Збірка матеріалів обласного семінару-практикуму м. Кіровоград 2013Скачати 427.16 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір427.16 Kb.
1   2   3   4
Довідник «Бібліотечний світ України» www.ukrlibworld.kiev.ua
Українська бібліотечна асоціація http
://
www
. ula
. org
. ua
Блог «Творчість та інновації в українських бібліотеках»
http://libinnovate.wordpress.com/
Блог з адвокації http://advocacyuba.wordpress.com
Блог «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек»
http://govinfolibrary.wordpress.com
Блог «Авторське право в бібліотеках»
http://copyrightinthel ibrary.wordpress.com
Главный правовой портал Украины Сайт http://www.ligazakon.ua
Компанія «Ліга-Закон» у рамках проекту «ПРАВО УКРАЇНИ: головні документи країни» розвиває мобільну версію повнотекстової бази даних, що охоплює 100.000 документів (Конституція, Кодекси, закони, акти
Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента України). Система забезпечує пошук документів, їх фільтрацію, використання взаємних посилань у документах. Система на цей момент безплатна для використання, що робить можливим використання системи як працівниками бібліотек так і їх читачам.
Міністерство культури України http://mincult.kmu.gov.ua
Бібліоміст http://www.bibliomist.org/ua
12

Бібліоміст – це проект у рамках ініціативи «Глобальні бібліотеки»
Фонду Білла і Мелінди Гейтс, яка реалізується в Чилі, Мексиці, Ботсвані,
Литві, Латвії, Румунії, Україні, Польщі, Болгарії, В'єтнамі та Молдові.
Метою ініціативи є підтримка вільного громадського доступу до комп'ютерів та Інтернету у всьому світі і подолання цифрової нерівності.
Основна ідея полягає в тому, що доступ до інформації допомагає людям змінити їхнє життя на кращє в умовах глобалізованого суспільства. У рамках цієї ініціативи Фонд Білла і Мелінди Гейтс надає фінансування для придбання комп'ютерної техніки, навчання бібліотекарів щодо використання нових технологій і, таким чином, допомагає бібліотекам стати сучасними громадськими інформаційними центрами.
Реалізація програми «Бібліоміст» в Україні почалась у 2009 році після проведення дослідження «Публичні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету» (2008), проведеного Українською бібліотечною асоціацією. «Бібліоміст» в
Україні – це спільна робота таких партнерських організацій: Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів в Україні (IREX), обрана
Фондом Білла та Мелінды Гейтс для реалізації програми в Україні,
Української бібліотечої асоціації (УБА), корпорації Microsoft і
Міністерства культури України.
Національна парламентська бібліотека України
http://old.nplu.org http://www.nplu.org
Сайт «Бібліотечному фахівцю» підтримує відділ наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи Національної парламентської бібліотеки
України http://profy.nplu.org
Сайт Національної бібліотеки України для дітей - головної дитячої
книгозбірні країни http://www.chl.kiev.ua
«НБУшка»: неофіційний сайт Національної бібліотеки України для
дітей http://nbukids.wordpress.com
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара
http://www.librarychl.kr.ua
Полезные интернет-сайты для библиотекарей
http://www.menobr.ru/materials/727/18971/
13

Професійні видання
Як відомо з практики, фахові періодичні видання впливають на професійність сучасного бібліотекаря. На сторінках цих журналів та газет можна познайомитися з передовим досвідом інших бібліотек, запозичити нові ідеї у колег.
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html
Науковий журнал. Виходить щоквартально. Засновник і видавець –
Державна академія керівних кадрів культури мистецтв. Заснований у лютому 2004 р.
«Бібліотечна планета»
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/texts.html
Щоквартальний науково-виробничий журнал. Журнал заснований
Національною парламентською бібліотекою України, у березні 1998 р.

«Бібліотечний вісник»
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/texts.html
Науково-теоретичний та практичний журнал. Засновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського. Заснований у 1993 р.
«Бібліотечний форум України» http://www.idea.com.ua/covers.php
Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований
Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея») у 2003 р.
«Вісник Книжкової палати»
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html
Щомісячний науково-практичний журнал. Заснований у серпні 1996 р.
Книжковою палатою України.
«Світ дитячих бібліотек» http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5073
Щоквартальний науково-методичний журнал. Видається Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою
України для дітей. Заснований у 2001 р.

14
Маркетингові підходи в управлінні –
основа успішної діяльності бібліотеки
Н.І.Расторгуєва,
завідуюча відділом розвитку
дитячих бібліотек і маркетингу
ОДБ ім. А.П.Гайдара
Бібліотечний маркетинг – це різновид творчої управлінської діяльності, яка сприяє становленню та збільшенню виробництва бібліотечних товарів, послуг з метою їх реалізації, вивченню різних шляхів користувацьких запитів та їх задоволення.
Маркетинг принципово перебудовує бібліотеку, мислення бібліотекарів, повертає їх в бік користувача і тим самим полегшує
ідентифікацію їх реакції на вимоги ринку. Маркетинг дозволяє змінити стереотип бібліотеки, як консервативної установи. Нові маркетингові підходи орієнтують керівників бібліотек на реалізацію різних важливих напрямів діяльності. Серед яких особливе значення має впровадження менеджменту якості (від англійського дієслова to manage – керувати).
Менеджмент як наука виникла і розвивається в зв'язку з необхідністю пояснити, чому та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації.
Що може зробити керівник для забезпечення успіху організації?
Провідні бібліотеки світу переорієнтовуються з управління закладом, ресурсами та кадрами на управління результатами, тобто тими показниками, що говорять про ефективність роботи бібліотеки та формують її схвальну оцінку з боку користувачів і громади.
Прийняття правильних управлінських рішень неможливе без грамотної оцінки результатів та аналізу ефективності бібліотечної діяльності. А це якнайкраще відтворює межі привабливості бібліотечного закладу, його імідж у місцевій громаді.
До показників соціальної ефективності відносяться: кількість обслужених користувачів, відвідувань та документовидача. Зменшення цих показників повинно змусити керівника проаналізувати ситуацію (одна з основних функцій маркетингу – аналітична) та здійснити швидкі й ефективні дії, які мають змінити стан, що склався.
Наприклад, керівник бібліотеки має поставити перед колективом завдання перетворити неактивних користувачів в активних, знайти нових, зокрема, дошкільного віку та дорослих відвідувачів – батьків, педагогів.

15
Збільшенню кількості відвідувань можуть сприяти зміни в режимі роботи бібліотеки, введення нових послуг, урізноманітнення форм масових заходів, розширення їхньої тематики, добре організована реклама тощо.
Певний вплив на потенційних відвідувачів має привабливий фасад закладу, наявність на приміщенні первинної інформації (цікавої вивіски, розпорядку роботи), ошатної території навколо будівлі, наявність дороговказів до бібліотеки.
Вирішення питання збільшення видачі документів може бути здійснено за рахунок: зручного розміщення та розстановки фонду, розширення популярних розділів, виявлення «мертвих зон» фондів, що не запитуються користувачами, організації виставок «забутих» видань, виключення з фонду застарілої літератури. А також, завдяки зміні внутрішнього бібліотечного простору, якого дотримуються бібліотеки світу – зонування приміщень залежно від попиту користувачів. Це можуть бути зони: краєзнавчі; пригодницької та фантастичної літератури; енциклопедичних видань; релаксації тощо. У вестибюлі (фоє), куди, перш за все, потрапляє відвідувач, коли заходить до бібліотеки, повинна бути створена інформаційна зона, що містить: правила користування бібліотекою, перелік послуг, періодичних видань, діючих клубів (гуртків), план заходів на місяць, прізвища кращих користувачів та активних учасників масових заходів, волонтерів, подяки спонсорам тощо.
Про соціальну ефективність бібліотек свідчить і відсоток місцевого населення, яке користується бібліотечними послугами (охоплення населення послугами). Показниками соціальної ефективності діяльності бібліотек є також відвідування масових заходів, питома вага нових форм бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у загальній кількості профільних послуг (автоматизовані робочі місця).
Вітчизняні фахівці постійно наголошують на необхідності обслуговування віддалених користувачів, надання послуг щодо пошуку та використання інформації через канали комунікації – Web-сайт бібліотеки, електронну пошту тощо.
Це питання є надзвичайно перспективним. Таке обслуговування під силу оснащеним бібліотекам, що мають підготовлені кадри.
Ступінь задоволення користувачів роботою бібліотеки включає: режим роботи закладу; оцінку продуктів та послуг; якості інформаційного обслуговування; консультативної допомоги; сприйняття бібліотеки як місця роботи та проведення дозвілля; привабливості та зручності для користувачів приміщення, інтер’єру, обладнання бібліотеки. Жодна

16
бібліотека не матиме успіху, якщо вона впевнена, що всі користувачі в однаковій мірі зацікавлені в її послугах.
У цій справі важливо проводити маркетингові дослідження, які на практиці в бібліотеках для дітей області зводяться до вивчення питання про платні послуги. Найпоширенішиі методи маркетингових досліджень є опитування, поштове чи телефонне, анкетування, інтерв’ю. Необхідно вивчати мотивацію користування бібліотекою в цілому та окремих її послуг, а саме: мотиви переваг на послуги бібліотеки; потреби в різних
інформаційних послугах; відношення користувачів до бібліотеки та її послуг (про які послуги бібліотеки користувач взагалі знає, користується тільки цією бібліотекою тощо); реакцію користувача на умови обслуговування; визначення місця бібліотеки в регіональному
інформаційному просторі тощо. Також проводяться вивчаються вузькі питання, які потребують оперативної відповіді для прийняття рішень: задоволення читачів режимом роботи бібліотеки, попит на літературу з метою придбання такої літератури (періодичних видань), створення бібліотечних «зон». При проведенні таких досліджень керівнику важливо бачити кінцевий результат. Якщо бібліотека вивчає думку користувачів, то доречним буде реалізовувати пропозиції, що сформувалися під час дослідження. Це повинно відбиватися і в матеріалах вивчень, і в планах роботи на наступний рік, і в конкретних діях персоналу. Керівник бібліотеки зобов’язаний реагувати на вимогу громади щодо збільшення або зміни годин роботи (це може бути сезонно, у вихідні).
На ступінь задоволення користувача впливає такий важливий компонент, як доступність, тобто, ступінь забезпечення необхідною користувачу інформацією, в тому числі, копіями, з використанням традиційних фондів, електронних джерел інформації, довідково- бібліографічного апарату. Як покращити фактор доступності бібліотеки?
Через вирішення суто професійних питань: приведення ядра бібліотечного фонду відповідно до запитів користувачів, ведення електронних баз даних
(краєзнавчих, рефератів тощо), скорочення періоду видачі додому літератури підвищеного попиту та ін.
Аналізуючи показники соціальної ефективності діяльності бібліотек, важливо знати об’єктивні та суб’єктивні причини їхніх змін, тенденцій.
Разом з аналізом означених вище показників керівник бібліотеки повинен вивчати показники виробничої ефективності діяльності бібліотеки.До цих показників належать і отримання бібліотеками грантів від благодійних та спонсорських організацій, що приносить найбільше користі у переоснащенні бібліотек, зміцненні матеріальної бази.

17
У документах, запропонованих ІФЛА для бібліотек, що обслуговують дітей, зазначається, що, пропонуючи широкій вибір матеріалів і послуг, бібліотеки повинні створювати й спеціальні програми для дітей, що дасть змогу сконцентрувати наявні ресурси і творчі можливості колективу і направити їх на виконання найбільш важливих завдань.
При формуванні професійної стратегії керівнику бібліотеки доцільно
взяти за основу такі управлінські рішення:
- популяризація інформаційних, сервісних послуг. Окрім оформлення виставок, експозицій, розміщення публікацій в місцевих періодичних виданнях – необхідно переходити до використання реклами в електронних ЗМІ, на Web-сайтах, блогах бібліотек, соціальних мережах.
Важливе значення має поширення рекламних матеріалів серед місцевої громади (буклетів, путівників, візитних карток). Іміджевими заходами, що вдало розповсюджують інформацію про бібліотеку, її ресурси і послуги серед мешканців регіону, є проведення днів відкритих дверей, відзначення ювілейних дат бібліотек, організація кампаній із задоволення потреб осіб
із фізичними обмеженнями, акцій щодо залучення до читання та інші заходи;
- залучення громадськості до формування бібліотечної стратегії.
Співпраця з громадськими організаціями регіону та звіти перед громадою нададуть багато користі: це підтримка значущості бібліотеки, залучення додаткових ресурсів
(матеріальних, особистісних), допомога у повсякденній діяльності;
- захист інтересів бібліотеки, робота з керівними органами.
Керівникам бібліотек необхідно постійно зустрічатися з представниками органів влади, депутатського корпусу для обговорення питань розвитку закладу. Здатність заручитися підтримкою представників владних структур, їхня участь у бібліотечному житті – це запорука позитивного спільного вирішення складних питань, включення влади в бібліотечні процеси;
- участь у житті громади: місцевих громадських товариств, відвідування різних організацій з метою популяризації послуг бібліотеки.
Таким чином, заклад здобуває авторитет і розширює коло партнерських зв’язків;
- актуальним та надзвичайно необхідним є постійне підвищення кваліфікації керівників всіх рівнів і бібліотекарів.
Отже, сучасний стан життєдіяльності бібліотеки – це стан переходу від режиму функціонування до режиму розвитку на новому соціально-

18
економічному підґрунті. У цьому зв’язку, маркетинг дає свободу і розвиток творчій ініціативі, що є початком рушійних процесів в управлінні бібліотекою, оновленні її змісту, методах роботи. А це, в свою чергу, дозволяє зробити прорив до нової якості у бібліотечній справі.
Планово-звітні матеріали – дієвий інструментарій
менеджменту і маркетингу дитячої бібліотеки
Л.С.Босюк,
провідний
методист
ОДБ ім. А.П.Гайдара
Сучасні реаліїї вимагають нових підходів і напрямів в управлінні бібліотечним закладом, розширення репертуару бібліотечного сервісу та удосконалення обслуговування користувачів за допомогою новітніх інформаційних технологій. Оперативне корегування щорічного плану роботи та аналітико-статистичного звіту – завжди на користь ефективній діяльності бібліотеки та її відвідувачів. Тому стало діловою закономірністю відділу розвитку дитячих бібліотек і маркетингу ОДБ ім.
А.П.Гайдара, кожні 4-5 років, розробляти варіанти оновлення планово- звітної документації для бібліотек області. Сьогодні, це зумовлено змінами, перш за все, нормативного, державно-статистичного,
інформаційно-технологічного характеру, а також – економічного і соціального.
Пропонуємо оновлені моделі (схеми): «План роботи бібліотеки на рік»; «Статистичний звіт діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік»;
«Інформаційно-аналітичний звіт діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік». При розробці моделей до уваги взято форму державної статистичної звітності 6-НК, Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи
(наказ Міністерства культури і туризму України 29.12 2008 р. № 1631/01/16-08), а також враховано варіанти і пропозиції бібліотек України.
«План роботи бібліотеки на рік»
За допомогою «Плану роботи бібліотеки на рік» (далі – План) відбувається опосередковане спілкування закладу із суспільством і

19
владними структурами. План повинен бути баченням керівника як
«стратегія розвитку, а не стратегія виживання» бібліотеки.
Схема Плану має 8 розділів, в яких відображено усі процеси роботи бібліотечного закладу.
1. Основні завдання і напрями.
2. Параметри діяльності.
3. Основні показники.
4. Фонд бібліотеки.
5. Обслуговування користувачів.
6. Бібліотечний маркетинг.
7. Удосконалення фахового рівня.
8. Організація праці та управління
Кожен розділ має підрозділи і пункти. Наповненість підрозділів та пунктів Плану залежить від потреб тієї чи іншої бібліотеки. У планах окремих бібліотек можуть бути відсутні деякі пункти, але не розділи і підрозділи. Якщо наповненість розділу (підрозділів, пунктів) не вміщується на одній сторінці, то продовжується на іншій(их), але з обов’язковим верхнім полем схеми сторінки Плану. Макет Плану розміщено на 22 сторінках. Кількість сторінок може бути більшою чи меншою від зазначених, але кожна сторінка Плану повинна мати свій номер.
Методичні рекомендації до складання документу
«План роботи бібліотеки на рік»
План на наступний рік складається протягом поточного року шляхом накопичення різноманітних ідей традиційного та інноваційного характеру за усіма напрямами роботи, спрямованих на розширення та удосконалення сервісу закладу. У цьому процесі мають бути задіяні усі фахівці бібліотеки.
План кожної бібліотеки передбачає
:
- конкретику, виконання основних планових завдань та перспективи розвитку; розподіл ресурсів в залежності від обраних пріоритетів;
- пошук різних варіантів та можливостей забезпечення якісних послуг; участь у проектно-програмній діяльності;
- постійний моніторинг змін у суспільстві, місцевій громаді;
- корегування діяльності бібліотеки відповідно до змін;

20
- використання тільки бібліотечної термінології; нормування бібліотечних процесів;
- мотивації колективу до праці; підвищення якості та ефективності планових заходів за рахунок зросту професійного рівня фахівців;
- не перенасичення плану дрібними та однотипними за формою заходами;
- адресність запланованих заходів та спрямованість роботи з певними категоріями користувачів;
- зазначення співорганізаторів (владні структури, волонтери, партнери, громадські організації, інші) і виконавців заходів;
- зазначення конкретних процесів роботи і термінів проведення заходів.
«Статистичний звіт діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік»
(далі – Таблиці) всебічно відображає діяльність закладу(ів) протягом року.
Дані для Таблиць беруться з облікових документів бібліотеки: «План роботи на рік», «Сумарна книга обліку бібліотечного фонду», «Щоденник роботи бібліотеки» відповідних структурних підрозділів, а також Зошит
«Облік бібліографічних довідок користувачів: звернень, запитів, консультацій».
Схема «Статистичного звіту діяльності бібліотеки(к) району
(міста) за рік» налічує 24 таблиці.
1. Мережа бібліотек Міністерства культури України
2. Мережа шкіл, дитячих садків та кількість дітей в них
3. Користувачі бібліотек
4. Відвідування, звернення до бібліотек
5. Електронні ресурси. Довідково-інформаційне обслуговування
6. Бібліотечні об’єднання спілкування користувачів
7. Фонд бібліотечних документів
8-10. Рух бібліотечних документів – видача, надходження, вибуття
11. Періодичні видання, передплачені у звітному році
12. Періодичні видання, передплачені на наступний рік
13. Платні послуги
14. Кошти, використані бібліотекою
15. Видання бібліотек
16. Дослідження
17-18. Висвітлення діяльності бібліотеки – ЗМІ, Інтернет
19. Організаційно-методична робота

21
20-21. Матеріально-технічна база
22. Бібліотечні працівники. Штат. Освіта. Стаж. Режим роботи
23. Графік роботи бібліотек
24. Кадри
Кожна таблиця, для зручності в роботі, виконана окремим документом, з мінімальною кількістю рядків. Кількість рядків має бути пропорційна кількості бібліотек.
«Інформаційно-аналітичний звіт діяльності бібліотеки(к) району
(міста) за рік»
(далі – Звіт) – це свідчення функціонування закладу.
Мета Звіту – розкрити роботу закладу над реалізацією головних стратегічних завдань року.
Призначення Звіту: створення і підтримка позитивного іміджу бібліотеки; вагомий доказ непересічної ролі бібліотеки в спільноті; зацікавлення потенційних користувачів, спонсорів, партнерів.
Функції Звіту: аналітична; інформаційна; меморіальна.
Доповнення до Звіту: використання графіки і діаграм полегшують сприймання нформації, роблять звіт більш видовищним та доступнішим; світлини ілюструють бібліотечний захід та його адресність.
Рекламні заходи додають бібліотеці іміджеві бонуси. Наприклад: список виступів у мас-медіа; окремі статті, прес-релізи, що подавались до мас-медіа; інформаційні листівки; звіт перед населенням; мультимедійна презентація про роботу бібліотеки, відділу.
Типи звітів: дослідницький (аналітичний); інформаційний.
Методичні рекомендації до написання «Інформаційно-аналітичного звіту
діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік»
Вважаємо, що в «Інформаційно-аналітичному звіті діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік» слід об’єднати два типи звіту. На перших сторінках – представити аналітичний звіт, далі – інформаційний, так званий, текстовий.
Звіт складається за усіма розділами «Плану роботи бібліотеки на рік». Також, до уваги береться аналіз щорічних статистичних даних бібліотеки(к). Традиційно Звіт закінчується коротким резюме: що вдалося
і над чим буде працювати бібліотека(ки) в наступному році.
Дослідницький (аналітичний)
звіт
. При складанні аналітичного звіту використовуються дані державної статистичної звітності форми 6-НК,

22
таблиць «Статистичного звіту діяльності бібліотеки(к) району (міста) за рік» та усіх розділів «Плану роботи бібліотеки на рік», крім V розділу
«Обслуговування користувачів». Написання даного звіту – це послідовний
і впорядкований процес роботи, який має відображати аналітику, логіку, конкретику у викладанні матеріалу. Тут показують виявлені та подолані проблеми.
Мета звіту – представлення діяльність бібліотек у динаміці розвитку, у порівнянні з минулим роком (за необхідності – декількома), з обов’язковими результатами і висновками.
Інформаційний (текстовий) звіт
. В Інформаційному звіті йдеться про головні аспекти в роботі з користувачами, виконання основних завдань, зазначених у «Плані роботи бібліотеки(к) на рік». Аналізується та узагальнюється інформація за звітами С(М)ДБ і С(М)Б, з конкретним і коротким викладенням про найцікавіші, нові, раніше не вживані або найчастіше вживані різноманітні форми заходів для користувачів (а не їх перелік) за пріоритетними (окремими) тематичними напрямами.
Обовязково вказується ефективність заходів.
Сподіваємось, що дані рекомендації сприятимуть удосконаленню роботи бібліотек, що обслуговують відвідувачів-дітей та організаторів дитячого читання.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал