Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’яСторінка14/27
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.34 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Алкоголь як показник неблагополуччя родини

Морально-емоційна сторона сімейних відносин – найважливіша умова морального розвитку дітей. Характер цих відносин виступає як головна обставина благополуччя або неблагополуччя родини, від якої залежить успіх або неуспіх сімейного виховання. Виділяють кілька типів родин, у яких дитина починає вживати спиртні напої частіше, ніж в інших родинах: • конфліктні родини, коли відносини між членами родини будуються за типом суперництва, ізоляції, невротичного доповнення. У таких родинах спотворюється сприйняття близьких. Члени родини приписують один одному переважно негативні якості й наміри. Щоб добитися яких-небудь поступок, діти починають зловживати спиртним. Реакція протесту може бути спрямована й на зло, і на добро. Протест буває активним або пасивним. При пасивному протесті, внаслідок несправедливого ставлення до дитини з боку батьків вона замикається в собі. У випадку активного протесту діти можуть тікати з дому, красти речі, битися.

 • Де соціалізовані родини, що ведуть аморальний, а в більшості випадків антисоціальний спосіб життя, з низьким матеріальним рівнем, санітарною занедбаністю, неорганізованим побутом. Така родина активно формує в дітей оборонно-агресивне ставлення до зовнішнього світу, тому що весь час перебуває в постійному конфлікті із соціумом. У таких родинах відсутній контроль над дитиною. У дитини формується потреба приховувати алкоголізм родини, переживати свою неповноцінність. Ці діти стають соціально ізольованими. Дитина почуває себе в небезпеці вдома, де повинна почувати себе більш захищеною. У таких родинах часті сварки, у дитини формується почуття провини й знижена самооцінка. Діти в алкогольних родинах можуть стати жертвами сексуальної образи, домагання або насильства, випробовуючи довгий час почуття сорому, ненависть, пригніченість. У дітей і підлітків у неблагополучних родинах, як правило, не розвинена культура спілкування. Відсутність щиросердечної близькості з батьками й контактів з однолітками із благополучних родин, некомунікабельність приводять до пошуку вуличної компанії, часто неоднорідної за віком, де підлітки мають реальні можливості для самоствердження й, насамперед, через прилучення до алкогольних традицій компанії.Алкоголь як засіб самоствердження

Одна із причин пияцтва підлітків – посилені домагання на дорослість. Споживання алкоголю в підлітковому і юнацькому віці вважається символом мужності, заможності. Внутрішня духовна обмеженість, невміння виявити себе в шкільному колективі обумовлюють часте вживання підлітками алкоголю заради самоствердження у вуличній групі товаришів. Сама собою потреба в самоствердженні в підлітковому віці звичайна й зрозуміла: важливі засоби самоствердження. Відсутність у питущого підлітка навичок корисної діяльності й інтересу до неї приводять до вживання спиртного як до форми самоствердження, що веде до згубних наслідків.


Алкоголь як реклама

Привабливість для підлітків спиртних напоїв збільшується популяризацією вживання алкоголю в кіно, телевізійних передачах, рекламних роликах і проспектах.

Соціологи США вважають, що приклади питущих телегероїв, а в основному вони відіграють позитивні ролі – найбільш діюча форма прилучення підлітків до пияцтва. «Користь» алкогольних напоїв побічно підтримується деякими закордонними і вітчизняними творами літератури й кіно, де поетизується стан сп’яніння, коли молоді нав’язується думка, що в житті дорослої людини п’яні застілля – справа повсякденна і звичайна.
Алкоголь як спосіб проведення вільного часу

У зв’язку з різким зменшенням кількості позашкільних дитячих і юнацьких установ, падінням престижу діяльності громадських організацій, завищеною платою за додаткові освітні послуги (навчання музиці, танцям тощо), більшість підлітків мають надлишок вільного часу. Об’єднані в компанії, не зайняті корисною діяльністю підлітки, як правило, починають уживати спиртні напої. Коло активного соціального життя обмежується проблемами й інтересами алкогольної компанії, у якій іноді можна зустріти осіб, раніше засуджених або тих, що стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітніх. Новий член такого мікро колективу майже приречений на проходження обов’язкової програми, що починається з хуліганських дій у стані сп’яніння, а закінчується нерідко й серйозними правопорушеннями. Уживання спиртного стає патологічно необхідним атрибутом проведення вільного часу, розширюється кількість приводів і мотивів пияцтва. Уживання алкоголю стає ледве не основним сенсом життя.


Алкоголь як компенсація психічних відхилень від норми

Психологічною передумовою розвитку алкоголізму в дітей часто стають відхилення від норми психічного здоров’я або патології, що ускладнюють соціальну адаптацію особистості. Незалежно від причин появи дефекту (уроджена аномалія, захворювання психіки тощо), у дитини порушуються гармонійні відносини із соціумом, формується неадекватність самооцінки.

Алкоголь у таких випадках є компенсуючим чинником, що дозволяє згладити наявну дезаптацію особистості дитини, забезпечити його безболісне входження його в групу однолітків, подолати скутість і страх, підвищити мовну активність, виявити приховані можливості.

У спеціальній літературі виділено 4 типи особистості дитини, найбільш схильних до залучення в алкоголізацію:

* діти з завищеною самооцінкою, що перейняли від батьків переконання у своїй непогрішності, перебувають поза критикою;

* діти з підвищеним почуттям жорстокості й агресивності;

* діти, де пристосовані до життя в силу підвищеної опіки з боку батьків;

* діти, піддані депресіям і параної.


Алкоголь як ілюзорна реальність

Деякі підлітки вживають спиртне, щоб зняти з себе напругу, звільнитися від неприємних переживань. Напружений, тривожний стан може виникнути у зв’язку з відчуженим становищем у родині або у шкільному колективі. Складається такий стереотип поведінки, коли всі життєві проблеми вирішуються й породжуються вживанням спиртного.

У найбільш загальному вигляді наслідки алкоголю з огляду нанесеної їм шкоди можна розділити на 4 групи:

* соціально-економічні (передчасне залишення навчання, різке зниження продуктивності праці, збільшення виробничого й побутового травматизму, витрати на різні протиалкогольні заходи і т.д. );

* соціально-психологічні (розрив сімейних, шкільних, трудових або інших соціально позитивних зв’язків, духовна й моральна катастрофа особистості, погіршення морально-психологічного клімату мікро середовища і т.д.);

* кримінальні ( здійснення злочинів, залучення в злочинну діяльність інших осіб, створення сприятливих ситуацій, що сприяють криміналізації тощо);

* фізичні (наноситься шкода не тільки здоровю конкретних людей, що зловживають алкоголем, але й здоровю майбутніх поколінь).
Різні залучення дітей до вживання спиртних напоїв

Спираючись на дослідження вчених Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків Російської академії наук, які провели обстеження 1700 підлітків у різних регіонах країни, можна виділити рівні залучення старшокласників у процес алкоголізації, що наведені у таблиці.Нульовий рівень характеризує неповнолітніх, які ніколи не вживали алкоголю завдяки особистій установці на повну тверезість. Мотиви відмови від уживання спиртних напоїв: переконаність у негативному впливі спиртного на організм, самопочуття й поведінка.


Рівні залучення дітей у вживання спиртних напоїв

Віковий період

Причини

Нульовий
Початковий

* долучатися до світу дорослих

* «бути, як усі»Епізодичне вживання алкоголю

* підвищити настрій

* підвищити впевненість у собі

* підвищити комунікабельність


Високого ризику

* підвищити тонус

* розслабитися

* весело провести час у компанії


Виражена психічна залежність від алкоголю

* тимчасово піти від реальності

* підвищити впевненість у собіФізична залежність

* усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки

* відключитися від реальності

* підвищити життєвий тонус


Алкогольний розпад особистості

* прагнення усунути хворобливий стан


Початковий рівень характеризується одиничними або дуже рідкими випадками вживання спиртних напоїв. Уживання алкоголю супроводжується комплексом неприємних відчуттів, перенесення спиртних напоїв низьке. Мотиви вживання алкоголю: долучитися до світу дорослих, бути як усі. Ця стадія триває, як правило, 1 – 2 місяця.

Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Невеликі дози спиртних напоїв визивають ейфорію. Мотиви вживання алкоголю: підвищити настрій, набути впевненості в собі, підвищити комунікабельність. Цей період триває 3 – 4 місяця.

Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється кількість причин для випивок, звичайно, більше двох разів на місяць. Мотиви: підвищити свій тонус або розслабитися, весело провести час у компанії. Тривалість цього періоду 4 – 12 місяців. На цьому рівні проявляється активне прагнення до вживання алкоголю, усвідомлюється його збудлива дія. Під дією алкоголю у підлітків не тільки з’являється підвищений настрій, але й зростає активність, агресивність. Установлюються контакти з підлітками, що впливають, як правило, вони старші на кілька років. Підлітки навчаються приховувати стан сп’яніння від дорослих. Прийняття спиртного провокується компанією, доступністю спиртного в родині, , наявністю вільних грошей, надлишком незайнятого часу. На даному етапі виявляється схильність, але не залежність від алкоголю.
Рівень вираженої психічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння перетворюється в найбільш бажаний психічний стан і використовується підлітками як регулятор поведінки й настрою. Мотиви: тимчасово піти від реальності, підвищити впевненість у собі. Психічна залежність формується протягом 1,5 років. Змінюється добовий ритм вживання спиртного. Потяг до спиртного відбувається не тільки у вечірні години, але й протягом усього дня, при цьому добова частка вживання зростає. При утриманні вживання від спиртного підлітки стають дратівливими, збудливими, у них часто змінюється настрій, нерідко проявляється конфліктність і агресивність. Вони перетворюються в активних ініціаторів випивок, утягуючи у це молодших дітей. Поряд з педагогічними і виховними впливами тут необхідні медичні заходи – огляд і лікування в нарколога.

Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена чутливість до спиртного, з’являється синдром похмілля, не контролюється кількість приймання алкоголю. Мотиви: усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки, відключитися від реальності, підвищити життєвий тонус. Фізична залежність формується протягом 3 – 5 років уживання спиртних напоїв.

На даному рівні відбувається одночасне посилення психічної залежності поряд з фізичною й зміна її змісту. На цьому етапі чітко виражений похмільний синдром. У період похмілля відзначається тривожно-подавлений настрій, уразливість, плаксивість, порушення фізіологічних функцій організму: підвищена пітливість, дрібне тремтіння в руках, прискорене серцебиття. На даному рівні дуже швидко формуються патологічні риси особистості, такі як дратівливість, запальність, злостивість, агресивність, брутальність. Уповільнюється інтелектуальний розвиток. Діти часто пропускають заняття, погано вчаться, іноді із дому і бродяжать. На даному етапі необхідне термінове стаціонарне лікування.Рівень алкогольного розпаду особистості характеризується розвитком запійного пияцтва, зниженням перенесення спиртних напоїв, психічною залежністю від алкоголю, яка перекрита важкою фізичною залежністю. Мотиви: прагнення усунути хворобливий стан. У цьому випадку також необхідно термінове стаціонарне лікування.


Скиринг-анкета

на визначення рівня алкоголізації

Питання:

 1. Перше в житті вживання алкоголю залишило у вас приємні спогади?

 2. Алкоголь для Вас – засіб забрати вільний час?

 3. Ваші друзі випивають частіше, ніж двічі на місяць?

 4. Розмови про випивку викликають у вас бажання випити?

 5. Чи приходила вам коли-небудь думка про необхідність скоротити вживання алкоголю?

 6. З’являлося у Вас коли-небудь почуття провини у зв’язку із уживанням алкоголю?

 7. Чи вважають деякі знайомі, що Ви багато п’єте?

 8. Чи вважають Ваші рідні й близькі, що ви багато п’єте?

 9. Чи можна весело провести свято, день народження, не вживаючи спиртні напої?

 10. Чи буває Вам важко втриматися від вживання алкоголю?

 11. Чи були у Вас коли-небудь неприємності у навчанні або на роботі через вживання алкоголю?

 12. Чи затримувалися Ви міліцією у стані сп’яніння?

 13. Чи забували Ви частину минулого вечора після вживання алкоголю?

 14. Чи траплялося Вам вживати алкоголь ранком натще серце, щоб поліпшити свій стан?


Значення відповідей для юнаків:

Питання
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відповідь, бали

Немає

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Так

2

3

6

7

1

6

3

5

0

6

2

10

1

7


Значення відповідей для дівчат:

Питання
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відповідь, бали

Немає

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Так

5

5

7

1

2

8

5

8

0

5

10

5

7

5

Інтерпретація

Для юнаків:

Нульовий – другий рівні – 0 – 20 балів;

Третій – четвертий рівні – 21 – 58 балів.

Усі, хто набирає більш 20 балів, потребують підвищеної уваги, і їх доцільно відправити на консультацію до нарколога (у першу чергу тих, що набрали більше 30 балів).Для дівчат:

Нульовий – другий рівні – 0 – 15 балів;

Третій – четвертий рівні – 16 – 78 балів.

Підвищеної уваги потребують ті, хто набрав більше 15 балів, у першочерговому ті, що одержали понад 35 балів.Тест

на визначення рівня алкоголізації

 1. Ким ви себе вважаєте?

 • переконаним непитущим – 0;

 • питущим «нормально» – 4;

 • «помірковано» питущим – 6;

 • важко дати відповідь – 5;

 • що не вміють випивати – 8.

 1. Якщо буде проводитися референдум про «сухий» закон:

 • проголосуєте «за» – 2;

 • утримаєтеся від голосування – 4;

 • висловитеся за помірне вживання алкоголю – 6;

 • проголосуєте «проти» – 8.

 1. Як ви ставитеся до непитущих в компанії?

 • зважаєте на їхні звички – 2;

 • не звертаєте уваги на їхні звички – 4;

 • умовляєте їх випити з вами – 6;

 • не терпите їх за столом – 7;

 • співчуваєте їм – 8.

 1. Чи можливо проведення вашого дня народження без спиртного?

 • так – 0;

 • важко відповісти – 5;

 • тільки у виняткових випадках – 6;

 • ні – 8.

 1. Коли ви купуєте спиртні напої?

 • ніколи – 0;

 • для колекції у своєму бару – 2;

 • при гострій потребі – 3;

 • тільки до свята – 4;

 • коли є бажання – 8;

 • при будь-якій можливості – 10.

 1. Перед вами різноманітні напої. Що ви оберете?

 • лимонад, мінеральну воду – 0;

 • сухе вино – 2;

 • невідомий напій з привабливою етикеткою – 4;

 • пиво – 5;

 • міцне вино – 7;

 • горілку – 8;

 • погодитеся на будь-який напій – 6.


 1. Що вас приваблює у спиртному?

 • смак, аромат – 2;

 • можливість підняти настрій – 5;

 • можливість поліпшити самопочуття – 8;

 • можливість забутися – 1-.

 1. Як ви вживаєте спиртне?

 • смакуєте – 2;

 • обмежуєтеся однією чаркою – 3;

 • п’єте невеликими дозами протягом 2 -3 годин – 5;

 • випиваєте всю дозу залпом – 7;

 • п’єте протягом дня періодично – 10.

 1. Коли ви вживаєте спиртні напої?

 • винятково у свята – 2;

 • у дні зарплати – 5;

 • щодня для апетиту – 7;

 • тільки при поганому настрої – 6;

 • коли збирається компанія – 8;

 • тільки у вихідні дні – 6;

 • залежно від бажання – 8;

 • коли є можливість – 10.

 1. Чи часто ви вживаєте алкоголь?

 • 1 – 2 рази на місяць – 2;

 • 2 – 3 рази – 5;

 • 4 – 5 раз – 8;

 • Більше 6 – 8 разів – 10.

 1. Де ви звичайно випиваєте?

 • тільки в родині – 2;

 • у колі близьких друзів – 6;

 • у будь-якій компанії – 8;

 • у будь-якому місці – 9;

 • на самоті – 10.

 1. Якщо ви зустріли друга:

 • поговорите і розійдетеся – 0;

 • організуєте частування в себе в будинку – 5;

 • відмітите зустріч у ресторані – 7;

 • поїдете до нього додому відсвяткувати зустріч – 6;

 • купите пляшку вина й відмітите зустріч – 8.

 1. Чи любите ви ходити в гості?

 • так – 6;

 • тільки по необхідності – 3;

 • ні – 5;

 • залежно від настрою – 5.
 1. Якщо у вашого товариша день народження:

 • обмежуєтеся звичайним поздоровленням – 0;

 • натякаєте на частування – 6;

 • берете активну участь в організації застілля – 7;

 • купуєте в подарунок пляшку горілки або вина – 8.

 1. Ваше ставлення до організації застілля:

 • не любите брати в ньому участь – 0;

 • вагаєтеся, але, звичайно, даєте згоду – 5;

 • швидко погоджуєтеся – 7;

 • умовляєте інших взяти у ньому участь – 8;

 • посилаєтеся на нездужання і ухиляєтеся – 2.

 1. З якою метою ви йдете на день народження?

 • познайомитися з цікавими людьми – 2;

 • зустрітися із приятелями, поговорити із друзями – 3;

 • випити й повеселитися – 5;

 • провести вільний час і випити – 6;

 • випити в культурній обстановці – 8.

 1. Ви спізнилися до застілля. Як ви реагуєте на пропозицію випити «штрафний» келих?

 • намагаєтеся ухилитися – 2;

 • категорично відмовляєтеся – 0;

 • випиваєте з примусу – 7;

 • із задоволенням підкоряєтеся – 10.

 1. Бенкет випадковий затягується. Усі прагнуть ще випити, але вина вже немає. Як ви будете діяти?

 • запропонуєте піти додому – 2;

 • поїдете з усіма в ресторан і продовжите випивку – 8;

 • залишитеся і знайдете іншу розвагу – 5;

 • розшукаєте вино – 10.

 1. Спробуйте згадати й підрахувати, скільки ви випиваєте протягом тижня ( у перерахуванні на горілку).

 • менш 150 г – 5;

 • не більше 200 г – 4;

 • до 300 г – 6;

 • до 500 г - 8;

 • більш 8—г – 10.

 1. Чи переносите ви більші дози спиртного?

 • ні – 4;

 • так – 10;

 • не завжди – 6;

 • залежно від настрою – 7. 1. Як зазвичай діє на вас спиртне?

 • веселить і бадьорить – 4;

 • розслаблює й заспокоює – 5;

 • пригнічує – 6;

 • з’являється бажання поговорити й посперечатися – 7;

 • занурює в роздуми й спогади – 8;

 • робить уразливим – 9;

 • хилить у «сон» і відключає – 10.

 1. Що ви робите, коли вип’єте надміру?

 • продовжуєте веселитися – 8;

 • відразу лягаєте спати – 5;

 • дратуєтеся – 8;

 • гуляєте вулицями – 9;

 • продовжуєте випивати – 10.

 1. Якщо ви випадково випили зайвого, що ви спробуєте наступного ранку?

 • почуваєте себе цілком нормально – 5;

 • важко відповісти – 4;

 • каяття, муки совісті – 8;

 • рішуче бажання не повторювати цього – 6;

 • рішучість дотримувати норми – 7;

 • млявість, розбитість, нездужання, тремтіння рук – 10.

 1. Чи поліпшується ваше самопочуття після вчорашньої зайвої випивки, якщо:

 • Вип’єте чашку міцного чаю або кави – 5;

 • добре поїсте – 3;

 • перетерпите нездужання – 8;

 • вип’єте що-небудь кисле – 7;

 • вип’єте небагато спиртного – 10.

 1. Як ставиться родина до ваших випивок;

 • спокійно – 2;

 • байдуже – 4;

 • дозволяють випити тільки в колі родини – 6;

 • хвилюються про ваше здоров’я – 7;

 • категорично заперечують проти випивок – 8;

 • стежать за вами й контролюють ваші випивки – 10.

 1. Як ви реагуєте, якщо вас дорікають у частих випивках?

 • вважаєте, що не заслуговуєте докорів – 5;

 • бентежитеся, шукаєте виправдання – 5;

 • запевняєте, що хвилювання даремні – 7;

 • ображаєтеся – 8;

 • мовчите – 9;

 • обіцяєте більше не пити – 10.

Відповівши на питання, складіть виписані числа. 9Якщо відповідь має 2 – 3 варіанта, суму чисел потрібно розділити на число варіантів і записати отриману відповідь).

Якщо сума нижче 80, ви за переконанням непитущий; Якщо вона становить від 80 до 120 – вас можна вважати помірковано питущим; від 120 до 150 – у вас є ознаки алкоголізму, але ще можна зупинитися, порадьтеся з лікарем наркологом; понад 150 – вам потрібно негайно пройти курс лікування й вести абсолютно тверезий спосіб життя.

Ти стикаєшся з алкоголем всюди. Реклама пива й інших напоїв, якою насичений телеефір, бере тебе в полон. Алкоголь продають у магазинах, у кіосках, у барах.

Його вживають усюди – у громадських місцях, на вулиці. його п’ють і батьки, і родичі, і сусіди, і твої улюблені герої.

І ти думаєш: то в чому проблема? Хіба алкоголь, який так усі залюбки п’ють, такий уже й поганий і шкідливий?

А що ти насправді знаєш про алкоголь?
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал