Затверджено рішенняСторінка14/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

3.11.11. Зміцнення матеріальної бази бібліотеки

1.

Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 навчальний рік.
Серпень

Зав.

бібліотекою


2.

Оформити «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 навчальний рік» і належним чином вести документацію шкільної бібліотеки.
Вересень,

протягом рокуЗав.

бібліотекою


3.

Постійно підвищувати свій професійний рівень та майстерність шляхом відвідування семінарів та методичних об’єднань бібліотекарів, ознайомлення з професійною літературою щодо бібліотечної справи та бібліографії, новітніх бібліотечних технологій.
Протягом року

Зав.

бібліотекою


4.

Поповнення фонду шкільної бібліотеки новою літературою за спонсорською допомогою, а також шляхом проведення щорічної акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!».
Протягом року

Зав.

бібліотекою


5.

Оформлення передплати на газети та журнали для бібліотеки.
Листопад, травень

Зав.

бібліотекою
3.12. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

№ з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,


№ справи

1.

Забезпечити виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2012 роки, міської програми “Обдарована молодь” на 2007-2012 роки, районної комплексної цільової програми “Обдарована молодь” на 2009-2012 роки.

Протягом 2012-2013 навчального року

Адміністрація, педагогічні працівники, завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.,

практичний психолог Гордієнко В.В.


2.

Організувати роботу профільних класів:

10-А, 11-А – правовий профіль;

11-Б – економічний профіль.


Вересень

2012 рокуДиректор

Олешко О.В.


3.

Продовжити вивчення рівня інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу учнів шляхом:

 • тестування учнів 5-9-х класів;

 • анкетування учнів 7-9-х класів щодо профільних знань;

 • визначення рівня навчальних досягнень учнів 8-11-х класів;

 • визначення загального рейтингу кожного учня з предметів базового навчального плану.

Протягом 2012-2013 навчального року


Практичний психолог Гордієнко В.В.,

класні керівники


4.

Провести порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів початкових класів з метою більш раннього виявлення обдарованості.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В., вчителі


5.

Провести діагностику нахилів та інтелектуальних здібностей учнів профільних класів.

Жовтень

2012 рокуПрактичний психолог Гордієнко В.В.
6.

Поновити банк даних про обдарованих та здібних дітей

До 15.09.2012 року,

протягом 2012-2013 навчального рокуЗаступник директора з НВР Полішко І.В.,

Практичний психолог Гордієнко В.В.


7.

Створити банк даних із змістовними характеристиками обдарованих та здібних учнів.

Протягом 2012-2013 навчального року

Практичний психолог Гордієнко В.В.,

класні керівники


8.

Вносити у поурочні плани випереджаючі творчі завдання для прищеплення учням навичок пошукової самостійної роботи.

Протягом 2012-2013 навчального року

Вчителі-предметники
9.

Організовувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями.

Протягом 2012-2013 н.р.

Вчителі-предметники
10.

Організувати роботу бібліотеки в системі реалізації програм .

Протягом 2012-2013 н.р.

Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.
11.

Забезпечувати підручниками та навчальними посібниками учнів профільних класів.

Протягом 2012-2013 н.р.

Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.
12.

Створювати інформаційне забезпечення програм, забезпечувати використання мережі Інтернет.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

учитель інформатики Жиліна С.О.


13.

Організувати спільну роботу з профільними кафедрами ВНЗ міста.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
14.

Організувати підготовку педагогічних кадрів, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
15.

Вивчити ефективність форм та методів організації навчально-виховного процесу в профільних класах.

Протягом 2012-2013 н.р.

Адміністрація
16.

Використовувати можливості навчальних кабінетів як центрів вивчення окремих предметів.

Протягом 2012-2013 н.р.

Адміністрація
17.

Організувати проведення інтелектуальних ігор, турнірів, конкурсів.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
18.

Організувати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін різних рівнів.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
19.

Проводити предметні декади.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
20.

Організувати участь учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсах і турнірах різних рівнів.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
21.

Проводити виставки творчих робіт учнів.

Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.
22.

Створювати умови для творчої діяльності педагогічних працівників за напрямами:

 • узагальнення досвіду роботи;

 • обмін досвідом роботи з учителями-колегами;

 • участь у роботі семінарів;

 • навчання на курсах підвищення кваліфікації при ХАНО;

 • участь у видавницькій діяльності.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


3.13. ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

з\п


Назва заходів

Термін

виконанняВідповідальні

особи


Відмітка про вико

нання,

№ справи


1

Ознайомити з теоретичними основами освітнього моніторингу.

Вересень

2012


Заступник директора з НВР Полішко І.В.
2

Ознайомити з кваліметричною технологією оцінювання об’єктів моніторингу.

Вересень

2012


Заступник директора з НВР Полішко І.В.
3

Адаптувати факторно-критеріальної моделі навчальної діяльності учнів до місцевих умов гімназії шляхом визначення вагомості факторів (узагальнені дані анкетування учнів, батьків, учителів, адміністрації)

Вересень

2012


Заступник директора з НВР Полішко І.В.

4

Розробити інструментарій для здійснення моніторингу (кваліметричні моделі, матриці, графіки, анкети)

Вересень

2012


Заступник директора з НВР Полішко І.В.
5

Здійсненити замірів щодо показників навчальної діяльності учнів

Вересень

2012–


квітень

2013


Заступники директора з НВР Полішко І.В.

6

Зібрати інформацію про розвиток компонентів навчальної діяльності учнів

Вересень

2012–


квітень

2013


Заступники директора з НВР Полішко І.В.

7

Узагальнити результати

Жовтень

2012 – травень 2013Заступники директора з НВР Полішко І.В.
8

Створити банк даних за кожним класом і школою в цілому

Жовтень

2012 – травень 2013Заступники директора з НВР Полішко І.В.
9

Прийняти управлінські рішення, сплановані на досягнення визначених результатів

Жовтень

2012 – травень 2013Адміністрація
10

Залучати педагогічних працівників до розробки коригувальної програми розвитку компонентів навчальної діяльності учнів на наступний навчальний рік

Травень

2013


Заступники директора з НВР Полішко І.В.

О.П.Рябуха


11

Регулювати процес розвитку навчальної діяльності учнів

Систематично

Адміністрація

ІV. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ГІМНАЗІЇ.

У 2012/2013 навчальному році виховною проблемою Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області «Створення умов для розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання».ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

І. Формування в учнів:

1. національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині;

2. політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України законодавства, державної мови та державних символів України;

3. національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

4. екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств;

5. основ художньо-естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм;

6. підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів;

7. свідомого ставлення до власного здоров'я, навичок безпечної поведінки, гігієнічних навичок у праці, навчанні, побуті та відпочинку;

8. задоволення потреб у професійному самовизначенні, розвиток здатності до постійного життєвого вибору.


ІІ. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та гімназії.
Організація виховної роботи здійснюється згідно програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх закладів України».

4.1. ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОБОТИ.

   1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Початкова школа

Виховні заходи учнів 1-4 класів

Сформованість основних почуттів любові про народ, націю, суспільство, державу:

 • почуття поваги та гордості за долю народу, мови;

 • приналежності до українського народу, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

 • любов до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

 • розуміння правил взаємодії у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до людей інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій, звичаїв

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Клас

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи
Символи моєї держави

Бесіда

Вересень,

ІV тиждень1

Класний керівник


У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна

Вікторина

Жовтень,

ІV тиждень2-3

Класні керівники


Одна єдина на цілім світі…

Вікторина

Листопад,

ІV тиждень4

Класний керівник


Я маю право…кожна людина має право

Виставка малюнків

Грудень,

ІV тиждень1

Класний керівник


Мої права та обов’язки


Виставка малюнків

Січень,

ІV тиждень2-3

Класні керівники


Школа прав дитини

Виставка малюнків

Лютий,

ІV тиждень4

Класний керівник


Сторінками Конституційного закону України

Оформлення альбому

Березень,

ІV тиждень1

Класний керівник


Вулицями рідного міста

Уявна

подорож


Квітень,

ІV тиждень2-3

Класні керівники


Сторінки історії мого міста

Уявна

подорож


Травень,

ІІ тиждень4

Класний керівник

Основна школа

Виховні досягнення учнів 5-9 класів

 • почуття любові до свого рідного краю, батьківщини, народу, його законів, традицій, звичаїв;

 • розуміння особистості своїх прав, свобод, обов’язків;

 • громадянської життєвої позиції та участь в учнівському самоврядуванні, житті гімназії та громади;

 • толерантного ставлення до історії та культури інших народів, які проживають в Україні та інших державах.

з/п


Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Терміни проведення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання,

№ справи
Партизанський та підпільний рух в Україні

Екскурсія

До 22.09.2012

5-9

Класний керівник


Роль Національної гвардії України у встановленні державного суверенітету

Екскурсія до історичного музею

01.11.2012-08.11.2012

5-9

Учителі історії, класні керівники


«Патріарх Йосип Сліпий в історії України ХХ століття»

Урок-лекція

До 17.02.2013

5-9

Класні керівники


З історії космонавтики

Виховна година

01.04.2013-05.04.2013

5-9

Александрова Л.Н.,

класні керівники
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал