Затверджено рішення



Сторінка15/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Старша школа

Виховні досягнення учнів 10-11 класів

Сформованість активної життєвої позиції та відповідальності за долю України:

 • усвідомлення національної гідності;

 • почуття патріотизму, національної самосвідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

 • розуміння важливості української мови як основи духовної культури;

 • необхідності дотримання конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовність до захисту інтересів Батьківщини

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Партизанський та підпільний рух в Україні

Екскурсія

До 22.09.2012

10-11

Класний керівник






Роль Національної гвардії України у встановленні державного суверенітету

Круглий стіл

01.11.2012-08.11.2012

10-11

Учителі історії, класні керівники






«Роль Патріарха Йосипа Сліпого в державо-творенні України»

Урок-лекція

До 17.02.2013

10-11

Класні керівники






З історії космонавтики

Конкурс

творів


01.04.2013-05.04.2013

10-11

Учителі філології





4.1.2. Ціннісне ставлення до людей

Початкова школа

Виховні досягнення учнів 1-4 класів

Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей:

 • уміння та навичок підтримки та збереження між особистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів;

 • здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

 • моральних якостей (чуйності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємоповаги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Умій слухати

Ситуаційно-рольова гра

Вересень,

ІІІ тиждень



1

Класний керівник






Реліквії моєї родини

Бесіда


Жовтень,

ІІІ тиждень



2-3

Класні керівники






Гляди не забудь – людиною будь!

Бесіда

Листопад,

ІІІ тиждень



4

Класний керівник






Світлофор ввічливості

Школа ввічливості

Грудень,

ІІІ тиждень



1

Класний керівник






Школа вишуканих манер

Школа ввічливості

Січень,

ІІІ тиждень



2-3

Класні керівники






Вихована людина: яка вона?

Школа ввічливості

Лютий,

ІІІ тиждень



2-4

Класні керівники






Мама, тато, я – дружна сім’я

Конкурс

Березень,

ІІІ тиждень



1, 4

Класні керівники





Основна школа

Виховні досягнення учнів 5-9 класів

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:

 • розуміння особистих, родинних, національних, загальнолюдських цінностей;

 • активна моральна життєва позиція;

 • усвідомлення ідеалів сім’ї;

 • формування духовно – моральної культури особистості

з/п


Тема виховної діяльності

Форма

виховної діяльності



Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Толерантне ставлення до людей – запорука успішного спілкування

Виховна година

12.11.2012-

16.11.2012



5-9

Класний керівник






Я і мій ідеал


Колаж

17.12.2012-21.12.2012

5

Класний керівник






Людина починається з добра

Колаж

21.01.2013-25.01.2013

6-7

Класні керівники






Уроки добрих справ

Колаж

18.02.2013-22.02.2013

8-9

Класні керівники






Вчимося спілкуватися

Школа ввічливості

04.02.2013-08.02.2013

5-9

Класний керівник






Старша школа

Виховні досягнення учнів 10 - 11 класів

Сформованість соціально – комунікативних компетенцій:

 • єдність моральної свідомості та поведінки;

 • вмотивованість до самовизначення;

 • інтеграція національних та загальнолюдських цінностей;

 • формування навичок соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

 • реалізації активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції;

 • формування ґендерної культури.

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Милосердя в нашому житті

Акція

До 10.10.2012

10-11

Класні керівники






Правила техніки мобільної культури

Вікторина

22.10.2012-26.10.2012

10-11

Класні керівники






Людське життя – найвища цінність

Виховна година

10.12.2012-14.12.2012

10-11

Класні керівники






Право і мораль

Усний журнал

21.01.2013-25.01.2013

10-11

Класні керівники






Ким бути і яким бути?

Тренінг

22.04.2013-26.04.2013

10-11

Класні керівники






4.1.3. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Початкова школа

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті та мистецтві

Виховні досягнення учнів 1 – 4 класів:

 • знання основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

 • уміння відчувати та розуміти художні образи;

 • формування навичок виконувати творчі завдання;

 • розвиток естетичних почуттів та переживань, пов’язаних зі сприйняттям творів різних видів мистецтва.

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Абетка мистецтва

Ситуаційно-рольова гра

Вересень,

ІІ тиждень



1

Класний керівник






У царині мистецтва «Осінь така мила»

Конкурс малюнків

Жовтень,

ІІ тиждень



2-3

Класні керівники






Мистецькі шедеври

Бесіда

Листопад,

ІІ тиждень



4

Класний керівник






Танок осіннього листя

Година милування природою

Грудень,

ІІ тиждень



1

Класний керівник






Фарби осені

Година милування природою

Січень,

ІІ тиждень



2-3

Класні керівники






Прекрасне очима дитини

Година милування природою

Лютий,

ІІ тиждень



4

Класний керівник






Краса природи в пісні та слові

Вікторина

Березень,

ІІ тиждень



1

Класний керівник






Природа рідного краю

Вікторина

Квітень,

ІІ тиждень



2-3

Класні керівники






Краса природи в мистецтві

Вікторина

Травень,

ІІ тиждень



4

Класний керівник





Основна школа

Виховні досягнення учнів 5 – 9 класів:

 • пізнавальний інтерес до мистецтв, їх взаємодії та взаємозв’язку;

 • навички аналізу та сприймання художніх творів, власного ставлення до мистецтва;

 • наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів;

 • володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів;

 • вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.

 • здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації.

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Естетика зовнішнього вигляду

Бесіда

24.09.2012-28.09.2012

5-9

Класні керівники






Народні ремесла «Життя та творчість Юрія Шкрібляка – класика українського різьбярства»

Година спілкування

19.11.2012-23.11.2012

5-9

Класні керівники






Історичними місцями Харкова та Харківської області

Екскурсія

15.04.2013-19.04.2013

5-9

Класні керівники






Свобода слова в Україні

Конкурс стіннівок

06.05.2013-10.05.2013

5-9

Класні керівники





Старша школа

Виховні досягнення учнів 10 – 11 класів:

Сформованість естетичної культури особистості, художньо – естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури:



 • здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

 • навички створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

 • розуміння художніх шедеврів, уміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне).

з/п


Тема виховної діяльності

Форма

виховної діяльності



Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Духовна краса врятує світ

Бесіда

24.09.2012-8.09.2012

10-11

Класні керівники






Україна поетична

Конкурс читців

09.11.2012

10-11

Класні керівники






Так ніхто не кохав

Презентація

11.02.2013-15.02.2013

10-11

Класні керівники






Подорож мережею Інтернет

Уявна подорож

08.04.2013-12.04.2013

10-11

Класні керівники







   1. Ціннісне ставлення особистості до праці

Початкова школа

Виховні досягнення учнів 1 – 4 класів:

Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини

 • уявлення про типи професій;

 • уміння і навички само обслуговуючої праці;

 • повага до людини праці;

 • почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи




Бджілка мала, але й та працює

Конкурс

Вересень,

І тиждень



1

Класний керівник






Землю сонце прикрашає, а людину – праця

Вікторина

Жовтень,

І тиждень



2-3

Класні керівники






Праця прикрашає людину

Конкурс

Листопад,

І тиждень



4

Класний керівник






Про двох братів: Умійка та Неумійка

Ситуаційно-рольова гра

Грудень,

І тиждень



1

Класний керівник






Цінуймо працю інших

Екскурсія

Січень,

І тиждень



2-3

Класні керівники






Я – черговий

Бесіда

Лютий,

І тиждень



4

Класний керівник






Ми працю любимо

Вікторина

Березень,

І тиждень



1

Класний керівник






Скибочка хліба

Виховна година

Квітень,

І тиждень



2-3

Класні керівники






Працьовита родина

Презентація

Травень,

І тиждень



4

Класний керівник







Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал