Завдання олімпіади з основ правознавства 9 клас тестові завданняДата конвертації14.07.2017
Розмір86.1 Kb.
ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ

З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

9 КЛАС

Тестові завдання (25 балів)

1. Основною функцією держави є:

а) реалізація права; б) реалізація влади; в) утвердження і забезпечення прав і свобод людини.2. У системі органів виконавчої влади розрізняють:

а) вищі, б) верховні; в) центральні, г) локальні; ґ) місцеві.

3. До формально визначених норм належать:

а) морально-етичні; б) релігійні; в) правові.4. За характером впливу на суспільні відносини розрізняють такі функції права:

а) статичну, б) деструктивну; в) динамічну.

5. Залежно від характеру правових відносин, що регулюються правовими нормами, розрізняють норми:

а) матеріального права; б) процедурного права; в) процесуального права; г) публічного права.

6. Матеріальний аспект змісту правовідносин становить:

а) фактична поведінка, яку їх учасники можуть або повинні здійснити;

б) юридична поведінка, яку їх учасники можуть або повинні здійснити;

в) визначені законом суб'єктивні права і юридичні обов'язки їх учасників.

7. Юридичний аспект змісту правовідносин становить:

а) фактична поведінка, яку їх учасники можуть або повинні здійснити;

б) юридична поведінка, яку їх учасники можуть або повинні здійснити;

в) визначені законом суб'єктивні права і юридичні обоє 'язки їх учасників.

8. Основними вимогами законності є:

а) обов'язковість законів для всіх учасників правовідносин;

б) диспозитивність норм кримінального закону;в) рівність усіх перед законом;

г) верховенство закону.

9. Народним депутатом України може бути громадянин України, який досяг на день виборів:

а) 18 років; б) 2І року; в) 25 років; г) 23 років; ґ) 35 років.10. Для публічного права характерні такі ознаки:

а) односторонні волевиявлення суб'єктів права;

б) вільне волевиявлення суб'єктів в ході реалізації своїх прав;

в) рівність суб'єктів правовідносин.

11. Для приватного права характерні такі ознаки:

а) односторонні волевиявлення суб'єктів права;б) вільне волевиявлення суб'єктів в ході реалізації своїх прав;

в) рівність суб'єктів правовідносин;

г) переважання директивно-зобов'язальних норм.12. За способом утворення розрізняють такі державні органи:

а) первинні;

б) похідні;

в) виборні;

г) призначувані; ґ) успадковувані.

13. Адміністративний арешт застосовується лише у виняткових випадках на строк:

а) до 45 діб;

б) до ЗО діб;

в) від 15 до 45 діб;г) до 15 діб; ґ) до 20 діб.

14. Основні функції права:

а) охоронна;

б) компенсаційна;в) регулятивна.

15. Характерними рисами конституційного закону є такі:

а) приймається всенародне, підписується Президентом України, набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення;

б) приймається представниками політичної більшості у парламенті, але не менш як 2/3 від загальної кількості народних депутатів, Президент не може застосувати право відкладально-го вето, має вишу юридичну силу в системі законодавства;

в) приймається за спеціальною процедурою не менш як 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

16. Юридичний факт — це:

а) рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб'єктів правовідносин;

б) факти реального життя, з якими норма права пов'язує зміну або припинення суспільних відносин;

в) конкретні життєві ситуації, з настанням яких норма права пов 'язує виникнення, зміну або припинення правових відносин.

17. Видами органів державної влади є:

а) місцеві, локальні, конструктивні;б) законодавчі, виконавчі, судові;

в) державні, недержавні, громадські, політичні, економічні, законодавчі, судові, одноособові;

г) регіональні, міжрайонні, центральні, місцеві, виконавчі, самоврядні.

18. До внутрішніх функцій держави належать:

а) охоронна, інформаційна, виконавчо-розпорядча, орієнтаційна, виховна, правоохоронна;

б) економічна, екологічна, правоохоронна, політична, культурно-виховна, міжнародна;

в) регулятивна, постійна, тимчасова, внутрішньоекономічна, основна, другорядна, інфор маційна, галузева, міжрегіональна, соціального забезпечення.

19. До зовнішніх функцій держави належать:

а) боротьба з тероризмом, невтручання у внутрішню політику інших держав, дослідження космосу, підтримання миру в регіоні;

б) охоронна, економічна, культурна, міжнародного співробітництва, підтримання світового правопорядку, законодавча;

в) організація взаємовигідного співробітництва, підтримання миру та світового правопорядку, участь у разв 'язанні глобальних проблем сучасності, захист державного суверенітету.

20. До завдань виконавчої влади відносять:

а) розроблення і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку держави, здійснення правосуддя, оголошення стану війни і укладення миру;

б) затвердження та контроль за виконанням Державного бюджету, здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності й національної безпеки держави, забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності;

в) забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності держави, виконання її конституції та законів, вживання заходів щодо забезпечення 'прав і свобод людини й громадянина, здійснення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики.

21. До структури суб'єктивного права включають:

а) гіпотезу, диспозицію, санкцію;б) право на дії зобов 'язальної сторони, право на захист своїх прав, право на власні дії;

в) юридичні обов'язки та суб'єктивні права громадян, правові відносини;

г) право на власні дії, право на захист своїх прав, право на життя, честь, гідність, недоторканність, свободу слова.

22. Під терміном «жорсткість конституції» розуміють:

а) форму захисту конституції від втручання політичних партій;

б) властивість конституцій тоталітарних держав;

в) форму захисту конституції від будь-якого втручання;г) властивість писаних конституцій, що обумовлює формальні гарантії стабільності в конституційному регулюванні.

23. Підставами набуття громадянства України є:

а) указ Президента України щодо конкретної особи;

б) походження особи, а також всі інші випадки, передбачені Конституцією України;

в) народження та походження особи;

г) час і місце народження особи.24. Яка з юридичних властивостей Основного Закону надає можливість звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина на підставі Конституції України?

а) стабільність;

б) юридичне верховенство;

в) пряма дія норм;

г) особливий правовий захист. 25. Юридичними підставами виникнення правовідносин є:

а) правові норми, що передбачають та регулюють ці відносини;

б) наявність у суб'єктів права відповідної правосуб'єктністі, що передбачає правоздатність і дієздатність цих осіб;в) юридичні факти, які безпосередньо обумовлюють виникнення конкретних правовідносин.

1-й день

1. Дайте загальну характеристику правоохоронних органів (поняття, риси, система, функції) (12 балів).

2. Дайте визначення понять (2 бали за кожне):

— адвокатура;

— національні меншини;

— іноземець;

— місцеве самоврядування.

3. Розкрийте підстави та порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України (згідно з Конституцією України) (5 балів).2-й день

1. Дайте визначення та порівняйте поняття: правова система — система права; піклування — патронат (12 балів).

2. Розв'яжіть юридичну задачу (10 балів).

12-річний Дмитро Новиков одержав до Нового року в подарунок від діда велосипед. Оскільки Дмитрові терміново знадобилися ковзани, він продав велосипед знайомому підлітку, Сидоренку Костянтину, 16 років, а на виручені гроші купив ковзани.

Батько Дмитра, дізнавшись про це, розцінив вчинок сина як неповагу до діда, звернувся до Костянтина з проханням узяти гроші й повернути велосипед. Проте Костянтин узяти гроші й повернути велосипед відмовився, заявивши, що ціну за покупку він дав нормальну, а Дмитро продав велосипед, що належав не батькові, а йому самому, що кожен може сам розпоряджатися належним йому майном, і підстав для розірвання договору немає.

1. Чи має юридичну силу договір продаж; велосипеда між згаданими підлітками?

2. Які права має батько Дмитра в цій ситуації, і як вони можуть бути реалізовані? Підготуйте консультацію для батька Дмитра.

3. Розв'яжіть юридичну задачу (10 балів).

До районного суду звернулась громадянка Ольшанська з позовом до свого чоловіка про розірвання шлюбу і зазначила, що шлюбні відносини між ними припинилися, відповідач уже проживає з іншою жінкою. Суд призначив подружжю строк для примирення і після цього виніс рішення про розірвання шлюбу. Через 5 днів після проголошення судового рішення Ольшанський помер.

1. Що є підставою для розірвання шлюбу судом?

2. Проаналізуйте ситуацію і визначте підставу припинення шлюбу між Ольшанською й Ольшанським та його наслідки.

3. Які підстави припинення шлюбу вам відомі?

4. Закінчіть речення (8 балів).

1. Народне волевиявлення здійснюється через...

2. Використання власності не може завдавати шкоди...

3. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам...4. Учасниками цивільних відносин є...

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал