Затверджено рішенняСторінка12/23
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.95 Mb.
ТипРічний план
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

3.9. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,


№ справиРозпочати роботу щодо участі гімназії у Всеукраїнському експерименті «Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах».

Протягом 2012-2013 навчального року

Директор

Олешко О.В.,заступник директора з НВР Полішко І.В.


Здійснення огляду та систематизації світового та вітчизняного досвіду, тенденцій розвитку у галузі формування та застосування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти та засобів моніторингу рівня ІКТ компетентності учасників процесу дистанційного навчання

30.09.2012

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Дослідження особливостей інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання СДН «ДО» Департаменту освіти

30.10.2012

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Участь у дослідженні особливостей інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання шляхом експериментального навчання на освітньому порталі ФМГ № 17 міста Вінниця

31.12.2012

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Участь у розробці типової моделі експериментального ресурсного центру дистанційної освіти загальноосвітнього навчального закладу

31.12.2012

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Участь у розробці моделі ресурсного центру дистанційної освіти обдарованих учнів Київського району міста Харкова

31.12.2012

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


Апробація дистанційних курсів, розроблених учителями міста Харкова, розміщених на СДН «ДО» Департаменту освіти Харківської міської ради

01.03.2013

Творча група


Апробація дистанційних курсів для школярів на освітньому порталі НТУ «ХПІ», розроблених співробітниками проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ»

01.04.2013

Творча група


Апробація технологій створення навчального контенту для дистанційної форми навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів та технологій створення персонального комп’ютерно орієнтованого середовища

01.04.2013

Творча група


Розробка вчителями Харківської гімназії № 1 дистанційних навчальних курсів

01.05.2013

Творча група


Участь учителів Харківської гімназії № 1 у міському конкурсі на кращий дистанційний курс

01.05.2013

Творча група


Брати участь у районних та обласних семінарах і засіданнях творчих груп з обміну досвідом роботи за інноваційними технологіями.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.


3.10. ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

№ з/п

Назва заходів

Терміни виконання

Відповідальні

особи

Відмітка про вико

нання,


№ справи

1.

Продовжити роботу щодо оновлення і збільшення кількості ПК.

Протягом 2012-2013 н.р.

Директор

Олешко О.В.


2.

Залучати вчителів інформатики до створення авторських програм.


Протягом 2012-2013 н.р.

Заступник директора з НВР Полішко І.В.3.

Вести шкільну документацію та звітність у комп’ютерному варіанті.

Протягом 2012-2013 н.р.

Адміністрація
4.

Проводити інформаційно –аналітичне забезпечення на базі програмного комплексу „Міська освітня мережа”.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В., секретар Бакаєва В.В.


5.

Працювати з електронною поштою.


Протягом 2012-2013 н.р.

Секретар

Бакаєва В.В.


6.

Поповнювати каталог интернет-бібліотеки періодикою, методичною літературою.

Протягом 2012-2013 навчального року

Учитель інформатики Жиліна С.О.
7.

Працювати над поповненням ліцензійними навчальними програмами (спільно з управлінням освіти).

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР

Полішко І.В.


10.

Брати участь у дистанційних фахових конкурсах, семінарах, чатах тощо.

Протягом 2012-2013 навчального року

Адміністрація, вчителі-предметники
11.

Організовувати участь учнів у турнірах та конкурсах різного рівня з інформатики

Протягом 2012-2013 навчального року

Учитель інформатики Жиліна С.О.
12.

Продовжувати проведення консультаційних занять для вчителів – предметників щодо використання ПК у навчально-виховному процесі.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

учитель інформатики Жиліна С.О.


13.

Використовувати у роботі бібліотеки програмні комплекси “Періодика”, “Підручники”.

Протягом 2012-2013 навчального року

Завідуючий бібліотекою Чумаченко Т.А.
14.

Продовжувати роботу в глобальній мережі Інтернет.

Протягом 2012-2013 навчального року

Адміністрація, педагогічні працівники, зав.бібліотекою Чумаченко Т.А., секретар Бакаєва В.В.
15.

Працювати над оновленням та розвитком шкільного веб-сайту.

Протягом 2012-2013 навчального року

Заступник директора з НВР Полішко І.В.,

учитель інформатики Жиліна С.О.


3.11. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека гімназії ставить в 2012–2013 навчальному році такі завдання:


 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання національної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;

 • виховання у школярів інформаційної культури, культури читання;

 • формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм;

 • забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;

 • сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи, самоосвіті учнів і педагогів;

 • забезпечення учнів і педагогів літературою для задоволення соціальних і культурних потреб;

 • надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи з читачем;

 • оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку, зберігання бібліотечного фонду за галузевим складом, який відповідає змісту її навчальних, виховних та інформаційних функцій, запитам та інтересам;

 • удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

 • координування діяльності бібліотеки гімназії з громадськими організаціями, співпраця та здійснення взаємодії з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств;


3.11.1 Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб

№ п/п

Зміст роботи

Обсяг (кількість)

Термін виконання


Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Записати до бібліотеки:

 • першокласників;

 • десятикласників.Вересень

Зав. бібліотекою
2.

Провести перереєстрацію читачів бібліотеки.Вересень


Зав. бібліотекою
3.

Провести з другокласниками свята «Посвята в читачі».
30 вересня


Зав. бібліотекою
4.

Проводити з читачами бесіди про правила користування бібліотекою.
Протягом

року


Зав. бібліотекою
5.

Організувати екскурсії до шкільної бібліотеки для першокласників.
Вересень

Зав. бібліотекою
6.

Робота з читачами-боржниками шкільної бібліотеки.
Протягом року

Зав. бібліотекою

3.11.2 Індивідуальна робота з читачами

1.

Індивідуальне консультування читачів при виборі книги:

 • рекомендаційні бесіди;

 • бесіди про прочитане;

 • індивідуальні консультації біля книжкових виставок


Протягом року


Зав. бібліотекою2.

Проводити індивідуальні та групові консультації щодо вибору літератури читачами біля книжкових полиць.
Протягом року


Зав. бібліотекою
3.

Проводити рекомендаційні бесіди з читачами під час видачі літератури та її повернення до бібліотеки.
Протягом року


Зав. бібліотекою
4.

Провести групові та індивідуальні аналізи читацьких інтересів та анкетування учнів 5 класу.

2

Січень,

травень


Зав. бібліотекою
5.

Провести захист читацьких формулярів читачів 7 класу.

2

Березень

Зав. бібліотекою
6.

Групове консультування читачів з уже сформованим інтересом при виборі книг:

5
3


Жовтень
ЛютийЗав. бібліотекоюЗав. бібліотекою
7.

Оформити виставку формулярів кращих читачів.

1

Березень

Зав. бібліотекою
8.

Висновки щодо подальшої організації роботи з максимального задоволення запитів читачів.
Травень

Зав. бібліотекою   1. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками

1.

Інформаційне забезпечення проведення педагогічних рад, виступи на педрадах та нарадах з інформаційними оглядами літератури.
Протягом року

Зав. бібліотекою
2.

Оформлення книжкових виставок до педагогічних рад.
Протягом року

Зав. бібліотекою
3.

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, які надійшли до шкільної бібліотеки шляхом:

 • випуску інформаційних списків, методичних бюлетенів про надходження чергових періодичних видань під рубриками «Радимо прочитати»;

 • оформлення тематичної полички «Інформаційно-методичне забезпечення НВП»;

 • інформування про надходження нових підручників, програмної літератури з позакласного читання.
Протягом року


Зав. бібліотекою
4.

Систематична робота над поповненням:

 • картотеки статей з описом новинок «Інформаційна картотека нових видань»;

 • краєзнавчої картотеки та картотеки з народознавства.
Протягом року


Зав. бібліотекою

5.

Участь шкільної бібліотеки у підготовці та проведенні предметних тижнів.
Протягом року


Зав. бібліотекою

6.

Проводити разом із учителями масові заходи щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, книги та читання.
Протягом року


Зав. бібліотекою

7.

Участь шкільної бібліотеки у методичних об’єднаннях вчителів - предметників, педагогічних радах школи з різних питань навчання та виховання учнів з інформацією про літературу певної тематики.
Протягом року


Зав. бібліотекою

8.

Робота шкільної бібліотеки спільно з педагогічним колективом школи з питань збереження підручників.
Протягом року


Зав. бібліотекою9.

Інформаційне забезпечення роботи методичних об’єднань вчителів -предметників.
Протягом року


Зав. бібліотекою

10.

Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються.
Протягом року

Зав. бібліотекою

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал