Зміст Вступ 2 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: види та правове регулювання в Україні 5Скачати 386.13 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір386.13 Kb.
  1   2   3   4


Зміст

Вступ 2

1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: види та правове регулювання в Україні 5

2. Аналіз діяльності професійних учасників на фондовому ринку за видами професійної діяльності за 2005-2011 роки 24

3. Перспективи використання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці професійної діяльності на фондовому ринку 31

Висновки 41

Список використаних джерел 44

1.Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 44

2.Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» 44

3.Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93. 44

4.Положення про порядок підтримки НБУ ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлю/продаж державних цінних паперів, затверджено Постановою Правління НБУ від 26.12.96. № 333. 44

5.Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 травня 2006 року N 329 44

6. Андрушків Т. Банки як суб’єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. – 1998. – №2. 44

7. Галенко О. Класифікація учасників ринку цінних паперів // Вісник НБУ. – 1998. – №2 44

8. Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - № 243 (497) від 15.12.2010 р. 44

9.Війт С. Особливості сучасного ринку цінних паперів // Вісник НБУ. – 1998. – №3 44

10. Вілошапка В. “Чи будемо використовувати могутній потенціал банків…?” // Цінні папери. – 2001. – №39(179). 45

11. Інструменти ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 2000. – №1 45

12. Інструменти ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 2000. – №3 45

13. Інструменти ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 2000. – №4 45

14. Калач Г.М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки / Г.М. Калач // Фінанси України. - 2008. - № 9. 45

15. Косолапов А. Роль банків на ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 2000. – №4. 45

16. Пилипенко І.І. Цінні папери в Україні / І.І. Пилипенко, О.П. Жук. - К. : ІВЦ Дер- жкомстату України. - 2001. 45

17. Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів. Світовий досвід та вітчизняні ре¬алії / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Фінанси України. - 2009. - № 2. 45

18. Ревтюх В.В., Шапран В.С. Фондовый рынок Украины // Фондовый рынок. – 2000. – №2. 45

19. Румянцев С. Пріоритети розвитку фондового ринку / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2005. – № 41. 46

20. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України / Н.В. Стукало // Фінанси України. – 2005. – № 5. 46

21. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г.М. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. 46

22. Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи / В.Р. Чер- нишук, А.П. Данькевич // Фінанси України. - 2008. - № 8. 46

23. Шкварчук Л.О. «Концепция прямой регуляции цен на продоволь- ственном рынке». Наукова стаття. 46

24.Шапран В. Невеликі банки на ринку цінних паперів // Цінні папери України. – 2002. – №36(225). 46

25. Януль І.Є., Цимбалюк М.А. Шляхи розвитку фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. – №6 46
Вступ


Ефективне функціонування фондового ринку передусім залежить від наявності цілісної інфраструктури та професійних учасників ринку. У структурі українського ринку цінних паперів можна виділити три категорії учасників: органи державного регулювання фондового ринку, суб'єкти професійної діяльності, емітенти. Реформування економіки з метою подолання наслідків економічної кризи потребує створення сприятливого інвестиційного клімату, становлення та ефективного розвитку національного фондового ринку.

В останні десятиріччя значна частина операцій із цінними паперами, здійснюваних раніше на біржі, відбувається безпосередньо між банками, між банками і корпораціями, на позабіржовому ринку. Позабіржовий відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза біржею. Він стосується, насамперед, первинного ринку, однак позабіржові операції можуть здійснюватись і на вторинному ринку. Фондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Іншими словами, фондова біржа – це ринок, який регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля цінними паперами. При цьому саме оформлення і передача цінних паперів провадяться за її межами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про значний інтерес науковців до формування та ефективного функціонування фондового ринку України. В останні роки над дослідженням цієї проблеми працюють вчені-економісти, зокрема: А.П. Данькевич, Г.М. Калач, Г.В. Карпенко, Т.П. Моташко, М.І. Назарчук, Н.В. Приказюк, Г.М. Терещенко, В.Р. Чернишук.

Для більш детального аналізу досліджень науковців та результатів функціонування ринку цінних паперів мною була вибрана саме ця тема курсової роботи.Актуальність теми роботи. Процес організації, формування та розвитку фінансового ринку як важливого елемента системи ринкової моделі економіки спричинив активізацію діяльності банків не тільки в ролі головних депозиторів і кредиторів, а й вимагає якнайширшого та досконалого виконання банками ролі головних професіоналів підсистем фінансових ринків. Необхідність розвитку цього напрямку банківської діяльності спричинено потребами у здійсненні комплексного обслуговування. Проте в останні роки особливо посилилась необхідність у виконанні ролі професіоналів фінансових ринків банками у зв’язку з формуванням та розвитком ринку цінних паперів в Україні. За таких умов на сучасному етапі розвитку банківської діяльності особливо важлива роль банків з виконання функцій професіоналів фінансових ринків, що реалізується через здійснення ними посередницької діяльності.

Об’єкт дослідження: діяльність професійних учасників фондового ринку.

Предмет дослідження: правове поле функціонування фондового ринку.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати діяльність професійних учасників фондового ринку із врахуванням використання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці.

Метод дослідження в роботі вибраний простий пошуковий по наявній методичній та науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу та висновками по закінченні роботи.

Завдання для виконання роботи. Дослідити актуальні проблеми діяльності професійних учасників фондового ринку України у сучасних умовах. На основі здійсненого аналізу окреслити основні напрями підвищення ефективності їх роботи, спираючись на зарубіжний досвід.

Дана робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновку та списку використаної літератури. Розділ 1 містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження, тобто термінологію для дослідження і аналіз правового поля функціонування фондового ринку в Україні. А в розділі 2 наведений практичний аналіз діяльності практичних учасників фондового ринку за 2005-2011 роки. Розділ 3 є аналітичним в плані аналізу діяльності професійних учасників на фондовому ринку за видами професійної діяльності за 2005-2011 роки.

Робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників, законів України, положень НБУ та напрацювань сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців.Теоретична та практична цінність роботи полягає в наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного з-поміж іншого в процесі пошуку інформації по темі, та в наявності своїх думок і результатів аналізу відомостей Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал