Зміст навчальної дисципліни змістовий модуль тема промислове виробництвоСкачати 32.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір32.92 Kb.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.
ТЕМА
1.
ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО

ОСНОВА
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА.
ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ЯК ЕКОНОМІЧНІ ОБ’ЄКТИ
Загальна характеристика, предмет і задачі дисципліни «системи технологій промисловості».
Поняття «виробничий процес». Типи виробництв. Особливості їх технологічних процесів.
Поняття
«технологічний процес», принципи його організації.
Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів.
Технологічний баланс, його структура. Матеріальний, енергетичний
(тепловий) баланси, їх складання і використання.
Економічна оцінка технологічних процесів. Основні методи економічної оцінки технологій. Метод “витрати –ефективність”.
Поняття про системи. Технологічні системи. Структура систем, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем.

ТЕМА 2. СИРОВИНА, ВОДА ТА ЕНЕРГІЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ.
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИДОБУТКУ
ЗБАГАЧЕННЯ
ТА
ОЧИЩЕННЯ
СИРОВИНИ
Сировина в технологічних процесах. Класифікація, якість, раціональне і комплексне використання сировини. Технологічні процеси видобутку корисних копалин. Методи збагачення сировини: механічні, фізико-хімічні, хімічні.
Поняття «якість сировини». Вплив якості сировини на технологію.
Вода, її значення для системи технологій. Питна і промислова вода.
Промислова водопідготовка, її призначення. Методи водопідготовки.
Організація повторного й оборотного водопостачання на підприємствах.
Паливо в технологічних процесах. Способи переробки твердого, рідкого та газоподібного палива, їх техніко-економічні характеристики.
Енергія в промисловості. Види енергії. Енергомісткість технологічних процесів. Джерела одержання електричної енергії, їх техніко-економічне порівняння. Вторинні енергетичні ресурси і напрямки їхнього використання.
ТЕМА
3.
ТЕХНІКА
І
ТЕХНОЛОГІЯ
МЕТАЛУРГІЙНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Загальні відомості про метали і металургію. Високотемпературні процеси у чорній металургії. Доменний процес, його сутність.Продукція доменного виробництва. Техніко-економічні показники роботи доменної печі.
Виробництво сталі. Сутність процесу виробництва сталі. Способи одержання сталі з чавуну. Виробництво сталі в електропечах. Позадоменні способи одержання сталі, їх сутність, переваги та недоліки. Способи розливання сталі. Напрямки інтенсифікації процесів у чорній металургії.

Структура та особливості протікання технологічних процесів одержання кольорових металів, їх техніко-економічні показники. Шляхи підвищення якості і зниження собівартості кольорових металів. Основні пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення технологій в кольоровій металургії.
Порошкова металургія. Значення, перспективи розвитку, техніко- економічний стан технологій порошкової металургії, сфери ефективного використання.
ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ МАШИНОБУДУВАННЯ
Визначення машинобудування як комплексної галузі. Структура машинобудівного виробництва. Поняття «виріб», «деталь», «складальна одиниця», «механізм», «мащина». Якість виробів. Стадії технологічного процесу машинобудівного підприємства.
Виробництво заготівель методами лиття, їх переваги і недоліки.
Спеціальні способи лиття. Відцентрове лиття. Точні методи лиття.
Методи обробки зоготівок і деталей, їх сутність та класифікація. Основні види обробки поверхонь різанням. Аналіз і економічна оцінка технологій механічної обробки різанням. Автоматизація виробництва.
Термічна обробка заготівок і деталей, її призначення. Пластична деформація заготівок. Сутність методів обробки металів тиском. Прокатка, волочіння, пресування, штампування, їх сутність і призначення.
Поняття «роз’ємні і нероз’ємні з’єднання». Зварювання, його сутність, переваги. Методи та способи одержання зварних з’єднань.
Сутність процесу складання. Способи та види складання машин. Техніко- економічні показники процесів складання. Основні напрямки розвитку складального виробництва.

Змістовий модуль 2.
ТЕМА 5. ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА
НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Значення хімічного виробництва для народного господарства. Продукція хімічної промисловості, її властивості, класифікація, техніко-економічні характеристики та області ефективного використання.
Хіміко-технологічні процеси. Технологічні схеми хімічних виробництв: з відкритим ланцюгом, циклічні, комбіновані.
Технологія окремих хімічних продуктів (сірчаної кислоти, мінеральних добрив, полімерів, пластмас, хімічних волокон, каучуку і гуми, нафтопродуктів).
Техніка безпеки і охорона праці на хімічних підприємствах. Охорона навколишнього середовища.ТЕМА
6.
ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПРОЦЕСИ
БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Будівельні матеріали, їх асортимент, основні властивості та області ефективного використання.
Керамічні матеріали, їх виготовлення та напрямки вдосконалення технології одержання кераміки.
Зв’язувальні будівельні речовини. Портландцемент, стадії його технологічного процесу його виробництва.
Нові сучасні будівельні матеріали, особливості та ефективність їх використання.
Основні положення будівельного виробництва. Класифікація і види будівельних робіт. Методи організації робіт. Потоковий метод будівництва.
Основні напрямки розвитку й удосконалення технології будівельного виробництва.

ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЯХ
Формування технологічних схем. Технології окремих харчових продуктів.
Технологія одержання цукру. Молоко і молокопродукти. М'ясо і мясопродукти.
Технологія одержання консервів.
ТЕМА 8. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ АПК
АПК як галузь національної економіки. Економіко-технологічні особливості виробництва продукції рослинництва. Система технологій вирощування зернових культур. Економіко-технологічні особливості виробництва продукції тваринництва. Система технологій вирощування овочевих культур. Система технологій виробництва продукції садівництва та виноградарства.
Система технологій кормовиробництва. Система технологій вирощування технічних та баштанних культур.

ТЕМА 9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
НОВІ ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ. НАНОТЕХНОЛОГІЇ
Сучасні досягнення науки, рівень розвитку техніки. Парадигми виробництва майбутнього. Основні напрямки розвитку сучасних технологій.
Новітні прогресивні технології. Високі технології, їх ознаки. Галузі застосування високих технологій.
Космічні технології. Технології генної інженерії. Біотехнології.
Екологічно орієнтовані технології і виробництва, їх характеристика.
Нанотехнології.
Властивості наносистем.
Напрямки розвитку нанотехнологій. Позитивні та негативні сторони нанотехнологій.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал