З/п Зміст навчального матеріалуСкачати 133.62 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір133.62 Kb.
Українська література

5 клас


Усього за програмою – 70 год, 2 год на тиждень,

І семестр – 32 год, ІІ семестр – 36 год)

І семестр

з/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть год

Дата проведення

Примітка

1

Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

ТЛ: образне слово, фольклор1СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

2

Міфи і легенди українців. Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. «Берегиня», «Дажбог», «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?»

ТЛ: міф, легенда13

Легенди: «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

14

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків

15

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожці»

ТЛ: переказ16

Переказ «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків

17

Позакласне читання № 1. Народні перекази: «Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького», «Як Сірко переміг татар», «Олекса Довбуш»

18

Народні казки, їх тематика, різновиди, побудова. «Про правду і кривду». Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного

ТЛ: народна казка19

Казка «Мудра дівчина». Яскравий національний колорит казки

110

Зв’язне мовлення № 1. Складання казки (усно)

111

Казка «Ох». Міфологічна основа твору

112

Казка «Летючий корабель»

113

Контрольна робота № 1. Світ фантазії, мудрості (тестування)

114

Аналіз контрольної роботи. Літературні казки. Іван Франко - казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Дитинство письменника

ТЛ: літературна казка115

І. Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Особливості літературної казки, її відмінність од народної

116

І. Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів

117

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка» . Добро і зло в казці

118

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки

ТЛ: портрет119

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон»

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм)120

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя

121

Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора уривків казки «Цар Плаксій та Лоскотон»

122

Позакласне читання № 2. Василь Королів-Старий. Казка «Потерчата»

123

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» - повість-казка сучасної  дитячої письменниці.  Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

124

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії».  Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети

125

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців

126

Зв’язне мовлення № 2. Твір. Мій улюблений герой літературної казки (письмово)

127

Аналіз твору. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок

ТЛ: загадка1
Вивчити напам’ять кілька загадок

(на вибір)28

Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)

129

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

ТЛ: прислів’я, приказка1
Вивчити напам’ять прислів’я і приказки

(на вибір)
30

Контрольна робота №2. Світ фантазії, мудрості (тестування)

131

Література рідного краю №2. Творчість письменників-земляків

132

Аналіз контрольної роботи. Повторення та узагальнення вивченого з теми «Світ фантазії, мудрості»

1Українська література

5 клас


Усього за програмою – 70 год, 2 год на тиждень

І семестр – 32 год, ІІ семестр – 36 год

ІІ семестр

з/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть год

Повторення

Дата проведення

Примітка

33

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар «Химерний, маленький...», «Що за птиця?». Фольклорна основа творів. Життєствердний пафос

ТЛ: акровірш, порівняння1

Міфи українців. «Берегиня», «Дажбог»34

Леонід Глібов. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?». Особливості поетичної мови

1

Міфи українців. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?»35

Позакласне читання № 3. Олена Пчілка. «Сосонка»

1


Історичне минуле нашого народу

36

«Повість временних літ» − найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава» (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця)

ТЛ: літопис1

Легенда «Неопалима купина»37

«Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків

1

Легенда «Як виникли Карпати»38

Література рідного краю №3. Петро Гоць. Збірка «Дорога до Лесі»

1


39

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»). Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі

1

Легенда «Чому в морі є перли і мушлі»40

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка»

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола1

Народні перекази. «Білгородський кисіль»41

Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки

1

Народні казки, їх тематика42

Контрольна робота № 3. Леонід Глібов. Історичне минуле нашого народу (тестування)

1


Рідна Україна. Світ природи

43

Аналіз контрольної роботи. Тарас Шевченко. Розповідь про поета. Україна часів Т. Шевченка

1

Народні перекази. «Прийом у запорожці»44

С. Васильченко. «В бур’янах». Розповідь про дитинство Т. Шевченка (на основі повісті С.Васильченка)

1

Переказ «Ой Морозе-Морозенку»45

Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка − інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе...»

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір1

Народні казки, їх різновиди, побудова
Вивчити напам’ять «За сонцем хмаронька пливе...»

46

Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати...»

1

Казка «Про правду і кривду»
Вивчити напам’ять «Садок вишневий коло хати...»

47

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. «Не бував ти у наших краях!»

ТЛ: метафора, епітет1

Казка «Мудра дівчина»48

«Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...». Мелодійність віршів Павла Тичини

1

Казка «Ох»
Вивчити напам’ять

один вірш

(на вибір)


49

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра ТЛ: оповідання

1

Казка «Летючий корабель»50

Євген Гуцало. «Лось». Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

1

Особливості літературної казки, її відмінність від народної51

Розвиток мовлення № 3. Усний твір - розповідь про вигадані події на основі прочитанного. Складання власної версії закінчення твору Євгена Гуцала «Лось»

1


52

Євген Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця

1

ТЛ: віршована мова53

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)

1

І. Франко. «Фарбований Лис»54

Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

1

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм)
Вивчити напам’ять

один вірш(на вибір)

55

Розвиток мовлення № 4. Художній етюд про природу (письмово)

1

ТЛ: художні засоби56

Контрольна робота№4. Рідна Україна. Світ природи (тестування)

1


57

Аналіз письмових робіт. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини

1

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка»58

Григір Тютюнник. «Дивак». Паралельність і єдність двох світів − природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи

1

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»59

Григір Тютюнник. «Дивак». Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»60

Урок виразного читання. Читання напам’ять прозового уривка з оповідання Григора Тютюнника «Дивак»

1


61

Література рідного краю №4. Ніна Горик. Книга віршів "На ниточці родоводу"

1


62

Микола Вінграновський. «Перша колискова». Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту

1

Загадка як вид усної народної творчості63

Микола Вінграновський. «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

1

Види загадок64

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті

1

Прислів’я65

Микола Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

1

Приказки66

Контрольна робота № 5. Твір. Мій улюблений літературний герой (письмово)

1

Головні та другорядні персонажі в літературному творі67

Позакласне читання № 4. Микола Вінграновський. «Первінка»

1


68

УРОК-ПІДСУМОК. Аналіз контрольної роботи. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення

1


Програма

Програму підготували: Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К. В. Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси); О. І. Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова, учитель-методист (Київ)

Підручник

Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 288с.; іл.Семестри

І

Дата проведення

ІІ

Дата проведення

Контрольні роботи

у формі:

  • контрольного твору

  • виконання інших завдань (тестів)

2

-

2


3

1

2


Уроки розвитку мовлення

2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання

2
2
Уроки літератури рідного краю

2
2
Уроки виразного читання

1
1

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал