«затверджено» Наказ Мукачівського прикордонного загону від 2014 року № технологічна схемаСторінка1/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Мукачівського прикордонного

загону

від «__» _________ 2014 року № _____

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка»


І. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» (далі – Технологічна схема) розроблена відповідно до статті 25 Закону України «Про прикордонний контроль», Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI, постанов Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», від 21.05.2012 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» та інших нормативно-правових актів України і визначає порядок взаємодії підрозділу охорони державного кордону Мукачівського прикордонного загону (далі – підрозділ охорони державного кордону), секторів митного оформлення №1-4 митного поста «Лужанка» Чопської митниці Міндоходів (далі – СМО № 1-4 м/п «Лужанка») та, у разі необхідності, підрозділів інших державних контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску «Лужанка» (далі – пункт пропуску), загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю, особливості здійснення підрозділами державних контрольних служб окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів тощо) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

1.2. Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної схеми, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності у пункті пропуску.

1.3. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону та митної справи.

1.4. Визначення термінів

автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно

автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно

багаж - речі пасажирів, членів екіпажу, що перевозяться, транспортним засобом згідно з угодою з перевізником;

вантаж - майно, крім багажу, а також бортових припасів (для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться транспортними засобами;

віза - наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду на територію України або для транзитного проїзду через її територію протягом відповідного строку;

дитина - особа віком до 16 років;

зона митного контролю - місце, визначене митним органом в пункті пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митний органи здійснює митні процедури;

зона прикордонного контролю - певна територія в пункті пропуску через державний кордон, на якій державна прикордонна служба здійснює прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Ця зона включає територію пункту пропуску, потрібну для здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, товарів і інших предметів та запобігання незаконному перетинанню державного кордону

імміграційна картка - документ, що містить інформацію про іноземця або особу без громадянства, які в'їжджають в Україну чи виїжджають за її межі, та заповнюється у випадках і порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону;

іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

контроль першої лінії - заходи щодо перевірки в мінімально необхідному обсязі з метою визначення наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та переміщення через нього вантажів;

контроль другої лінії - заходи щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України (далі - державний кордон) особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів;

контрольні органи і служби - державні органи і служби, що здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законом

контрольний талон - документ внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску;

огляд транспортних засобів і вантажів - комплекс дій та заходів щодо недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів;

візуальний огляд – спосіб перевірки ТЗ, який здійснюється за допомогою органів зору, з метою виявлення місць укриття порушників кордону, аналізу та оцінки ризиків щодо можливого переміщення в них предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, щодо ввезення/вивезення яких законодавством України встановлено обмеження, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням митного законодавства України, а у разі перевезення товарів, що належать суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності – перевірки неушкодженості митних забезпечень, накладених на вантажний відсік ТЗ (контейнера), або інших засобів ідентифікації та цілісності стану вантажного відсіку ТЗ (контейнера), без втручання в конструктивні особливості ТЗ;

оцінка ризиків - діяльність, що провадиться службовими особами Державної прикордонної служби України, спрямована на встановлення ймовірності порушення особою законодавства у сфері безпеки державного кордону;

паспортний документ - виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред'явника, дає право на в'їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;

перевізник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт діяльність із перевезення пасажирів чи (та) вантажів через державний кордон

перевірка документів - дослідження уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також дослідження за результатами оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів;

підрозділ охорони державного кордону - підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, спеціально призначений для виконання завдань з прикордонного контролю та (або) охорони державного кордону;

підтверджуючі документи - документи, що підтверджують факт туристичного обслуговування, навчання, стажування, працевлаштування, лікування в Україні, бронювання або оплату житла, харчування в Україні та повернення до держави свого громадянства або постійного місця проживання, або до третьої держави (у разі необхідності - інші документи, що підтверджують мету та умови перебування в Україні);

пункт пропуску через державний кордон - спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з
комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

режим у пунктах пропуску через державний кордон - порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника органу


охорони державного кордону, погодженим з органом доходів і зборів та керівником підприємства, на території якого розміщено пункт пропуску через державний кордон;

реєстрація в пункті пропуску через державний кордон - проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця або особи без громадянства чи в інших документах, передбачених законодавством, відмітки «В'їзд», внесення відомостей про іноземця або особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.

транзитний проїзд - в'їзд іноземця або особи без громадянства в Україну з однієї держави, переміщення в межах визначеного у проїзному квитку часу (а в разі відсутності квитка -
строку, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту) через територію України та виїзд за її межі до іншої держави;

транспортний засіб - механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

транспортні засоби комерційного призначення - будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення.
ІІ. Місця для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску, зони прикордонного та митного контролю, місця стоянок транспортних засобів

2.1. Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України «Про прикордонний контроль».

2.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

2.3. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів. Для здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у пункті пропуску визначені смуги руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, дорожньою розміткою):

2.3.1. Смуги руху, позначені символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

2.3.2. Смуги руху, позначені символами червоного кольору («червоний коридор»), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.

2.3.3. «Окрема смуга руху» - місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску.

2.4. Контроль осіб, що прямують в автобусах, товарів та особистих речей, які вони переміщають через державний кордон, здійснюється, як правило, без виходу пасажирів, або з виходом пасажирів в разі здійснення процедур контролю другої лінії в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

2.5. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений» або «червоний» коридор) для проходження прикордонного та митного контролю.

2.6. Межі території пункту пропуску визначені та затверджені наказом начальника Чопської митниці Міндоходів за погодженням з начальником Мукачівського прикордонного загону.

2.7. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається наказом начальника Мукачівського прикордонного загону, погодженим з начальником митниці.

Зона прикордонного контролю встановлена і позначена інформаційними табличками:

від лінії паспортного контролю (лінія кабін паспортного контролю) до виїзного шлагбауму з пункту пропуску в напрямку Республіки Угорщина;

від тилових меж пункту пропуску до зони митного контролю (20 м);

в спеціальних службових приміщеннях відділу прикордонної служби «Лужанка», які розташовані в зазначеному пункті пропуску;

до зони прикордонного контролю пункту пропуску «Лужанка» не включається територія магазину безмитної торгівлі.

2.8. Зони митного контролю у пункті пропуску створюються Чопською митницею згідно Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за №879/21191. Межі зон митного контролю в пункті пропуску визначаються Чопською митницею за погодженням з начальником Мукачівського прикордонного загону згідно план-схем, які додаються до Рішень про створення зон митного контролю .

Зона митного контролю встановлюється на смугах руху автотранспорту, в залах митного огляду, складах митниці, інших приміщеннях, магазині безмитної торгівлі позначена дорожньою розміткою та інформаційними табличками.

2.9. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначений спеціальний майданчик, а поглиблений огляд транспортних засобів у пункті пропуску здійснюється на оглядовому майданчику для проведення поглибленого огляду, на смугах руху або на спеціальних площадках.

2.10. Зони прикордонного контролю та митного контролю є режимною зоною пункту пропуску, на якій можуть встановлюватися додаткові режимні правила.


ІІІ. Маршрути руху, місця стоянки і місця відстою транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Для здійснення контролю транспортних засобів, які перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України, можуть визначатись окремі смуги руху, спеціальні майданчики.

3.2. Відстій транспортних засобів, які перевозять через державний кордон отруйні (сильнодіючі) речовини та небезпечні вантажі, та які прямують з України і не пройшли державні види контролю здійснюється на стоянці затриманих транспортних засобів.
ІV. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам, офіційних делегацій, аварійно-рятувальних формувань, підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав, осіб взятих під варту
4.1.Пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначення послідовності здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, здійснюється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

4.2.Послідовність проведення видів контролю:

а) в’їзд в Україну:

прикордонний контроль;

ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, санітарно-епідеміологічний контроль та інші види контролю у вигляді попереднього документального контролю (у разі необхідності із залученням фахівців відповідних служб).

митний контроль;

б) виїзд з України:

ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, санітарно-епідеміологічний контроль та інші види контролю у вигляді попереднього документального контролю (у разі необхідності із залученням фахівців відповідних служб);

митний контроль;

прикордонний контроль.

4.3.Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений» або «червоний» коридор) для проходження прикордонного та митного контролю.

4.3.1.Для руху транспортних засобів в пункті пропуску передбачено смуги руху:

на виїзд з території України:

«зелений коридор» (для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.) - смуги руху №5,6

«червоний коридор» (призначений для всіх інших громадян.)(окрема смуга руху) - смуга руху №7;

«червоний коридор» (смуга руху для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення товарів у рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) – смуга руху № 9

на в’їзд в Україну:

«зелений коридор» - смуги руху № 3,4

«червоний коридор» - смуга руху №1;

«окрема смуга руху» (смуга руху для автобусів) - смуга руху № 2;

«червоний коридор» (смуга руху для транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення товарів у рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) – смуга руху № 8, які позначено в пункті пропуску відповідними інформаційними знаками.

4.3.2. Керівниками прикордонного та митного підрозділів за взаємним погодженням можуть прийматися рішення щодо використання смуг руху для оформлення інших категорій транспортних засобів та для реверсного руху. Такі рішення обліковуються у відповідній службовій документації.

4.4. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу органу охорони державного кордону за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після проходження передбачених законодавством видів контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного та митного контролю.

4.5. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій посадовій особі підрозділу органу охорони державного кордону.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

4.6. Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4.7.В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу посадових осіб підрозділу охорони державного кордону шляхом видачі контрольного талона, на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху.

4.8. Інформація про в’їзд (прибуття) товарів та транспортних засобів у пункт пропуску надається посадовій особі СМО №1-4 м/п «Лужанка» особою, яка здійснює їх переміщення через митний кордон України.

4.9. За результатами митного контролю посадові особи СМО №1-4 м/п «Лужанка» приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення посадовими особи м/п «Лужанка» приймається, як правило, протягом однієї доби.

Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митниці, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

4.10. Виїзд транспортного засобу із зони митного контролю пункту пропуску дозволяється виключно після проставлення в контрольному талоні відбитка особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадовою особою СМО №1-4 м/п «Лужанка», що засвідчує закінчення митного контролю та проведення митних формальностей.

4.11. У разі прийняття рішення про повернення товарів та/або транспортного засобу на територію суміжної держави (територію України), виїзд транспортного засобу із зони митного контролю здійснюється у супроводі посадової особи СМО №1-4 м/п «Лужанка» спільно з посадовою особою підрозділу охорони державного кордону та іншого державного контрольного органу – ініціатора такого повернення, до виїзду з території пункту пропуску.

4.12. Товари, що відповідно до законодавства підлягають митному оформленню, та транспортні засоби, що переміщуються у пункті пропуску, підлягають обліку шляхом їх реєстрації посадовою особою СМО №1-4м/п «Лужанка» в електронних журналах: «Пасажирський пункт пропуску» (смуга руху «зелений коридор») та «Диспетчер зони митного контролю»(смуга руху «червоний коридор») автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» (далі –АСМО) «Інспектор-2006».

Реєстрації в зазначених електронних журналах також підлягають товаросупровідні та товаротранспортні документи (далі – ТТД, ТСД) на товари та ТЗ, що пред’являються посадовій особі СМО №1-4 м/п «Лужанка», результати митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються у пункті пропуску.

Реквізити та порядок такої реєстрації, а також форми електронних журналів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

4.13. Митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, як правило, здійснюються однією посадовою особою СМО №1-4м/п «Лужанка».

Посадові особи інших підрозділів Чопської митниці Міндоходів залучаються до митного оформлення у разі виникнення ускладнень при визначенні митної вартості, коду товару, країни походження тощо, що унеможливлюють проведення митного оформлення посадовою особою СМО №1-4 м/п «Лужанка» одноособово.

Здійснення митного контролю та митного оформлення однією посадовою особою СМО №1-4 м/п «Лужанка» не повинно впливати на ефективність та якість проведення контролю та забезпечення при цьому додержання вимог законодавства з питань державної митної справи.

4.14. Прикордонний та митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору («зелений коридор»), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

4.15. Службова особа підрозділу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу СМО №1-4 м/п «Лужанка» про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби.

4.16. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в контрольному талоні (товаросупровідних, товаротранспортних та інших документах на транспортний засіб і товари) проставлено відповідні відмітки посадових осіб підрозділу охорони державного кордону, СМО №1-4 м/п «Лужанка», інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів.

4.17. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб СМО №1-4 м/п «Лужанка» про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал