Затверджено наказ дфсСторінка1/15
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДФС

27.11.2014 № 333


ІНСТРУКЦІЯ

з діловодства у Державній фіскальній службі України

I. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція встановлює загальні правила документування управлінської діяльності Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

1.2. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами та документування управлінської діяльності в електронній формі, здійснення діловодства щодо документів, які містять інформацію з обмеженим доступом, здійснення діловодства за зверненнями громадян, запитами на отримання публічної інформації визначається окремими нормативно-правовими актами, організаційно-розпорядчими документами ДФС та не може регулюватися цією Інструкцією.

1.3. ДФС організовує діловодство згідно з Інструкцією, що розроблена на підставі Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, а також регламентами та національними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію (далі – регламенти та національні стандарти).

У ДФС застосовується автоматизована інформаційна система „Управління документами” (далі – АІС „Управління документами”).

Перелік документів, проходження у ДФС яких переведено в електронну форму, крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації та електронних документів, що в установлених законом випадках не можуть бути застосовані як оригінали, затверджується розпорядчим документом ДФС.

Не допускається одночасне проходження одного і того ж документа в електронній та паперовій формі.

1.4. Відповідальність за організацію діловодства у ДФС несе Голова Державної фіскальної служби України (далі – Голова ДФС).

За зміст, якість підготовки та належне оформлення документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, постановах Верховної Ради України, актах та дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-Міністра України, актах Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади (далі – акти органів державної влади та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України (далі –запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України), відповідають перший заступник (заступник) Голови ДФС (далі – заступники Голови ДФС) згідно з розподілом функціональних обов'язків.

За зміст, якість підготовки та належне оформлення інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ДФС відповідають їх керівники.

1.5. Організація діловодства у ДФС покладається на управління організації документування і роботи з документами Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури (далі – діловодна служба).

1.6. Основним завданням діловодної служби є встановлення у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах ДФС. Діловодна служба відповідно до покладених завдань:

розробляє Інструкцію з діловодства у ДФС, типові інструкції з діловодства у територіальних органах ДФС в областях, місті Києві, міжрегіональних територіальних органах (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць), митницях, спеціалізованих департаментах та спеціалізованих органах ДФС, державних податкових інспекціях у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекціях (далі – територіальні органи ДФС), а також номенклатуру справ ДФС;

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку для передачі до архіву ДФС;

забезпечує впровадження та контролює дотримання в органах ДФС вимог інструкцій з діловодства, регламентів та національних стандартів;

вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в органах ДФС, підвідомчих організаціях та установах;

проводить регулярно перевірку стану діловодства в органах державної фіскальної служби, підвідомчих організаціях та установах;

бере участь у впровадженні та використанні АІС „Управління документами”;

здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у ДФС;

забезпечує дотримання єдиних вимог до підготовки документів та організації роботи з ними в АІС „Управління документами”;

проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

організовує збереження та користування документаційним фондом ДФС;

ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників органів ДФС з питань діловодства.

1.7. На діловодну службу покладається підготовка типових інструкцій з діловодства, типових (примірних) номенклатур справ для органів ДФС, відомчих переліків документів із зазначенням строків зберігання та погодження таких документів із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

1.8. Організація діловодства у структурних підрозділах ДФС покладається на підрозділи діловодства (відділ, сектор) або спеціально призначену для цього особу (далі – діловод структурного підрозділу), що передбачається посадовою інструкцією.
При звільненні або переміщенні керівників та діловодів структурних підрозділів складається акт передачі справ, що перебувають у поточному архіві, та усіх закінчених справ, які підлягають передачі до архіву. Акт складається у двох примірниках. Один примірник акта передається до діловодної служби.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал