Затверджено рішенняСторінка2/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямами роботи105


4.2.


Традиційні загальноосвітні заходи


116


4.3.


Заходи учнівського самоврядування


120


4.4.


Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі


121


4.5.


Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювання на СНІД


123


4.6.


Робота з батьківською громадськістю


126


4.7.


Тематика батьківських зборів


129


4.8.


Організаційно-методична робота з класними керівниками


129

V.Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання


130


5.1.


Особливості викладання предмета «Захист Вітчизни»


130


5.2.


Військово-патріотичне виховання учнів


133


5.3.


Цивільна оборона


137

VІ.Робота соціально-психологічної служби


138


6.1.


Психологічний супровід навчально-виховного процесу


138


6.2.


Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу


148

VІІ.Внутрішньошкільний контроль та управління


155


7.1.


Циклограма контрольно-0аналітичної діяльності


1557.2.


Циклограма нарад, засідань


180


7.3.


Засідання педагогічних рад у 2012-2013 навчальному році


180


7.4.


Наради при директорові


182


7.5.


Наради з працівниками гімназії (обслуговуючим персоналом)


185


7.6.


Циклограма наказів


186

VІІІ.Охорона здоров’я, безпека життєдіяльності


194


8.1.


Заходи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму


194


8.2.

Заходи щодо навчання дітей правилам пожежної безпеки, попередження пожеж, травмування та загибелі під час надзвичайних ситуацій196


8.3.


Заходи щодо безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму


198


8.4.


Охорона праці


201

ІХ.Фінансово-господарська робота, матеріально-технічна база гімназії


203


9.1.


Організація фінансово-господарської діяльності


203


9.2.


План заходів з підготовки та ремонту ХГ № 1 до експлуатації в осінньо – зимовий період 2012 – 2013н.р


205


І. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Рівний доступ до здобуття якісної освіти

Освітня діяльність Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Концепції Державної програми розвитку освіти, Концепції національного виховання, власному статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України, в яких визначено найважливіші шляхи розвитку і реформування освіти.

Конструкція сучасного суспільства значною мірою спирається на освіту, а його стабільність не в останню чергу залежить від учителя. Саме тому шляхи і способи розв`язання проблем реформування освіти на основі оптимального варіанта не могли пройти осторонь усіх учасників навчально-виховного процесу та були спрямовані на забезпечення умов особистісного розвитку та самореалізації в умовах гімназії.

Стратегічна проблема, над якою працює колектив гімназії: „Модернізація навчально-виховного процесу”.

Тема, над якою працював педколектив у 2011-2012 н.р. „Підвищення ефективності організації роботи гімназії шляхом модернізації управлінського впливу на діяльність учасників навчально-виховного процесу”.

Складовими частинами цієї проблеми були:

В управлінні:


 • удосконалення управлінської компетентності педагогів;

 • розробка ефективної моделі внутрігімназійного моніторингу навчально-виховного процесу;

 • управління ефективним застосуванням інновацій;

 • удосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • управління соціально-психологічним супроводом НВП;

 • оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

 • розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів.

У навчанні:

 • управління результативністю і якістю навчання;

 • активне запровадження тестування – як методу педагогічної діяльності;

 • розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчати учнів вчитися);

 • активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

 • формування культури усного та писемного мовлення учнів;

 • інтеграція змісту освіти (як міждисциплінарна, так і в межах одного предмету).

У вихованні:

 • створення системи позакласної освіти;

 • виховання потреби здорового способу життя;

 • розвиток громадянськості учнів через органи самоврядування;

 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання учнів;

 • оптимізація співпраці педагогів та батьків гімназії.

Психолого-педагогічні задачі:

 • створення системи педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

 • надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • управління процесом соціалізації учнів;

 • оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

 • соціально-психологічна адаптація соціально-вразливих категорій учнів.


Стан і розвиток шкільної мережі

Зменшення мережі гімназії обумовлено зменшенням кількості дітей шкільного віку у мікрорайоні гімназії, зменшенням кількості класів шляхом збільшенні наповнюваності та приведення кількості учнів класу до нормативних вимог. Таким чином кількість класів гімназії зменшується проте протягом двох років, а наповнюваність класів зростає. Так, середня наповнюваність складає 25,7 учнів, у 1-А, 2-А, 5-А, 7-А, 8-А, 11-А наповнюваність перевищувала 28 учнів, що дало можливість ділити класи на групи при вивченні окремих предметів. У наступному навчальному році таку тенденцію збережуть 7 класів.


Профільне навчання

Профільне навчання у Харківській гімназії № 1 організовано відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України № 10/12-2 від 25.03.2003.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у старшій школі навчання організовується за суспільно-гуманітарним та природничо-математичним напрямами диференціації навчання: у 10-А класі за правовим профілем, у 11-А класі за економічним профілем та у 11-Б за екологічним профілем навчання.

З метою реалізації правового профілю у 10-А класі у 2011-2012 н.р. за рахунок варіативної складової навчального плану було введено спецкурс «Основи адміністративного права»; спецкурс «Основи цивільного та сімейного права України»; у 11-А класі економічного профілю - факультатив «Основи споживчих знань. Споживач і держава»; у 11-Б класі екологічного профілю - курс за вибором «Вступ до проблем біорізноманіття»; курс за вибором «Основи генетики людини».

Успішність реалізації профільного навчання підтверджено результативністю участі учнів гімназії у змаганнях та конференціях з профільних предметів та успішністю у навчанні випускників гімназії.

Так у 2010-2011 навчальному році золотою медаллю нагороджено одну ученицю гімназії з 29 випускників, у 2011-2012 навчальному році нагороджено золотими та срібними медалями 7 учнів гімназії з 56 випускників. Нагороджено похвальними листами у 2010-2011 навчальному році - 22 учня, а у 2011-2012 – 29 учнів.


Успішність у навчанні обумовлена вдалим підбором кадрового складу вчителів у профільних класах, ефективною підготовчою роботою під час вибору профілю, анкетування учнів та батьків, психологічного тестування профілю навчання, тощо.


Організація індивідуального навчання

Індивідуальне навчання здійснюється згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, на підставі заяв батьків та медичних довідок про стан здоров’я учнів. Згідно Закону України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та положення про індивідуальну форму навчання для дітей з послабленим здоров’ям було організовано індивідуальне навчання. За індивідуальними навчальними планами у 2011-2012 навчальному році на початок року займалося 2 учні , що на 8 менше, ніж в 2010-2011 навчальному році. З них учень 7-А класу Качук Д. та 11-Б класу Пахомов М. - за 14 годинною програмою як діти-інваліди. На кінець навчального року за індивідуальним навчальним планом навчались 3 учні. Індивідуальні навчальні програми виконано повністю всіма учнями.
Стратегія мовної освіти

Протягом навчального року адміністрацією гімназії була здійснена перевірка стану викладання, рівня навчальних досягнень, умінь і навичок учнів з української мови та літератури.Дані питання заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорові. Учні гімназії беруть участь у всіх конкурсах, турнірах та олімпіадах з української мови. У 2011-2012 навчальному році покращились результати участі учнів гімназії у зазначених заходах порівняно із попереднім навчальним роком.

Але робота з реалізації державної програми розвитку та функціонування української мови проводиться на недостатньому рівні.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал