Збірка матеріалів обласного семінару-практикуму м. Кіровоград 2013Скачати 427.16 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір427.16 Kb.
  1   2   3   4

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А. П. Гайдара
Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу
Збірка матеріалів
обласного семінару-практикуму
м. Кіровоград
2013

З М І С Т
Манжула Т.С.
Дитячі бібліотеки Кіровоградщини: від традиційної бібліотечної академічності до вимог сучасності………………………………………. 3
Ліпей О.В.
Віртуальна складова інформаційно-навчального процесу бібліотечних кадрів………………………………………………………... 8
Расторгуєва Н.І.
Маркетингові підходи в управлінні – основа успішної діяльності бібліотеки бібліотеки………………………………………... 12
Босюк Л.С.
Планово-звітні матеріали – дієвий інструментарій менеджменту і маркетингу дитячої бібліотеки………………………… 16
Маковій М.Г.
Міні-школа «Вулик» - бібліо-центр інформаційної підтримки,
організації спільного дозвілля дітей з особливими потребами та їхніми однолітками……………………………………………………. 19
Ушацька Т.Г.
Розробляємо і впроваджуємо…………………………………………….. 22
Єременко Н.І.
Проектна діяльність бібліотеки………………………………………….. 25
Носенко Н.М.
Проектна діяльність ЦМДБ ім. Ю.О.Гагаріна
Олександрійської МЦБС…………………………………………………. 27
Чернова Г.В.
Формування кола користувачів як одна з умов розвитку бібліотеки………………………………………………………. 30
Губа О.В.
Як розказати світу про себе: блог, сайт, соціальні мережі…………….. 31

Дитячі бібліотеки Кіровоградщини:
від традиційної бібліотечної академічності до вимог сучасності

Т.С.Манжула,

директор ОДБ ім.А.П.Гайдара
заслужений працівник культури України
За останні роки у бібліотечно-інформаційній сфері
України відбулися суттєві зміни, пов’язані з соціокультурними, економічними, технологічними перетвореннями. Все це не могло не відобразитися і на діяльності бібліотек Кіровоградщини, зокрема тих, що обслуговують дітей. Адже діти – це така категорія населення, яка краще дорослих відчуває на собі усі реформи, що відбуваються у суспільстві.
Сьогодні підвищується соціальна роль бібліотеки для дітей як осередку
інформації, місця задоволення інтелектуальних і духовних потреб юних користувачів. І саме дитяча бібліотека покликана донести до юного покоління духовні основи, пробудити душу маленької людини, створити атмосферу комфортності і творчості у закладі. Ці завдання об’єднують дитячі бібліотеки та дитячих бібліотекарів не тільки нашої області, а й всієї України.
На 1.01.2013 року на Кіровоградщині працює 32 бібліотеки для
дітей системи Міністерства культури України. До мережі спеціалізованих бібліотек для дітей регіону входять: Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара, 17 районних, 12 міських та 2 сільські бібліотеки. Офіційно мережа дитячих бібліотек області змін не зазнала, але Світловодська РДБ закрита, Онуфріївська РДБ реорганізована в дитячий відділ при районній бібліотеці. На що відсутні відповідні погодження з Міністерством культури України (Закон України «Про культуру», розділ 4, стаття 22, пункт 3). У 2012 р. призначено нового директора Долинської РДБ.
Зменшилась кількість дитячих відділів при публічних бібліотеках з
25 до 21.
Відбулась децентралізація бібліотечної системи в Онуфріївському та
Світловодському районах. У 13 децентралізованих районах працюють 17 дитячих бібліотек.
Роботу 31 бібліотеки для дітей (крім обласної) забезпечували 101 фахівець. Позитивно, що 84,2% фахівців бібліотек для дітей мають вищу і спеціальну бібліотечну освіту. Хоча найбільший відсоток – 59,4 – фахівці
3
зі стажем понад 20 років, поступово відбувається збільшення молодих працівників (стаж 1-9 років), які складають 18,8%.
Публічні бібліотеки Кіровоградщини надали інформаційно- бібілотечні послуги 105,2 тис. коритсувачів-дітей. Бібліотеками для дітей обслужено 49,9 тис. користувачів, з яких 5,6 тис. (11,2%) записалися вперше. Ще понад 12 тисяч дітей обслужила ОДБ дітей ім. А.П.Гайдара.
Бібліотеками області видано 2 млн. 333 тис. прим. документів.
Користувачам дитячих бібліотек видано 1 млн. 237 тис. прим. документів, у т. ч., ОДБ ім. А.П.Гайдара – 240,0 тис. прим.
У бібліотеках для дітей показники «користувачі» та «видача
документів» виконано на 101,9% і 104,6%. Відносні показники
«забезпеченість», «обертаність», «читаність» на рівні 2011 року – 13,6,
1,5, 20,1 відповідно.
Спостерігається тенденція до зростання відвідування бібліотек.
Показник «відвідування» за підсумками року, у бібліотеках для дітей, склав 491,2 тис., що на 2,8 тис. більше 2011 р. Середнє відвідування становить 9,8.
Одним з головних питань діяльності бібліотек області залишається
формування бібліотечних фондів, адже хочеться, щоб діти і в міських, і в районних, і в сільських бібліотеках мали можливість читати нову дитячу книжку, познайомитися з новим дитячим журналом.
Робота бібліотеки не буде мати бажаного результату та відповідного ефекту, а лише транслюватиме застарілі соціальні стереотипи, без повноцінної інформаційної підтримки та поповнення бібліотечного фонду
новою літературою. За 2012 рік до дитячих бібліотек з різних джерел надійшло 13,7 тис. прим. документів, з них майже 4,0 тис. прим. складають надходження до ОДБ ім.А.П.Гайдара. Вибуття з бібліотечних фондів дитячих бібліотек склали 27,9 тис. примірників. На 1.01.2013 року фонди дитячих бібліотек області налічують 840,0 тис. прим. документів (у т.ч., 172,0 тис. прим. документів – фонд ОДБ ім.А.П.Гайдара).
Як і раніше, виділення коштів районними, міськими адміністраціями на поповнення фондів бібліотек є нерівномірним в межах окремих регіонів. Із бюджету профінансовано придбання книг для Долинської,
Ульяновської районних та міських бібліотек для дітей Кіровоградської
МЦБС – від 0,8 до 2,5 тис. гривень. На передплату періодичних видань отримали кошти з бюджету 22 дитячих бібліотеки (більше 2011 р.). Не отримали фінансування із місцевих бюджетів на поповнення фондів
Бобринецька, Компаніївська РДБ та дитячі бібліотеки міст Помічна,
Олександрія, Світловодськ.
Тому бібліотеки активно займались пошуком
4
додаткових джерел отримання літератури. Олександрівська, Петрівська,
Ульяновська РДБ, Олександрійська ЦМДБ ім.Ю.Гагаріна отримали книги з Міжнародного фонду «Відродження», благодійних фондів «Україна-
3000», «Відродження поколінь» та обмінних фондів НБУ для дітей.
Також бібліотеки для дітей проводили акції «Подаруй бібліотеці книгу» та акції, спрямовані на повернення літератури:«Бібліотека без боржників»,
«Я – не боржник, я просто забудько», Дні поверненої книги та інші.
Найбільші надходження відбулися за рахунок: подарунків – 18%, книг отриманих через обмінні фонди ОУНБ ім. Д.Чижевського –14,4%, придбані в магазинах – 10,3%.
Позитивними кроками 2012 року були впровадження новітніх
технологій в обслуговуванні користувачів, забезпечення вільного доступу до Інтернет-ресурсів, завдяки участі бібліотек у проектній діяльності. Так, переможцями програми «Бібліоміст» стали Бобринецька, Гайворонська,
Голованівська РДБ, Побузька МДБ Голованівського району. Наприкінці минулого року взяли участь у конкурсі проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст» та отримали перемогу (оголошення 5 лютого 2013 року) ОДБ ім.А.П.Гайдара та Петрівська РДБ.
Завдяки фінансуванню із місцевого бюджету, залученню спонсорських коштів поповнилися оргтехнікою 4 МДБ Кіровоградської
МЦБС, Устинівська РДБ.
Таким чином, комп’ютерну і копіювально-розмножувальну техніку мають 26 дитячих бібліотек. Комп’ютерний парк складає 99 одиниць.
Станом на 1.01.2013 року із 32 бібліотек для дітей 27 (84,4%) мають комп’ютерну техніку, 25 – доступ до мережі Інтернет (на 3 більше 2011 р.). Створено додатково 16 робочих місць для користувачів із безкоштовним доступом до Інтернету. Wi-Fi-зв'язок мають
Новомиргородська, Петрівська РДБ та ОДБ ім.А.П.Гайдара.
Зростає й кількість Інтернет-користувачів – 4,5 тис. дітей, що більше на тисячу проти 2011 року. Інтернет-відвідування у Р(М)Д становлять
10,3% від загальної кількості відвідувань.
На жаль, відсутня комп’ютерна техніка у Новомиргородській,
Помічнянській МДБ. Не мають доступу до мережі Інтернет
Новгородківська, Компаніївська РДБ.
Новітні інформаційні технології сьогодення внесли корективи в усі сфери життєдіяльності. У цьому зв’язку, ОДБ ім.А.П.Гайдара, у 2010 році, було розроблено макет обласної цільової комплексної програми
«Багатовимірність інформаційної культури ХХІ століття», мета якої –
5
поширення серед користувачів бібліотек якісних знань щодо тематичних, етичних, правових норм в інформаційному полі та їх використання в реальному і віртуальному світі.
У 2011 р. у проекті взяли участь 11 РДБ і
6 МДБ, у 2012 р. долучились Бобринецька, Гайворонська,
Новоархангельська РДБ і дитячий відділ при Маловисківській РБ.
Учасниками програм стали діти різних соціальних категорій. Так,
Голованівська РДБ організувала бібліотечний гурток «Мудрий павучок» з питань інформаційної культури для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Добровеличківська РДБ, виконуючи побажання своїх користувачів, придбала колонки, навушники, встановила скайп- зв'язок. А на 2013 р. запланували створення гуртка «Всезнайка».
Новгордківська РДБ працювала за власним проектом «Закон захищає дитинство», залучивши до його реалізації 26 волонтерів, які використовували домашній Інтернет для здобуття інформації з питань прав дитини. Бібліотекарі Олександрівської РДБ навчали комп’ютерній грамотності дітей з Недільної православної школи, бібліотечного
інформаційно-інтелектуального клубу «Еврика» та групу школярів, схильних до правопорушень і шкідливих звичок. У «Школі
інформаційного комфорту» при
ЦМДБ ім. Ю.О.Гагаріна
Олександрійської МЦБС за звітний період основи комп’ютерної грамотності отримали 303 користувача, з яких 237 – за індивідуальною програмою «Швидкий старт». Петрівська РДБ проводить заняття для дітей, які не мають навиків роботи на комп’ютері.
Можливості Інтернету бібліотеки використовують і для реклами своїх послуг:
Більше тисячі інформацій було розміщено в соціальних мережах
«ВКонтакті», «Однокласники» та інших. Олександрівська РДБ має сайт, інші дитячі бібліотеки – 3 блоги. Наявність комп’ютерної техніки дає можливість створювати різноманітну продукцію у друкованому та електронному форматах. За минулий рік бібліотеками для дітей було підготовлено 480 матеріалів створено 53 електронних презентації. Понад 100 мультимедійних заходів для дітей різних вікових категорій розроблено і підготовлено фахівцями ОДБ ім.А.П.Гайдара.
Наявність техніки також допомагає якоюсь мірою компенсувати лакуни у комплектуванні фондів, урізноманітнювати заходи з популяризації книг.
Онуфріївська РДБ веде власний ЕК бібліотечного фонду (382 записи), ЕК «Письменники Кіровоградщини – дітям» (84 записи).
Дбаючи про імідж сучасних закладів культури, бібліотечні працівники все більше звертають увагу на покращення комфортності
6

інформаційного середовища за рахунок створення зручних, ошатних зон для відвідувачів. Так, зявились зони відпочинку в Олександрівській РДБ, чудо-дерево, створене юними читачами у Новгородківській РДБ, «Ігрова площадка KINECT», «Казковий дворик» в Олександрійській ЦМДБ.
Бібліотеки намагаються наблизити книгу до читача. Бобринецька,
Новгородківська РДБ, дитячі відділи Маловисківської та Кіровоградської
РБ мають пункти видачі при школах. Відбулися акції: «Запишіть малюка в бібліотеку», «Запиши в бібліотеку друга» (Вільшанська, Долинська,
Новгородківська РДБ), Дні відкритих дверей з безкоштовним записом до бібліотеки, посвячення в читачі тощо. Дитячим відділом Олександрійської
ЦРБ проведено флешмоб та ігрову програму «Місце зустрічі – бібліотека» в якій протягом дня взяли участь 100 чоловік, а 25 дітей стали користувачами відділу. Кіровоградська ЦМДБ провела бібліодесант
«Разом з книгою відкриваємо світ».
Позитивний резонанс мала участь бібліотек Кіровоградщини в
Національному проекті «Україна читає дітям». Протягом звітного року в його реалізації взяли участь 90 бібліотек, проведено 126 зустрічей, на яких побували близько 2 тисяч дітей. Усі заходи широко висвітлювалися у засобах масової інформації, на веб-сайтах ОДБ ім.А.П.Гайдара та
Національної бібліотеки України для дітей. Із найцікавішими заходами знайомить дайджест «Національний проект «Україна читає дітям» на
Кіровоградщині», підготовлений ОДБ ім. А.П.Гайдара у 2012 році.
Жвавою була діяльність дитячих бібліотек під час канікул. Влітку, у бібліотеках для дітей, побувало більше 26 тисяч юних користувачів.
Бібліотеки працювали за літніми програми читання: «Країна Читалія на планеті Літо» та літературний десант «Якщо ви не читали, то ми йдемо до вас» (Новоархангельська РДБ); «Літні промінці на книжковій сторінці»
(Компаніївська РДБ); «1000 книжок і одне літо» (дитячий відділ
Олександрійської ЦРБ). Працювали інформаційно-інтелектуальні майданчики, читальні зали під відкритим небом Кіровоградської та
Олександрійської ЦМДБ, Гайворонської, Олександрівської, Петрівської,
Устинівської РДБ та інших. В ОДБ ім.А.П.Гайдара другий рік працював клуб літнього читання «Бібліотечне літо для веселих, кмітливих та невгамовних».
Голованівська РДБ започаткувала проведення заходів для сільських дітей. На зимових канікулах запросили учнів молодших класів із 4 сільських шкіл на розважальну програму «Новорічний калейдоскоп» із цікавими конкурсами, іграми, з призами та подарунками. Влітку, в селищному парку, створила «Країну Літляндію», якою подорожували діти
7
з 27 пришкільних таборів району, що прибули на свято до Дня захисту дітей.
У своїй роботі дитячі бібліотеки зосереджувались на категоріях
користувачів-дітей, які потребують особливої уваги. 527 таким діткам надавалась інформація про надходження нової літератури, проводились благодійні акції, їх запрошували до участі в різноманітних заходах. Тих дітей, що не могли дістатися бібліотеки, бібліотекарі, з дозволу батьків, відвідували вдома.
Формуванню позитивного іміджу бібліотек сприяли зв’язки із
засобами масової інформації. Усього було опубліковано в газетах, прозвучало на радіо і телебаченні 273 матеріали про діяльність дитячих бібліотек.
Не можу не відмітити одну з головних подій минулого року бібліотечного життя Кіровоградщини – проведення Всеукраїнської
науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек для дітей
«Дитячі бібліотеки як культурно-інформаційні центри у процесі
формування особистості дитини», що проходила з 1 по 5 жовтня 2012 року на базі обласної бібліотеки для дітей ім. А.П.Гайдара за участю представників Міністерства культури України, Кіровоградської обласної ради, Управління культури і туризму облдержадміністрації, Національної бібліотеки України для дітей, а також директорів обласних бібліотек для дітей України.
Програма конференції була досить насиченою. З основною доповіддю на конференції виступила Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, Герой України Кобзаренко Анастасія
Степанівна. Відбулося знайомство з роботою Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. А.П.Гайдара.
Також були проведені виїзні засідання на базах бібліотек
Долинського району, зокрема Долинської РДБ, бібліотек сіл
Новогригорівка, Маловодяне та ЦМДБ бібліотек Олександрійської і
Кіровоградської МЦБС. Протягом п’яти днів учасники конференції обмінювалися цікавим досвідом використання традиційних та
інноваційних форм бібліотечної роботи з дітьми, генерування нових нестандартних ідей, застосування креативних технологій та творчих методик обслуговування юних користувачів.
2012 рік приніс бібліотекам області досягнення у роботі та нові завдання.
З огляду на здобутки попередніх років, хочу зазначити, що бібліотекарі Кіровоградщини й надалі будуть формувати сучасний, привабливий імідж своїх закладів, який би відповідав вимогам часу і
8
потребам місцевої громади. Відкритість і залучення дітей до читання, розширення спектру інформаційно-бібліотечних послуг, участь у проектній діяльності та пошук нових нестандартних підходів в обслуговуванні юних користувачів залишаються одними з головних завдань дитячих бібліотек нашої області.
Віртуальна складова
інформаційно-навчального процесу бібліотечних кадрів
О.В.Ліпей,
заступник директора з науковї роботи
ОДБ ім. А.П.Гайдара
Наш час ставить нові вимоги до сучасної людини, серед яких важливе місце займає інформаційна грамотність та інформаційна культура. Під інформаційною культурою слід розуміти такий рівень підготовки, який дозволяє не тільки вільно орієнтуватися в
інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні, перетворенні та сприянні інформаційним контактам.
Інформатизація бібліотек потребує змін у професійному світогляді бібліотекарів. Вони стають активними учасниками Інтернет-проектів: створюють бібліотечні веб-сайти, он-лайнові каталоги, повнотекстові бази даних. Існують різноманітні засоби для забезпечення формального та неформального спілкування – електронна пошта, списки-розсилки, телеконференції, форуми, електронні дошки оголошень. Ще одним прикладом використання глобальної мережі як комунікативного простору
є виставлення на сайтах інформацій щодо проведення конференцій, засідань, семінарів. Розташований в мережі проект робочого документа може бути прочитаний і відредагований іншими учасниками, що дозволяє його перетворити на веб-документ та опублікувати як он-лайнові матеріали конференції. В Україні, в рамках Національної Програми
інформатизації, розроблено «Національну систему електронного
інформаційно-бібліотечного ресурсу».
Взагалі, потенційне використання Інтернет-простору є справою творчості та практичних навичок бібліотекаря. Сьогодні досить багато бібліотек, інформаційних компаній, окремих осіб, які створюють
9
гіпертекстові посилання (лінки) до відповідних Інтернет-ресурсів. Таким чином, можна зібрати в єдиний інформаційний простір документи за схожими темами.
Бібліотечні працівники повинні знати великі інформаційні портали і директорії, щоби навчити користувачів орієнтації в мережі.
Інформаційні ресурси для бібліотекарів розташовуються як в загальних, так і спеціалізованих директоріях, тобто спеціальних
інформаційних брамах для бібліотечних працівників.
В Україні є напрацювання оперативного забезпечення бібліотекарів
інформацією з професійних питань за допомогою глобальної мережі.
За ініціативою Української бібліотечної асоціації (УБА), Британської
Ради в Україні, Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-
Могилянська Академія» в Інтернет створено інформаційну браму
«Бібліотечний світ України» (http://www.ukrlibworld.kiev.ua/mein.html).
Її головна мета – бути універсальним центром доступу до інформації про діяльність українських бібліотек, а також – центром фахової
інформації для бібліотекарів. За допомогою гіпертекстових посилань можна відвідати Інтернет-сайти бібліотек державного, обласного рівнів, публічні книгозбірні, бібліотеки вищих навчальних закладів тощо; ознайомитися з їхніми ресурсами та послугами, знайти адреси електронної пошти та встановити з ними зв'язок. На жаль, більшість бібліотекарів не мають уявлення про її можливості, перспективи розвитку, тому не вважають за необхідне брати безпосередню участь у створенні ресурсів інформаційної брами. Для цього необхідно змінювати професійну свідомість, стереотипи поведінки і навички створення та одержання інформації, більш активно інформувати спеціалістів бібліотечної справи через періодичні фахові видання, наочні практичні заходи, широко рекламувати переваги такого способу надання інформації.
На сайтах професійних бібліотечних об'єднань, бібліотек, вузів розташовані їхні електронні бюлетені та журнали. Такі бібліотекознавчі мережеві продукти, головним чином, є електронними версіями їхніх друкованих аналогів. Повнотекстові ресурси з вільним доступом розташовані також в інформаційних порталах, у спеціалізованих розділах електронної періодики для бібліотекарів (служба BUBL Journal) або в
інших тематичних розділах порталів у вигляді окремо відібраних публікацій. На сайті Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського у розділі «Журнали та газети в Інтернет», рубриці «Періодика з бібліотечної справи та суспільних галузей» http://www.Nbuv.gov.ua/ internet/per_bib.html. представлено перелік посилань до 36 вільно
10
доступних повнотекстових журналів та бюлетенів різними мовами.
Електронні журнали з бібліотекознавства також використовують можливості, які не характерні для друкованих періодичних видань. Для пошуку необхідної інформації журнали пропонують не лише перегляд за окремим випуском видання, а й інші можливості пошуку: перегляд статей у зворотно-хронологічному порядкові, за прізвищами авторів, тематичне групування статей. Комплекс додаткових послуг включає: гіпертекстове поєднання зі спорідненими статтями; зміст випусків журналу електронною поштою щотижня; список розсилки, який вимагає реєстрації, а не передплати; інтерактивне опитування; розділ об'яв, згрупованих за певною методикою, пересилка статей електронною поштою.
Для підвищення інформаційної грамотності в Інтернет є он-лайнові навчальні ресурси для бібліотекарів. Навчальні та тренінгові програми для бібліотечних працівників є в друкованому вигляді, на відео та CD-ROM, але бібліотекарі повинні використовувати переваги, що надає Інтернет- зв'язок у вигляді широкого діапазону он-лайнових тренінгових ресурсів.
Он-лайнові навчальні матеріали можна брати з таких каналів:
1. Ресурси, які пропонуються компаніями-виробниками.
2. Окремі бібліотеки, бібліотечні консорціуми та вищі навчальні заклади.
3. Спільні зусилля асоціацій, різних інформаційних установ в рамках спеціальних програм, проектів.
4. Ресурси комерційних продавців на платній основі.
Бібліотекарі можуть підвищувати свій фах за допомогою дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання – це форма одержання освітніх послуг на відстані без відвідування освітніх установ за допомогою електронної пошти, телебачення та Internet.
Віртуальне навчання тісно пов'язане з дистанційним навчанням, але не зводиться тільки до нього. Під віртуальним навчанням розуміється процес і результат взаємодії суб'єктів і об'єктів навчання, який супроводжується створенням ними віртуального освітнього простору, специфіку якого визначають дані об'єкти і суб'єкти. Віртуальне навчальне
середовище створюється тільки тими об'єктами і суб'єктами, які беруть участь в освітньому процесі, а не технічними засобами чи різними посібниками. Віртуальні спільноти (англ. – virtual communities, e- communities) – новий тип товариств, які виникають і функціонують в електронному просторі (перш за все, за допомогою мережі Інтернет),
11
з метою сприяння вирішенню своїх професійних завдань, задоволення своїх інтересів у мистецтві, дозвіллі тощо. Віртуальні співтовариства – це реальні групи людей, які для взаємообміну інформацією використовують електронні засоби та мережі.
Отже, інформатизація всіх сфер діяльності сучасної людини і бурхливий розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій
(НІКТ) створюють всі умови для реалізації програм оперативного доступу до віддалених матеріальних і інтелектуальних ресурсів, розподілених по всій земній кулі. У цьому зв’язку завдання сучасного бібліотекаря – не тільки опанувати навички швидкого здобуття інформації в Інтернеті задля власного професійного розвитку, а й обов’язково вчити цьому користувачів.
Інтернет-ресурси
– бібліотекарям


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал