Затверджено рішенняСторінка7/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

У Харківській гімназії № 1 ведеться активна робота щодо психологічного супроводу обдарованих учнів та створення оптимальних умов для їхнього навчання та розвитку. У гімназії сформований і постійно поповнюється банк даних діагностичних методик для виявлення  обдарованих і здібних дітей різних вікових груп.  Належну увагу колектив школи приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованої молоді.

Усвідомлюючи, що головною педагогічною метою навчання є залучення обдарованої дитини до неперервного процесу самовдосконалення – самовиховання, саморозвитку, самонавчання, адміністрація гімназії:

-    пропонує вчителям активно використовувати діяльнісний підхід до проведення уроків через введення нових технологій навчання, використання ефективних методів роботи з обдарованими дітьми : пояснювально-ілюстративний, пошуковий, дослідницький, проблемний виклад матеріалу ;

-    забезпечує організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей;

-    визначає варіативну частину робочого плану так, щоб максимально врахувати розвиток обдарованих дітей;

-    підтримує педагогів, які здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі педагогічної діяльності.

Дане питання знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Видаються аналітичні накази за підсумками проведення олімпіад, конкурсів.


Практичним психологом рекомендовано:

Вчителям, класним керівникам:  • удосконалювати форми роботи з обдарованими учнями шляхом надання можливості виконувати більший ніж звичайно обсяг навчальних завдань, враховуючи індивідуальні та вікові можливості та піклування про зростання творчої активності учнів, формування критичного мислення;

  • стимулювати самостійну пошукову пізнавальну діяльність учнів при вивченні нової теми за рахунок створення програм самостійного пошуку знань;

  • удосконалювати методи та прийоми педагогічної техніки на уроках.

Адміністрації сприяти покращенню якості позакласної роботи в гімназії, враховуючи інтереси та освітні запити учнів.

Психологу:  • надавати психологічну професійну й особистісну підтримку педагогам у формуванні стійкої самооцінки, виробленні професійної позиції;

  • надавати педагогічному колективу школи методичну допомогу в побудові психологічно адекватних програм навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей на різних етапах навчання;

  • формувати в гімназії певний соціально-психологічний клімат, побудований на взаємній повазі, співробітництві педагогічного й учнівського колективу, ціннісному відношенні обдарованості одних  і співробітництві інших, творчому, новаторському підході до навчально-виховного процесу;

  • надавати психологічну підтримку учням-учасникам різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад.

Батькам розширювати уявлення про природу і прояви обдарованості, особливості навчання і виховання обдарованих дітей.

Дітям формувати ціннісне ставлення до себе і свого таланту, розуміння його соціального й особистісного ціннісного змісту.

Також практичним психологом було проведено дослідження професійних напрямів та професійних планів серед учнів 10-х класів. У дослідженні брали участь учні 10-А (23), 10-Б (26) класів. Усього - 49 учнів десятих класів. Використовувалась методика «Карта інтересів» (136 запитань).

Відмітимо такі результати діагностики: інтерес в області фізики домінує у 30% учнів 10-х класів; географії – у 38%; біології у – 51%; техніки – у 34%; політики – у 30%; економіки – у 59%; психології – у 61%; літератури – у 49%; моди – у 44%; хореографії у 20%; спорту – у 40%; подорожей – у 63% учнів 10-х класів.

Таким чином встановлено, що більшість учнів 10-х класів цікавляться подорожами, економікою, психологією, технікою. Згідно з результатами тестування було надано рекомендації учням щодо вибору професії. Отримані результати свідчать про те, що обрані для навчання минулого року профілі економічний та правовий відповідають інтересам учнів.

Згідно річного плану практичним психологом з метою пошуку шляхів підвищення рівня шкільної мотивації проводилось вивчення домінуючого типу шкільної мотивації. У дослідженні брали участь учні 2-11-х класів (302, 90 учнів молодшої школи, 212 учнів старшої школи). Результати дослідження типів шкільної мотивації серед учнів старшої школи наступні:

Престиж навчання у класі – 54%;

престиж навчання у сім’ї – 48%;

пізнавальний інтерес – 61%;

мотивація досягнення – 42%,

мотив соціального схвалення однокласниками – 54%;

мотив соціального схвалення вчителями – 28%;

мотив соціального схвалення батьками – 35%;

боязнь покарання з боку школи – 21%;

боязнь покарання з боку сім’ї – 27%,

мотив соціальної необхідності – 69%;

мотив спілкування – 75%;

позашкільна мотивація – 46%;

мотив самореалізації – 70%.

Серед молодшої школи наступні результати: високий рівень мотивації – 54%;

середній – 27%;

низький – 19%.

Таким чином, за отриманими результатами можемо говорити про те, що високий рівень мотивації домінує у половини учнів молодшої школи, що може бути зумовлено віковими особливостями та вихованням у сім`ї. Серед старшої школи домінуючі типи шкільної мотивації наступні: пізнавальний інтерес, мотив спілкування, престиж навчання у школі, мотив самореалізації, що також може бути зумовлено віковими особливостями. За отриманими результатами класним керівникам та батькам були надані рекомендації щодо підвищення рівня шкільної мотивації.

За запитом адміністрації з метою визначення домінуючих джерел інформації практичним психологом було розроблено анкету та проведено опитування щодо визначення пріоритетних джерел інформації «Інформаційна культура учнів». За результатами анкетування слід зазначити, що


8% (9) опитаних, найчастіше використовують як джерело інформації шкільну бібліотеку; 26% (27) - використовують домашню бібліотеку; 10% (11) - газети, журнали; 23% (24) - запитують у родичів; 31% (32) - у друзів; 27% (27) - телебачення; 95% (94) - Інтернет;2% (2) - СД енциклопедії. Послугами районної бібліотеки користуються 5 (4%) учнів, бібліотеки імені Короленка 1 учень; аудіо книгами - 1; вчителя, виступають як джерело інформації для 1 учня.
Говорячи про вид інформації, яку найчастіше шукають наші учні можна акцентувати увагу на тому, що пізнавальна інформація - (65,64%); інформація про комп'ютери - 21учень, 20%; подіями в країні і за кордоном цікавляться тільки 20 опитаних учнів (19%); розважальну інформацію, гумор шукають - 35 учнів (35%). У пошуках музики «бродять» по Інтернету аж 63 учня (62%). Інформація про спорт цікавляться 24 учні (23%). Побутову інформацію, поради шукають 18 учнів (17%).

Проаналізувавши відповіді на питання, як ви працюєте з отриманою інформацією, ми бачимо наступне:


Використовують отриману інформацію цілком - 19 учнів (18%);
Критично ставляться до інформації, використовують тільки те, що вважають за необхідне 31 (31%);
Збирають інформацію з різних джерел і з'єднують у свою власну - 57 (56%);
Також, ми визначили ступінь довіри до інформації, отриманої в Інтернеті:
Довіряють повністю - 14 (14%);
Довіряють в більшій мірі - 66 (65%);
Довіряють в меншій мірі - 19 (19%);
Не довіряють - 14 (14%).
За допомогою анкети ми визначили роль Інтернету в житті учнів нашої гімназії: Найважливішою сферою життя, такий же як школа, сім'я, друзі, без якої життя було б не цікавою Інтернет бачать - 18 (17%) учнів. Як ще одне джерело інформації Інтернет визначають - 72 (71%). І як просто розвага-32 (32%).
Також ми визначили вид діяльності, якою займаються учні, виходячи в Інтернет:
Шукають потрібну інформацію - 62% (63);
Читають цікаву інформацію - 61 (60%);
Грають в ігри - 38 (37%);
Спілкуються - 47 (46%);
Відправляють і отримують листи - 43 (43%);
Шукають щось цікаве і нове - 38 (38%);
Беруть участь в обговореннях, конференціях 15 (15%); Користуються послугами Інтернету - 2 (2%)

Таким чином, ми бачимо, що більшість опитаних учнів шукають потрібну інформацію саме в Інтернеті, але, на жаль, мало хто користуються послугами бібліотек. Серед інформації, яку найчастіше шукають, найпопулярнішою є навчальна і пізнавальна, мала кількість учнів цікавляться подіями в країні і за кордоном. Більшість учнів критично ставляться до інформації і збирають її з різних джерел, поєднуючи в свою власну. Виходячи в Інтернет більшість учнів, шукають і читають цікаву і потрібну інформацію. Результати було доведено до відома педагогічного колективу на педагогічній раді.

Практичним психологом було проведено тестування щодо визначення акцентуацій характеру. У дослідженні брали участь учні 8-А (22), 10-А (17), 10-Б –(20). Всього – 59. Був використаний тест Ленграрда-Шмішека. В ході обробки отриманих даних встановлено, що акцентованими за гіпертимним типом є 64% учнів, демонстративним – 45%, циклотимним – 69%, педантичним – 22%. Згідно з отриманими результатами було оновлено банк даних дітей групи ризику та дітей девіантної поведінки. Дітям було надано індивідуальні рекомендації в управлінні своєю поведінкою та емоціями.

Визначення психологічної готовності до навчання в школі ІІ ступеня учнів 4-А класу. З метою дослідження психологічної готовності до навчання молодших школярів у школі ІІ ступеня і визначення факторів, які викликають тривогу и дискомфорт в учнів та рівень їхніх проявів було проведено групову психодіагностику. Учні 4-А класу, 22 Тест Філліпса, «Виключення понять» (Словесний варіант в модифікації Л.Ю.Суботіної (15 слів), «Порівняння» (А.Пономаренко). Отже зазначимо, що високий рівень загальної тривожності в школі ми спостерігаємо у 9% учнів; високий рівень страху самовираження у 22% учнів; високий рівень страху ситуації перевірки знань ми спостерігаємо у 39% учнів; високий рівень страху невідповідності очікуванням оточуючих ми спостерігаємо у 9%; високий рівень страху і проблем у відносинах з вчителем ми спостерігаємо у 4%учнів; низький рівень фізіологічного супротиву стресу ми спостерігаємо у 9% учнів 4-А класу.

В ході обробки отриманих даних встановлено, що високий рівень розвитку вербально-логічного мислення мають 63,2% учнів, середній – 27,2% учнів, низький – 9% учнів 4-А класу. В ході обробки отриманих даних встановлено, що дуже високий рівень розвитку наглядно-образного мислення мають 45% учнів, високий рівень 41% учнів, середній – 5%, дуже низький – 9% учнів 4-А класу. Таким чином, зазначимо, що учні класу в своїй більшості психологічно готові до переходу і навчання в школі ІІ ступеня. Та мають середній розвиток наглядно-образного і вербально-логічного мислення. Таким чином, ми можемо прогнозувати, що великий відсоток учнів 4-А класу можуть проявити низький рівень адаптованості до навчання у школі ІІ ступеня. Майбутні п’ятикласники особливо потребують допомоги і підтримки у становленні особистості і налагодження позитивних стосунків між собою. Тому, за наявністю потреби, на 2012-2013 н.р. планується використання програми адаптації дітей до середньої школи Е. Г.Коблик «Перший раз в п’ятий клас».

З метою створення оптимальних умов для навчання у 1-му класі було проведено тестування щодо визначення шкільної зрілості та готовності майбутніх першокласників до навчання в гімназії. У дослідженні брали участь 19 дошкільників віком 5-6 років. Використовувався тест шкільної зрілості Керна-Ієрасика. Відмітимо, що у 63% дітей дошкільного віку ми діагностуємо середню шкільну зрілість, у 5% - високу шкільну зрілість і у 31% - низьку шкільну зрілість.

Таким чином, за результатами тестування було надано рекомендації адміністрації гімназії та батькам дітей дошкільного віку щодо їхньої шкільної зрілості.

З метою психологічного супроводу учителів, які атестуються було проведено тестування. Використовувалась анкета «Стиль педагогічного спілкування». У дослідженні брало участь 4 учителя. Встановлено, що демократичний стиль спілкування домінує у 60% вчителів, а авторитарний стиль спілкування – у 40%. Вчителям індивідуально надано рекомендації.За запитом ЦПССР МЦ Київського району соціально-психологічною службою гімназії було проведено анкетування щодо ефективності викладання фізичного виховання. Зведені результати було внесено до таблиці

Питання

Паралель

Загальна кількість відповідей

% дітей

3 класи

4 класи

5 класи

6 класи

7 класи

8 класи

9 класи

10 класиКількість класів

1

2

1

1

1

2

1

2

11

 

Кількість проанкетованих учнів

23

30

24

28

25

31

22

47

230

 

1.      Чи легко тобі виконувати завдання, які дає тобі вчитель фізичного виховання?

 

 

Так

20

22

23

24

23

27

21

39

199

86,5217

ні

3

8

1

4

2

4

1

8

31

13,5

2.      Що більш за все тобі подобається на уроках фізичного виховання?

 

 

цікаве проведення занять, форма проведення, спортивні ігри з рухливими вправами

13

15

19

22

17

18

8

15

127

55,2

робота в команді, колективні вправи

4

11

4

1

4

9

1

12

46

20,0

підвищення рівня власної фізичної підготовленості

3

10

4

0

0

5

5

10

37

16,1

особистість вчителя

0

0

1

1

0

2

0

 

4

1,7

можливість спілкування з однокласниками в «нестандартній» обстановці

0

0

2

0

0

2

0

5

9

3,9

відсутність домашніх завдань

0

1

11

4

4

3

3

2

28

12,2

відносна свобода на уроці

3

1

2

0

0

3

5

3

17

7,4

3.      В чому ти бачиш користь уроків фізичного виховання?

 

 

завдяки цим урокам я вмію самостійно займатися фізичними вправами

8

16

1

11

15

17

6

15

89

38,7

уроки фізичного виховання допомогли мені підвищити рівень фізичної підготовленості

13

14

19

16

10

14

14

21

121

52,6

уроки фізичного виховання мені нічого не дали

2

0

5

1

3

0

2

11

24

10,4

4.      Чи проводяться у твоїй школі такі заходи

 

 

«фізкультхвилинка»

 

 

Так

23

30

22

25

23

26

17

28

194

84,3

ні

0

0

2

3

2

5

5

19

36

15,7

гімнастика до занять

 

 

Так

0

0

0

4

0

0

14

20

38

16,5

ні

23

30

24

24

25

31

8

27

192

83,5

рухливі перерви

 

 

Так

23

30

24

21

19

22

12

32

183

79,6

ні

0

0

0

7

6

9

10

15

47

20,4

5.      Чи займаєшся ти в спортивній секції?

 

 

Так

16

23

13

12

10

8

8

16

106

46,1

ні

7

7

11

16

15

23

14

31

124

53,9

6. Обери та підкресли твердження, які найбільш відповідають твоєму звичайному настрою на уроках

 

 

радість

15

24

15

17

18

16

14

5

124

53,9

натхнення

2

12

9

8

5

9

10

6

61

26,5

піднесений настрій

2

9

7

14

19

14

15

8

88

38,3

байдужість

0

0

2

2

0

3

2

2

11

4,8

напруга

5

0

1

1

1

3

0

4

15

6,5

втома

5

4

3

7

3

5

1

1

29

12,6

роздратування

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

нудьга

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0,9

страх

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0,9

сором

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0,4

7. Скільки уроків фізичного виховання на тиждень ти бажав би відвідувати?

 

 

0 уроків

0

0

1

0

0

0

0

6

7

3,0

1 урок

3

10

0

0

0

2

1

0

16

7,0

2 уроки

2

0

1

1

3

4

6

8

25

10,9

3 уроки

2

6

4

5

7

7

3

14

48

20,9

4 уроки

3

5

7

2

3

5

5

8

38

16,5

5 уроків

4

5

2

7

6

9

6

0

39

17,0

6 уроків

9

4

9

13

6

4

1

11

57

24,8


5. В якій секції ти займаєшся?

Варіанти відповідей

Кількість відповідей

%

басейн

19

 

бадмінтон

4

 

баскетбол

3

 

бокс

4

 

водне поло

3

 

вільна боротьба

3

 

гімнастика

7

 

дзюдо

1

 

йога

1

 

карате

13

 

кігбоксинг

1

 

легка атлетика

9

 

не займаюсь

 

 

регбі

2

 

тренажерна зала

9

 

таєквондо

5

 

танці

23

 

теніс

3

 

унікарт

1

 

футбол

3

 

шахи

2

 

футбол стадіон "Металіст"

3

 


8. Які класні, загальношкільні спортивні заходи, конкурси, змагання проводяться у твоєму навчальному закладі?

 

Варіанти відповідей

Кількість відповідей

%

марафон

157

 

естафети

146

 

тренування з черлідингу

23

 

Малі олімпійські ігри

124

 

веселі старти

96

 

змагання з футболу

41

 

змагання з танців

12

 

змагання з волейболу

1

 

козацький гарт

2

 

нічого

9

 


9. Що, на твою думку, навчальний заклад повинен робити для збереження здоров’я та формування культури здоров’я учнів?

 

Варіанти відповідей

Кількість відповідей

%

Збільшити кількість овочів та фруктів у їдальні

63

 

займатися на уроках ф-ри

14

 

зробити ліфт, відремонтувати сходи

14

 

замінити меблі

44

 

корисна та смачна їжа

26

 

побудувати (організувати) басейн

23

 

рухливі перерви, прогулянки на вулиці

59

 

оновити спортивний зал

27

 

оновити спортивний майданчик

44

 

приносити домашніх тварин до школи

1

 

не приходити без спортивної форми

3

 

фізкультхвилинки

30

 

уроки фізкультури

4

 

безпечний спортивний майданчик

1

 

все й так добре

3

 

індивідуальний підхід до кожного учня

1

 

кожен рік робити щеплення

1

 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал