плоский податок зі ставкою 29% принесе чисті втрати доходу в розмірі 53,1 млрд гривень (таблиця 7).

29
Усі оцінки зроблено на основі показників 2014 року.

41

Таблиця 7. Україна: вплив об'єднання ЄСВ та системи ПДФО в єдиний
ПДФО на доходи бюджету60.
Слід відзначити, що очікувані надходження від оподаткування платників ЄП
можуть бути завищені. Податок з обороту в розмірі 20% виглядає надто високим на тлі
ППП (18% з чистого доходу), тому слід очікувати переходу платників податків на сплату цього податку. Справжні фізичні особи-підприємці також могли б здійснювати облік своїх витрат за звичайною системою оподаткування ПДФО та платити нижчу ставку в тому випадку, якщо їхній дохід виявиться нижчим від 10 МЗ, причому саме так і йдуть справи у фізичних осіб платників ЄП 2-ї та 3-ї груп. Крім того, підвищення податкового тягаря для фізичних осіб цієї групи може виштовхнути багатьох із них у неформальний сектор, що ще більше зменшить приріст розміру податкової бази, на припущенні про який ґрунтується ця пропозиція.
61.
Пропозиція змінює розподіл нинішнього сукупного податкового тягаря ЄСВ та
ПДФО. Оподаткування збільшеного фонду оплати праці єдиним податком за ставкою 29% справить прогресивний вплив на поточну систему, в якій для низькооплачуваних фізичних осіб діють вищі ставки ЄСП. Згідно з пропозицією нова ставка посилить податковий тягар для фізичних осіб із високим доходом, для яких більше не діятиме граничний розмір ЄСВ.
Становище ж низькооплачуваних осіб полегшиться, оскільки з них буде знято повний тягар нинішнього ЄСВ. Як показано в таблиці 8, граничний розмір становитиме 50 000 гривень на
1 Зміна доходів через об'єднання ЄСВ та ПДФО
(млрд грн.)
Усього ПДФО за ставкою 29%
167,3
Втрачені надходження від нинішнього ПДФО
-60,5
Втрачений військовий збір
-5
Втрачений ЄСВ
-177
Чиста зміна доходу
-75,2
2 Оцінка доходів від платників ЄП 3-ї групи (ФОП)
Сукупний дохід
73
Податок за ставкою 20%
14,6
Втрачений дохід від ЄП
3,4
Чиста зміна доходу
11,2
3 Оцінка доходів від платників ЄП 3-ї групи (ЮО)
Сукупний дохід
64,5
Податок за ставкою 20%
12,9
Втрачений дохід від ЄП
2
Чиста зміна доду
10,9
Сукупний чистий вплив на дохід
-53,1
Джерело: дані ДФС України та оцінки персоналу ДБП МВФ

42
місяць. Ті, хто одержує більш високі доходи, залишаться на старій системі. Це саме по собі є ознакою недооцінки впливу цієї пропозиції на дефіцит коштів державного бюджету в розмірі близько 0,5 млрд гривень. Крім того, якщо застосування нової системи не буде обов'язковим, то пропозиція позбавиться свого прогресивного характеру.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал