Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. ПогодженоСторінка4/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Додаток 2
Таблиця 2

Матриця відповідності визначених Стандартом результатам навчання та компетентностей


Програмні результати навчання

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові ин складні спеціалізовані задачі ин практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень ин/або здійснення інновацій ин характеризується комплексністю ин невизначеністю умов ин вимог.Компетентності

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність приймати обґрунтовані рішення

Здатність працювати в команді.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

Здатність спілкуватись іноземною мовою.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта.

Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.

Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань

Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань.

Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.

Здатність до діагностування невідкладних станів.

Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.

Навички надання екстреної медичної допомоги

Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

Навички виконання медичних маніпуляцій.

Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції

Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.

Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.

Здатність до проведення експертизи працездатності.

Здатність до ведення медичної документації.

Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації;

Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.

Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню, та проведення маркетингу медичних послуг.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал