Завдання 2013-2014 н р. І етапу учнівської олімпіади з української мови І літератури 7 класСкачати 293.86 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір293.86 Kb.
1   2   3

ЗАВДАННЯ 2013-2014 н.р.

І етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури

9 клас

ЗАВДАННЯ 1:

Із поданими парами слів складіть словосполучення, у яких розкривалося б значення кожного омоніма.Використавши одну пару омонімів (на вибір), складіть і запишіть невеличкий каламбур (до 10 речень).

Пара – пара, гриф – гриф, лютий – лютий, такса – такса, баня – баня, лайка-лайка.Оцінювання – по 0,5 б. за кожне словосполучення; 12 б – каламбур; усього – 15 б.
ЗАВДАННЯ 2:

З поданих речень випишіть застарілі слова у два стовпчики: архаїзми й історизми. Зясуйте й запишіть їхнє значення: 1. Сивий оселедець розсипався козакові перед очима.

 2. Цю корогву прислали козакам за мужність.

 3. На голові Кайдашихи був високий очіпок.

 4. Вустами дитини говорить істина.

 5. Крикнув цар на своїх гайдуків.

Оцінювання – 5 б.
ЗАВДАННЯ 3:

Спишіть, розставляючи розділові знаки. Сполучники, що з’єднують частини складного речення, підкресліть прямою лінією, а ті, що з’єднують однорідні члени речення – хвилястою: 1. О думи мої о слава злая за тебе я в чужому краї караюсь мучусь але не каюсь.

 2. Жах у її очах змінився подив а подив радістю.

 3. Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустині або ховалася під виступом скелі.

 4. Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара або пролітала пташина.

 5. З вірою в щасливе завтра Олександр Олесь жив і творив чверть століття і майже все далеко від України.

Оцінювання – 10 б.
ЗАВДАННЯ 4:

Пригадайте ваше перше знайомство з творчістю Т.Г. Шевченка. Напишіть стислий відгук про ваш улюблений твір Кобзаря. Укажіть, які життєві обставини спричинили появу твору, розкрийте його ідею, особливості художньої мови (вжиті метафори, порівняння, гіперболи, епітети, паралелізми, архаїзми, історизми, неологізми, старослов’янізми тощо). Поясніть, чи актуальний цей твір нині.

Оцінювання – 12 б.
ЗАВДАННЯ 5:

Подані числівники запишіть словами й поєднайте з іменниками, поданими в дужках:

2 (апельсин), 4 (хлопець), 3 (дівчата), ½ (гектар), 586 (учасник), 22 (футболіст), 4 (вікна – множ.), 30 (автомобіль) 2/4 (аркуш), 7 (лоша).Оцінювання – 3 б.
ЗАВДАННЯ 6:

Складіть за поданими початками складних речень поради, уживаючи звертання й пряму мову.Пам’ятка-порада

 1. Дивіться на цей світ очима своєї любові – і…

 2. Будуйте цей світ руками своїх надій, щоб…

 3. Несіть цей світ у долонях добра – і …

 4. Будіть цей світ променями своєї віри – тоді…

 5. Даруйте цьому світові добро, а …

 6. Не будьте байдужими до цього світу, адже…

Оцінювання – 6 б.
ЗАВДАННЯ 7:

1. Як звали братів і сестер Т. Шевченка?

2. Хто був ініціатором викупу Т. Шевченка з кріпацтва,

хто брав у цьому участь?

3. Який композитор написав близько 100-а мелодій на слова Шевченка?

4. Переклад якого уривка поеми Київської Русі зробив Т. Шевченко?

5. Як називався записник, у якому Тарас Шевченко записував свої твори під час заслання?

6. За участь у якому таємному товаристві засуджено Т. Шевченка?

7. У якому творі Т. Шевченка матері сниться щасливе життя сина?

Оцінювання – 7 б.
ЗАВДАННЯ 8:

У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз поезії І.Світличного

Все земля співає «Заповіт»

Ой, шумить Дніпро вже багато літ

Бачить нас Тарас в дивних змінах час:

Тим, хто слуха, – чути клич поета,

Незалежна стала Україна,

А Дніпро співа мудрий «Заповіт»,

Де козацький дух осіняє нас,

Аж відлуння лине по планеті.


Де в нове життя іде людина.

Підійнявсь Тарас на своїй горі,

Обійшов «Кобзар» увесь білий світ

Задививсь мрійливо на Вкраїну.

І в борні за щастя людство кличе,

А вона вже вся у новій зорі,

Вся земля співа вічний «Заповіт»

А вона зоріє, мов калина.


І передає в нові сторіччя.


Оцінювання – 12 б Загальний бал – 70 б.

ЗАВДАННЯ 2013-2014 н.р.

І етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури

10 клас

ЗАВДАННЯ 1:

Прочитайте уривок із «Щоденника» Т. Шевченка від 1 липня 1857 р.:

«Дивне, одначе, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис — моя майбутня професія, мій хліб насущний, та замість того, щоб вивчити його глибокі таїнства…, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага не заплатив і які врешті позбавили мене волі, та які, не дивлячись на всемогутню нелюдську заборону, я все-таки нишком ліплю і навіть подумую іноді про те, щоб надрукувати ці плаксиві, худорляві діти свої. Справді, дивне це невгамонне покликання!»


Спираючись на текст, складіть і запишіть короткий (до 1 стор.) твір-роздум про роль покликання у становленні особистості. Аргументуючи думки, використайте факти з біографії Т. Шевченка, наведіть приклади з творів письменника. У текст уведіть безсполучникові складні речення та складнопідрядні речення з кількома підрядними.

Оцінювання – 12 б.
ЗАВДАННЯ 2:

Відредагуйте речення:

 1. Хватить уже говорити, давайте працювати!

 2. Перелиставши пару сторінок журналу, я зустрівся з дуже цікавим оповіданням.

 3. Це лікарство потрібно приймати кожного дня по ложці на пустий желудок на протязі місяця.

 4. У столовій ми заказали суп з лапшою та блинчики з творогом.

 5. Дану конференцію можна рахувати всеукраїнською, бо в ній прийняли участь делегати з усіх регіонів України.

 6. Ми дали об’яву о міроприємстві, яке буде проходити в нашому учбовому закладі.

Оцінювання – 3 б.
ЗАВДАННЯ 3:

Пригадайте й запишіть 6 фразеологізмів, джерелами яких є народне мовлення. У вигляді короткої гуморески (до 10 речень) розкажіть про значення й походження одного фразеологізму, який є відголоском українського народного обряду, ритуалу, традиції.

Оцінювання – 3 б. – за фразеологізми, 12 б. – за гумореску; усього – 15 б.
ЗАВДАННЯ 4:

До якого словника ви звернетеся, якщо у вас виникнуть сумніви щодо 1. Написання слова;

 2. Розуміння значення слова;

 3. Вимови слова;

 4. Вибору слова, близького за значенням;

 5. З’ясування площі території певної країни?

Оцінювання – 5 б.
ЗАВДАННЯ 5:

Як називаються слова, що мають схоже звучання, але відмінне значення? Уведіть у речення подані слова:

особа, особистість, винятковий, виключний, завдяки, дякуючи, реальний, реалістичний.Оцінювання – 2 б. за відповідь на запитання; 8 б. за створені речення; усього 10 б.
ЗАВДАННЯ 6:

До поданих слів доберіть прикметники, за допомогою яких можна було б визначити рід незмінюваних іменників:

Поні, шимпанзе, какаду, мадам, леді, конферансьє, рагу, драже, жабо, рандеву, Торонто, Тбілісі.Оцінювання – 6 б.
ЗАВДАННЯ 7:

Визначте способи творення поданих слів:

прадавній, споконвічний, вибухонебезпечно, пароплав, перепис, слушно, водовоз, перехід, премудрий, пристаркуватий, знаменитість, винахід, привокзальний, ЗНО.Оцінювання – 7 б.
ЗАВДАННЯ 8:

У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз тексту:

«Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога – у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко» (І. Франко, «Присвята»).Оцінювання – 12 б.

Загальна кількість балів – 70 б.

ЗАВДАННЯ 2013-2014 н.р.

І етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури

11 клас

ЗАВДАННЯ 1:

Поясніть значення усталених виразів, що стали назвами окремих творів і збірок українських письменників. Наведіть приклади аналогічних назв художніх творів:«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» (М. Кропивницький); «За двома зайцями» (М. Старицький); «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний); «Чотири броди», «Кров людська – не водиця» (М. Стельмах).

Оцінювання – по 1б. за пояснення значення кожної назви твору, 4б. за власне наведені приклади; усього – 10 б.
ЗАВДАННЯ 2:

Чи погоджуєтеся ви з поданими твердженнями?Якщо ні, виправте, записавши свій варіант.

 1. Завжди твердими є приголосні [б],[п],[в],[м],[ф],[д],[р],[г],[ж],[ш],[н],[ґ],[й].

 2. Фонетична транскрипція передає правила написання слів в українській мові.

 3. В українській мові 10 голосних звуків.

 4. В абсолютному кінці слова й у позиції перед глухим приголосним дзвінкі приголосні оглушуються.

 5. Звуки мови й звуки мовлення – тотожні одиниці.

Оцінювання – 5 б.
ЗАВДАННЯ 3:

У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих тем: «І там, де звучить рідне слово, живе український народ» (В.Сосюра); «Рідна мово! Будь не тільки святом, а насущним хлібом на щодень» (Б. Демків); «Не забувайте рідну мову, Усім єством любіть її… (О. Богачук)

Оцінювання – 12 б.
ЗАВДАННЯ 4:

До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. Утворіть речення зі словами іншомовного походження: адаптація, альтернатива, ідентичний, сакральний, раритетний, рідкісний.

Оцінювання – 0,5 б. – за відповідники, 0,5 б. за речення; усього – 3 б.
ЗАВДАННЯ 5:

Знайдіть відповідники між фразеологізмами та їхніми лексичними синонімами:1.

топтати ряст

А

зробити боляче

2.

розпустити ханьки

Б

розповідати про щось неймовірне

3.

правити смаленого дуба

В

говорити без упину

4.

вбитися в колодки

Г

замовкнути

5.

прикусити язика

Ґ

подорослішати

6.

рукою подати

Д

бути в гарному настрої

7.

де і перець не росте

Е

далеко

8.

дати гарбуза

Є

близькоЖ

житиЗ

відмовити

Оцінювання – 8 б.
ЗАВДАННЯ 6:

Завершіть речення.

 1. Український письменник, який брав участь у визволенні Т. Шевченка з кріпацтва, — це …

 2. Крім Т. Шевченка, до Кирило-Мефодіївського братства входили письменники: ...

 3. Твори періоду заслання Т. Шевченко об’єднав у збірку …

Оцінювання – 3 б.
ЗАВДАННЯ 7:

«Шевченківський бліц».

Дайте лаконічну відповідь на запитання:

 1. Звідки пішло прізвище Шевченко?

 2. Т.Г. Шевченка називають основоположником нової української літературної мови. Чому?

 3. У яких творах поет пише про своє нещасливе дитинство?

 4. Які твори ввійшли до першої збірки Шевченка? Як вони називались?

 5. Що було причиною заслання Шевченка?

 6. Назвіть першу надруковану баладу Шевченка. Якими словами вона починається?

 7. Який російський поет присвятив вірш на смерть поета?

Оцінювання – 7 б.
ЗАВДАННЯ 8:

У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз поезії П. Гірника «Великому Тарасу»:


Запитують мене у класі діти:

А допити, а вічні протоколи?

 • Скажіть, письменник скільки заробля? –

Священна будь, невтолена жаго

…Відкіль оця хвороба – все на світі

Невже і ви не чуєте ніколи,

Ще змалечку підбити до рубля?!


Як плаче слово голосом його?

…Урок. Шевченко. Не згаса вовіки

А він згорів. І так бува не часто.

Освячене кріпацтвом визнання.

За гроші промовчав би – і живи.

Цікавитесь, який мій заробіток?

Шевченко і сьогодні наш сучасник

Отримав десять років заслання.

Бо з його болю починались ви.

Його вінець – над золоті корони,

Політика, освячена царями, –

Задосить було муки і покар.

Понівеч, зрадь, купи чи задуши!

Писати й малювати заборона –

…Його життя написане сльозами,

Оце його був другий гонорар.


Що запеклися кров’ю на душі.

Не каявся. Писав у казематах.

У кожний звук, у кожний тон у слові

Відрікся від щедрот і нагород.

Крізь чорноту минущих лихоліть

І не зважав на цензорів пихатих –

Услухайтесь! Почуйте в його мові

Яка цензура викреслить народ?!

Те, що лікує, плаче й попелить.Почуйте серцем голос несхололий.

Вдивітеся у змучене лице.Ви рідну мову чуєте у школі.І чим йому заплатите за це?

Оцінювання – 12 б.

Загальна кількість балів –60.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал