Знання та вмінняСкачати 256.8 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір256.8 Kb.
ТипУрок
Леоненко О. А. Українська мова

Клас

Тема уроку

Знання та вміння,

якими необхідно оволодіти

Завдання для виконання

5 – А

Орфоепічні норми вимови приголосних звуків.

 1. Повторити класифікацію приголосних та голосних звуків.

 2. Навчитися правильно вимовляти і позначати на письмі приголосні звуки української мови.

 3. Розвивати вміння правильно записувати фонетичну транскрипцію слів.

1. Вивчити теорію параграфа 27, записати правила в зошит.

2. Впр. 225 – ознайомитися з транскрипцією слів.

3. Впр. 227 – записати слова фонетичною транскрипцію.

4. Впр. 228 – виписати слова, де відбуваються уподібнення приголосних


Уподібнення приголосних звуків.

 1. Повторити характеристику приголосних звуків.

 2. Вивчити правила вимови приголосних звуків.

 3. Розвивати вміння записувати слова фонетично.

 1. Повторити правила параграфа 27

 2. Впр. 231:

 • записати виділені слова фонетично;

 1. Впр. 233:

 • виконати завдання за зразком

 1. Впр. 234:

 • списати, розкриваючи дужки.


Українська мова

Клас

Тема уроку

Знання та вміння,

якими необхідно оволодіти

Завдання для виконання

5 – В

Орфоепічні норми вимови приголосних звуків.

 1. Повторити класифікацію приголосних та голосних звуків.

 2. Навчитися правильно вимовляти і позначати на письмі приголосні звуки української мови.

 3. Розвивати вміння правильно записувати фонетичну транскрипцію слів.

 1. Вивчити теорію параграфа 27, записати правила в зошит.

 2. Впр. 225 – ознайомитися з транскрипцією слів.

 3. Впр. 227 – записати слова фонетичною транскрипцію.

 4. Впр. 228 – виписати слова, де відбуваються уподібнення приголосних.
Уподібнення приголосних звуків.

 1. Повторити характеристику приголосних звуків.

 2. Вивчити правила вимови приголосних звуків.

 3. Розвивати вміння записувати слова фонетично.

 1. Повторити правила параграфа 27

 2. Впр. 231:

 • записати виділені слова фонетично;

 1. Впр. 233:

 • виконати завдання за зразком

 1. Впр. 234:

 • списати, розкриваючи дужки.


Українська мова

Клас

Тема уроку

Знання та вміння,

якими необхідно оволодіти

Завдання для виконання

7 – А

Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням.

1.Навчитися спостерігати за процесом праці.

2. Ознайомитися з вимогами до написання твору-опису праці за власним спостереженням.

3. Написати твір-опис процесу праці за власним спостереженням.


Виконати наступні завдання:

1. Впр. 500, стор.184:

- прочитати текст «Як виговити писанку»;

- звернути увагу на особливості опису процесу праці;

- познайомитися з будовою твору.

2. Ознайомитися з пам’яткою «Як працювати над твором-описом процесу праці», стор. 185

3. Впр. 501, стор.185:

- напишіть твір-опис процесу праці за власними спостереженнями на одну із

запропонованих у вправі тем.

Переказ тексту з адресацією його групі осіб

 1. Розвивати вміння складати план тексту; переказувати стисло

прочитаний текст.

Впр. 503:

 • прочитати текст;

 • скласти план;

 • переказати текс усно.
Узагальнення вивченого з теми «Прислівник».

1. Повторити вивчене про прислівник.

2. Розвивати вміння правильно вживати ступені порівняння прислівника.1. Повторити правила в параграфах 32 – 34.

2. Впр. 329 – виписати прислівники, визначити їх розряд.

3. Впр. 339 (І, ІІ)

4. Впр. 340 – письмово записати речення, поставивши прислівники в потрібній формі.

5. Впр. 358 (ІІ)Українська мова

Клас

Тема уроку

Знання та вміння,

якими необхідно оволодіти

Завдання для виконання

10 –А,

Б


Іменники подвійного роду, узгодження з ними прикметників, займенників і дієслів минулого часу.

1.Навчитися розрізняти рід незмінюваних іменників.

2.Навчитися знаходити іменники спільного роду.

3.Розвивати вміння правильно узгоджувати іменники з прикметниками та дієсловами минулого часу.


1. Ознайомитися з теорією на сайті http://svitslova.com/mova/morpho/4391-2014-11-28-10-15-28.html або

http://pravila-uk-mova.com.ua/index/imennik/0-9

2. Виконати завдання, викладене в додатку.

Вживання в мовленні іменників, що мають форму тільки множини. Закінчення іменників у Родовому відмінку однини.

 1. Розвивати уміння правильно використовувати відмінкові форми іменників, що вживаються тільки в множині.

 2. Навчитися правильно утворювати форми іменників у Родовому відмінку однини.
 1. Опрацювати теорію з теми, викладену в додатках до уроку для 10 класу.

 2. Виконати письмово завдання, викладені в додатках до уроку для 10 класу.


Додаток до уроку з мови в 10-х класах

1. Перекладіть усно словосполучення українською мовою. Порівняйте родову характеристику поданих іменників у російській та українській мовах.Счастливая жизнь, далёкая Сибирь, насыщенный пар, сильная боль, густая пыль, настенная живопись, сильная накипь, почтовый адрес, горькая полынь, фальшивая подпись, украинская степь.

2. До поданих іменників доберіть потрібні за змістом прикметники. Утворіть з кожною парою слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.

ЗРАЗОК. Степ - широкий степ (ч. p.).

Насип, путь, зал, полин, рукопис, рояль, біль, нежить, доповідь, магістраль, степінь, тюль.

3. Відредагуйте речення й запишіть.1. У далекий путь проводжала мати своїх дітей. 2. Навколо розкинулася широка степ. 3. Лист надійшов з далекої Сибірі. 4. По її очах можна було зрозуміти всю біль. 5. Доносилася барабанна дріб. 6. Марійка підхопила сильну нежить.

Додатки до уроку з мови для 10-х класів

Відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині

1. У називному відмінку вживаємо:

а) закінчення в’я́зи, гу́си, ді́ти, збо́їни, ку́ри, лю́ди, но́чви, са́ни, сі́ни, схо́ди, штани́.

Примітка. Деякі іменники, зокрема гу́си, ді́ти, ку́ри, лю́ди, мають форму однини, але від инших основ: гу́ска, дити́на, ку́рка, люди́на;

б) закінчення  (після голосного — ): го́рдощі, граблі́, две́рі, дрі́жджі, коно́плі, поми́ї, ра́дощі, хи́трощі;

в) закінчення  (зрідка — ): ви́ла, воро́та, дро́ва, я́сла, я́сна, ві́нця.

2. У родовому відмінку виступають:

а) закінчення -ейгро́шей, гусе́й, двере́й, куре́й, люде́й, сане́й, сіне́й;

б) закінчення -івв’я́зів, граблі́в (і грабе́ль), дрі́жджів, кліщі́в, схо́дів, хи́трощів;

в) нульове закінчення: вил, ворі́т, дров, збо́їн, конопе́ль, ле́щат, ночв (частіше ночо́в), я́сел, я́сен.

3. У давальному відмінку виступають:

а) закінчення -ам після твердого приголосного, коли в називному відмінку іменники мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): весе́лощам, ви́лам, воро́там, в’я́зам, но́чвам, ра́дощам, схо́дам, штана́м (і шта́ням), я́слам, але гу́сям, ді́тям, лю́дям, ку́рям, са́ням, сі́ням;

б) закінчення -ям після голосного та після м’якого приголосного, коли в називному відмінку іменники закінчуються на -і, -ї, -яві́нцям, грабля́м, две́рям, поми́ям.

4. У знахідному відмінку вживаємо форми:

а) однакові з називним відмінком: ви́ла, ві́нця, граблі́, коно́плі, са́ни, я́сла;

б) однакові з родовим відмінком (для назв людей): діте́й, люде́й;

в) обидві форми (для назв деяких свійських тварин):гусе́й і гу́сикуре́й і ку́ри.

5. В орудному відмінку виступають:

а) закінчення -ами в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): ви́лами, но́чвами, схо́дами; весе́лощами, ра́дощами;

б) закінчення -ями в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на -і, -ї, -яві́нцями, грабля́ми, коно́плями, поми́ями;

в) закінчення -миворітьми́ (й воро́тами), грі́шми (й гроши́ма), гусьми́ (й гу́сями), дверми́ (й двери́ма), ді́тьми, курми́, людьми́, саньми́ (й саня́ми), сі́ньми, штаньми́ (й штана́ми, шта́нями).

6. У місцевому відмінку залежно від попереднього приголосного вживаємо закінчення -ах, -яхна ви́лах, на воро́тах (рідше — воро́тях), у но́чвах, на штана́х (на шта́нях), у я́слах; на грабля́х, у дверя́х, у поми́ях.


Закінчення іменників ІІ відміни в Родовому відмінку однини

Закінчення -а, -яІменники чоловічого роду  другої  відміни  у родовому відмінку однини приймають закінчення -а(я) (залежно від групи іменника), коли вони мають значення:Значення

Приклади

1

Назви осіб, власні імена та прізвища, а також персоніфіковані предмети та явища

козака (особа), промовця, робітника, студента, тесляра, учителя; Андрія, Дмитра, Франка, Дорошенка; Вітра, Ліса, Мороза; тощо

2

Назви тварин і дерев

ведмедя, вовка, дуба, кілка, коня, пса, ясеня, котика

3

Назви предметів та архітектурних деталей

гвинта, замка, малюнка, ножа, олівця, офорта; піджака, плаща, портфеля, стола (й столу); карниза, еркера, портика

4

Назви населених пунктів та планет

Примітка. Але  пишеться у складених назвах населених пунктів, другою частиною яких є іменник, що має звичайно в родовому відмінку закінчення : Давидового Броду, Зеленого Гаю, Красного Лиману, Кривого Рогу, Червоного Ставу, Широкого Яру тощо

Берліна, Голосієва, Житомира, Києва, Лондона, Луцька, Миргорода, Новгорода, Парижа, Святошина, Тернополя, Харкова; Марса, Меркурія, Урана, Юпітера

5

Інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов-ів (-єв), -ин (-їн)

Див. також правило № 22

Дінця, Дністра, Іртиша, Колгуєва, Любичіва, Остра, Псла, Тетерева

6

Назви мір довжини, ваги, часу тощо; назви грошових знаків; числові назви

гектара, грама, метра, місяця, процента, тижня; гроша, долара, карбованця, фунта стерлінгів, червінця; десятка, мільйона, мільярда

Винятки: віку, року

7

Назви місяців і днів тижня

вівторка, жовтня, понеділка, травня

8

Назви машин та їх деталей

автомобіля, дизеля, комбайна, мотора, поршня, трактора, трамвая

9

Терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини, а також українські за походженням суфіксальні слова-терміни

Див. також правила № 17 і 18

атома, катода, конуса, радіуса, ромба, сегмента, сектора, синуса, шківа тощо; відмінка, додатка, займенника, іменника, трикутника, чисельника, числівника

Закінчення -у, -ю

Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини приймають закінчення -у(ю) (в залежності від групи), коли вони мають значення:

Значення

Приклади

10

Речовини, маси, матеріали

азоту, асфальту, бальзаму, борщу, водню, воску, гасу, гіпсу, граніту, квасу, кваску, кисню, льоду, меду, медку, піску, пороху, сиру, спирту

Виняток: хліба

11

Збірні поняття, а також назви сортів плодових дерев

альбому, ансамблю, архіву, атласу, батальйону, березняку, вишняку, гаю, гурту, загалу, капіталу, каравану, каталогу, кодексу, колективу, лісу, оркестру, парку, полку, пролетаріату, реманенту, рою, саду, сушняку, тексту, товару, тріумвірату, хору; сюди належать назви кущових і трав'янистих рослин: барвінку, бузку, буркуну, гороху, звіробою, молочаю, очерету, чагарнику, щавлю, ячменю; кальвілю, ренету, ренклоду

Виняток: вівса

12


Назви будівель, споруд, приміщень та їх частин (крім назв архітектурних деталей)

будинку, вокзалу, ґанку, даху, заводу, залу, замку, каналу, коридору, магазину, мезоніну, метрополітену, молу, палацу, поверху, сараю, тину, універмагу, шинку

Винятки: (переважно з наголосом на закінченні) бліндажа, гаража, куреня, млина, хліва; обидва закінчення —  () та  () приймають іменники: мосту й моста, паркану й паркана, плоту й плота

13

Назви установ, закладів, організацій

архіву, інституту, клубу, комісаріату, комітету, радгоспу, університету, штабу

14

Переважна більшість слів зі значенням місця, простору тощо, а також їх зменшені форми на 

абзацу, валу, байраку, краю, лиману, лугу, майдану, полігону[2], рову, ручаю, світу, уривку, яру

Винятки: горба, хутора тощо; ліска, майданчика, ставка, ярка

15

Явища природи

вихору, вогню, вітру, граду, грому, дощу, жару, землетрусу, інею, морозу, туману, урагану, холоду

16

Назви почуттів

болю, гніву, жалю, страху

17

Назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять

авралу, архіву, бігу, виду, винятку, галасу, голосу, грипу, дисонансу, догмату, екзамену, експорту, екскурсу, ідеалу, інтересу, канону, кашлю, клопоту, колоквіуму, конфлікту, крику, лету (льоту), ляпасу, мажору, міражу, мінімуму, модусу, моменту, принципу, прогресу, процесу, реалізму, регресу, рейсу, ремонту, ритму, роду, руху, сайту[3][4], світогляду, складу, сорту, спорту, способу, стиду, стогону, тифу, толку, характеру, хисту, ходу, шуму

Винятки: ривка, стрибка, стусана

18

Терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси, частину площі й т. ін., а також літературознавчі терміни

Див. також правило № 9

аналізу, електролізу, імпульсу, синтезу, стемінгу, ферменту; альманаху, епосу, жанру, журналу, міфу, нарису, образу, памфлету, реферату, роману, синтаксису, стилю, сюжету, фейлетону тощо

19

Назви ігор, танців та абстрактних творів мистецтва (музичних, кінематографічних)

балету, вальсу, волейболу, джазу, краков'яку, мультику, пейнтболу, танку, танцю, тенісу, фільму, футболу, хокею

Винятки: вірша, гопака, козака (козачок)

20

Більшість складних безсуфіксних слів (крім назв істот)

водогону, вододілу, водопроводу, живопису, живоплоту, манускрипту, родоводу, рукопису, суходолу, трубопроводу

Винятки: електровоза, пароплава

21

Переважна більшість префіксальних іменників із різними значеннями (крім назв істот)

вибою, випадку, вислову, відбою, відгуку, заробітку, затору, запису, опіку, опуху, побуту, поштовху, прибутку, прикладу, проводу (дріт), розділу, сувою, усміху, успіху

Виняток: заголовка

22

Назви річок, озер, гір, островів, півостровів, країн, областей, штатів і т. ін.

Див. також правило № 5

Амуру, Бугу, Гангу, Дунаю, Нігеру, Нілу, Рейну, Сейму, Хоролу; Байкалу, Ельтону, Мічигану, Світязю, Чаду; Евересту, Ельбрусу, Паміру, Уралу; Котліну, Кіпру, Криту, Родосу, Сахаліну, Каніну, Пелопоннесу; Алжиру, Афганістану, Казахстану, Єгипту, Іраку, Китаю; Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Сибіру

Деякі іменники другої відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини мають паралельні закінчення: 1) залежно від наголосу: моста — мосту, двора — двору, полка — полку, стола — столу; 2) залежно від значення: каменя (однієї штуки) — каменю (матеріалу), папера (документа) — паперу (матеріалу), Рима (міста) — Риму (держави).

Завдання

 1. Утворіть від поданих іменників форму родового відмінка однини.

Телефон, напій, хокей, розум, тиждень, вишняк, відсоток, ситець, інститут, келих, грім, Ніл, успіх, аркуш, цемент, об'єм, нікель, Крим, Париж, острів, тунець, Кіпр, комп' ютер, марганець, жар, вересень, проспект, карбованець, чистотіл, фініш, прислівник, палац, діапазон, квас, амперметр, гектар, Воронеж, Дунай, Сахалін, вокзал, висновок, настрій, долар, колектив, аванс, циліндр, схил, пенал, крем, трамвай, сміх, лід, Вашингтон, Китай, льон, водопровід, закон, апостроф, виклик, метод, словник, серіал, бульйон, рядок, поверх, Львів, Севастополь, престиж.

 1. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка множини, поясніть вибір відмінкових закінчень.

Озерце, поле, креслення, гасло, подвір'я, полтавчанин, галичанин, болото, відро, море, вітрище, плече, кільце, киянин, місце, килим, рояль, опеньок, дно, дитятко, весілля, село, пальто, узбережжя, хліб, запис, віконце, вовчисько, гість, яйце, полотно, дрова, вишня, сльоза, береза.

Українська мова

Клас

Тема уроку

Знання та вміння,

якими необхідно оволодіти

Завдання для виконання

11 – Б

Умови логічності висловлювання (додержання логічної послідовності порядку слів, логічних пауз і логічного наголосу, смислових, структурних та інтонаційних зв’язків).

1. Визначати засоби логічності в тексті;

2. Враховувати вимоги логічності мовлення під час складання плану, тез, конспектів, побудови зв’язних висловлювань.
1. Законспектувати статтю за посиланням http://pidruchniki.com/1040101747600/dokumentoznavstvo/kultura_movi_kultura_movlennya_komunikativni_oznaki_kulturi_movlennya
2. Повторити правила з орфографії.

3. Виконати тест у додатках до уроку з мови.Додаток до уроку

1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А. випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище

 2. Б. книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити

 3. В. ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

 4. Г. випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати

 5. Д. сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти


2. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

 1. А. ст..хати, ст..повий, квіт..нь

 2. Б. зал..вати, майст..р, леб..диний

 3. В. пригв..нтити, чер..да, шел..стіти

 4. Г. ос..литися, к..шеня, л..дацюга

 5. Д. д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати


3. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

 1. А. волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний

 2. Б. цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

 3. В. тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

 4. Г. очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

Д. безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но
4. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

 1. А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

 2. Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

 3. В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

 4. Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

 5. Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома


5. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

 1. А. тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці

 2. Б. землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія

 3. В. буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма

 4. Г. Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці

Д. їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин6. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

 1. А. В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний

 2. Б. верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний

 3. В. зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

 4. Г. двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати

Д. солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра
7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

 1. А. священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я

 2. Б. подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я

 3. В. л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати

 4. Г. безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю

Д. Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о8. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

 1. А. крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а

 2. Б. піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий

 3. В. кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція

 4. Г. діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор

 5. Д. конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)

9. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

 1. А. пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

 2. Б. пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний

 3. В. пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

 4. Г. пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

 5. Д. пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний


10. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

 1. А. (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

 2. Б. (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

 3. В. (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

 4. Г. (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

 5. Д. (з, с)тискати, (з, с)чесати, (з, с)фальшивити, (з, с)крикнути


11. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка

 1. А. Париж, калмик

 2. Б. Гаага, Виборг

 3. В. Буг, Чорнухи

 4. Г. Перемишль, казах

 5. Д. Іртиш, чех


12. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку

 1. А. Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

 2. Б. Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.

 3. В. Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

 4. Г. Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.

 5. Д. Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.


13. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и

 1. А. Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон

 2. Б. вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей

 3. В. д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний

 4. Г. пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика


14. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. А. генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер

 2. Б. південно/бережний, південно/східний, північно/західний

 3. В. військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний

 4. Г. ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий

 5. Д. вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка


15. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

 1. А. сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

 2. Б. сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

 3. В. гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний

 4. Г. суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський


16. Разом потрібно писати усі складні слова у рядку

 1. А. вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний

 2. Б. дрібно/листий, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний

 3. В. важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений

 4. Г. електро/магнітний, кам'яно/вугільний, валютно/фінансовий

 5. Д. євро/інтеграційний, старо/український, південно/кримський


17. Разом треба писати всі займенники рядка

 1. А. аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь

 2. Б. де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому

 3. В. де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим

 4. Г. що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь

18. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

 1. А. секція баскетбол.., художнього гуртк.., задум.. твору

 2. Б. високого звук.., стовпчик барометр.., запашного бузк..

 3. В. номери концерт.., білого мармур.., держави Ліван..

 4. Г. наслідки землетрус.., сучасного метрополітен.., хвилі Дінц..

 5. Д. атмосферного тиск.., сектор.. цирку, літературного музе..

19. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В Святославович, Матвійович, Ігоревна

Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д Арсенівна, Яківович, Романівна

20. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка

 1. А. метр, травень, дощ, нуль

 2. Б. пурпур, емаль, груша, край

 3. В. парча, кварц, гроза, шовк

 4. Г. ліс, кільце, кришталь, глянець

 5. Д. калина, казка, поле, марш

21. Граматично правильно утворено словосполучення

А програміст по професії

Б відправити по пошті

В виплатити по сто гривень

Г дбайливий по відношенню до майна

Д подорожувати по європейським країнам

22. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку

А двадцять три тижня

Б півтораста року

В п’ять цілих і шість восьмих тонн

Г півтора місяця

Д сім з половиною кілограм

23. Правильно записано всі прислівники рядка

 1. А. по сусідськи, удвох, з гори, на диво

 2. Б. віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби

 3. В. десь-інде, підчас, допобачення, сповна

 4. Г. з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека

24. Частка НЕ пишеться ОКРЕМО з усіма словами рядка

 1. А. не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу

 2. Б. не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти

 3. В. будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст

 4. Г. не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено

 5. Д. не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/потрібно поспішати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал