Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка9/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
подвійна
дистрибуція
– виробники досить часто використовують одночасно два розподільчих канали, в яких практикують рух товарів зі змінною інтенсивністю;
взаємовідносини з ексклюзивними партнерами – все частіше фірми-виробники залучають до співпраці ексклюзивних посередників, яким надають виключне право на здійснення певних логістичних функцій;
охоплення визначеної групи готової продукції або товарної
номенклатури (вертикальна інтеграція) – в цьому випадку посередники прагнуть захопити весь розподільчий канал, за рахунок

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


виконання всіх функцій логістичного розподілу за рахунок менших витрат, підвищення якості сервісу тощо;
пов’язані взаємовідносини – сюди входять позадоговірні домовленості між логістичними партнерами щодо спільних дій проти конкурентів.
Всі види інтеграційних процесів в логістиці перебувають під пильним контролем антимонопольних органів державної влади.
В процесі інтеграції та узгодження дій логістичних партнерів часто виникають проблеми щодо узгодження дій, спрямованих на досягнення спільних цілей. Зважаючи на це, вкрай важливого значення набуває потреба в координації і оптимізації діяльності розподільчої системи, яка полягає у:
• координації роботи логістичних посередників;
• створенні спільно з виробником інтегрованих розподільчих каналів і ланцюгів, які б дозволяли мінімізувати логістичні витрати при забезпеченні потрібної якості логістичного сервісу в дистрибуції;
• оптимізація процесів планування, контролю і регулювання рівнів запасів готової продукції;
• оптимізація організаційної структури і кількості ланок логістичної системи;
• оптимізація параметрів фізичного розподілу матеріальних потоків в розподільчих каналах.


Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
И
И
Й
Й


Т
Т
Р
Р
Е
Е
Н
Н
І
І
Н
Н
Г
Г
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ
Розподільча логістика, логістичний канал, логістичний ланцюг, логістичний посередник, дилер, дистриб’ютор, комісіонер, агент, брокер, подвійна дистрибуція, взаємовідносини з ексклюзивними партнерами, вертикальна інтеграція, пов’язані взаємовідносини.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що собою являє розподільча логістика?
2. Які основні завдання вирішує розподільча логістика?

Розділ 7. Розподільча логістика3. В чому полягають основні функції розподільчої логістики?
4. Дайте визначення поняттю „логістичний канал”.
5. Які основні групи логістичних каналів виділяють?
6. Назвіть основні функції логістичних каналів.
7. Дайте визначення поняттю „логістичний ланцюг”.
8. В чому полягає основна відмінність між логістичним каналом та логістичним ланцюгом?
9. Які основні функції виконують посередники в логістиці?
10.
Назвіть та охарактеризуйте основні види торгівельних посередників.
11.
В яких основних формах проявляється інтеграція між торгівельними посередниками, а також між ними та товаровиробниками?


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Вид інтеграції посередників та виробників при якому
виробники одночасно використовують два розподільчих канали
називається:
 пов’язані взаємовідносини;
 об’єднання технологічних циклів виробництва;
 подвійна дистрибуція;
 охоплення визначеної групи готової продукції;
 взаємовідносини з ексклюзивним партнером.
2. Посередник, який працює від свого імені і за свій рахунок –
це:
 дилер;
 дистриб’ютор;
 комісіонер;
 агент.
3. Частково впорядкована множина різних організацій, які
сприяють доведенню товарів до кінцевого споживача – це:
 логістичний канал;
 логістичний ланцюг;
 логістична система;
 логістична концепція.
4. Канали розподілу, в яких поєднуються як безпосередні
зв’язки між фірмами-контрагентами так і зв’язки в яких присутній
хоча б один посередник називаються:
 інтегрованими;
 опосередкованими;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


 прямими;
 змішаними.
5. Якого типу взаємодії між посередниками окремо не
виділяють?
 конфлікт;
 конкуренція;
 кооперація;
 війна.
6. Під спостереженням якого державного органу перебувають
інтеграційні процеси в логістиці?
 Антимонопольного комітету;
 Міністерства економіки;
 Фонду держмайна;
 Податкової адміністрації.
КЕЙС
Логістична діяльність групи компаній “Стоїк”
Група компаній “Стоїк” здійснює виробництво і реалізацію чаю
(торгових марок “Батік”, “Аскольд”, “Домашній чай”), ринкова частка цієї компанії становить 17,4 % у натуральному вираженні і 19,2 % у грошовому, а обсяг виробництва – більше 3 тис. тонн на рік.
Керівництво компанії було незадоволене обсягом продажу чаю
“Аскольд”. Співробітники відділу маркетингу і логістики компанії вирішили провести опитування й анкетування споживачів і трейдерів з метою з’ясування необхідності зміни дизайну упакування чаю “Аскольд”.
Підвівши підсумки опитування, було з’ясовано, що покупці вирішили, що дизайн упакування кардинальних змін не вимагає, але в оптових і роздрібних торговців склалася протилежна думка. Тому компанія “Стоїк” прийняла рішення про доцільність зміни дизайну упакування чаю
“Аскольд”.
В результаті, перед компанією постало наступні завдання: зміна дизайну упакування, збільшення обсягів продажу чаю. Метою прийняття рішення є зняття “напруги” в оптових і роздрібних торговців, викликану підвищення ціни в результаті зміни фасування чаю “Аскольд”; підтримання лояльності до торгової марки; зміцнення партнерських відносин з учасниками збутового каналу.
Термін виконання завдань – 2 місяці.
Вартість: проведення акції з урахуванням призового фонду – 15 % рекламного бюджету компанії.

Розділ 7. Розподільча логістикаЗавдання: Як фахівці компанії могли б стимулювати гуртові та роздрібні компанії стосовно просування їхнього товару? Які види логістичних послуг могли б бути запропоновані ГК “Стоїк” у формі компенсації?
Джерело: Логістика: навч. посіб. / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова,
С.В.Мішина, І.І.Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.
ЗАДАЧА 7.1

Партію товару, яка побуту куплена за 200 млн. грош. од.., торговельна фірма збирається на майбутніх торгах продати значно дорожче й одержати при цьому прибутки.
Однак існує ризик, що занадто висока продажна ціна сповільнить, а то й взагалі на загал зупинить реалізацію даної партії товару, а фірма замість прибутку одержить одні збитки. На думку експертів фірми, імовірність продажу товару за ціною вище 400 млн. грош. од.. взагалі на загал дорівнює нулю.
У той же час зниження продажної ціни заради прискорення процесу реалізації теж повинне мати якісь розумні межі. Продаж даної партії товару за ціною нижче 200 млн. грош. од.. принесе торговельній фірмі прямі збитки.
Завдання: який рівень продажної ціни за дану партію товару на майбутніх торгах можна вважати в таких умовах оптимальним?
ЗАДАЧА 7.2
Дохід від реалізації планувався у сумі 2,5 млн. грош. од., при сумі обігових коштів 1.5 млн. грош. од.., фактично дохід від реалізації склав 3 млн. грош. од.., при скороченні на 2% обігових коштів.
Завдання:
визначити зміни показників оборотності й вивільнення обігових коштів.
ЗАДАЧА 7.3
Підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 3 млн. грош. од.. при запланованих обігових коштах 300 тис. грош. од..
Передбачається скоротити тривалість обороту на 20%.
Завдання: визначити вивільнення обігових коштів, показники оборотності й коефіцієнт закріплення обігових коштів.
104
РОЗДІЛ 8
ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
1. Місце та роль запасів у логістичній системі.
2. Види запасів.
3. Мотиви та принципи формування запасів.
4. АВС – аналіз та XYZ – аналіз і їх значення
при визначенні логістичної стратегії
управління запасами.
5. Загальна характеристика систем контролю
запасів.
6. Основні проблеми доставки і споживання в
логістичній системі.

1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗАПАСІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ
СИСТЕМІ
Категорія запасів є надзвичайно важливою в логістиці. В окремих випадках затрати на управління запасами досягають 40 % і більше від загальних логістичних затрат.

Матеріальні запаси – це продукція виробничо-
технічного призначення, що перебуває на стадіях
виробництва та обігу, а також вироби народного
вжитку та інші товари, які очікують виробничого чи
особистого споживання.


Розділ 8. Логістика запасів


Японці часом порівнюють запаси з рівнем води, що піднявся, внаслідок чого плавання стало спокійнішим, знизився ризик натрапити на підводні перешкоди і управляти кораблем стало легше.
Проте, існує й інша думка, відповідно до якої запаси – це зайві витрати, які знижують конкурентоспроможність підприємства.
Насправді ж наявність запасів має як негативну так і позитивну сторони. Перш за все, запаси – це справді витрати, зокрема:
заморожені фінансові засоби;
витрати на утримання спеціалізованих приміщень;
оплата праці спеціалізованого персоналу;
ризик псування і розкрадання.
Проте, відсутність запасів це ризик втрат, які можуть бути
викликані:
простоюванням виробництва;
відсутністю товару в момент попиту на нього;
закупівлею дрібних партій товарів по вищих цінах при вищих
транспортних витратах.
Саме тому пошук раціонального способу управління запасами є одним з ключових завдань логістики запасів. Вирішення цього завдання дозволяє забезпечити безперебійність виробничого і торгівельного процесу при мінімальних витратах на утримання запасів.
Існує декілька стратегій управління запасами, відповідних служб, що дозволяють співробітникам, визначати на основі проведення наближених нескладних розрахунків політику підприємства в управлінні запасами.
Стратегія найбільшої обачності. Відповідно до цієї стратегії розмір необхідного запасу визначається як сума максимального споживання запасів (по будь-якій позиції) протягом одного дня за тривалий період постачання, яке мало місце по виданим підприємством замовленнях. В результаті створюються запаси, які практично не можуть бути повністю використані до моменту оформлення чергового замовлення на їх поповнення.
Стратегія
додаткового
резерву.
Гарантія потреб забезпечується в цьому випадку за рахунок створення додаткового резерву матеріальних ресурсів. Величина додаткового резерву визначається по одному з методів, викладених нижче.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Метод 1. Розмір резерву встановлюється рівним середній величині попиту, помноженій на середнє значення часу випередження, скоректованого на коефіцієнт надійності, зазвичай його величина приймається рівною 25-40%.
Метод 2. Резервна кількість одиниць зберігання визначається як показник квадратного кореня з величини середнього споживання в період, що відповідає часу випередження.
Стратегія відсотка від попиту. У основі цієї стратегії лежить аналіз частоти попиту на матеріальні запаси за результатами роботи протягом одного дня. Дані про величину попиту заносяться в графік розподілів наростаючим підсумком. Потім встановлюється та частина загального числа періодів видачі замовлень, для якої допустиме повне витрачання запасів, що не спричиняють за собою порушення виробничого процесу. За цією величиною з графіку визначається величина попиту, що відповідає встановленим випадкам повного використання запасів.

2. ВИДИ ЗАПАСІВ
Основна частина запасів на підприємстві є предметами виробництва, що входять в матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки. Запаси на підприємстві утворюються з двох головних причин: невідповідність об’ємів постачання об’ємам разового споживання і розривши в часі між моментом вступу матеріалу і його споживання.
Постачання сировини матеріалів здійснюється в більшості випадків періодично, і їх споживання відбувається, як правило, безперервно і не співпадає в часі зі вступом. Тому для забезпечення безперебійної роботи кожне підприємство створює певні запаси потрібних йому видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива і
інших ресурсів. Існують і деякі інші причини, що призводять до створення запасів. Це - сезонні коливання цін; порушення встановленого графіку постачань (непередбачуване зниження
інтенсивності вхідного матеріального потоку); можливість коливання попиту (непередбачуване збільшення інтенсивності вихідного потоку) та ін.

Розділ 8. Логістика запасів


Поняття запасів пронизує весь етап товароруху від виробника до кінцевого споживача і зустрічається в усіх сферах виробництва та логістики. Це зумовлює значну їх різноманітність і викликає потребу у їх класифікації. Загалом, запаси класифікують за наступними ознаками:
1. По місцю продукції в логістичному ланцюгу:
матеріальні ресурси;
незавершене виробництво;
готова продукція;
тара;
відходи.
2. По відношенню до етапів логістичної діяльності:
запаси в постачанні;
виробничі запаси;
збутові (товарні) запаси;
складські запаси;
транспортні (в дорозі, транзитні) запаси;
запаси вантажопереробки;
сукупні запаси.
3. По функціональному призначенню:
поточні (регулярні);
страхові;
підготовчі;
сезонні;
неліквідні запаси;
4. По відношенні до посередників:
запаси у постачальників;
запаси у споживачів;
запаси у торгівельних посередників.
Часом використовують простішу класифікацію запасів, відповідно до якої існує два типи запасів: виробничі і товарні, кожен з яких поділяється в свою чергу на поточні, страхові і сезонні запаси.
Проте, такий поділ досліджуваної категорії не в повній мірі відображає всю її складність і багатогранність.
Класифікація запасів широко використовується в обліковому процесі, який забезпечує повне інформування про стан та якість запасів на підприємстві. Ефективний обліковий процес створює надійну основу для прийняття управлінських рішень.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


3. МОТИВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
ЗАПАСІВ
Під час управління логістичними процесами часто виникає сумнів щодо доцільності утримання запасів взагалі, можливість чого доводить вдалий досвід концепції „точно-вчасно”. Проте, переважна більшість менеджерів з логістики вважають за доцільне все-таки створювати матеріальні запаси. До основних мотивів (причин),
якими вони керуються при цьому належать:
1. Можливе коливання попиту;
2. Тимчасові скидки на купівлю великої партії товарів;
3. Загроза росту цін або дефіциту товарів;
4. Можливість
зекономити
на
транспортуванні
та
адміністративному оформленні вантажу;
5. Загроза порушення встановленого графіка поставок;
6. Збільшення витрат на переналадку обладнання при випуску
одиничної продукції;
7. Можливість рівномірно здійснювати операції по розподілу
продукції незалежно від коливань виробничого графіку і навпаки;
8. Ефект від негайного задоволення потреби покупця.
9. Загроза
простоювання
виробничої
системи
через
відсутність комплектуючих;
10.
Спрощення процесу управління логістичною діяльністю.
Останній мотив створення запасів є вирішальним, оскільки в більшості перелічених випадків необхідність створення запасів можна замінити створенням логістичних технологій швидкого реагування.
4. ABC - АНАЛІЗ ТА XYZ - АНАЛІЗ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Досить часто в процесі вивчення проблеми скорочення запасів використовують ABC та XYZ методи. Згадані методи ґрунтуються на так званому методі Парето (20/80, „великого пальця”), згідно з яким

Розділ 8. Логістика запасів


п’ята частина (20 %) від всієї кількості об’єктів дає зазвичай приблизно 80 % результатів. Відповідно внесок решти 80 % становить лише 20 %.

Суть принципу Парето полягає в тому, що в процесі
досягнення будь-якої цілі нераціонально приділяти
рівну увагу об’єктам, які мають незначну віддачу і
об’єктам, які є визначальними.

Таким чином, завданням методу ABC є виділення об’єктів першої ваги, яким потрібно приділяти найбільше уваги, і другорядних об’єктів, вкладення коштів в які є недоцільним.
Відмінністю даного методу, є те, що він передбачає поділ всього асортименту продукції не на дві, а на три групи.

Метод ABC – це спосіб нормування і контролю за
станом
запасів,
який
полягає
в
розділенні
номенклатури (N) товарно-матеріальних цінностей,
які підпадають під реалізацію, на три нерівномірних
підмножини А, В, С на основі деякого формального
алгоритму.

АВС-аналіз є одним з методів раціоналізації, який може використовуватися в усіх функціональних сферах діяльності підприємства. АВС-аналіз дозволяє:
• виділити найбільш суттєві напрями діяльності;
• направити ділову активність в сферу підвищеної економічної значущості і одночасно понизити витрати в інших сферах за рахунок усунення зайвих функцій і видів робіт;
• підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації.
У управлінні матеріальними потоками за допомогою АВС- аналізу встановлюються і вивчаються співвідношення і залежності наступних чинників :
• кількість і вартість придбаних матеріалів по окремих позиціях
і групах;
• кількість і вартість витрачених матеріалів по окремих позиціях і групах;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


• кількість рахунків, виставлених постачальниками, і розміри оплати по цих рахунках;
• кількість постачальників і розміри їх обороту;
• кількість і вартість окремих матеріалів у рамках вартісного аналізу.
При диференційованому підході до організації закупівель і управління складськими запасами ABC-аналіз дозволяє добитися
істотного зниження витрат.
Найпоширеніший алгоритм передбачає наступну послідовність дій: суму внеску всіх товарів ділимо на кількість товарів; товари, сума внесків яких перевищує отримане число у 6 разів – відносимо до групи товарів А; в підгрупу С включаємо товари, внесок яких в 2 і більше разів менший за отриманий результат; всі інші товари відносимо до групи В.
Отримана група товарів А – небагаточисельна група найважливіших товарів, розмір запасів по яких потрібно постійно контролювати, точно визначати витрати, пов’язані із закупівлею, доставкою і зберіганням, а також розмір і момент замовлення.
Товари групи В – займають середню в плані важливості позицію; за ними здійснюється звичайний контроль і збір інформації про можливе поновлення запасів.
Товари групи С – найчисленніші товари, на долю яких припадає найменша частина всіх коштів вкладених в запаси; розрахунки розміру і періоду замовлення не ведуться; поповнення запасів реєструється, але рівень запасів не відслідковується.
Якщо при ABC – аналізі визначальне місце при віднесенні товарів до тієї чи іншої групи має розмір внеску певного товару, то при XYZ – аналізі така роль відводиться ступеню рівномірності попиту і точності його прогнозування.
В групу Х відносять товари, попит на які є досить рівномірним і об’єм реалізації цих товарів є добре передбачуваним.
В групу Y відносять товари, обсяги споживання яких коливаються (переважно сезонні товари) і можливість прогнозування попиту на які є середньою.
В групу Z відносять товари попит на які виникає лише епізодично і прогнозувати такий попит важко.
Ознакою, на основі якої товар відносять до котроїсь групи є коефіцієнт варіації попиту (ν):

Розділ 8. Логістика запасів100%
x
n
2
)
x
-i
,

(8.1)
де х
і
– значення попиту для товару, який оцінюється;
x
- середнє значення попиту за період n;
n – величина періоду, за який проводиться оцінка.
Величина коефіцієнта змінюється в межах від нуля до безкінечності. Поділ на групи X, Y, і Z може бути здійснене на основі алгоритму, запропонованого в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1
Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X,
Y, і Z

Група
Інтервал
X
%
10 0Y
%
25
%
10Z
%
25

В цілому, для проведення XYZ -аналізу потрібно:
1. встановити середню витрату кожного виду матеріалу з урахуванням коливання потреби в них по періодах, це можуть бути, наприклад, сезонні коливання;
2. розрахувати коефіцієнт варіації по кожній номенклатурній позиції;
3. розташувати матеріали у міру зменшення коефіцієнтів варіації;
4. підсумовувати дані про кількість матеріалів відповідно до зростання коефіцієнтів варіації, нанести їх на схему;
5. розбити матеріали на групи залежно від варіації попиту.
XYZ-аналіз служить допоміжним засобом при підготовці рішень по вдосконаленню планування матеріального забезпечення виробництва.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал