Завдання та обов’язки охоронця спшр (посадова інструкція) Охоронець зобов’язанийСкачати 291.69 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір291.69 Kb.

1
КОРОТКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
основних (первинних) знань для кандидатів на посади «охоронця» та «охоронця-водія»
Спеціального підрозділу швидкого реагування (далі – СПШР)
1.

Завдання та обов’язки охоронця СПШР (посадова інструкція)

Охоронець зобов’язаний:
мати охайний зовнішній вигляд, суворо дотримуватися встановленого порядку носіння форми одягу; при заступанні на чергування перевірити готовність до несення служби, наявність і справність спеціальних засобів та майна, технічну справність автомобіля, погодити з черговим ПЦС оперативну обстановку у зоні патрулювання, з’ясувати, які об’єкти знаходяться без охорони; під час чергування перебувати у постійній готовності до виконання завдань за призначенням; підтримувати у технічно справному стані та постійній готовності до використання спеціальні засоби; знати вимоги законодавства України та інших нормативних актів у сфері підприємницької діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності; знати територію зони патрулювання, місце розташування закріплених за групою об’єктів, їх специфіку та вразливі місця, маршрути руху до них, у тому числі об’їзні, та скриті шляхи підходів; знати порядок дій з огляду об’єктів та їх блокування; мати тверді теоретичні знання та практичні навички щодо дій із затримання злочинців; вміти застосовувати спеціальні засоби; суворо дотримуватись правил особистої безпеки при виконанні завдань за призначенням; у будь-яких випадках суворо дотримуватись правил дорожнього руху. одержавши сигнал «ТРИВОГА», найкоротшим шляхом, із дотриманням правил дорожнього руху, прибути на визначений об’єкт. Під час руху до об’єкту з’ясувати у оператора ПЦС місця спрацювання сигналізації, вивчити оперативну картку об’єкту та розподілити обов’язки між членами екіпажу щодо порядку блокування та огляду об’єкту; про час прибуття на об’єкт доповісти оператору ПЦС, дотримуючись заходів особистої безпеки, силами наряду провести блокування об’єкту та оперативно-пошукові заходи периметру та прилеглої території з метою встановлення причини надходження тривожного сигналу; при виявлені порушення цілісності об’єкту негайно доповісти оператору ПЦС, провести комплекс заходів щодо виявлення та затримання злочинців, встановити свідків, вжити заходів по охороні місця події до прибуття міліції; не залишати об’єкт без охорони до з’ясування причини спрацювання ОПС та здачі об’єкта під спостереження на ПЦС, або до вказівки оператора ПЦС; під час чергування у зоні патрулювання згідно з графіком доповідати черговому ПЦС про стан справ у СПШР та обстановку в зоні патрулювання; про всі переміщення групи в зоні патрулювання, а у разі потреби виїзду за межі зони тільки з дозволу оперативного чергового і доповідати оператору ПЦС; знати призначення і правила експлуатування спеціального обладнання, встановленого на транспортному засобі, який використовується під час несення служби; керувати діями водія-охоронця, слідкувати за дотримання ним правил дорожнього руху, надавати допомогу при маневруванні в транспортному потоці під час несення служби; слідкувати за своєчасністю та повнотою ведення службової документації наряду СПШР, підтримувати в справному стані спецзасоби та засоби зв’язку; під час зміни нарядів, довести наряду, що заступає, оперативну обстановку та стан охорони об’єктів в зоні патрулювання, передати документацію, спеціальні засоби та майно, забезпечити своєчасну здачу членами наряду зброї та спецзасобів, після чого, з дозволу керівника груп мобільного реагування (у неробочий час – чергового), змінитися з чергування; бережливо відноситись до службового автотранспорту, озброєння, засобів радіозв’язку, спецзасобів та службової документації; дотримуватися вимог щодо зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Охоронець наряду має право:
на підставі укладеного договору на охорону та в межах чинного законодавства вимагати у осіб, які мають наміри потрапити на об'єкт охорони, документи;

2 застосовувати в рамках діючого Законодавства проти порушників, які загрожують своїми агресивними діями життю чи здоров'ю працівникам групи реагування або співробітникам на об'єкті, що охороняється, активні засоби самозахисту; вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків; на страхування від нещасних випадків.
Охоронець несе відповідальність:
за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією – в межах, визначених законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї охоронної діяльності – в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільно-процесуальним законодавством України; за спричинення матеріальної шкоди, - в межах, визначених діючим Законодавством.

Охоронець відповідає за:
-
Знання щодо розташування та наявності вразливих місць на об’єктах, що охороняються СПШР;
-
Перевірки наявності спеціальних засобів які знаходяться в автомобілі, а саме 2-х бронежилетів, 2-х шоломів «Сфера», 2-х газових балончиків «Терен 4М», 2-х радіостанцій, 2-х пістолетів призначених для стрільби патронами «Флобер» (пневматична зброя), їх справність та наявність набоїв до нього, мобільного телефону тощо (згідно встановленої екіпіровки);
-
Вчасну доповідь черговому ПЦС про початок роботи та про переїзд з центра зони в інший центр, доповідь про початок супроводження та закінченням заходів;
-
Дотриманням мір особистої безпеки всіма членами екіпажу при виконанні охоронних заходів;
-
Збереження та ведення службової документації.
-
Облік, розміщення та перевірка наявності оперативних карток на об’єкти, що охороняються;
-
Взаємовідносини із госп. органами на охороняємих об’єктах;
-
Своєчасну доповідь черговому ПЦС та керівнику СПШР про всі надзвичайні події на маршруті;
-
Виконання своїх функціональних обов’язків та вимог інструкцій та розпоряджень.
2.

Завдання та обов’язки водія - охоронця ГБР (посадова інструкція)

Водій-охоронець зобов’язаний:
мати охайний зовнішній вигляд, суворо дотримуватися встановленого порядку носіння форми одягу; твердо знати та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху України, правил техніки безпеки при обслуговуванні, поточному ремонті і зберіганні транспортних засобів та комплектуючих (радіостанції, антени), порядку і правил оформлення шляхової документації та вести контроль за роботою відеореєстратора; постійно удосконалювати свою професійну майстерність (техніку і практику керування автомобілем), підтримувати автомобіль у технічно-справному стані, своєчасно виявляти і усувати технічні несправності, ощадливо витрачати паливно-мастильні матеріали; при заступанні на чергування, отримати у попереднього водія (або оператора ПЦС) ключі від службового автомобіля, зброю, спецзасоби, документацію, перевірити технічний стан автомобіля, відповідність зафіксованих показань тим, що є на спідометрі, доповісти старшому наряду; неухильно виконувати накази старшого наряду СПШР в частині виконання своїх службових обов’язків; підтримувати службовий автомобіль у стані постійної готовності до виїзду, знати особливості об’єктів, що охороняються, їх вразливі місця, основні, приховані підходи та під’їзди до них. Орієнтуватися в світових (звукових) сигналах оповіщувачів, основних і додаткових рубежів захисту охоронно-пожежної сигналізації; отримавши сигнал «Тривога» найкоротшим шляхом із дотриманням правил дорожнього руху прибути на вказаний об’єкт; прибувши на об’єкт, за вказівкою старшого наряду, з дотриманням заходів особистої безпеки блокувати його та підтримувати постійний зв’язок з охоронцем наряду; при виявлені порушення цілісності об’єкту негайно доповісти старшому наряду, у подальшому діяти відповідно до його розпоряджень;

3 при керуванні автомобілем мати при собі всі необхідні особисті та транспортні документи своєчасно та правильно вести бортовий журнал, шляховий лист; після закінчення чергування передати автомобіль, здати спеціальні засоби, зброю, засоби радіозв'язку та технічного контролю, доповісти старшому наряду; дотримуватися вимог щодо зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Водій-охоронець має право:
на підставі укладеного договору на охорону та в межах чинного законодавства вимагати у осіб, які мають наміри потрапити на об'єкт охорони, документи; застосовувати в рамках діючого Законодавства проти порушників, які загрожують своїми агресивними діями життю чи здоров'ю працівникам групи реагування або співробітникам на об'єкті, що охороняється, активні засоби самозахисту; вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків; на страхування від нещасних випадків.

Водій-охоронець несе відповідальність:
за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією. - в межах, визначених законодавством України про працю; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї охоронної діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за спричинення матеріальної шкоди, - в межах, визначених діючим Законодавством.
Водій-охоронець відповідає за:
-
Дотримання правил Дорожнього руху;
-
Технічний стан службового автомобіля та його комплектацію;
-
Наявність документів на автомобіль (Тех. паспорт, страховка, сервісна книжка, заправочна картка
ТНК);
-
Ведення шляхового листа та чеків про придбання палива - щозмінно;
-
Підтримання автотранспортного засобу в охайному стані (прибирання салону та миття кузова, килимків після кожної зміни;
Про всі випадки пошкодження транспортного засобу та технічні недоліки, а також втрату документів - доповідати негайно керівнику СПШР та керівнику Автогосподарства.
-
Виконання своїх функціональних обов’язків.
3.

Дії співробітників СПШР під час добового чергування :
Заступивши на добове чергування, екіпаж СПШР по телефону (моб. телефон повинен бути заряджений) доповідає оперативному черговому та оператору ПЦС про те, що члени екіпажу (П.І.Б.) заступили на чергування і направляються в зазначений центр зони. Також виходять на зв'язок по радіостанції, щоб перевірити її придатність для радіозв’язку.
При переміщенні з одного центра зони в інший (згідно затвердженого плану), а також при направлені на супроводження і інші заходи та після їх закінчення, повідомлять оперативного чергового.
Категорично забороняється переміщення без дозволу оперативного чергового!
Після обслуговування об’єкта по сигналу «Тривога», оперативний черговий дає вказівку про повернення в попередній центр зони, чи до переїзду залишатися поряд з об’єктом.
Перебуваючи в центрі зони, з дозволу оперативного чергового, вивчати розташування об’єктів (дані про вивчення вносити до таблиці, яку надавати начальнику СПШР при здачі чергування) та проводити бесіди з персоналом, поряд розташованих об’єктів, з метою надання їм охоронних послуг ХОП «Шериф» (в разі позитивного результату, перша абонплата перераховується співробітнику, який залучив новий об’єкт).
При участі СПШР в заходах по охороні громадського порядку, виконувати вказівки керівника заходів від ХОП «Шериф», в разі його відсутності (приклад: забезпечення ОГП при проведенні футбольних матчів в залах «ЦСКА», по проспекту Повітрофлотському, 10, субота та неділя з 10:00 до кінця останнього матчу: не залишати робочого місця під час поєдинку, не допустити бійки на футбольному полі і безпосередньо в залах) виконувати вказівки отримані на інструктажі, а в разі не передбачуваних змін в регламенті і інших не зрозумілих обставин, уточняти свої подальші дії в оперативного чергового та начальника СПШР.

4
Під час руху з одного центра зони в інший, категорично забороняється порушувати правила дорожнього руху і в першу чергу перевищувати швидкість, максимальна швидкість до 80 км/год. (крім випадків по сигналу «Тривога», але не створюючи небезпечної обстановки для себе та оточуючих).
Всі дії, під час виїзду по сигналу «Тривога», повинні відповідати функційним обов’язкам співробітника СПШР, положенням та інструкціям ХОП «Шериф». В разі непередбачуваних обставин, свої дії узгоджувати з оперативним черговим та начальником СПШР.
При виїзді з центра зони на здачу чергування, повідомити про це оперативного чергового та оператора ПЦС, а прибувши на перезміну, прибрати в службовому автомобілі, заповнити відповідні папери: шляховий лист, бортовий журнал, таблицю-звіт по вивченню об’єктів та здати керівництву СПШР, передати новій зміні майно та спец. засоби згідно опису, а вразі його пошкодження або відсутності, терміново доповісти начальнику СПШР.
Під час чергування дотримуватися мір особистої безпеки, поведінки при спілкуванні з
громадянами та персоналом на об’єктах, не порушувати носіння форменого одягу, бути взірцем для
оточуючих і «візиткою» ХОП «Шериф».
4.

Порядок дій СПШР при виїзді по сигналу «Тривога»:

При отриманні від оператора ПЦС повідомлення про сигнал «ТРИВОГА», найкоротшим шляхом, із дотриманням правил дорожнього руху, прибути на визначений об’єкт. Під час руху до об’єкту з’ясувати у оператора ПЦС місця спрацювання сигналізації, уточнити по оперативній картці розташування об’єкту та розподілити обов’язки між членами екіпажу щодо порядку блокування та огляду об’єкту.
Про час прибуття на об’єкт доповісти оператору ПЦС, дотримуючись заходів особистої безпеки, силами наряду провести блокування об’єкту та оперативно-пошукові заходи периметру та прилеглої території з метою встановлення причини надходження тривожного сигналу, а при виявлені порушення цілісності об’єкту негайно доповісти оператору ПЦС. Провести комплекс заходів щодо виявлення та затримання злочинців, встановити свідків події, доповісти оперативному черговому і вжити заходів по охороні місця події до прибуття міліції.
При затриманні на об’єкті правопорушника або особи, яка скоїла злочин, обов’язково провести поверхневий огляд вказаної особи та його речей, на предмет виявлення вогнепальної та холодної зброї та предметів, щоб запобігти отримання тілесних ушкоджень зі сторони затриманого. При прибутті співробітників ОВС передати їм затриманого, виявлені речі та на їх вимогу надати пояснення (вразі відсутності на той момент іншого повідомлення про сигнал «Тривога»).
Не залишати об’єкт без охорони до з’ясування причини спрацювання ОПС та здачі об’єкта під спостереження на ПЦС або до вказівки оператора ПЦС.
В разі перебування біля об’єкту, або безпосередньо в приміщенні, представників ОВС, СБУ, прокуратури, МНС, медичної служби та членів громадських формувань, в коректній формі з’ясувати їх анкетні дані, назву підрозділу (все записати) та мету їх перебування і подальші дії, про що доповісти черговому і виконувати його вказівки.
При проведенні слідчих дій працівниками ОВС, СБУ та прокуратури, виконанні ухвали суду (в разі її наявності), не перешкоджати їх проведенню, при цьому проводити заходи по збереженню цілісності охороняємого майна.
Службовий автомобіль розташувати так, щоб все, що відбувається біля об’єкту, було від знято на відео реєстратор з дотриманням мір по збереженню цілісності автомобіля.
Записати марки автомобілів та їх державні знаки, які перебувають поряд з об’єктом.
Про все, що відбувається на місці події ТЕРМІНОВО доповідати оперативному черговому і виконувати його вказівки.
При проведенні вищевказаних дій дотримуватися мір особистої безпеки та проводити заходи по збереженню цілісності охороняємого майна до прибуття на об’єкт замовника.
(Додаткова інформація по діях співробітників СПШР зазначена в посадових обов’язках та інших
інструкціях).

5
5.

Дії наряду СПШР при прибутті на об’єкт, якщо двері (вікно) в приміщення відкриті і мають ознаки
злому:

- терміново доповісти оперативному черговому або черговому ПЦС;
- один член екіпажу блокує вихід із приміщення, другий вікна, якщо об’єкт розташований на 1-му чи
2-му поверсі (вразі великого об’єму блокування, викликається додатковий екіпаж СПШР);
- при прибуттю по сигналу «Тривога» на квартиру чи об’єкт, які розташовані на вищих поверхах, один член екіпажу блокує вихід, другий проводить огляд поряд розташованих сходів та площадок, на предмет виявлення злочинця чи спільника, а вразі його відсутності повертається до дверей квартири і займає позицію для відбиття можливого нападу;
- знаходячись збоку отвору дверей, охоронець відхиляє їх і окриком викликає тих, хто знаходиться в квартирі. У випадку не реагування на окрик, двері блокуються, до прибуття оперативної групи територіального органу внутрішніх справ, про що доповідається оперативному черговому;
- у випадку виходу на окрик із квартири невідомого, подається команда: “Стій! Не рухатись!”, Лягти на підлогу!» і після виконання вимог цієї команди, один із членів СПШР дотримуючись заходів особистої безпеки, проводить зовнішній огляд одягу невідомого, на предмет виявлення холодної чи вогнепальної зброї, проводить фіксацію рук засобом для зв’язування та утримують його до прибуття працівників ОВС;
- після затримання одного невідомого, не втрачаючи пильності, продовжується блокування приміщення до прибуття оперативної групи;
- в самому приміщенні необхідно оглянутися, зорієнтуватися в обстановці (в приміщення повинно проникнути стільки співробітників, щоб їх кількість перевищувала кількість злочинців, які там знаходяться, принаймні вдвічі);
- не рекомендується втручання нарядів СПШР у випадках, коли відомо, що в квартирі, приміщенні об’єкта знаходиться один або декілька озброєних правопорушників. Як правило, в такій ситуації завданням наряду являється виклик оперативної групи, ведення спостереження, підтримання радіозв’язку і блокування правопорушників до прибуття додаткових сил та співробітників ОВС.
При всіх діях, під час виїзду на сигнал «Тривога», дотримуватися заходів особистої безпеки.
6.

Передача затриманого співробітникам органів внутрішніх справ та порядок фотофіксації
затриманих та об’єкту.

При затриманні на об’єкті правопорушника або особи, яка скоїла злочин, обов’язково провести поверхневий огляд вказаної особи та його речей, на предмет виявлення вогнепальної чи холодної зброї та
інших предметів, щоб запобігти отримання тілесних ушкоджень зі сторони затриманого. Доповісти про затримання оперативному черговому та чекати співробітників органів внутрішніх справ. При прибутті співробітників ОВС передати їм затриманого, виявлені речі, усно повідомити про причину затримання та обставини по справі, а на їх вимогу надати письмове пояснення (вразі відсутності на той момент іншого повідомлення про сигнал «Тривога»).
При передачі затриманого, записати його дані, свідків події та їх телефон та співробітника ОВС
(перевірити посвідчення), назву підрозділу, марку автомобіля та її державний знак, а при здачі чергування рапортом доповісти оперативному черговому.
При затриманні та передачі правопорушника, службовий автомобіль розташувати по можливості так, щоб все, що відбувається, було відзняте на відеореєстратор.
Вразі неможливості використати відеореєстратор, детально провести зйомку на моб. телефон, безпосередньо затриманого (чи є на ньому тілесні ушкодження та пошкоджений одяг, стан в якому він перебуває, для цього провести з ним коротку розмову з приводу його анкетних даних та обставин що відбулися), об’єкт та місце де відбулося затримання, викрадені речі або пошкоджене майно та безпосередньо обстановку в середині приміщення.
Під час зйомки надавати короткий коментар, а для впевненості, окремі деталі можна відзняти декілька разів з різного ракурсу.
В разі неможливості провести зйомку, а вона потрібна, для цього можна долучити працівника
іншого екіпажу чи спеціаліста СБ (з дозволу оперативного чергового).
Відеозйомку надати оперативному черговому при здачі чергування.

6
7.

Порядок дій СПШР при виїзді по сигналу «Тривога» на об’єкт «Національна лотерея»:

При отриманні від оператора ПЦС повідомлення про сигнал «ТРИВОГА» на об’єкті, найкоротшим шляхом, із дотриманням правил дорожнього руху, прибути на визначений об’єкт. Під час руху до об’єкту з’ясувати у оператора ПЦС причину спрацювання сигналізації (якщо така інформація мається), уточнити по оперативній картці розташування об’єкту та розподілити обов’язки між членами екіпажу щодо порядку блокування та огляду об’єкту. При прибутті на об’єкт, провести оперативно-пошукові заходи по периметру та прилеглої території з метою встановлення причини надходження тривожного сигналу, а при виявлені порушення цілісності об’єкту негайно доповісти оператору ПЦС. Провести комплекс заходів щодо виявлення та затримання злочинців, встановити свідків події, доповісти оперативному черговому і вжити заходів по охороні місця події до прибуття міліції.
При затриманні на об’єкті правопорушника або особи, яка скоїла злочин, обов’язково провести поверхневий огляд вказаної особи та його речей, на предмет виявлення вогнепальної та холодної зброї та предметів, щоб запобігти отримання тілесних ушкоджень зі сторони затриманого. При прибутті співробітників ОВС передати їм затриманого, виявлені речі та на їх вимогу надати пояснення (вразі відсутності на той момент іншого повідомлення про сигнал «Тривога»).
Не залишати об’єкт без охорони до з’ясування причини спрацювання ОПС та здачі об’єкта під спостереження на ПЦС або до вказівки оператора ПЦС.
Про час прибуття на об’єкт доповісти оператору ПЦС, дотримуючись заходів особистої безпеки, силами наряду провести обстеження та блокування об’єкту, безпосередньо кімнати касира та виходу з приміщення, щоб не допустити виносу майна (його пошкодження) з приміщення. В разі потреби, через оперативного чергового викликати додатковий наряд «Мир».
В разі прибуття на об’єкт і встановлення, що в приміщенні працівники міліції, прокуратури та СБУ проводять певні дії, дотримуючись заходів особистої безпеки, силами наряду (в разі потреби, через оперативного чергового викликати додатковий наряд «Мир») провести обстеження та блокування об’єкту, безпосередньо кімнати касира та виходу з приміщення, щоб не допустити виносу майна (його пошкодження) з приміщення, встановити дані співробітників (перевірити посвідчення), назву підрозділу,
причину їх присутності та їх подальші дії, чи це проведення слідчих дій згідно ст. 237 КПК України: огляд приміщення з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, згідно ст. 234, проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, чи вилучення майна згідно ухвали суду (впевнитись в їх наявності), про що негайно доповісти оперативному черговому і в подальшому виконувати його вказівки. Вході проведення заходів, прийняти всі міри в межах чинного законодавства, щодо не допущення виносу охороняємого майна з приміщення, до прибуття на об’єкт представника власника (замовника).
Довідково:
Ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України:
Проникнення до житла чи іншого володіння особи.
1. Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи,
яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
2. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його
призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові
частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи
приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
3. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних
випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину.
В разі перебування біля об’єкту, або безпосередньо в приміщенні, членів громадських формувань та інших зібрань громадян, в
коректній формі з’ясувати їх мету перебування і їх подальші дії, про що негайно доповісти оперативному черговому і в подальшому
виконувати його вказівки. Провести заходи по блокуванню вхідних дверей в приміщення (якщо зібрання відбувається поряд з приміщенням)
і нікого не допускати в середину, до прибуття на об’єкт замовника, з метою збереження майна. В разі прибуття на об’єкт, а вище вказані
громадяни уже перебувають в приміщенні, блокувати вихід з приміщення та кімнату касира, не допустити виносу та пошкодження майна
до прибуття замовника та і в подальшому, до вирішення спірних питань між сторонами. В разі потреби, через оперативного чергового,
викликати на допомогу інший наряд «Мир» та вразі необхідності працівників міліції.
Службовий автомобіль розташувати так, щоб все, що відбувається біля об’єкту, було відзнято на відео реєстратор з
дотриманням мір по збереженню цілісності автомобіля та майна ХОП «Шериф».
Записати марки автомобілів та їх державні знаки, які перебувають поряд з об’єктом.
Про все, що відбувається на місці події ТЕРМІНОВО доповідати оперативному черговому і виконувати його вказівки та
узгоджувати дії з замовником, вразі його присутності на об’єкті.
При проведенні вищевказаних дій дотримуватися мір особистої безпеки та проводити заходи по збереженню цілісності
охороняємого майна.
7
8.

Інструкція про дії членів екіпажу під час супроводження МТЦ, що перевозяться уповноваженою
особою:

1.

Здійснення охорони грошових знаків, цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться
уповноваженою особою:
- На підставі укладених договору розробляється графік заїздів екіпажу до міць збору МТЦ.
- Розробляється маршрут руху зі списком розташування місць збору МТЦ.
- Всі члени екіпажу повинні добре знати маршрут перевезення коштів, розташування місць де збираються грошові знаки.
- Під час виходу уповноваженої особи з установи (організації) або іншого приміщення охоронець виходить першим, оцінює обстановку, пропускає вперед уповноважену особу та супроводжує його до спецавтомобіля. У спецавтомобіль першим заходить уповноважена особа, екіпаж охорони стежить за навколишнім оточенням, працівник охорони сідає останнім. Після цього усі двері спецавтомобіля зачиняються i додатково блокуються зсередини.
- На шляху від спецавтомобіля до місця інкасації та у зворотньому напрямку, старший групи - охоронець.
- Про початок заходів охорони старший екіпажу доповідає по радіо або телефонному зв'язку оперативного чергового.
- Під час охоронних заходів особовий склад екіпажу вживає необхідних заходів для забезпечення надійної охорони ТМЦ, що перевозяться уповноваженою особою.
- Під час руху спецавтомобіля, або його стоянки, екіпаж веде постійне спостереження за навколишньою обстановкою, звертаючи увагу на автотранспорт та пішоходів, які знаходяться поблизу спецавтомобіля.
- При ускладненні обстановки на маршруті старший екіпажу по радіостанції
(телефону) сповіщає про це оперативного чергового.
- У разі нападу на спецавтомобіль, екіпаж повинен негайно по радіостанції повідомити про це оперативного чергового чи орган внутрішніх справ та покинути місце пригоди на спецавтомобілі у найкоротший термін. У разі неможливості здійснити маневр - вжити вичерпних заходів до відбиття нападу.
- Після прибуття до об’єкту, охоронець екіпажу, крім водія, здійснює супроводження уповноваженої особи.
- Першим зі спецавтомобіля виходить охоронець, який оцінює обстановку, а після нього - уповноважена особа. - -
При супроводженні уповноваженої особи від спецавтомобіля до об’єкту, охоронець рухається позаду уповноваженої особи та стежить за навколишнім оточенням.
- Водій у цей час знаходяться в спецавтомобілі, двері якого мають бути зачиненими та заблокованими з внутрішньої сторони.
- Під час проведення охоронних заходів водій екіпажу двигун автомобіля не вимикає, забезпечивши при цьому максимальну маневреність автомобіля.
- Робота працівників охорони вважається закінченою після доставки уповноваженої особи до місця кінцевого призначення (установи Банку) чи у зворотньому напрямку.
- Після завершення проведення охоронних заходів, працівники охорони у повному складі повертаються до підрозділу для здачі спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, зв'язку.
- Старший екіпажу доповідає оперативному черговому про виконання завдання, зауваження та будь-які події, якщо такі мали місце.
2. Обов'язки членів екіпажу під час охорони та супроводження МТЦ, що перевозяться
уповноваженою особою :
- Особовий склад екіпажу під час охорони та супроводження грошових коштів, цінних паперів та
інших цінностей, що перевозяться уповноваженою особою та здійснення охоронних заходів зобов'язаний:
- Добре знати i точно виконувати покладені на нього обов'язки.
- Дотримуватись при виконанні функціональних обов'язків порядку i правил охорони грошових знаків i цінних паперів, що перевозяться уповноваженою особою.
- Пильно охороняти МТЦ, під час їх перевезення.

8
- Згідно з умовами договорів забезпечувати особисту безпеку уповноваженої особи вживаючи рішучих заходів до запобігання нападу на них.
- Суворо дотримуватись дисципліни, законності, режиму таємності, проявляти в роботі культуру та взаємовічливість.
- Вивчати i досконало знати характеристики об'єктів та особливості маршрутів.
- Вживати заходів до збереження МТЦ, під час їх перевезення, а також життя i здоров'я екіпажу у разі стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин.
- Зберігати службову та комерційну таємницю.
- Уміло користуватися засобами зв'язку.
- Під час виконання функціональних обов'язків бути одягненим у формений одяг, мати при co6i службове посвідчення, необхідні документи, відповідну зброю, набої до неї, засоби особистого захисту, радіостанцію, кишеньковий ліхтарик, тощо.
- Дотримуватись правил особистої безпеки.
- Про усі надзвичайні події на маршруті негайно доповідати оперативному черговому.
3. Старший екіпажу відповідає за:
- Суворе i точне виконання особовим складом екіпажу вимог цієї Інструкції, умов укладеного договору, а також інших нормативних актів діючого законодавства України.
- Організацією служби екіпажу щодо виконання функціональних обов'язків, додержання маршруту руху, забезпечення схоронності ТМЦ, що перевозяться та безпеки членів екіпажу.
- Застосування зброї спеціальних засобів членами екіпажу згідно з чинним законодавством.
- Використання спецавтомобіля за прямим призначенням.
4. Старший екіпажу зобов'язаний:
- Безпосередньо організовувати та сумлінно виконувати на дорученому маршруті функціональні обов'язки щодо охорони цінних паперів, що перевозяться уповноваженою особою і вимагати цього від усіх членів екіпажу.
- Дотримуватись маршруту руху, чітко знати розташування місць збору грошових коштів, своєчасно доповідати оперативному черговому про охоронні заходи.
- У разі нападу,під час стихійного лиха та інших надзвичайних подій – вживати вичерпних заходів до охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, і негайно сповіщати про це керівництво та оперативного чергового чи орган внутрішніх справ.
- У разі раптового захворювання чи поранення будь-кого зі складу екіпажу надати першу медичну допомогу та вжити заходів до його доставки до лікувального закладу, про що негайно доповісти.
- При раптовому захворюванні водія, якщо в екіпажі відсутній працівник який має дозвіл на право управління спецавтомобілем, то його замінює водій якого направляє оперативний черговий.
5. Водій екіпажу відповідає за виконання вимог цієї Інструкції, дотримання Правил дорожнього
руху і зобов'язаний:
- Твердо знати свої функціональні обов'язки:
- Виконувати вказівки старшого екіпажу.
- Своєчасно подавати спеціальний автомобіль в зазначене місце.
- Підтримувати спецавтомобіль та спеціальні технічні засоби, якими він обладнаний, у справному стані.
- Дотримуватись маршруту руху, не допускати необґрунтованих зупинок.
- Добре знати розташування міць збору або доставки МТЦ, а також маршрути руху.
- Невідлучно знаходитись у спеціальному автомобілі на стоянці в місцях проведення охоронних заходів.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- Допускати сторонніх осіб до спеціального автомобіля, в якому знаходяться МТЦ, що перевозяться.
- Передавати за допомогою засобів радіозв'язку відомості, які містять інформацію про кількість
МТЦ, а також про час і маршрут їх перевезення.
- Вступати в розмову зі сторонніми особами під час охорони та супроводження МТЦ.
- Розголошувати будь кому методи і способи роботи екіпажу, давати довідки відносно

9 маршрутів руху спеціальних автомобілів та отриманого завдання.
- Спати, вживати їжу чи в інший спосіб послаблювати пильність, відволікатися, приймати від сторонніх осіб будь-які предмети, пакунки.
- Передавати або показувати будь-кому зброю, а також без достатніх підстав діставати зброю з кобури та приводити її в бойову готовність.
- Залишати без охорони грошові кошти та цінні папери, що перевозяться, навіть тоді, коли життю особового складу екіпажу загрожує небезпека.
- Здійснювати будь-які інші дії, не пов'язані з виконанням функціональних обов'язків.
9.

Алгоритм дій працівників ХОП «ШЕРИФ» при настанні ДТП:

При настанні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі автомобіля ХОП «ШЕРИФ», потрібно:

-
Водій автомобіля, який потрапив у ДТП, негайно повідомляє оперативного чергового, оператора
ПЦС «Шериф», чергового механіка (керівника Автогосподарства) та керівника СПШР.
-
При надані згоди Керівника транспортного департаменту, водій автомобіля повідомляє про ДТП
Державтоінспекцію за номером телефону 102 (та викликає на місце події).
-
При необхідності, водій або механік негайно повідомляє Керівника юридичного департаменту по телефону (050-669-45-52) про подію, з подальшим консультуванням або виклику на місце ДТП.
-
У разі настання страхового випадку механік негайно, протягом однієї години (при цьому водій не залишає місце події) повідомляє про ДТП страхову Компанію про страховий випадок за телефоном 044 225 60 00
-
При прибутті патруля Державтоінспекції на місце скоєння ДТП, інспектор зобов’язаний скласти та надати Довідку про настання ДТП та пошкодження автотранспорту. (довідку забрати та надати Керівнику транспортного департаменту).
-
На місці події, водій ХОП «ШЕРИФ» зобов’язаний переписати всі відомості водія іншого транспортного засобу (або водіїв, при масовому ДТП) які є учасниками даної пригоди, а саме: Прізвище,
ім’я та по батькові, паспортні дані, номер мобільного телефону, номер полісу (цивілка) та дані страхової, державний номер автотранспорту та модель автомобіля, адресу проживання (прописки). В обов’язковому порядку, здійснити фото та відео фіксацію ДТП, всіх пошкоджень автомобіля, місцевість на мобільний телефон, або планшет, або будь-який пристрій.
-
При наявності свідків – записати їх Прізвище, ім’я та по батькові, номер мобільного телефону.
-
Не пізніше 24-х годин, з моменту настання ДТП, Керівник транспортного департаменту повідомляє про дану автопригоду Генерального директора, Заступника Генерального директора та Керівника юридичного департаменту шляхом направлення відповідного повідомлення електронною поштою.
-
Керівник транспортного департаменту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання страхової події надає письмове повідомлення про подію (з відповідними документами) Страховій компанії.
-
У випадку ДТП за участю автомобіля ХОП «Шериф» який здійснює інкасацію (коли в автомобілі
знаходяться грошові кошти) водій негайно доповідає оператору ПЦС, відповідальному черговому,
механіку та начальнику СПШР про подію. Останній терміново викликає інший наряд СПШР. До прибуття
іншого наряду, всі члени екіпажу, крім водія, знаходяться в автомобілі із заблокованими дверима та
зачиненими вікнами. Спілкування з іншими учасниками ДТП або з іншими громадянами допускається
лише водію СПШР, решта членів наряду спостерігають за ситуацією навколо автомобіля. В жодному разі
не повідомляти причину невиходу з автомобіля, мотивувати дану поведінку як наказом керівника. Не
вступати в довгий діалог з опонентом, не відповідати грубістю на грубість, не доказувати свою правоту,
чи провину опонента. По прибуттю іншого наряду, всі члени наряду разом з інкасатором (крім водія,
водій залишається на місті ДТП) дотримуючись правил безпеки пересаджуються в інший автомобіль та
продовжують здійснювати інкасацію.

Страховій компанії надається:
- заява встановленого зразка;
- пояснення;
- наказ про закріплення водія за даним транспортним засобом;
- довідка з ДАІ або довідка з МРЕО:

10
- копії прав водія, та паспорту;
- оригінал договору страхування (просто показується але не віддається!);
- поліс (просто показується але не віддається!).

-
Здійснюється ремонт пошкодженого автотранспортного засобу (тільки за погодженням із
Страховою компанію, у разі якщо її було повідомлено про настання ДТП).
-
Здійснюється обклейка.

Відшкодування шкоди:
При визнанні винним у скоєнні ДТП працівника ХОП ШЕРИФ, дана особа зобов’язана відшкодувати підприємству вартість понесеної франшизи, обклейки транспортного засобу та подорожчання КАСКО.
При визнанні винним у скоєнні ДТП іншу особу, Керівник транспортного департаменту повідомляє про це Керівника юридичного департаменту для подальшого стягування з неї вартості понесеної франшизи та обклейки.
При встановленні обоюдної вини обох учасників ДТП, водій ХОП ШЕРИФ зобов’язаний відшкодувати підприємству вартість понесеної франшизи, обклейки транспортного засобу та подорожчання КАСКО.
10.

Витяг з Закону України «Про охоронну діяльність» cт. 16 «Порядок застосування спеціальних
засобів»

Перелік спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами
охоронної діяльності:


Бронежилети

Захисні каски

Газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії

Гумові кийки

Наручники пластикові (текстильні) одноразового використання

Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони
1

Стаття 16. Порядок застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних
засобів

1. Під час здійснення охоронної діяльності персонал охорони має право застосовувати до осіб, які посягають на об'єкт охорони, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в особливих випадках, якщо
інші заходи не привели до припинення посягання або до виконання особою законної вимоги персоналу охорони, у разі:
1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю або майну;
2) запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти спеціальними засобами;
3) необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на об'єкт, що охороняється, або який вчиняє інші протиправні дії та чинить опір;
4) знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров'ю персоналу охорони або інших осіб.
2. Затримання особи персоналом охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається органу внутрішніх справ за місцем вчинення правопорушення.
3. Застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби дозволяється тільки після попередження голосом і жестами про намір їх застосування.
4. Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби можуть застосовуватися без попередження у разі:
1) раптового нападу;
2) нападу чи опору з використанням зброї або предметів, що становлять загрозу життю та здоров'ю особи, або з використанням механічних транспортних засобів.


11
5. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору.
6. У разі якщо неможливо уникнути застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, їх застосування має здійснюватися в межах правомірності з дотриманням умов і обставин, які виключають злочинність діяння, і повинно обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров'ю особи чи інших негативних наслідків. У разі заподіяння такої шкоди персонал охорони повинен негайно викликати швидку медичну допомогу та надати першу долікарську допомогу потерпілим.
7. Персоналу охорони забороняється застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту).
8. Про всі факти припинення правопорушення стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персонал охорони зобов'язаний негайно в усній або письмовій формі повідомити свого безпосереднього керівника і територіальний орган внутрішніх справ, а в разі нанесення тілесних ушкоджень правопорушнику
- негайно викликати швидку медичну допомогу.
9. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення персонал охорони зобов'язаний до прибуття працівників правоохоронних органів вжити всіх можливих заходів для охорони місця події та збереження слідів кримінального правопорушення, виявлення очевидців і фіксації їхніх персональних даних. Після прибуття працівників правоохоронних органів персонал охорони зобов'язаний діяти за їх вказівкою.
10. Вчинення опору, погроз або насильства стосовно осіб, які здійснюють охоронну діяльність, тягне відповідальність згідно із законодавством.

11.

Надання першої долікарської допомоги

ОЗНАКИ ЖИТТЯ ЧИ СМЕРТІ ЛЮДИНИ.
ОЗНАКИ

КОЛИ ЛЮДИНА ЖИВА

У ВИПАДКУ КЛІНІЧНОЇ СМЕРТІ

Пульс
Прощупується
Не прощупується
Серцеві скорочення
Визначаються прослуховуванням грудної клітини
Не визначаються
Дихання
Визначається на око; рух гр. клітки, крил носа, губ, дзеркало, піднесене до рота, запотіває; пушинка, тонка нитка, піднесені до рота, коливаються
Не визначається
Реакція зіниць на світло
Зіниця вузька, на світло реагує (звужується)
Зіниця широка, на світло не реагує
Рефлекс рогівки ока
При доторку до рогівки кінчиком носової хустки, шматочком папера - віки здригаються
Відсутній
Помірне перетискання руки джгутом
Вени нижче джгута набухають
Вени залишаються без змін

Пам’ятай! Період клінічної смерті в звичайних умовах триває від 4 до 6 хвилин, після чого настає
біологічна смерть, коли зміни в організмі набувають необоротний характер.
ОЗНАКИ БІОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ.
1. Похолодання тіла і поява трупних плям.
2. Трупне заклякнення.
3. Помутніння і висихання рогівки ока. Деформація зіниці при здавлюванні (симптом "котяче око").

12
ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА ПРИ РАНАХ І КРОВОТЕЧАХ РАНИ
ОЗНАКИ: Біль, порушена цілісність шкіряних покровів чи слизових оболонок, внутрішніх тканин і органів, кровотеча.
ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА:

ЗУПИНИТИ кровотечу.

ОБРОБИТИ шкіру навколо рани антисептичним засобом.

НАКЛАСТИ здавлюючу пов'язку. При необхідності накласти новий перев'язуючий матеріал на старий.

ПРИ поранені грудної клітки закрийте рану непромокаючою тканиною ( поліетиленовий пакет), потім накладіть пов'язку.

ПРИ пораненнях живота - НЕ вправляти внутрішні органи, що випали! Накладіть на рану чисту пов'язку. Не давайте потерпілому пити!

ПРИ відриві частини кінцівки - зупинити кровотечу - джгутом (закруткою) вище рани. Рану забинтувати стерильним бинтом. Ампутовану частину загорнути в чисту тканину і в холоді відправити з потерпілим.

ПРИ пошкодженні кісток - зафіксувати кінцівку шинами в зручному стані.
КРОВОТЕЧІ

ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ КРОВОТЕЧІ - кров витікає пульсуючою струєю яскраво-червоного кольору.
ПРИ ВЕНОЗНІЙ КРОВОТЕЧІ - безперервна течія крові темно-червоного кольору.
ПРИ КАПІЛЯРНІЙ КРОВОТЕЧІ - кров із рани витікає краплями.
ПРИ ЗМІШАНІЙ КРОВОТЕЧІ - кровоточать одночасно артерії, вени і капіляри.
Розрізняють зовнішні і внутрішні кровотечі.
ОЗНАКИ ВНУТРІШНЬОЇ (ПРИХОВАНОЇ) КРОВОТЕЧІ
- Частішає пульс;
- Частішає дихання;
- Блідість, що посилюється;
- Запаморочення голови;
- Холодний липкий піт;
- Шум у вухах;
- Миготіння «мушок» перед очима;
- Прогресуюче ослаблення, яке переходить у сонливість;
- Спрага, нудота і блювання.

МЕТОДИ ТИМЧАСОВОЇ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ.
- Накладення здавлюючої пов'язки;
- Притиснення судин пальцями;
- Максимальне згинання кінцівки в суглобі;
- Накладення джгута чи закрутки (гумова трубка, ремінь, рушник і т.д.).

ПРАВИЛА НАКЛАДЕННЯ ДЖГУТА (ЗАКРУТКИ. РЕМЕНЯ)
- Завжди накладають вище рани на 5-7 см, під джгут підкладають яку-небудь матерію (одяг) і записку з вказівкою часу його накладення (години, хвилини);
- Кінцівка нижче джгута повинна стати блідою, кровотеча зупинитися. Джгут (закрутка) накладаються не більше ніж на 30-60 хвилин;
- При тривалому транспортуванні джгут взимку через 30 хвилин, влітку через годину необхідно на 10-15 хвилин послабляти і накладати знову трохи вище чи нижче. Кровотеча на цей час зупиняється пальцевим притисненням артерії.

При накладенні пов'язок:
- Перев'язний матеріал брати лише з зовнішньої сторони;
- Внутрішньою стороною бинта не можна торкатися ні до чого, крім рани. Пов'язка повинна накладатися міцно, вона не повинна збиватися і зісковзувати.


13
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ РІЗНИХ ТРАВМАХ І РАПТОВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.

ШОК
Це важка загальна реакція організму з розладом життєво важливих функцій нервової, серцево-судинної систем і дихання. Найбільш часто спостерігається при важких множинних травмах, обширних опіках, несприйнятності до окремих речовин, у т.ч. і медпрепаратів.
ПЕРША ДОПОМОГА: Припинити дію травмуючих факторів, зупинити кровотечу, порожнину рота очистити.
При необхідності зробити штучне дихання і непрямий масаж серця. При пошкодженні кінцівок накласти шину, на місце опіку - суху пов'язку. Після надання першої допомоги негайне відправлення в лікувальний заклад.
ЗАБИТТЯ
ОЗНАКИ: Біль, пошкоджені тканини без порушення цілісності шкіри. Крововилив (синяк), припухлість
(набряк).
ПЕРША ДОПОМОГА: Накласти здавлюючу пов'язку, холод (хустину, змочену холодною водою, сніг, лід).
Піднятий стан кінцівки.

РОЗТЯГИ І РОЗРИВИ ЗВ'ЯЗОК
ОЗНАКИ: Біль, припухлість суглоба, обмеженість і болючість рухів у суглобі.
ПЕРША ДОПОМОГА: Накласти тугу пов'язку, холод, підняти кінцівку, спокій.

ВИВИХИ
ОЗНАКИ: Стійке зміщення кісток із нормального стану в суглобах, різкий біль, неможливість рухів у суглобі.
ПЕРША ДОПОМОГА: Створити кінцівці максимальний спокій, холод. Вправляти вивихи не медичному працівникові забороняється!

ПЕРЕЛОМИ
ОЗНАКИ: Порушення цілісності кісток. Біль, неможливість користуватися кінцівкою, припухлість, зміна осі кінцівки, її укорочення.
ПЕРША ДОПОМОГА: При відкритих переломах накласти пов'язку на рану, накласти шину (з дошки, фанери, картону і т.д.). При накладенні шини необхідно знерухомити мінімум два суглоби - вище і нижче місця перелому. Запам’ятай! При переломах хребта категорично . забороняється садити потерпілого, або ставити його на ноги. Навіть при підозрі на перелом фіксація кінцівки обов'язкова.
ОПІКИ:
Види опіків: термічні; хімічні; електричні; променеві.
ОЗНАКИ: Почервоніння, припухлість шкіри(1 ступінь),пухирі із прозорою рідиною (II ступінь),омертвіння шкіри і глибоко лежачих тканин (III і IV ступінь).
ПЕРША ДОПОМОГА: Усунути причину, що викликала опік, накласти пов'язку.
При термічних опіках;
-
Припинити дію високої температури. На місці опіку тліючий, брудний одяг розрізають і видаляють.
Частини одягу, що прилипли до тіла, відривати не можна!
-
На обгорілі місця накладають чисті пов'язки. При незначних опіках кінцівок, якщо дозволяє стан потерпілого, обпечену поверхню потрібно 15-20 хвилин охолоджувати водою, мішечками з льодом.
При хімічних опіках:
-
Тривале промивання проточною чистою водою (15-20 хв.) Нейтралізація кислот - 3% розчином соди
(1ч.л. на склянку води) Нейтралізація лугів -2% розчином оцтової чи лимонної кислоти, лимонний сік.
Пам’ятай! Опіки негашеним вапном не можна обробляти водою.

ВІДМОРОЖЕННЯ
ОЗНАКИ: Почервоніння і набряк шкіри (I ступінь), утворення пухирів (II ступінь), омертвіння м'яких тканин
(III і IV ступінь)
ПЕРША ДОПОМОГА: Повільне і поступове зігрівання - перенесення у тепле приміщення, розтирання і масаж ураженої ділянки чистими руками (не снігом), накладення пов'язок, тепле питво (чай, кава).


14
УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ЧИ БЛИСКАВКОЮ
ОЗНАКИ: Опіки в місці входу і виходу струму. Втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності.
ПЕРША ДОПОМОГА: Припинити дію струму на організм, тривале проведення зовнішнього масажу серця
і штучного дихання до відновлення їхніх функцій. На місце опіку накласти суху пов'язку. Надаючи допомогу при електротравмі, пам’ятай про напругу кроку. Наближатися маленькими кроками (менше ступні), не відриваючи ніг від землі. Під час транспортування і на протязі перших 2-х діб у потерпілого може бути повторна зупинка серцевої діяльності і дихання. Спостерігати за постраждалим!
НЕПРИТОМНІСТЬ
ОЗНАКИ: Раптова короткочасна втрата свідомості, якій передує запаморочення, потемніння в очах, нудота, блювота. Різка блідість шкіри, пульс слабкий, дихання поверхневе. Кінцівки холодні на дотик, холодний липкий піт.
ПЕРША ДОПОМОГА: Покласти потерпілого в горизонтальне положення з піднятими ногами й опущеною головою, розстебнути одяг, що стискує, забезпечити доступ свіжого повітря, обличчя обризкатити холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт чи оцет на ватці, натерти цими засобами скроні, зігріти ноги. Перевіряти пульс і дихання!

ТЕПЛОВИЙ (СОНЯЧНИЙ) УДАР.
ОЗНАКИ: Підвищення температури, почервоніння шкіри, пітливість, частішання пульсу, дихання, може бути втрата свідомості.
ПЕРША ДОПОМОГА: Перенести потерпілого в тінь, розстебнути одяг і укласти з піднятою головою, накласти холодний компрес на чоло, напоїти холодною водою. Застосувати холодне загортування
(простирадлом). При необхідності провести зовнішній масаж серця і штучне дихання.

СТРУС МОЗКУ
ОЗНАКИ: Втрата свідомості тривалістю від декількох хвилин до декількох діб. Блювота, блідість шкіри, порушення дихання, серцевої діяльності, мови, слуху.
ПЕРША ДОПОМОГА: Потерпілого укласти, створити спокій, накласти на голову холодний компрес. При необхідності провести штучне дихання, непрямий масаж серця. Потерпілого транспортують лежачи.

СИНДРОМ РОЗДАВЛЮВАННЯ
Синдром роздавлювання настає в результаті тривалого (більше двох годин) здавлення тканин кінцівок.
ПЕРША ДОПОМОГА: До звільнення кінцівки з-під здавлюючого предмету вище місця здавлювання накладають джгут. Предмет, що здавлює, видаляють. Кінцівку бинтують (не туго), охолоджують і лише після цього джгут поступово послабляють і знімають.

ОТРУЄННЯ (ХАРЧАМИ. РІЗНИМИ ЯДАМИ)
ОЗНАКИ: Нудота, блювота, втрата свідомості, ослаблення серцевої діяльності і порушення дихання.
ПЕРША ДОПОМОГА: Видалити речовини, що викликали отруєння (промивання шлунка, багато пити води, штучне дихання).

ОТРУЄННЯ АЛКОГОЛЕМ
Зустрічається при важкому ступені сп'яніння. Завжди запах алкоголю з рота. Спочатку хитання при ходьбі, некоординовані рухи, невиразна мова, збудження, погане орієнтування в навколишньому середовищі, потім - млявість, слабкість, сонливість, рідшає пульс, блювота і далі – послаблення серцевої діяльності і порушення дихання аж до повної їх зупинки.
ПЕРША ДОПОМОГА: Очистити порожнину рота від блювотних мас. Видалити залишки алкоголю із шлунка (промивання шлунка водою доти, доки блювотні маси втратять запах алкоголю) викликати блювоту шляхом подразнення задньої стінки глотки пальцями, дати випити багато води. При послаблені серцевої діяльності укласти п'яного з піднятими ногами й обов’язково зігрівання тіла (теплі напої, ковдра, грілки).У сп'янілого одночасно можуть бути травми внутрішніх органів, переломи кісток черепа і різні раптово виниклі важкі захворювання (крововиливи в мозок, інфаркти серця й ін.). Важливо пам'ятати! При найменшій підозрі на наявність в отруєного алкоголем травм чи гострих захворювань, останній, після надання першої допомоги, підлягає негайному відправленню в лікувальний заклад. Пам’ятай про правильне транспортування!

15

ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ (СВІТИЛЬНИМ) ГАЗОМ
ОЗНАКИ: Головна біль, запаморочення, шум у вухах, біль у грудях, сухий кашель, сльозотеча, почервоніння шкіряних покривів, серцебиття, сонливість, втрата свідомості.
ПЕРША ДОПОМОГА: Припинити вплив газу, забезпечити доступ свіжого повітря, холодне обливання голови, вдихання парів нашатирного спирту; при втраті свідомості і порушенні серцевої діяльності провести штучне дихання і непрямий масаж серця.
СЕРЦЕВИЙ БІЛЬ
ОЗНАКИ: Раптовий біль в області серця, що віддається в ліву руку; блідість шкіри, слабкий пульс, різка слабість. У важких випадках ознаки клінічної смерті.
ПЕРША ДОПОМОГА: Негайно укласти потерпілого. Створити повний спокій, доступ свіжого повітря. Дати під язик валідол чи нітрогліцерин. Застосувати серцеві краплі.
УКУСИ ЗМІЙ. КОМАХ. СКАЖЕНИХ ТВАРИН
ОЗНАКИ: Почервоніння, припухлість, набряк, різка болючисть на місці укусу, погіршання серцевої діяльності, задишка.
ПЕРША ДОПОМОГА: Покласти потерпілого з піднятою кінцівкою, давати багато пити, терміново доставити в найближчий лікувальний заклад для вжиття спеціальних заходів (введення сироватки). У вийняткових випадках можлива нейтралізація отрути шляхом припікання місця укусу або відсмоктування отрути з рани (при укусі змії).
УТОПЛЕННЯ. УДУШЕННЯ
ОЗНАКИ: Порушення дихання і серцевої діяльності.
ПЕРША ДОПОМОГА: Витягти потерпілого з води чи звільнити з петлі, очистити рот від мулу, трави. Видалити з дихальних шляхів рідину, провести штучне дихання і зовнішній масаж серця, зігрівання (кава, чай, грілки).
АСФІКСІЯ (УДУШЕННЯ)
Загрозливий життю стан, що виникає при наявності перешкоди проникнення повітря в легені.
ДОПОМОГА ПРИ НАЯВНОСТІ СТОРОННЬОГО ТІЛА В ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ:
1. Потерпілого обхопити ззаду руками і різко надавити всередину і вверх під ребра 2-3 рази.
2. Потерпілого покласти животом на зігнуте коліно, голову опустити якнайнижче і закинути назад.
Ударами рукою по міжлопаточній області струшують грудну клітку.
3. Потерпілого укласти на спину, голову закинути назад, долонями рук енергійно надавити 3-5 разів всередину і вверх під ребра.
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ГРУДНІЙ ДИТИНІ:
- Перевернути вниз головою і різко поплескати по спині між лопатками. Іноді сторонній предмет удається видалити пальцями через відкритий рот. При пальцевому видаленні голову нахилити на бік.

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ (ГОСТРИЙ ПСИХОЗ)
ОЗНАКИ: Хворий не в змозі контролювати свої вчинки. Стан тривоги і сум'яття, збудження, марення страху, депресія.
ПЕРША ДОПОМОГА: Звертатися до хворого спокійно, твердо. Не сперечатися і не критикувати, не заспокоювати. Зберігайте дистанцію, не доторкайтеся до хворого. Не залишайте його одного. Доставте в лікарняний заклад. При необхідності фізичного обмеження - діяти чітко і швидко.

ЕПІЛЕПТИЧНИЙ ПРИПАДОК
ОЗНАКИ: Раптова втрата свідомості. Блідість, зіниці розширені. Судороги. Виділення піни з рота. Іноді мимовільне сечовипускання. Припадок триває 2-4 хв., після потерпілий не пам'ятає про те, що трапилося.
ПЕРША ДОПОМОГА: Підкласти під голову згорнутий одяг, подушку. Попередити можливі ушкодження голови, висунути вперед нижню щелепу, розстебнути для полегшення дихання одяг.

ПОЛОГИ В ДОМАШНІХ УМОВАХ ЧИ В ДОРОЗІ.
ОЗНАКИ: Поява регулярних схваток, іноді відходження біляплодних вод.
ПЕРША ДОПОМОГА: Передбачити можливість доставки породіллі в пологовий будинок, хірургічний стаціонар. Поставити очисну клізму, поголити волосся на лобку, обмити зовнішні статеві органи кип'яченою

16 водою з милом. Вимити руки з милом, обробити спиртом. Провести ручний прийом по захисту проміжності.
Відразу після народження дитини з її носа і рота потрібно відсмоктати слиз і біляплодні води за допомогою гумової груші. Потім, після появи першого крику і дихальних рухів, відступивши на 2 см від пупкового кільця, пуповину обробити спиртом і накласти дві зав'язки на відстані 2-3 см одна від одної. Пуповину між зав'язками розсікти, змастити йодом і накласти стерильну пов'язку. Після народження посліду (дитячого місця) його слід ретельно оглянути, перевіривши цілісність. Породіллю разом з немовлям доставити в пологовий будинок.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ:
ШТУЧНОГО ДИХАННЯ
- Потерпілого укласти на тверду поверхню на спину.
- Розстебнути всі стягуючі шию, груди, живіт, частини одягу.
- Поклавши одну руку під шию, другу на чоло, закиньте голову назад (можна покласти згорток з одягу під лопатки).
- Витягнути вперед його нижню щелепу і відкрити рот.
- Очистити рот від слини, блювотних мас, зйомих зубних протезів і т.д.
- Однією рукою утримують голову потерпілого в закинутому стані, затиснувши пальцями ніздрі, іншу підкладають під шию. Роблять вдих, щільно прикладають рот (через хустку, бинт) до рота потерпілого і видихають повітря. Якщо рот потерпілого травмований чи не відкривається, вдування повітря роблять через ніс.
- Два повільних повних вдування повітря потерпілому.
- Перевірте пульс на шиї.
- Якщо пульс є, продовжуйте штучне дихання до відновлення самостійного дихання. 1 видих кожні 5 секунд
(12-20 у хвилину).
- Якщо пульсу немає - приступають до зовнішнього масажу серця.

ЗОВНІШНЬОГО МАСАЖУ СЕРЦЯ
- Потерпілий повинен лежати на твердій поверхні!
- Натиснення роблять на ділянку нижньої третини грудини (на два пальці вище нижнього краю грудини) основою долоні, поклавши долоні рук одна на одну. Руки в ліктях не згинати, використовувати свою вагу для натиснення, щоб грудна клітка стискувалася на 4-5 см.
Якщо оживляє один:
- Звільніть дихальні шляхи.
- Зробіть 2 вдихи в дихальні шляхи.
- Перевірте пульс на шиї.
- Якщо пульс відсутній - виконуєте 15 натиснень на грудину (частота 60-80 у хвилину).
Виконуйте 15 - НАТИСНЕНЬ, 2 - ВДИХАННЯ.
Якщо оживляє двох:
- Людина, що біля голови, звільняє дихальні шляхи. Проводить 2 вдихання і визначає пульс.
- Якщо пульс відсутній, людина, що розташовується біля грудної клітки, робить 5 натиснень.
- Чергуйте 5 - НАТИСНЕНЬ, 1 - ВДИХАННЯ.
Коли роблять вдування повітря в легені, натиснень на грудину НЕ РОБЛЯТЬ!
Для дітей 1-8 років при натисненні використовується тільки основа долоні. Глибина натискувань НЕ
БІЛЬШ 2,5-3,5 см. Частота 80-100 натискувань у хвилину.
Для дітей менше 1 року при натисненні використовуються тільки кінчики вказівного і середнього пальців. Глибина стиснень не більше 1,5-2,5 см. Виконуються натиснення В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ ГРУДИНИ!!!
Пам’ятай! Штучне дихання і зовнішній масаж серця роблять наполегливо і довго до тих пір, поки не
відновиться самостійне дихання, серцева діяльність або не з’являться безперечні ознаки смерті.
ПЕРЕНЕСЕННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОТЕРПІЛОГО.

ТРАНСПОРТУВАННЯ - один із важливих елементів надання першої долікарської допомоги.
• Для перенесення потерпілого використовують стандартні носилки або імпровізацію з підручних матеріалів (палки, драбини, ковдра, намети, плащі).
• Звичайне положення потерпілого на носилках - на спині з піднятою головою.

17
• При пораненнях грудної клітини - напівсидяче.
• При пошкодженнях хребта і нижніх кінцівок - лежачи на спині (на животі при непритомному стані) на твердій основі (щит, фанера і т.д.).
• При травмуванні таза - на спині з зігнутими і розведеними в сторони ногами.
• При травмі верхніх кінцівок - сидячи з підвішеною на косинці або бинті рукою.
• При переломах кінцівки ОБОВ'ЯЗКОВО накласти шину.
• З метою створення максимального спокою не рекомендується перекладати потерпілого з одних носилок на інші.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ДТП.
1. Потерпілого не можна тягнути, згинати, або смикати. Потрібно, по можливості, відсунути, відігнути, демонтувати або зламати деталі кабіни, що заважають витягу потерпілого.
2. Безпечніше витягувати потерпілого в тому положенні, в якому його знайшли.
3. При автокатастрофах часто бувають переломи в шийному відділі хребта, тому в такій ситуації обов'язково підтримувати голову.
4. Брати потерпілого краще за підпахвову ділянку, де ребра майже ніколи не травмуються.
5. При використанні носилок їх встановлюють на рівні сидінь.
12.

Інструкція по мірах пожежної безпеки:

1. Загальні вимоги пожежної безпеки
-
Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на робочому місці
(автомобіль) несуть члени екіпажу.
- Кожен працівник повинен строго дотримуватися встановлений протипожежний режим, уміти користуватися первинними засобами пожежогасінні.
- Особи, що порушують вимоги пожежної безпеки,притягуються до адміністративної відповідаль ності.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
- Кожен працівник повинен перевірити наявність і стан первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник);
- Не допускати порушення пожежної безпеки з боку сторонніх осіб;
- Не підключати самовільно прилади до електропроводки,встановлювати несертифіковані запобіжники;
- Не користуватися відкритим вогнем в автомобілі;
- Не палити, не кидати недопалки і сірники в автомобілі;
- Не накопичувати і не розкидати папір і іншілегкозаймисті матеріали і сміття;
- Не зберігати в автомобілі легко займисті речовини;
- У разі займання в автомобілі, негайно вжити заходи поліквідації вогнища займання і евакуації майна. Якщо не вдається ліквідовуватисамостійно, притягнути до цього водіїв
інших машин і повідомити про це по тел. "101" і оперативному черговому.
3. Засоби пожежогасінні і порядок їх застосування :
До первинних засобів пожежогасінні відносяться декількавидів вогнегасників :, ОУ- 1,4, ОУ- 2
ОП - 2, ОП- 5. ОП- 9.
- Порошкові вогнегасники вогнегасник: ОП- 2, ОП- 5, ОП-9.
Призначені для гасіння нафтопродуктів,електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000В
, цінних матеріалів і загорянь на автомобільномутранспорті.
Для приведення в дію порошкового вогнегасниканеобхідно натиснути на пусковий важіль і напра витиструмінь порошку на вогнище горіння через викиднунасадку
- Ручні вуглекіслотні вогнегасники: ОУ- 1,4, ОУ- 2
Вони призначені для гасіння невеликих початковихзагорянь різних речовин і матеріалів, за винят комречовин, горіння яких відбувається без доступу повітря(целулоїд, піроксилін, терміт та ін.).
Правила застосування вказані безпосередньо на корпусівогнегасника або в інструкції.
4. Заходи безпеки :
Щоб уникнути обмороження не можна торкатисяметалевої частини розтруба оголеними частинами рук.

18
13.

Інструкція по основним правилам радіообміну:
Процес радіообміну складається з наступних операцій:
- виклик одного, декількох або всіх кореспондентів;
- передача повідомлення;
- закінчення передачі.
Оператор викликаємої радіостанції, перед початком радіообміну, повинен прослухати ефір і переконатися в тому, що жодна радіостанція не веде передачі. Виходом в ефір без його прослуховування можна перебити вже розпочату передачу. Якщо канал зв'язку вільний, то оператор подає звуковий сигнал.
Прядок радіообміну залежить від кількості кореспондентів, запрошених для зв'язку. Так, якщо радіозв'язок проводиться з однієї радіостанції: "Мир-25, я – Мир-21, як чуєте? Я – Мир-21, прийом". У радіомережах, що працюють з постійно включеними радіостанціями, словом "прийом" закінчуються: виклик, текст радіограми, відповідь на прийняту радіограму. Відповідь: "Мир-21, я-Мир-25, чую (добре,задовільно чи
погано) я, Мир-25, прийом ". При поганій чутності виклик або відповідь можуть бути передані 2 - 3 рази без перерви. Передача радіограми: "Мир-25, я – Мир-21 (текст радіограми) я – Мир-21, прийом". Відповідь:
"Мир-21, я - Мир-25, прийняв повністю (або прошу повторити) я – Мир-25, прийом". Підтвердження прийому вказує на закінчення радіообміну Передача повідомлення всім радіостанціям радіомережі: "Увага всім, я–Мир-21, увагу всім, я – Мир-21, приготуватися до прийому, я – Мир-21, прийом ". Через хвилину повідомлення передається двічі. Під час такої передачі ні одна радіостанція не має права виходити в ефір.
Всі вимоги кореспондента головної станції обов'язкові для решти кореспондентів і підлягають негайному і точному виконанню.
У кожній радіомережі одна радіостанція призначається головною – пульт «Мир-21» (оперативний
черговий), особливе значення дотримання дисципліни радіозв'язку набуває в надзвичайних умовах, наприклад, при відбитті нападу на об'єкт. Якщо існує ймовірність прослуховування радіопереговорів нападниками, вельми доцільний "перехід" всіх кореспондентів мережі, по команді головного, на запасну робочу частоту.
Категорично забороняється передавати відкритим текстом:
а) передачі які можуть призвести до розголошення інформації щодо ХОП
«Шериф» та «Замовника»; б) переговори приватного порядку; в) відомості які розкривають суть заходів та конкретну обстановку; г) називати прізвища працівників.
14.

Інструкція щодо порядку користування відеореєстратором
1. Загальні положення.
1.1. Відеореєстратор призначений для фіксування обстановки попереду автомобіля та у його салоні.
1.2. Данні запису відеореєстратор дозволяють довести невинність (або провину) водія у випадку скоєння
ДТП, ідентифікувати осіб, які здійснили крадіжку з салону автомобіля, пошкодження автомобіля, або його викрадення.
2. Порядок вмикання та вимикання.
2.1. Для заміни картки пам’яті необхідно відключити відеореєстратор від електроживлення автомобіля.
2.2. Після підключення відеореєстратор до електроживлення автомобіля автоматично вмикаються зовнішня та внутрішня камери. Включення камер підтверджується автовідповідачем відеореєстратор. При включенні зовнішньо камери – «Камера включена», внутрішньої камери – «Внутренняя камера включена».
2.3. Візуальний контроль включення відеореєстратор здійснюється по світлових індикаторах, які розташовані на передній панелі відеореєстратор.
Ліворуч – світловий індикатор червоного кольору, праворуч – синього кольору.
Роботу зовнішньої камери підтверджує світловий індикатор червоного кольору він ПОВИНЕН ГОРІТИ
ПОСТІЙНО.
Роботу внутрішньої камери підтверджує світловий індикатор синього кольору він ПОВИНЕН МИГАТИ.
Як що синій індикатор світися постійно, або не світися взагалі необхідно у ручному режимі увімкнути внутрішню камеру.

19
Для цього необхідно ліву ручку відеореєстратор повернути НА СЕБЕ та ВНИЗ. При цьому автовідповідач відеореєстратор повинен підтвердити включення внутрішньої камери «Внутренняя камера включена» та ПОЧНЕ
МИГАТИ СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР СИНЬОГО КОЛЬОРУ розташований праворуч.
Для збільшення та зменшення гучності автовідповідача необхідно користуватися правою ручкою відеореєстратор. Повертання вверх - ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ, вниз – зменшення гучності.
3. Відповідальність за порушення зазначеної інструкції.
3.1. Відеорегістратор повинен бути постійно увімкнутим. Вимикати відеорегістратор дозволяється лише для заміни карток пам’яті. При цьому картки пам’яті повинні мінятися одночасно. Виймається записана картка і відразу встановлюється нова (не виходячи з автомобіля). Категорично забороняється залишати автомобіль з вимкнутим відеорегістратором.
3.2. У разі виходу з ладу відеореєстратор, або непрацездатності однієї з камер здійснюється негайна доповідь оперативному черговому та керівнику СПШР.
3.3. Охоронець повинен перевіряти працездатність відеореєстратор під час прийому чергування та з початком руху. Під час руху наряд СПШР повинен періодично контролювати роботу відеореєстратор.

Document Outline

 • ЗАБИТТЯ
  • РОЗТЯГИ І РОЗРИВИ ЗВ'ЯЗОК
   • ВИВИХИ
   • ПЕРЕЛОМИ
   • ОПІКИ:
    • НЕПРИТОМНІСТЬ
 • ОТРУЄННЯ АЛКОГОЛЕМ
  • ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ (СВІТИЛЬНИМ) ГАЗОМ
  • СЕРЦЕВИЙ БІЛЬ
   • УКУСИ ЗМІЙ. КОМАХ. СКАЖЕНИХ ТВАРИН
   • УТОПЛЕННЯ. УДУШЕННЯ
    • ШТУЧНОГО ДИХАННЯ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал