Затверджено рішенняСторінка5/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Соціальні гарантії учасників навчального процесу

Усього в Харківській гімназії № 1 нараховується 36 учнів пільгових категорій.

З них:


 • 2 дітей-сиріт; 1 дитина позбавлених батьківського піклування;

 • 5 дітей-інвалідів;

 • 3 дітей, реєстрацію яких проведено згідно ст.135 СКУ

 • 2 дітей напівсиріт;

 • 20 дітей з багатодітних сімей;

 • 2 дитини, які постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У гімназії навчається 1 дитина, яка перебуває на внутрішньошкільному обліку. На обліку відділу кримінальної міліції у справах дітей перебуває 1 учень, 4 дитини групи ризику.

Мета роботи соціально-психологічної служби гімназії у 2011/2012 навчальному році – супровід навчально-виховного процесу, результатом якого є створення сприятливих умов для виявлення, розвитку та формування особистості, що володіє рядом ключових компетенцій в інтелектуальній, інформаційній, соціальній та інших сферах.

Пріоритетними завданнями соціально-психологічноїї служби гімназії у 2011/2012 навчальному році були наступні:


 1. Психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя.

 2. Психологічний супровід процесу адаптації п’ятикласників до навчання у школі ІІ ступеня.

 3. Сприяння повноцінному особистісному і інтелектуальному розвитку на кожному віковому етапі.

 4. Допомога в професійному самовизначення старшокласників.

 5. Здійснення психологічного супроводу профільного навчання.

 6. Своєчасне виявлення ознак обдарованості, психологічна підтримка обдарованих дітей.

 7. Психологічний супровід дітей пільгових категорій;

 8. Своєчасне надання соціальної допомоги и підтримки учням, батькам, учителям.

 9. Профілактика злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, охорона життя та здоров’я.

 10. Координація взаємодії вчителів, батьків (осіб, що їх замінюють), спеціалістів соціальних служб, представників адміністративних органів для надання допомоги учням.

 11. Забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей та підлітків.

 12. Забезпечення прав та інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для дітей, батьків, учителів гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.

 13. Забезпечення наступності при переході дітей з молодшої школи до навчання в школі ІІ ступеня.

 14. Забезпечення високого рівня навчальної мотивації учнів.

 15. Підвищення фахової компетентності.

Більша кількість звернень з боку батьків до представників соціально-психологічної служби гімназії стосувалась проблем в адаптації до навчання першокласників. Діти зверталися за допомогою у вирішенні проблем у виборі професії, та спілкуванні з батьками, однолітками, вчителями. Вчителі зверталися з питань індивідуальних особливостей учнів. За зазначеними напрямами роботи та проблемами за якими зверталися батьки, вчителі та діти до соціально-психологічної служби гімназії були надані відповідні роз’яснення, рекомендації та літературні джерела для підвищення рівня інформованості за певним питаням. Потрібно відмітити єдність батьків, учнів та вчителів у баченні таких проблем, як агресивність у дітей та проблема вибору майбутньої професії.

З метою визначення рівня соціалізованості до навчання в школі ІІ ступеня, було визначено рівень соціальної адаптованості, активності особистості учнів за М.І. Рожковою учнів 3-А класу: графічно отримано дані діагностики учнів 3-А класу за таблицею


Таким чином, дані малюнку показують, що у дітей третього класу рівень соціальної адаптації складає 14%, рівень соціальної активності 23% та рівень моральної вихованості аж 63%. Тому можна зазначити те що діти мають високий рівень морального виховання, але при цьому мають низький рівень соціальної адаптації та соціальної активності.

Соціометричні дослідження вказують на позитивний вплив класного колективу на кожного з учнів у 2-А, 3-А, 4-А,4-Б, 6-А, 8-А та 10-А, класах, а також відсутність згуртованого колективу у 5-А, 8-Б та 9-А,10-Б класах. Зона ризику має місце майже у всіх класах.

Початкова школа – 7 учнів; середня – 8 учнів; старша – 3 учень.

Порівняні дані за методикою «Соціометрія» проведеної з учнями другого і третього класу представлено графічно:

Аналіз порівняних даних за методикою «Соціометрія» проведеною з учнями другого і третього класу показали що більше 40% другого і третього класу складають діти які потрапили до групи аутсайдерів та майже 10% складають діти, що потрапили до групи ізольованих. Отже, ми можемо говорити про те що більша частина другого так і третього класу складають діти, які входять до групи соціального ризику. Але все-таки найбільший відсоток дітей, які потрапили до групи соціального ризику складають діти третього класу тому у цьому класі потрібно провести роботу щодо відновлення соціального положення дітей у класному середовищі.

Ізольованих дітей в 2-х-11-х класах 14 учнів. Класним керівникам рекомендовано для учнів 5-х-7-х класів створити простір безконфліктного спілкування та залучити дітей до занять направлених на безконфліктне спілкування. Потрібно впровадити в практичну діяльність класних керівників і вчителів предметників ефективні виховні методики у роботі з учнями 9-х-11-х класів, де найбільше прогалин, негативів, а також різке зниження мотивації до навчання.

Також за допомогою анкетування вчителів встановлено, що учнів схильних до вчинення насильницьких дій не виявлено.

Результати анкетування показали, що більшість учнів обізнана в питанні торгівлі людьми. А знання з цієї проблеми значно збільшилися і спонукали замислитися після перегляду фільму «Станція призначення – життя». Ми вважаємо доцільним використовувати цей фільм у подальшій роботі та проводити уроки попередження торгівлі людьми у зв’язку з тим, що багато учнів старшої школи подорожують за кордон.

За результатами діагностики рівня установки на вживання тютюну, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин серед учнів 9-х -10-х класів, встановлено, що всі учні мають низький рівень установки на вживання тютюну, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин. Такі показники можуть бути пов’язані з тим, що анкети не були анонімними. Для подальшої роботи є доцільним анонімне використання таких анкет для збільшення достовірності і надійності результатів.

Так, наприклад, за результатами методики «Мотиви куріння», яка проводилась саме анонімно встановлено:№ з.п.

Мотиви куріння

Респонденти, %

1.

Психологічна залежність

17%

2.

Звичка

12%

3.

Ритуальні дії

4%

Отже, у 17% досліджуваних, які зізнались, що палять переважає психологічна залежність, 12% - звичка, у 13% - ритуальні дії.

Ми можемо говорити про невисоку надійність отриманих результатів, так як підібраний інструментарій був незрозумілим для більшості респондентів. Тому у наступному році потрібно підібрати методику яка відповідала віковим потребам і враховувала особисті скриті мотиви учнів. І також, зазначимо, що профілактичної роботи лише у межі школи замало, адже деякі батьки самі дозволяють палити дітям.

Соціальним педагогом гімназії було проведено 5 корекційно-розвивальних занять з дітьми пільгових категорій. Усі заняття направлені на концентрацію уваги, уміння вільно викладати свої думки, встановлення значеннєвих зв'язків; виховання культури поведінки, бажання дотримуватися правил поведінки; використання у мовленні «чарівних слів» (дякую, до побачення тощо). Заняття проводились за темами: «Коли всім весело, а одному сумно», «Чарівні слова», «Переможи свого дракона», «Ми дуже різні і цим цікаві один одному», « Я і клас».

За запитом було проведено 11 корекційно-розвивальних занять з дітьми.

З метою профілактики дезадаптованої поведінки з дітьми, схильними до девіантної поведінки було проведено 7 соціально профілактичних занять. За наступними темами: «Переможи свого дракона»,«Як виховати самого себе», «З чого починається особистість», «О цінностях і цілях», «На крилах відповідальності», «Бути толерантним». Усі заняття були спрямовані на активізацію дітей. Майже усі діти проявили високу активність у виконанні вправ, але важко було підтримувати постійний інтерес потрібно було змінювати швидко вид діяльності. Під час проведення занять більшість дітей віднайшли свої недоліки та розробили план боротьби з ними.

З метою розвитку соціально-комунікаційної сфери серед учнів 8-х класів віком 13-14 років було проведено 4 тренінгових заняття з використанням комплексу тренінгових вправ щодо розвитку соціально-комунікативних навичок.

З метою створення і закріплення позитивних зразків поведінки з дітьми девіантної поведінки було проведено 6 занять з елементами тренінгових вправ. Був використаний комплекс тренінгових вправ щодо демонстрації позитивних стереотипів поведінки. За допомогою підібраних нами засобів діти мали змогу опанувати нові форми поведінки, які діти змогли проаналізувати і узяти як корисний досвід.

З метою актуалізації знань учасників у сфері права, розвитку комунікативних навичок було проведено 4 тренінгових заняття з учнями 4-5-х класів віком 9-10 років «Добро і дружба», «Знай свої права». Був використаний комплекс тренінгових вправ.

З метою закріплення позитивних моральних цінностей було проведено 2 заняття з елементами тренінгових вправ з дітьми які перебувають на внутрішньошкільному обліку.

За результатами повторної діагностики та власних спостережень, ми можемо говорити про позитивні зміни у поведінці учнів завдяки корекційно-розвивальним заняттям.

Соціально-психологічною службою гімназії ведеться забезпечення законодавства згідно з національними та державними програмами. З учнями та вчителями на шкільному рівні проводяться психологічні лекторії, «круглі столи» та ігри направлені на виконання таких національних та державних програм:


 • Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року;

 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року;

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки;

 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки;

 • Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року;

 • Національна кампанія "Стоп насильству!" на період до 2015 року;

 • Державна програма профілактики правопорушень на період до 2015 року.

Минулого навчального року соціально-психологічною службою гімназії було оформлено 423 індивідуальних психологічних карток, з них: 122- для учнів 1-4 класів, 205- для учнів 5-9 класів, 96 - для учнів 10-11 класів та 5 індивідуальних соціально-педагогічних карток, з них: 1 для учнів 1-4 класів., 4 для учнів 8-9 класів.

Також було оновлено банк даних обдарованих дітей; дітей пільгового контингенту; дітей, які потребують додаткової посиленої педагогічної уваги; дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку: службі у справах дітей, відділі кримінальної міліції у справах дітей, потребують посиленої педагогічної уваги;дітей, схильних до вчинення насильницьких дій; дітей « групи ризику».

Тематика звернень до фахівців соціально-психологічної служби гімназії була різноманітною. Так, наприклад, пріоритетними проблемами у зверненнях з боку батьків були:


 1. Труднощі в адаптації першокласників та п’ятикласників, отримання рекомендацій щодо більш успішного проходження адаптаційного періоду.

 2. Отримання рекомендацій за результатами тестування серед учнів 9-х та 11-х класів з питань професійного самовизначення.

 3. Отримання рекомендацій щодо зменшення таких негативних поведінкових проявів як імпульсивності та агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

 4. Консультації стосовно прав на отримання пільги та проблем у вихованні дітей пільгових категорій.

Практичним психологом Харківської гімназії № 1 у навчальному закладі відповідно до річного плану було проведено психологічне дослідження з метою створення оптимальних умов для навчання та адаптації учнів 1-го та 5-го класів. Були використані наступні психологічні методи та методики: спостереження, анкетування; анкета школяра «Емоційне відношення», семишкальна таблиця «Спостереження вчителя за адаптацією», «Анкета для батьків» Е.М.Александровської.

Психологічному обслідуванню підлягали на початку навчального року 31 учень 1-А класу, наприкінці – 29, така ж кількість батьків першокласників відповідно та класний керівник. На момент І зрізу тестування у першому класі навчалося: 6-тирічного віку - 24 учнів; 7-мирічного віку - 7 учнів.


Таблиця зведених даних

щодо вивчення рівня адаптації дітей 1-го класу з 2011-2012 навчальний рікКлас

6-річки

7-річки

Загальна

кіл-ть учнівДані адаптації (%)

Повна адаптація

Неповна адаптація

Дезадаптація

Кіл-ть

%

Кіл-ть

(%)

1 зріз

2 зріз

1 зріз

2 зріз

1 зріз

2 зріз

1-А

24

77

7

19

31(29)

96%

97%

0,4%

0,3%

0%

0%

Усього

24

77

7

19

31(29)

96%

97%

0,4%

0,3%

0%

0%

Практичним психологом, класним керівником, адміністрацією гімназії були визначені наступні причини неповної адаптованості учнів: • неадекватне усвідомлення свого положення у групі ровесників;

 • конфліктна ситуація у сім'ї;

 • низький рівень розвитку пізнавальних процесів для даної вікової категорії;

 • низький рівень психологічної готовності до навчання у гімназії

З метою усунення причин неповної адаптованості були проведені наступні заходи:з/п

Заходи щодо усунення неповної адаптації

Цільова аудиторія (учні, педагоги, батьки)

Дата проведення або термін проведення

Ефективність цієї роботи (аналіз змін, що відбулися)Групові розвиваючі заняття

учні

10 заходів, протягом жовтня-травня

Формування позитивного відношення до школи, підвищення рівня активності дітей у спілкуванні, розвиток таких пізнавальних процесів як пам'ять, мислення, увагаІндивідуальні розвиваючі заняття

учні

12 заходів, протягом жовтня-травня

Формування позитивного відношення до школи, підвищення рівня активності дітей у спілкуванні, розвиток таких пізнавальних процесів як пам'ять, мислення, увагаІндивідуальні консультації

батьки першокласників

14 заходів, протягом вересня-лютого

Акцентуація уваги батьків на проблемах у навчанні власних дітей, створення оптимальних умов вдома для сприяння успішного процесу шкільної адаптаціїІндивідуальні консультації

класний керівник

13 заходів, протягом вересня-листопада

Наявність детальної інформації щодо особливостей кожної дитини збільшила можливість використання індивідуального підходу класного керівника до дітейВиступ на малій педагогічній раді щодо особливостей та рівня адаптованості першокласників

вчителі

25 листопада

Підвищення рівня освіченості вчителів з питання особливостей психологічного розвитку першокласників та аналіз результатів психологічного дослідження адаптації першокласниківВиступ на батьківських зборах на тему: «Загальна характеристика навчальної роботи і поведінки першокласників»

батьки першокласників

16.11.2011

Підвищення рівня освіченості батьків з питання щодо особливостей психологічного розвитку першокласників

Практичним психологом рекомендовано:

 • класному керівнику на уроках використовувати момент новизни, емоційну насиченість матеріалу, що викладається. включення в урок нетрадиційних видів роботи, використання різних методів оцінки навчальних досягнень, дотримуватись однакових вимог до учнів, заохочувати до участі в позаурочних заходах усіх учнів класу, акцентувати увагу класу на успіхах кожної дитини;

 • батькам першокласників створювати необхідні умови для рухової активності дітей вдома, використовувати похвалу за успіхи у навчанні, проявляти інтерес до шкільний справ дитини.

Такі результати можуть бути пов’язані з недостатньою сформованістю необхідних мисленнєвих дій і операцій (аналізу і синтезу), з недостатнім рівнем розвитку уваги та пам’яті учнів та з проблемами у сім`ї. Важливою в роботі з адаптації першокласників була психологічна просвіта батьків. Саме плідна співпраця психолога, батьків та класного керівника дозволила досягти високих показників адаптованості до навчання учнів 1-го класу.

Серед 30 учнів 5-А класу 20 хлопців і 10 дівчат. У дослідженні брали участь 21 учень класу. Серед них 13 хлопців і 8дівчат. Використовувалися такі методи роботи як спостереження і тестування та наступні психологічні методики: «Тест – опитувальник А. В. Фурмана» (Фурман А.В. «Психодіагностика особистісної адаптованості») та методика діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса (Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум).

Отримані результати було внесено до таблиці:

з/п

Рівень адаптованості

Кількість учнів

Відсоткове

відображеннямаксимальний

3

13,64%дуже високий

1

4,55%високий

1

4,55%середній

3

13,64%низький

3

13,64%
Рівень неадаптованості


очевидний

4

18,19%неочевидний

4

18,19%
Рівень дизадаптованості


ситуативний

2

9,05%Стійкий очевидний

1

4,55%

У результаті обробки отриманих даних встановлено, що максимальний рівень адаптованості мають 13,64% п’ятикласників. Дуже високий рівень – 4,55%, високий - 4,55%, середній -13,64%, низький-13,64%. Очевидний рівень неадаптованості ми спостерігаємо у 18,19% учнів п’ятого класу, неочевидний рівень не адаптованості – також у 18,19%. Зазначимо, що нами було встановлено, що 9,05% п’ятикласників мають ситуативний рівень дезадаптованості і 4,55% мають стійкий очевидний рівень дезадаптованості.Також за допомогою методики діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса нами були виявлені фактори, які перешкоджають процесу адаптації. Отримані дані було внесено до таблиці.

№ з/п

Фактор

Високий

Підвищений

Кіл-ть дітей

Відсоток %

Кіл-ть дітей

Відсоток %

1.

Тривожність

0

0%

3

13%

2.

Загальна тривожність у школі

2

9%

6

26%

3.

Переживання соціального стресу

0

0%

3

13%

4.

Фрустрація потреби у досягненні успіхів

0

0%

1

4%

5.

Страх самовираження

5

22%

9

39%

6.

Страх ситуації перевірки знань

9

39%

7

32%

7.

Страх не відповідати очікуванням інших

2

9%

6

26%

8.

Низький фізіологічний супротив стресу

2

9%

1

4%

9.

Проблеми і страхи у відносинах з учителем

2

4%

8

35%

До факторів, що заважають успішному процесу адаптації ми відносимо тривожність, яка спостерігається на підвищеному рівні у 13% учнів 5-А класу. Також ми виявили, що високий рівень тривожності мають 9% учнів, підвищений – 26%. Підвищений рівень переживань соціального стресу спостерігаємо у 13% учнів, підвищений рівень фрустрації потреби у досягненні успіхів – у 45, високий рівень страху самовираження – у 22%, підвищений – у 32%. Зазначимо, що високий рівень страху не відповідати очікуванням оточуючих мають 9% учнів, а підвищений – 26%. Низький рівень фізіологічного супротиву стресу – 9% учнів, підвищений – 4%, проблеми і страхи у відносинах з учителями на високому рівні переживають 4% учнів, на підвищеному – 35% учнів 5-А класу.

Отже, зазначимо, що високий рівень загальної тривожності ми спостерігаємо у 9% учнів; високий рівень страху самовираження у 22% учнів; високий рівень страху ситуації перевірки знань - у 39% учнів; високий рівень страху невідповідності очікуванням оточуючих - у 9%, високий рівень страху і проблем у відносинах з вчителем ми спостерігаємо у 9% учнів 5-А класу.

Такі результати можуть бути пов’язані з не сформованістю необхідних мисленнєвих дій і операцій (аналізу і синтезу), з недостатнім рівнем розвитку уваги та пам’яті. Також з недоліками навчальної підготовки, з наявністю в знаннях за попередні періоди навчання, з н сформованістю навчальних умінь та навичок. А також з наявністю конфліктів у сім`ї.

Практичним психологом було надано рекомендації. Рекомендовано: • учителям-предметникам – на уроках використовувати момент новизни, емоційну насиченість матеріалу, що викладається, різних методів оцінки навчальних досягнень, включати в урок нетрадиційні види роботи, дотримуватись однакових вимог до учнів;

 • батькам п’ятикласників – створювати необхідні умови для рухової активності дітей вдома, використовувати похвалу за успіхи у навчанні, проявляти інтерес до шкільний справ дитини;

 • класному керівнику – заохочувати до участі в позаурочних заходах усіх учнів класу, акцентувати увагу класу на успіхах кожної дитини.

Практичним психологом Харківської гімназії № 1 у навчальному закладі згідно річного плану було проведено психологічне дослідження з метою формування в учнів готовності до професійного самовизначення.

У дослідження брали участь учні 9-го та 11-х класів.

Були використані наступні психологічні методики: диференціально - діагностичний опитувальний ДДО Е.А.Климова та тест Дж.Голланда на визначення професійної направленості особистості в модифікації Г.В. Рязапкіної та методика «Профіль» («Карта інтересів» А.Е.Голомштока в модифікації Г.В.Рязапкіної), анкета для батьків щодо визначення профілю класу; анкета для учні 9-го класу щодо вибору профілю класу.

В ході обробки отриманих даних за методикою Дж.Голланда встановлено:

з/п

Професійний тип

(тест Дж. Голланда)

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

реалістичний

5

26,3%

2.

соціальний

9

47,3%

3.

офісний

2

10,5%

4.

підприємницький

11

57,9%

5.

інтелектуальний

3

15,8%

6.

артистичний

6

31,5%

Також нами було визначено домінуючі сфери інтересів серед учнів 9-го класу. Особливу увагу слід звернути на те, що підприємництвом цікавляться 63% учнів. Історією і політикою 42%
з/п

Сфера інтересів

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

Фізика і математика

1

5%

2.

Хімія і біологія

4

21%

3.

Радіотехніка і електроніка

6

18%

4.

Механіка і конструювання

4

21%

5.

Географія і геологія

3

16%

6.

Література і мистецтво

10

23%

7.

Історія і політика

6

42%

8.

Педагогіка і медицина

6

32%

9.

Підприємництво

10

63%

10.

Спорт і військова справа

3

16%

В рамках дослідження було визначено домінуючі типи професій серед учнів 9-го класу. Встановлено, що тип професій «людина-природа» переважає у 7,9% учнів. Тип професій «людина-техніка» є домінуючим у 23,7%. Тип професій «людина-людина» переважає у 26,3% учнів. Тип професій «людина-знакова система» домінує у 13,1% учнів. Тип професій «людина-художній образ» переважає у 44,7%.
з/п

Тип професій (ДДО Е.А. 0Климова)

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

«Людина-природа»

4

21%

2.

«Людина-техніка»

2

10,5%

3.

«Людина-людина»

11

57,9%

4.

«Людина-знакова система»

2

10,5%

5.

«Людина-художній образ»

9

47,4%

Також за допомогою власно розроблених анкет щодо визначення майбутнього профілю навчання для учнів та батьків був визначений домінуючий профіль навчання економіко-правовий (75% опитуваних батьків).

В ході обробки отриманих даних за методикою Дж.Голланда серед учнів 11-А класу встановлено, що реалістичний професійний тип домінує у 21,7% учнів. Соціальний професійний тип домінує у 69,5%учнів. Офісний професійний тип домінує у 18% учнів Підприємницький професійний тип домінує у 56% учнів. Інтелектуальний тип є домінуючим у 78,2% учнів. Артистичний тип домінує у 30% учнів.

з/п

Професійний тип

(тест Дж. Голланда)

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

реалістичний

5

21,7%

2.

соціальний

16

69,5%

3.

офісний

4

18%

4.

підприємницький

13

56%

5.

інтелектуальний

18

78,2%

6.

артистичний

7

30%

Також було визначено домінуючі сфери інтересів учнів 11-А класу. Встановлено, що особливий інтерес викликає у учнів хімія і біологія – 83%, підприємництво – 83%, географія та геологія – 74%.
з/п

Сфера інтересів

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

Фізика і математика

11

48%

2.

Хімія і біологія

19

83%

3.

Радіотехніка і електроніка

6

26%

4.

Механіка і конструювання

7

30%

5.

Географія і геологія

17

74%

6.

Література і мистецтво

10

43%

7.

Історія і політика

16

70%

8.

Педагогіка і медицина

15

65%

9.

Підприємництво

19

83%

10.

Спорт і військова справа

14

61%

В ході обробки отриманих даних за методикою Дж.Голланда серед учнів 11-Б класу встановлено, що реалістичний професійний тип домінує у 35% учнів. Соціальний професійний тип домінує у 80%учнів. Офісний професійний тип домінує у 45% учнів Підприємницький професійний тип домінує у 55% учнів. Інтелектуальний тип є домінуючим у 25% учнів. Артистичний тип домінує у 45% учнів.


з/п

Професійний тип

(тест Дж. Голланда)

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

реалістичний

7

35%

2.

соціальний

16

80%

3.

офісний

9

45%

4.

підприємницький

11

55%

5.

інтелектуальний

5

25%

6.

артистичний

9

45%

Також було визначено домінуючі сфери інтересів учнів 11-Б класу. Встановлено, що особливий інтерес викликає у учнів історія і політика – 60%, підприємництво – 65, педагогіка і медицина 55%.з/п

Сфера інтересів

Кількість учнів

Відсоткове

відображення

1.

Фізика і математика

8

40%

2.

Хімія і біологія

8

40%

3.

Радіотехніка і електроніка

9

45%

4.

Механіка і конструювання

7

35%

5.

Географія і геологія

11

55%

6.

Література і мистецтво

10

50%

7.

Історія і політика

12

60%

8.

Педагогіка і медицина

11

55%

9.

Підприємництво

13

65%

10.

Спорт і військова справа

10

50%


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал