Змістовий модуль, тема семінарського заняття Години Змістовний модуль №1 “Психологія як наука. Методологічні основи психології.”Скачати 56.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.06.2017
Розмір56.68 Kb.

Практичні заняття
Змістовий модуль, тема семінарського заняття
Години

Змістовний модуль № 1 “Психологія як наука. Методологічні
основи психології.”
8

Тема № 1
4
1.1
Загальні питання психології.
1.
Предмет та завдання психологічної науки.
2.
Етапи розвитку психології як науки.
3.
Класифікація основних галузей психології.
4.
Зв’язок психології з іншими науками.
5.
Особистісне значення психологічних знань.
2 1.2
Принципи та методи психологічної науки.
1.
Загальне поняття про принципи психологічної науки.
2.
Принципи психології.
- принцип детермінізму;
- принцип єдності психіки і діяльності;
- принцип розвитку;
- принцип відображення;
- системно-структурний принцип.
3.
Класифікація методів психологічних досліджень.
4.
Вимоги до побудови і виконання психологічних досліджень.
2

Тема № 2
4
2.1
Виникнення і розвиток психіки в процесі еволюції.
1.
Розвиток нервової системи і відображувальної діяльності:
- відображення в живій та неживій природі;
- поняття про подразливість як якість живої матерії.
2.
Характеристика стадій розвитку психіки.
3.
Форми поведінки тварин.
2 2.2
Свідомість як вищій рівень психічного відображення.
1.
Поняття про свідомість.
2.
Історичний розвиток свідомості:
- чинники та умови виникнення свідомості людини;
- відмінність психіки людини від психіки тварин;
- свідомість людини та її суспільно-історична природа.
3.
Структура свідомості.
4.
Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.
2
2
Змістовний модуль № 2 “ Особистість у діяльності та
спілкуванні”
8

Тема № 3
4
3.1
Психологія діяльності
1.
Поняття діяльності, її основні характеристики.
2.
Структура діяльності.
3.
Місце навичок і вмінь у структурі діяльності:
- визначення понять “навички”, “вміння”;
- переніс та інтерференція навичок.
2

4. Види діяльності людини.
3.2
Психологія спілкування
1.
Спілкування як процес, його функції, види.
2.
Характеристика основних сторін спілкування:
- комунікативна сторона;
-
інтерактивна сторона;
- перцептивна сторона.
2

Тема № 4
4
4.1
Мова та мовлення
1.
Загальне поняття про мову та мовлення. Функції мови.
2.
Фізіологічні механізми мовлення.
3.
Мовлення як засіб спілкування.
4.
Види мовлення.
5.
Розвиток мови у дітей.
2 4.2
Соціальні групи та особистість
1.
Характеристика групи, класифікація груп.
2.
Колектив, рівні його розвитку.
3.
Особистість і група.
4.
Між особистісні стосунки в групах, методи їх вивчення.
2
3
Змістовний модуль № 3 “Особистість: загальна психологічна
характеристика, структура, розвиток”.
8

Тема № 5
4
5.1
Психологія особистості
1.
1. Розкрити поняття „індивід", „суб’єкт”, „особистість”,
„індивідуальність”.
2.
Спрямованість як стрижнева характеристика особистості.
3.
Свідомість особистості.
4.
Механізми психологічного захисту особистості.
2 5.2
Розвиток особистості
1.
Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда.
2.
Рушійні сили розвитку особистості.
3.
Вікова періодизація та критерії її визначення.
4.
Характеристика вікових періодів розвитку особистості.
2

Тема №6
4
6.1
Теорії особистості
І. Основні напрямки психології та теорії розвитку особистості.
1.
Біхевіоризм як наука про поведінку.
2.
Фрейдизм і неофрейдизм.
3.
Гуманістична теорія особистості.
4.
Особистість у культурно-історичній теорії
Л.С.Виготського.
5.
Особистість у теорії С.Л.Рубінштейна.
1.
Теорія діяльності О.М.Леонтьєва.
2.
Погляди Б.Г.Ананьєва на особистість.
ІІ. Сучасний стан вітчизняної психології (реферат).
2

6.2
Потребнісно-мотиваційна сфера особистості
1. Активність особистості та її джерела.
2. Потреби і мотиви, їх класифікація
3. Основні закономірності розвитку мотиваційної среди.
4. Спрямованість особистості та мотивація діяльності.
2
4
Змістовний модуль № 4 „Пізнавальні процеси особистості”
8

Тема №7
4
7.1
Відчуття
1.
Характеристика відчуттів. Яку роль відіграють відчуття в діяльності людини?
2.
Нейрофізіологічні механізми відчуттів.
3.
Класифікація відчуттів, їх властивості.
4.
Розвиток відчуттів.
2 7.2
Сприймання
1. Визначення сприймання. Нейрофізіологічні механізми сприймання.
2. Властивості за закономірності сприймання.
3.
Загальні та відмінні особливості відчуттів та сприймання.
4.
Розвиток сприймання у дітей.
2
Тема № 8
4
8.1
Пам’ять.
1.
Пам’ять та її місце в системі психічних процесів.
2.
Види пам’яті та їх характеристика.
3.
Психологічна характеристика процесів пам’яті.
4.
Чинники які впливають на ефективність довгочасної пам’яті.
5.
Методики дослідження пам’яті.
2 8.2
Мислення
1.
Загальна характеристика мислення.
2.
Класифікація видів мислення.
3.
Основні мислительні операції.
4.
Основні форми мислення. Наведіть відповідні приклади.
5.
Інтелектуальні властивості особистості.
2

Тема № 9
4
9.1
Уява
1.
Уява та її фізіологічні основи.
2.
Класифікація видів уяви.
3.
Прийоми уяви.
4.
Уява і фантазія.
5.
Розвиток уяви в онтогенезі особистості.
2 9.2
Увага
1.
Поняття про увагу.
2.
Види та властивості уваги.
3.
Уважність як властивість особистості.
4.
Вивчення властивостей уваги.
2

Тема № 10
4 10.1
Емоції
2

1.
Характеристика поняття “емоції”.
2.
Основні форми прояву емоційних переживань.
3.
Охарактеризуйте базові види емоцій.
4.
Теорії емоцій.
10.2
Почуття.
1. Характеристика поняття “почуття”.
2. Види почуттів. Вищі почуття, їх характеристика.
3. В чому відмінність понять “емоції” та “почуття”?
4.
Формування почуттів у людини.
2
6
Змістовний модуль № 5 “ Індивідуально-психологічні
особливості та вольова сфера особистості”
8

Тема № 11
4
11.1
Воля
1.
Розкрити поняття “воля” та її фізіологічні механізми.
2.
Характеристика вольової регуляції поведінки та структури вольового акту.
3.
Охарактеризуйте основні вольові якості та особливості їх формування.
2 11.2
Темперамент
1.
Поняття про темперамент та його типи.
2.
Типи ВНД та темперамент.
3.
Теорії темпераменту (Гіппократ, І. Кант, П. Лесгафт, Е.
Кречмер)
4.
Врахування темпераменту в педагогічній діяльності.
2

Тема №12
4
12.1
Характер
1.
Поняття про характер.
2.
Структура характеру.
3.
Акцентуації характеру.
4.
Вчинок і формування характеру.
2 12.2
Здібності особистості
1.
Поняття про здібності.
2.
Структура здібностей.
3.
Здібності, обдарованість, талант.
4.
Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови
2
Усього годин:
48


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал