Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка13/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


• порядок передачі заявки на доставку;
• якість транспортних послуг;
• екологічність транспортних засобів.
Поряд з перевізником, основним логістичним посередником при перевезенні є транспортно-експедиційна фірма (або експедитор).
Експедиторські
організації
– це вповноважені нейтральні посередники між відправниками, отримувачами і транспортною складовою. Експедиція виділяється зі сфери виробництва і торгівлі та функціонує в якості третьої юридичної особи. Тому за кордоном всі виробники пропонують свої товари на ринку через посередників.
Кожен з яких прагне сформувати свій канал розподілу. При цьому різко зменшується кількість контрактів виробника з імовірними покупцями. Саме є експедиційна діяльність в логістиці є окремим видом логістичного сервісу. В сфері обслуговування транспортних каналів функціонують як великі фірми – центри сервісу, так і невеликі приватні експедиційні організації, які обслуговують невеликі підприємства по принципу кур’єрської служби за короткий проміжок часу з великим ступенем надійності.
До обов’язків експедиторів можна віднести: організацію перевезення вантажу, забезпечення відправлення і отримання вантажу, а також інші обов’язки, пов’язані з перевезеннями.
Додатковими послугами, які експедитори можуть надавати
клієнтам є:
отримання документів для експорту-імпорту вантажів;
виконання митних формальностей;
контроль за кількістю і станом вантажу;
навантажувально-розвантажувальні роботи;
сплата митних зборів та інших витрат, пов’язаних з
транспортуванням;
зберігання,
складування,
сортування
і
комплектація
вантажів;
інформаційні послуги, страхування і т.д.
До числа допоміжних логістичних партнерів по транспортуванні (якщо експедитори не виконують ці функції самостійно) відносять страхові, охоронні, інформаційні фірми і компанії, банки та інші фінансові установи, підприємства по вантажопереробці, затарюванні, упаковці, вантажні термінали, а також спеціалізовані агенти і брокери. Системи критеріїв і

Розділ 10. Транспортна логістикапоказників, а також процедури вибору цих посередників є надзвичайно багатоманітними. Серед основних критеріїв вибору можна назвати розмір тарифів, надійність, фінансову стійкість, комплексний характер сервісу тощо.
6.
ТРАНСПОРТНИЙ
ПРОЦЕС
ТА
ЙОГО
ЕЛЕМЕНТИ
Транспортний процес є складною сукупністю окремих процедур, пов’язаних не тільки з фізичним переміщенням вантажу, а й з іншими логістичними операціями. Окрім того, процес доставки товарів охоплює окрім транспортної, ще й інші області логістики, зокрема закупівельної та розподільчої, які в сукупності утворюють наступний алгоритм доставки товарів (рис 10.1).
Традиційні методи торгівельних поставок включають в себе ряд етапів, зокрема:
• оптові закупівлі у оптовиків або у виробника безпосередньо;
• доставку і розвантаження на власний склад;
• розміщення вантажу на зберігання;
• прийом замовлень у покупців;
• формування партій товару відповідно до замовлення;
• організація доставки товару покупцю.
Транспортно-технологічна схема доставки товару включає в
себе ряд етапів, найважливіші з яких:
1. Формування вантажних одиниць.
На цьому етапі близькі за характеристиками товари об’єднуються разом і далі переміщуються як єдине ціле. При цьому їх
ідентифікують як „одиниці транспортного вантажу” або „юніти”. На даному етапі фірма несе затрати на експлуатацію і капітальні вкладення в затарювання вантажу, формування пакетів, купівля
(оренда) піддонів або інших засобів пакетування, контейнерів тощо.
2. Навантаження сформованих вантажних одиниць на
транспортні засоби.
На цьому етапі при взаємодії складу вантажовідправника і транспортних засобів здійснюється фізичне переміщення вантажів в рамках обмеженого складською територією простору. На затрати впливає спосіб виконання вантажних робіт.


Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Рис. 10.1. Алгоритм процесу розробки і реалізації транспортно-
технологічної схеми доставки
3. Підвезення вантажу до терміналу магістрального виду
транспорту.
На цьому етапі, за умови його наявності, найчастіше здійснюється сортування, групування та перерозподіл вантажів.
4. Об’єднання на терміналі вантажних одиниць, які
мають спільні адреси отримувачів або рухаються в
однаковому напрямку.
5. Перевезення
вантажів
магістральними
видами
транспорту.
Затрати на перевезення визначаються відповідно до варіанту транспортної системи.
1
Аналіз умов доставки і наявних обмежень
2
Розробка варіантів транспортно- технологічних схем
3
Оцінка конкуруючих варіантів організації доставки
4
Вибір транспортно-технологічної схеми доставки
5
Укладання угод, складання
інструктивних матеріалів
6
Здійснення доставки відповідно до обраної схеми
7
Розрахунки за виконані послуги по доставці
8
Контроль і аналіз виконаної доставки

Розділ 10. Транспортна логістика6. Транспортно-складські
операції
на
етапі
розвантаження
вантажу
в
терміналі
пункту
призначення.
7. Вивезення вантажу з терміналу магістрального виду
транспорту і доставка його на постачальницько-
збутові бази.
8. Доставка вантажу з бази кінцевому споживачу.
На цьому етапі використовуються, в основному, автомобілі низької і середньої вантажопідйомності. Часто створюються певні маршрути розвезення, за умови існування розподільчого центру.
9. Контроль виконання доставки у відповідності із
обраною транспортно-технологічною схемою.Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
И
И
Й
Й


Т
Т
Р
Р
Е
Е
Н
Н
І
І
Н
Н
Г
Г
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ
Транспортування, транспорт загального користування, транспорт внутрішнього користування, транспортний тариф, система доставки товарів, термінал, експедиторські організації, транспортний процес, одиниці транспортного вантажу, транспортно-технологічна схема доставки,
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Охарактеризуйте значення транспорту в логістиці.
2. Охарактеризуйте два основних види транспорту.
3. Які основні завдання стоять перед транспортною логістикою?
4. Охарактеризуйте переваги та недоліки кожного виду транспорту.
5. Який вид транспорту на Вашу думку є: найбезпечніший, найшвидший, найпоширеніший, найзручніший, найдоступніший, найоптимальніший для вантажних чи пасажирських перевезень?
Обґрунтуйте свою думку.
6. Що таке тарифи? Що входить до їх складу?
7. Охарактеризуйте особливості тарифів на залізничному транспорті.
8. Охарактеризуйте особливості тарифів на автомобільному транспорті.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


9. Охарактеризуйте особливості тарифів на інших видах транспорту.
10.
Назвіть та охарактеризуйте основні види доставки товарів.
11.
На основі яких критеріїв вибирають основні параметри транспортної доставки товарів?
12.
Назвіть основні чинники, що впливають на вибір перевізника.
13.
Яку роль відіграють експедиторські фірми в системі доставки товарів?
14.
В чому суть та особливості експедиційної діяльності?
15.
Охарактеризуйте алгоритм процесу розробки і реалізації транспортно-технологічної схеми доставки товарів.
16.
Проаналізуйте транспортно-технологічну схему доставки товарів.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Які два види транспорту по призначенню виділяють?
 загального та внутрішнього користування;
 внутрішніх та зовнішніх перевезень;
 велико- та малотоннажний;
 по перевезенню товарів виробничого призначення та товарів народного вжитку.
2. Який вид транспорту характеризується високою пропускною
здатністю, незалежністю від кліматичних умов, регулярністю
перевезень тощо?
 залізничний;
автомобільний;
 повітряний;
 морський.
3. Який вид транспорту характеризується високою доступністю,
гнучкістю, швидкістю доставки, маневреністю, доставкою „від дверей
до дверей” тощо?
 залізничний;
 автомобільний;
 повітряний;
 морський.
4. Розрахунки за послуги по транспортному перевезенню
здійснюються за допомогою:
 транспортних тарифів;
 цінових режимів;
 ренти;
 платежів та зборів.

Розділ 10. Транспортна логістика5. Найпоширенішими видами тарифів є:
 загальні тарифи;
 виключні тарифи;
 пільгові тарифи;
 місцеві тарифи.
6. Тарифи, які встановлюються з відхиленням від загальних
тарифів у вигляді надбавок або знижок, поширюються лише на
окремі вантажі-це:
 загальні тарифи;
 виключні тарифи;
 пільгові тарифи;
 місцеві тарифи.
7. Якого виду доставки товарів не виділяють?
 унімодального;
змішаного;
 тривіального;
 комбінованого.
8. При унімодальних перевезеннях:
 доставка товарів здійснюється одним видом транспорту;
 доставка вантажів здійснюється як правило двома видами транспорту;
 доставка вантажів здійснюється більш ніж двома видами транспорту;
 доставка вантажів здійснюється із використанням спеціальних вантажообробних комплексів.
9. При інтермодальних перевезеннях:
 доставка вантажів здійснюється одним перевізником з використанням єдиного транспортного документу;
 доставка вантажів здійснюється одним перевізником, який організовує перевезення, несе відповідальність на всьому шляху транспортування незалежно від кількості видів транспорту;
 доставка вантажів здійснюється більш ніж двома видами транспорту;
 доставка вантажів здійснюється
із використанням спеціальних вантажообробних комплексів.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


ЗАДАЧА 10.1
Визначити доцільність застосування тягача або автомобіля для перевезення продукції. Вантажопідйомність кожного з них - 10 т. Технічна швидкість автомобіля – 20 км/год, а тягача – 15 км/год. Коефіцієнт використання пробігу – 0,4 Простій автомобіля під час завантаження та розвантаження - 0,8 год. На перечеплення причепів потрібно 0,15 год.
Відстань перевезення – 20 км.
Необхідно порівняти вигідність застосування бортового автомобіля і тягача зі змінним причепом. Для цього визначається рівноцінна відстань, за якою продуктивність тягача і автомобіля буде однаковою.
Розрахована рівноцінна відстань порівнюється з відстанню, необхідною для перевезення продукції. Якщо відстань перевезення менша за розраховану рівноцінну відстань, необхідно застосувати тягач, а якщо більша – то автомобіль.
ЗАДАЧА 10.2
Визначити потребу в автомашинах вантажопідйомністю 5 т для перевезення за рік (260 робочих днів) 150 тис. т вантажу. За зміну автомашина робить дві ходки. Технічне простоювання машини – 25 діб нарік.


159
РОЗДІЛ 11
ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА
1. Логістичні інформаційні системи.
2. Сучасні інформаційні технології в логістиці.
3. Особливості використання штрих-кодів в
логістиці.
4. Вдосконалення системи управління
інформаційними логістичними потоками.
1. ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Функціонування інформаційних потоків в логістиці вимагає створення повноцінних логістичних інформаційних систем.

Логістичні інформаційні системи являють собою
відповідні інформаційні мережі, які функціонують
починаючи з вивчення вимог замовника, і охоплюють
системи постачання, виробництва та розподілу.


Серед найбільш відомих інформаційних систем в логістиці виділяють:
автоматизовані системи управління (АСУ) – забезпечують збір та обробку інформації, необхідної для оптимізації управління в різних сферах людської діяльності;
інтегровані системи управління (ІСУ) – сукупність методів і рішень для створення інтегрованого інформаційного простору управління і забезпечення життєдіяльності організації;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


інтегровані інформаційні системи – системи, в результаті функціонування яких відбувається узгодження всіх потоків
інформації і процедур їх обробки у відповідності до вимог управління. В її основі лежать: одноразова реєстрація вихідних даних, впорядкування документообігу, організація єдиної нормативної системи, розробка типових алгоритмів виконання економічних розрахунків та обробки даних;
корпоративні інформаційні системи (КІС) – цілісний комплекс програмно-апаратних засобів, який реалізує всі бізнес- процеси та інформаційні потоки на підприємстві;
системи MRP/MRP II – системи автоматизації процесів планування потреб в матеріалах / ресурсах;
системи ERP – інтегровані системи планування ресурсів територіально розподіленої організації;
системи CSRP – система інтегрованого управління ресурсами організації, синхронізована з потребами ринку;
системи CSM – інтегрована система управління ланцюгами поставок, по яких товар із сировини перетворюється у готову продукцію, а потім через систему реалізації надходить до кінцевого споживача;
система IRP – перспективна концепція, яка охоплює всі завдання автоматизації управління підприємства на базі систем управління знаннями і нейронних сіток
Еволюція інформаційних систем, яка відбулася починаючи з
1960-х років, дозволяє стверджувати, що основою розвитку
інформаційних систем були: поглиблення спеціалізації, стандартизації і кооперації, а також поява нових засобів зберігання, переробки і передачі інформації.
Часова діаграма розвитку інформаційних систем зображена на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Часова діаграма розвитку інформаційних систем по
видах ресурсів що піддаються управлінню
1960 2006 2000 1990 1980 1970
ІС
IRP
CSRP
CSM
ERP
MRP II
MRP

Розділ 11. Інформаційна логістикаВсі інформаційні системи зазвичай поділяють на три групи:
1. Інформаційні системи для прийняття довготривалих
рішень (т.з. планові системи), які стосуються структури і стратегії діяльності підприємства – планові системи. Створюються на
інституційному рівні управління, до їх завдань належать:
• створення і оптимізація ланок логістичного ланцюга;
• управління умовно-постійними даними, а також даними, які постійно змінюються;
• планування виробництва;
• загальне управління запасами;
• управління резервами та ін.
2. Інформаційні системи для прийняття тактичних та
оперативних рішень (т.з. диспозитивні або диспетчерські
системи). Створюються на рівні управління складом чи цехом і слугують для забезпечення злагодженої роботи логістичних систем.
До їх функцій належать:
• розпорядництво (диспозиція) внутрізаводським транспортом;
• управління запасами (місцями складування);
• відбір та комплектування вантажів відповідно до замовлення, облік вантажів тощо.
Диспозитивна система готує всі вихідні дані для прийняття рішення і фіксує актуальний стан системи в базі даних;
3. Інформаційні системи для виконання звичайних справ (т.з.
виконавчі або оперативні системи). Використовуються як правило на нижчих рівнях управління і відображають реальний стан системи і реальні зміни в ній, тому важливою вимогою щодо таких систем є їх робота в режимі „on-line” (реального часу). До функцій таких систем входить: управління складами і облік запасів, підготовка відправки замовлення, оперативне управління виробництвом, управління автоматизованим обладнанням.
Розвиток інформаційних систем у сфері логістики визначив основні їхні параметри, що забезпечують ефективне просування матеріальних потоків. Формування інформаційних логістичних систем засноване на наступних принципах:
• система має бути побудована так, щоб передача інформації, її переробка, зберігання і використання враховували потреби усіх підрозділів підприємства;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


• інформаційна система повинна забезпечити необхідні взаємозв’язки підприємства з постачальниками, клієнтами і усіма пунктами відправок, проміжного складування і споживання;
• обмін інформації між рівнями логістичної системи має бути мінімальним, але забезпечувати потребу управління;
• характер інформації має бути зорієнтований на конкретного споживача в системі управління;
• при побудові системи повинен враховуватися принцип апаратних і програмних моделей;
• важливою вимогою
є спрощення
і стандартизація використовуваної в системі документації.
Введення даних в систему при управлінні матеріальними потоками починається при виникненні матеріального потоку. З цієї миті увесь процес пересування вантажів, включаючи його перевантаження, перебування на складах, затримки і так далі, знаходиться в оперативній пам’яті ЕОМ. У встановлені терміни або по запитах інформація поступає користувачеві і використовується для ухвалення управлінських рішень.
Інформаційні логістичні системи можуть бути створені на підприємстві, охоплювати регіон, функціонувати в раціональному масштабі.

2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ЛОГІСТИЦІ
З розвитком систем товароруху все більшого значення в логістичних мережах та системах відіграють інформаційні технології, які забезпечують їх ефективне функціонування та конкурентні переваги на ринку.

Інформаційні технології – це операції і процедури, які
виконують
над
інформаційними
потоками
або
інформаційними сукупностями.


Розділ 11. Інформаційна логістикаІнформаційні сукупності – це дані про певний об’єкт, які
можуть бути зареєстровані, збережені і оброблені, тоб-
то це представлення інформації у знаковій формі у вигляді
текстів, повідомлень, вхідних даних, таблиць, графіків,
завдань і т.д.

Для практичної реалізації протікання інформаційних процесів важливе значення мають технології комп’ютерної техніки і програмних засобів, мереж передачі даних та інших комунікацій, які охоплюючи всі етапи товароруху стимулюють їх взаємний зв’язок.

Основними складовими інформаційних технологій є:
розробка,
виробництво
і
застосування
компонентів технічного забезпечення для збору,
передачі, обробки, збереження і видачі даних;
розробка,
виробництво
і
застосування
системного і прикладного програмного забезпечення;

інформаційні
послуги,
телекомунікація,
електронна комерція, банки.

Ці складові
інформаційних технологій об’єднуються
і взаємодіють, значно впливаючи на формування ринку інформаційних продуктів і послуг, при цьому вони самі знаходяться в значній залежності від стану ринку. Їх основу складають наступні досягнення:
• поява можливості автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютерів по заданих алгоритмах;
• поява середовищ для компактного зберігання і швидкого доступу до великих об’ємів інформації (бази даних, інформаційно- пошукові системи тощо);
• розвиток засобів зв’язку, які забезпечують доставку
інформації практично в будь-яку точку Землі без суттєвих обмежень у часі і відстані (телефони, мобільний зв’язок, Інтернет, супутниковий зв’язок тощо);
• розробка програмного забезпечення, орієнтованого на спеціально непідготовленого споживача (системи підтримки рішень, експертні системи, бухгалтерські системи, управлінські системи і т.д.).

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Такі сучасні інформаційні технології, як системи підтримки рішень, експертні системи, управлінські програми та інші забезпечують можливість для ефективного аналізу техніко- економічних та управлінських процесів; їх моделювання, підготовки та подання інформації для наступного прийняття рішення.
Застосування сучасних
інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність доставки вантажів за рахунок можливості швидкого доступу інформації про суб’єкти та об’єкти доставки. Такі системи успішно функціонують на заході. Серед них, зокрема такі:
Gonrad, Videotrans, CTC, BRS, Espase Cat, ISCIS, GPS та інші.

3.
ОСОБЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ
ШТРИХ-
КОДІВ В ЛОГІСТИЦІ
Сучасні інформаційні технології дозволяють реєструвати надходження та реалізацію товарно-матеріальних цінностей практично в режимі „on-line”, що дозволяє управлінській системі реагувати на зміни в розмірах запасів в оптимальні строки. Така можливість реалізується завдяки потужним технічним засобам, зручному і гнучкому програмному забезпеченню, технологіям передачі даних, а також єдиній наскрізній і зручній системі кодування товарів. Найбільшою швидкістю і зручністю в цьому плані відзначаються системи штрих-кодування.
Автоматичне отримання інформації з допомогою штрих-
кодів може здійснюватися завдяки використанню декількох видів
кодів:
1. код з прямокутним контуром – ITF-14 – може друкуватися не тільки на гладких поверхнях, використовується переважно для кодування товарних партій;
2. код 128 – використовується паралельно з іншими кодами для кодування додаткової інформації (номер партії, дата виготовлення, термін реалізації тощо);

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал