Затверджено рішенняСторінка8/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Цікавим у дослідженні стало те, що більшості учнів легко виконувати завдання учителя фізичної культури, що свідчить про достаній фізичний рівень розвитку гімназії. А також те, що саме цікаве проведення занять, форма проведення, спортивні ігри з рухливими вправами найбільш заохочують учнів до активної участь на уроках фізичного виховання. Це може бути свідченням високого рівня професійної компетентності учителів фізичного виховання у гімназії, а також свідченням того, що учням потрібні частіші перерви та переключення з одного виду діяльності на інший протягом дня. Також учні відмітили, що уроки фізичного виховання допомогли їм підвищити рівень фізичної підготовленості та вони б хотіли мати по 6 уроків фізичного виховання на тиждень, що знову ж таки є свідченням високої професійної компетентності учителів фізичної культури та потреби учнів у зміні видів діяльності протягом дня. Нажаль більший відсоток учнів не займається у спортивних секціях, але протягом наступного навчального року планується активна робота з цього питання. Також діти розуміють, що для збереження здоров’я та формування культури здоров’я учнів гімназія може відремонтувати спортивний зал та майданчик, покращити харчування (збільшити кількість овочів та фруктів у їдальні), що також планується покращити до наступного навчального року.

Соціометричні дослідження вказують на позитивний вплив класного колективу на кожного з учнів у 2-А, 3-А, 4-А,4-Б, 6-А, 8-А та 10-А, класах, а також відсутність згуртованого колективу у 5-А, 8-Б та 9-А,10-Б класах. Зона ризику має місце майже у всіх класах. Початкова школа – 7 учнів; середня – 8 учнів; старша – 3 учень.

Ізольованих дітей в 2-11-х класах 14 учнів. Для учнів 5-7 класи варто створювати простір безконфліктного спілкування або залучити дітей до занять за програмою «Рівний-рівному» за наявністю тренера у школі. Є потреба в пошуку і впровадженні в практичну діяльність класних керівників і вчителів ефективних виховних методик у роботі з підлітками (9-11 кл.), де найбільше прогалин, негативів, а також різке зниження інтересу до навчального пізнання.

Згідно річного плану було проведено анкетування учнів щодо обізнаності у питанні торгівлі людьми. За результатами анкетування встановлено, що більшість учнів обізнана в цій області. А знання з цієї проблеми значно збільшилися і спонукали замислитися після перегляду фільму «Станція призначення – життя». Ми вважаємо доцільним використовувати цей фільм у подальшій роботі та проводити уроки попередження торгівлі людьми у зв’язку з тим, що багато учнів старшої школи подорожують за кордон.

За результатами діагностики рівня установки на вживання тютюну, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин серед учнів 9-х -10-х класів, встановлено, що всі учні мають низький рівень установки на вживання тютюну, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин. Такі показники можуть бути пов’язані з тим, що анкети не були анонімними. Для подальшої роботи є доцільним анонімне використання таких анкет для збільшення достовірності і надійності результатів.

Так, наприклад, за результатами методики «Мотиви куріння», яка проводилась саме анонімно встановлено:з/п

Мотиви куріння

Відсоткове відображення, %

1.

Психологічна залежність

17%

2.

Звичка

12%

3.

Ритуальні дії

4%

Отже, у 17% досліджуваних, які зізнались що палять переважає психологічна залежність, 12% - звичка, у 13% - ритуальні дії. Ми можемо говорити про невисоку надійність отриманих результатів. І також, зазначимо, що профілактичної роботи лише школи замало, адже деякі батьки самі дозволяють палити дітям.

За результатами повторної діагностики та власних спостережень, ми можемо говорити про позитивні зміни у поведінці учнів завдяки корекціно-розвивальним заняттям.

Соціально-психологічною службою гімназії ведеться забезпечення законодавства згідно з національними та державними програмами. З учнями та вчителями на шкільному рівні проводяться психологічні лекторії, «круглі столи» та ігри направлені на виконання національних та державних програм.

Протягом 2011/2012 навчального року соціально-психологічною службою гімназії було складено 48 планів роботи, оформлено 95 звітів, з них 57 аналітичних довідок.

Також протягом року оформлено 6 інформаційних листів:з/п

Назва матеріалу

Задачі просвіти

Цільова група (кому адресований матеріал)

Спеціаліст, що готував матеріалРекомендації вчителям в навчанні п’ятикласників

Надати рекомендації вчителям в навчанні п’ятикласників

Вчителі-предметники, що викладають в 5-А класі

ПП«СНІД – проблема ХХІ століття»

Профілактика

Учні 7-8-х класів

СППам’ятка для батьків першокласників

Психологічна просвіта

Батьки 1-го класу

ПП«Скажемо алкоголю: «НІ!»».

Надати інформацію про шкоду алкоголю на організм дитини

Учні 10-х класів

ПП, СП

Оформлено психологічний аналіз 7 уроків, у тому числі і вчителів, що атестувалися. Щоквартально надано інформацію про охоплення позашкільною освітою учнів пільгових категорій, та учнів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, зведений список дітей пільгового контингенту, про наявність пільгового контингенту за різними категоріями, списки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують забезпечення взуттям, шкільною формою, безкоштовним харчуванням, які відвідають свято Новорічної ялинки.

Дуже важливим у роботі соціально-психологічної служби гімназії за минулий навчальний рік стало те, що адміністрація гімназії, класні керівники, психолог та соціальний педагог плідно співпрацювали протягом року і намагалися разом забезпечити досягнення поставлених в 2011/2012 навчальному році завдань.

Проблемою в діяльності соціально-психологічної служби гімназії є неповне технічне та методичне забезпечення кабінету.

Відповідно до запитів адміністрації гімназії та до підведених підсумків роботи соціально-психологічної служби гімназії протягом 2011/2012 навчального року виникають основні пріоритетні напрямки роботи соціально-психологічної служби гімназії у наступному навчальному році: 1. формування ключових компетентностей учнів;

 2. сприяння процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до навчання;

 3. забезпечення наступності при переході дітей з молодшої школи до навчання в школі ІІ ступеня;

 4. сприяння формуванню класних колективів;

 5. профілактика залежних форм поведінки і виховання здорового способу життя, профілактика девіантної поведінки та насильства у сім’ях учнів;

 6. ведення дослідницької роботи з вивчення домінуючих мотивів навчання;

 7. виявлення обдарованих учнів;

 8. розроблення системи психологічного супроводу профільного навчання, сприяння процесу самореалізації старшокласників;

 9. створення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку особистості учня.


Робота щодо профілактики дитячого травматизму

У гімназії проводиться систематична робота щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс “Основи безпеки життєдіяльності”, проводяться бесіди “Правила дорожнього руху”, протипожежної та радіаційної безпеки, цивільної оборони, запобігання травматизму від ВНП та випадків утоплення, правил поводження з джерелами електроструму, правил користування газом, працюють загони ДЮП і ЮІД, проводяться бесіди лікаря, вікторини, змагання, екскурсії до пожежної виставки тощо. З метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму та травмування дітей на пожежах у квітні проведений місячник безпеки.

Адміністрація гімназії дотримується основних вимог законодавчих, нормативних та інструктивних документів з питання охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму, своєчасно доводить інформацію до відома всіх учасників навчально-виховного процесу та виконавців, що зафіксовано в протоколах нарад та зборів, систематично контролює стан роботи з попередження дитячого травматизму та відвідування учнями навчальних занять з охорони праці. Це питання заслуховується на нарадах при директорові та обговорено на засіданні педагогічної ради.

Створені умови для навчання учнів з дотриманням санітарно-гігієнічних умов при проведенні уроків, позакласних заходів та навчально-виробничої практики. З учнями проводяться первинні та цільові інструктажі з охорони праці та з безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи в „Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності”, „Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці” та на предметних сторінках класних журналів.

Бесіди з профілактики всіх видів травматизму проводять класні керівники на виховних годинах відповідно до планів виховної роботи. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди з учнями, що були відсутні на заняттях.

Облік нещасних випадків з учнями ведеться відповідно до нормативних вимог. Так, у 2011 році в гімназії зареєстровано 2 випадки травмування учнів у позаурочний час, у І півріччі 2012 року – 1 випадок травмування учня у позаурочний час.

Аналіз травмування учнів за останні шість років показав, що травмування частіше відбуваються у позаурочний час, найбільше травмованих було у 2008 році – 7 випадків, один з яких відбувся під час уроку фізичної культури. У 2010-2011 навчальному році відбулось 2 випадки травмування учнів у позаурочний час. У І півріччі 2011-2012 навчального року відбувся один випадок травмування.

Робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму проводиться регулярно практичним психологом, соціальним педагогом та класними керівниками.

Другий рік поспіль після трирічної перерви загони ДЮПР та ЮІР гімназії взяли участі в районних змаганнях дружин та показали достатній результат. Так, команда ЮІР гімназії посіла ІІІ місце на районному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду шкільних загонів юних інспекторів руху.

Недостатньо залучаються до роботи з дітьми співробітники Державтоінспекції, МНС, фахівців інших служб.Медичне обслуговування та харчування школярів

Адміністрацією закладу приділяється увага роботі з охорони здоров’я учнів. Розроблені відповідні заходи, у річному плані є розділ „Охорона життєдіяльності і здоров’я”. Медичні огляди школярів та працівників закладу проводяться відповідно до графіка.

У гімназії ретельно ведеться облік відвідування учнями навчальних занять протягом навчального року. На постійному контролі знаходиться стан захворюваності учнів на інфекційні захворювання.

Протягом року проводяться необхідні щеплення та туберкулінодіагностика.

На базі гімназії щорічно проводиться медичний огляд учнів. Так, медичний огляд у 2011-2012 навчальному році в стінах навчального закладу пройшли 342 учні, що складає 89% від загальної кількості учнів. За результатами медичного огляду в гімназії існує переважання учнів із порушеннями опорно-рухової системи, центральної нервової системи, серцево-судинної системи, захворювань очей. Такі результати вказують на необхідність покращення матеріально-технічної бази гімназії, зокрема розвитку та модернізації спортивної бази.

За результатами медичного огляду було видано 212 направлення на поглиблене обстеження спеціалістами. Результати медичного огляду 2011-2012 навчального року показали збільшення захворюваності учнів гімназії. Проте, у 2010-2011 навчальному році обстеження пройшли на 140 учнів менше.

Гарячим харчуванням у 2011-2012 навчальному році були охоплені всі учні початкових класів та 4 дитини пільгової категорії. Дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 329 від 01.06.2005. Перспективне меню погоджено з СЕС. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться у робочому стані. Санітарно-гігієнічний режим в їдальні виконується.

З метою покращення санітарно-гігієнічних та експлуатаційних умов у гімназії влітку 2012 року проведено капітальний ремонт харчоблоку та за кошти міського бюджету придбано технологічне обладнання: духову шафу, плиту, холодильник.

У ході капітального ремонту було обладнано приміщення сирої продукції, приміщення комори, замінено 3 вікна, проведено косметичний ремонт кімнати персоналу, замінено електропроводку, встановлено нові електричні автомати та запобіжники, проведено капітальний ремонт стін та стелі гарячої зали.

Економіка освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу

У гімназії проводиться певна робота щодо забезпечення нормального функціонування споруд закладу та зміцнення матеріально-технічної бази. Так, протягом 2011-2012 навчального року та під час підготовки до 2012-2013 навчального року було замінено 5 дверей, 14 вікон, відремонтовано дах над рекреацією біля спортивної зали, проведено капітальний ремонт харчоблоку, проведено капітальний ремонт кабінету 1-го класу, косметичний ремонт залу прийому їжі в їдальні. За сприяння народного депутата І.Г.Бережної та силами батьківської громади було встановлено майданчик для дітей на подвір’ї гімназії.

У наявності інформаційний банк даних законодавчих, нормативних та інструктивних документів в галузі безпечної та надійної експлуатації будівель і споруд.

Призначені відповідальні за експлуатацію внутрішніх систем опалення. Усі лічильники знаходяться у робочому стані.

Штучне освітлення у приміщеннях закладу відповідає нормативним вимогам.

Обладнання кабінетів відповідає вимогам техніки безпеки.

Потребує капітального ремонту спортивна зала та кабінет трудового навчання. Стан шкільних меблів неповністю відповідає віковим та фізіологічним особливостям учнів. Матеріально-технічне оснащення потребує покращення.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про бюджетну систему України”, „Про власність”, „Про місцеве самоврядування” та інших нормативно-правових актів.

Робота щодо фінансово-господарської діяльності спланована у річному плані.

Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до кошторису.

Необхідно вжити заходи щодо виконання бізнес-плану, інвентарні номери на основних засобах привести у відповідність до норм чинного законодавства, провести інвентаризацію матеріальних цінностей та за підсумками поставити на облік усі матеріальні цінності.

Інформаційні технології в освіті

Гімназія в своїй діяльності використовує 22 комп’ютери: 7 – в управлінні, 15 в навчально-методичній роботі. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Усі комп’ютери гімназії мають вихід до мережі Інтернет, існує внутрішня мережа. Звітність, річний план та бази даних ведуться в інформаційному комплексі «Міська освітня мережа». Працює сайт гімназії.

Перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

Виходячи з вищезазначеного, колектив обирає за мету реалізацію таких завдань:

1. Продовження формування позитивного іміджу гімназії, який відповідає запитам середовища і освітнім стандартам. Поєднання загальної зовнішньої привабливості з глибоким внутрішнім змістом навчання.

2. Продовження формування системи якісного психолого-педагогічного супроводження процесу навчання.

3. Розвиток системи пошуку та розвитку творчих здібностей школярів. Збільшення кількості учнів, які беруть участь у науково-дослідній та творчій роботі шляхом залучання до неї учнів починаючи з 7-го класу. Відновити наукове товариство гімназії.

4. Продовження підвищення ефективності процесу навчання шляхом безперервної освіти педагогів, опанування особистісно-орієнтованих технологій, забезпечення наступності різних вікових ланок (ДНЗ – школа І-ІІ-ІІІ-ступенів), максимальне забезпечення потреб у додаткових освітніх послугах, стимулювання і розвиток науково-методичної роботи вчителів.

5. Розвиток системи участі громадськості в управління школою. Підтримка зв’язків з громадськими організаціями, батьками.

6. Розвиток учнівського самоврядування як органу спрямування діяльності учнівських колективів на самовизначення та самореалізацію. Збільшити питому вагу участі учнівського самоврядування в управлінні гімназією.

7. Активізація роботи профільних методичних об`єднань.

8. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії шляхом реконструкції та оновлення матеріальних та технічних засобів.

9. Розробка педагогами гімназії програми підвищення власної професійної компетентності.

10. Розвиток методичного наповнення кабінетів, оновлення предметних виставок та активізація роботи предметних об’єднань (клубів) учнів.

ІІ. РОБОТА З ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ

ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
2.1. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ БАЗОВОЇ

ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)


Відповідальні

особи


Відмітка про виконання,

№ справи


1.

Проводити організаційні заходи та засідання:

Ради гімназії

Педагогічної ради

Нарада при директорі

Методичної ради

Звіт керівника гімназії

Методичні об’єднання класних керівників
Батьківські збори

Загальні збори (конференції) учнів, учителів,батьківНе менше


4 рази протягом навчального року

(за окремим планом)

2 рази на семестр

(за планом)

1 раз на місяць

(за планом)

2 рази на семестр

(за планом)


1 раз на навчальний рік

2 рази на семестр

(за планом)

2 рази на семестр

(за планом)

1 раз на навчальний рік
Директор

Олешко О.В.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
Директор

Олешко О.В.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.Директор

Олешко О.В.


2.

Сформувати шкільну мережу, 3 групи продовженого дня для учнів 1-4-х класів, гуртки.

Призначити класних керівників, вихователів групи продовженого дня, керівників гуртківДо 05.09.2012

року
До 01.09.2012 рокуАдміністрація гімназії

3.

Залучити до чергування за графіками:

 • класних керівників;

 • вчителів

З 01.09.2012

року


Адміністрація

гімназії
4.

Затвердити режим роботи кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, шкільної бібліотеки, спортивної зали, шкільної їдальні, практичного психолога, соціального педагога на навчальний рік

До 05.09.2012 року

Директор

Олешко О.В.

5.

Організувати чергування адміністрації

Протягом 2012-2013 навчального року

Директор

Олешко О.В.

6.

Провести огляд-конкурс навчальних кабінетів

Серпень 2012 року

Адміністрація гімназії
7.

Поповнювати науково-методичну та інформаційну базу:

- науково-методичною, спеціальною літературою, періодичними педагогічними виданнями;

- методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у новому навчальному роціПротягом 2012-2013 навчального року

До 31.08.2012

Заступники директора з НВР

Полішко І.В.,

Захарова Г.В.

Потєхіна С.С.
8.

Організувати роботу педа гогічного колективу щодо забезпечення належних умов виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», яким запровадже- но 11 - річний термін здобуття повної загальної середньої освіти

Протягом 2012-2013 навчального року

Директор

Олешко О.В.


9.

Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази гімназії, забезпечення навчального процесу сучасною комп’ютерною технікою

Протягом 2012-2013 навчального року

Директор

Олешко О.В.


10.

Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

Протягом 2012-2013 навчального року

Директор

Олешко О.В.


11.

Скласти та затвердити робочі навчальні плани гімназії на 2013-2014 навчальний рік згідно з Типовими навчальними планами

Квітень –травень 2013 року

ДиректорОлешко О.В.,

заступник директора з НВР

Полішко І.В.

12.

Створити оптимальні умови для адаптації до навчання учнів 1-х, 5-х, 10-х класів

З 01.09.2012

Директор ОлешкоО.В.,

заступник директора з НВР Полішко І.В.


13.

Використовувати нормативні документи та науково-методичні рекомендації щодо впровадження різних форм допрофільного навчання в основній школі та профільного навчання у старшій школі

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


14.

Провести Свято Першого дзвоника

1 вересня 2012 року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.


15.

Організувати підтримку НВП соціально-психологічною службою

Протягом 2012-2013 навчального року

Соціальний педагог,

Практичний психолог Гордієнко В.В. Гордієнко В.В..


16.

Організувати виконання заходів Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2012 року. Зібрати необхідний пакет документів.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


17.

Організувати виконання заходів Державної програми “Вчитель”:

- забезпечити відвідування педагогічних конференцій, семінарів, педательє вчителями гімназії,

- організувати наставництво над молодими спеціалістами,

- визначити на період до 2013 року потреби гімназії у педагогічних працівниках і вчасно інформувати про наявність вакансій управління освіти,

- своєчасно формувати замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ХАНО,

- забезпечувати вчителів періодичними науково-методичними та педагогічними виданнями,

- збагачувати банк даних авторських навчальних програм, створених вчителями гімназії.


Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.

Директор

Олешко О.В.

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.
Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


18.

Продовжити співпрацю з ВНЗ міста (скласти та оновити угоди)

Вересень-грудень 2012 року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


19.

Організувати роботу з соціального захисту учнів

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.,

соціальний педагог

20.

Організувати вивчення нормативно-правової документації з наступних питань :

- організація початку нового навчального року;

- вимоги до ведення шкільної документації;

- виконання єдиного орфографічного режиму;

- профільне навчання;

- організація роботи з обдарованими та здібними учнями;

- організація роботи з підготовки до участі в ЗНО учнів 11-х класів;

- проведення обліку поточних, тематичних, семестрових, річних балів у класних журналах;

- порядок закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів


Протягом 2012-2013 н.р.
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

Вересень


Вересень

Грудень , травень

Квітень


Адміністрація гімназії
21.

Організувати навчальні екскурсії, участь в екологічних акціях

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
22.

Організувати проходження щорічного медичного огляду працівниками гімназії

Листопад-грудень 2012 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
23.

Організувати профілактичну роботу з попередження правопорушень, злочинності, тютюнопаління, попередження дитячого травматизму

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
24.

Організувати роботу з майбутніми першокласниками

Лютий 2013

Заступник директора з НВР Потєхіна С.С.
25.

Створити робочу групу для складання проектів річного плану гімназії, робочого навчального плану на 2013-2012 н. р.

Березень 2013

Директор

Олешко О.В.
26.

Організувати роботу з підготовки і проведення урочистостей Дня Вчителя, 8 Березня, новорічних свят, свята Останнього дзвоника, випускного вечора

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
27.

Продовжити роботу Ради гімназії, учнівського самоврядування (за окремим планом)

Протягом 2012-2013 навчального року

Голова Ради гімназії Руднєв О.В.,

педагог-організатор Тимошенко Т.М.


Структура навчального 2012-2013 року

Семестри/канікули

Початок

Кінець

I семестр

II семестр

Осінні канікули

Зимові канікули

Весняні канікули


01.09.2012

14.01.2013

29.10.2012

29.12.2012

25.03.2013


28.12.2012

24.05.2013

04.11.2012

13.01.2013

31.03.2013


2.2. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ПОЧАТКУ НОВОГО 2012-2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ№ з/п

Назва заходів

Терміни виконання

(вихід)


Відповідальні

особи


Відмітка про ви-

конання,


№ справи

1.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами.

Видати наказ “Про організований початок нового навчального року”

Скласти тарифікацію вчителів на 2012-2013 навчальний рік, погодити педагогічне навантаження з профспілковим комітетом.

Отримати дозвіл СЕС на роботу в новому навчальному роціДо

28.08.2012 року

До 10.09.2012 року

До 27.08.2012 рокуДиректор

Олешко О.В.


2.

Розподілити навчальні кабінети.

Зарахувати учнів 1, 10-х класів до гімназії, ГПД.

Оформити особові справи.

Організувати проходження медичного огляду учнів.

Затвердити шкільну мережу


До

01.09.2012 року

До

05.09. 2012 рокуДиректор

Олешко О.В.


3.

Укомплектувати гуртки, спеціальні медичні групи з фізичної культури

До01.09.2012 року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
4.

Вивчити та проаналізувати навчальні програми, інструктивно-методичні листи, підручники

До 01.09.2012 року

Заступники директора з НВР

Полішко І.В.


5.

Організувати доставку та забезпечення підручниками учнів

До 10.09.2012

року


Завідуючий бібліотекою

Чумаченко Т.А.


6.

Погодити:

 • календарне планування з предметів на І семестр;

 • плани роботи факультативів, гуртків, індивідуальних занять;

 • плани виховної роботи класних керівників на І семестр;

 • план роботи шкільної бібліотеки, практичного психолога, соціального педагога

До 10.09.2012

року


Заступники директора з НВР

Полішко І.В.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.

Директор

Олешко О.В.

7.

Оформити класні журнали, журнали гуртків, факультативів, індивідуального навчання, ГПД

До 15.09.2012

року


Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


8.

Скласти статистичні звіти та подати на затвердження розклад уроків, факультативів, гуртків, графіки контрольних, лабораторних та практичних робіт. Погодити розклад уроків з СЕС, профспілковим комітетом та Радою гімназії.

До 01.09.2012

року


Заступники директора з НВР

Полішко І.В.,

Потєхіна С.С.

9.

Ознайомити педагогічних працівників з нормативними документами щодо виконання єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року.

До 01.09.2012

року


Директор

Олешко О.В.
10.

Провести перевірку стану готовності матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність гімназії, спортивних залів, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року.

Серпень

2012 рокуДиректор Олешко О.В.


11.

Скласти графіки чергування вчителів та учнів.

До 01.09.2012

року


Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
12.


Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування, питного режиму.

Вересень

2012 рокуЗаступник директора з НВР, класні керівники
13.

Встановити режим харчування та обслуговування учнів і працівників гімназії у шкільній їдальні. Організувати пільгове та дієтичне харчування учнів, питний режим.

До 01.09.2012

року


Заступник директора з НВР

Захарова Г.В.
14.

Організувати навчання за індивідуальною формою для учнів,які цього потребують

До 01.09.2012 та протягом навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

класні керівники


15.

Провести облік дітей пільгового контингенту, учнів, які стоять на обліку в ВКМСД та школі та дітей з неблагополучних сімей.

До 10.09.2012

року


Заступник директора з НВР Захарова Г.В., соціальний педагог,

класні крівники


16.

Провести психологічне діагностування учнів з метою виявлення їх творчого потенціалу, розумових здібностей, надання допомоги у навчанні.

Вересень

2012 рокуПрактичний психолог Гордієнко В.В. Гордієнко В.В.
17.

Перевірити подальше навчання та працевлаштування випускників 9, 11-х класів. Подати звіт до управління освіти.

До 10.09.2012

року


Заступник директора з НВР Захарова Г.В.
18.

Провести загальношкільні збори (конференцію), де розглянути питання підсумків роботи та пер- спектив розвитку гімназії.

Серпень 2012 року

Директор

Олешко О.В.


19.

Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями та з охорони праці з працівниками гімназії.

До 02.09.2012 року,

до 14.01.2013 рокуЗаступники директора з НВР

Захарова Г.В.,

Полішко І.В.,

заступник директора з господарської роботи Єрецька О.Л.


20.

Скласти графіки роботи:

адміністрації, завідуючого бібліотекою, практичного психолога, соціального педагога, обслуговуючого персоналу.До 10.09.2012

року


Директор

Олешко О.В.21.

Провести зустріч з учнями 1-11-х класів, їх батьками з питань організації початку нового навчального року.

До

31.08.2012

року


Класні керівники
22.

Організувати роботу на території обслуговування гімназії. Виконання “Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”, ст. 35 Закону України “Про освіту”;

ст. 6 Закону України “Про загальну середню освіту”.Вересень – жовтень

2012 року,

травень –червень

2013 рокуЗаступник директора з НВР Полішко І.В.


23.

Провести засідання педради.

31.08.2012

Директор ОлешкоО.В.
24.

Встановити щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Захарова Г.В.

25.

Провести свято Першого дзвоника за участю представників органів місцевого самоврядування, батьків.

01.09.2012


Заступник директора з НВР Захарова Г.В.,

педагог-організатор

Тимошенко Т.М.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал