Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. ПогодженоСторінка2/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань

Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2), у умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.


5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань

Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації у т.ч., у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.


6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань

Визначати характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

Визначати принципи лікування захворювання (за списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації, у т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
7. Здатність до діагностування невідкладних станів

Встановити діагноз (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини, за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, закладі охорони здоров’я, його підрозділі) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики фізикального обстеження та можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.


8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем.


9. Навички надання екстреної медичної допомоги

Надавати екстрену медичну допомогу, за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні схеми.


10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.


11. Навички виконання медичних маніпуляцій

Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувальної установи, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та використовуючи стандартні методики.


12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції

12.1. В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду, бімануального, зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження вагітної і роділлі, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури: • оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі;

 • визначати строк вагітності;

 • визначати передбачуваний термін пологів та масу плода;

 • визначати та оцінювати розміри жіночого тазу;

 • визначати та оцінювати топографію плода в матці

 • визначати тактику ведення вагітності;

 • визначати та оцінювати стан плоду під час вагітності;

 • визначати тактику ведення пологів;

 • оцінювати загальний стан новонародженого;

 • оцінювати стан посліду;

 • визначати стан інволюції матки;

 • призначати раціональне вигодовування вагітним, дітям першого року життя та затримкою розвитку, недоношеним дітям;

 • оцінювати стан лохій та лактації.

12.2. В умовах лікувальної установи на підставі анамнестичних даних, загального огляду та гінекологічного обстеження жінки, використовуючи знання про репродуктивні органи жінки, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, з використанням стандартної процедури:

 • проводити оцінку пацієнтки та медичних критеріїв прийнятності методу контрацепції;

 • визначати план обстеження пацієнтки перед вибором методу контрацепції;

 • проводити консультування з питань планування сім’ї;

проводити підбір сучасного методу контрацепції для різних категорій населення.
13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів

13.1. Формувати, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на виробництві, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров’я людини, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, серед закріпленого контингенту населення:

 • диспансерні групи хворих;

 • групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд).

13.2. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню, щодо:

 • організації раціонального харчування, водопостачання;

 • режиму діяльності та відпочинку;

 • формування сприятливого виробничого середовища;

 • первинної профілактики захворювань і травм;

 • вакцинопрофілактики;

 • профілактики шкідливих звичок;

 • профілактики небажаної вагітності;

 • пропаганди здорового способу життя.

13.3. Здійснювати систему заходів первинної профілактики, на підставі даних про стан здоров'я населення, що обслуговується, та про наявність впливу на нього детермінант здоров’я, в умовах закладу охорони здоров’я та поза його межами використовуючи існуючі методи, в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню:

 • санітарно-просвітніх заходів щодо попередження виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань, травм та пропаганди здорового способу життя;

 • організації раціонального харчування, безпечних соціально-побутових умов, водопостачання;

 • режиму діяльності та відпочинку.

13.4. Організовувати проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною допомогою), знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, в умовах закладу охорони здоров’я, зокрема:

 • формувати групи диспансерного нагляду;

 • організовувати лікувально-оздоровчі заходи диференційовано від групи диспансеризації.


14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб

14.1 Планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб (за списком 2) в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу на підставі результатів епідеміологічного обстеження осередків інфекційних хвороб, епідеміологічного аналізу, використовуючи існуючі профілактичні та протиепідемічні методи.

14.2. Проводити в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу:


 • виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань (за списком 2);

 • первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби.

14.3. Виявляти в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу використовуючи статистичні та лабораторні методи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення:
15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду

В закладі охорони здоров’я, або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров’я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення: • визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду;

 • визначати тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду;

 • розраховувати та призначати необхідні продукти харчування дітям першого року життя.


16. Здатність до проведення експертизи працездатності

Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорон здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини.


17. Здатність до ведення медичної документації

За умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу: • готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні облікові документи, за узагальненою формою;

 • вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (карту амбулаторного/стаціонарного хворого, історію хвороби, індивідуальну карту ведення вагітної, обмінну карту, історію пологів, санаторно-курортну карту, листок непрацездатності, документацію для МСЕК тощо), використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів.


18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації

18.1. На території обслуговування за стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень: • проводити скринінг щодо виявлення найважливіших неінфекційних захворювань;

 • оцінювати в динаміці та при співставленні з середньо статичними даними показники захворюваності, в тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я;

 • виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань;

 • формувати групи ризику населення.

18.2. За будь-яких обставин з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, вміти:

 • визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу;

 • отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела;

 • аналізувати отриману інформацію.


19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції

19.1. В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу за стандартними методиками:

 • визначати негативні фактори навколишнього середовища на підставі даних санітарно-профілактичної установи шляхом співставлення з існуючими нормативами та стандартами;

 • аналізувати стан здоров’я певного контингенту на підставі офіційних даних шляхом співставлення з середньостатистичними показниками;

 • визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту на підставі даних про них;

 • розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту.

19.2. Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику, в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи статистичні та лабораторні методи.

19.3. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції, на території обслуговування за стандартними методиками та на підставі даних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень.
20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.

20.1. В умовах закладу здоров’я за стандартними методиками на підставі офіційних статистичних даних: • досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я в динаміці та при співставленні їх з середньо статичними і кращими в сфері діяльності;

 • виявляти дефекти діяльності та причин їх формування.

20.2. В умовах закладу охорони здоров’я або його підрозділу за стандартними методиками:

 • проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини;

 • приймати участь у розробці локальних протоколів надання медичної допомоги;

 • проводити контроль якості медичного обслуговування на основі статистичних даних, експертного оцінювання та даних соціологічних досліджень з використанням індикаторів структури, процесу та результатів діяльності;

 • визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги.

20.3. В умовах закладу, підрозділу охорони здоров’я за стандартними методиками:

 • оцінювати собівартість медичних послуг;

 • обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати), вибір раціональних форм організації надання медичних послуг;

 • застосувати методи економічного аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації (мінімізація витрат, ефективність витрат, вигідність витрат)


21. Здатність до проведення заходів щодо організації, інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

21.1. В умовах закладу охорони здоров’я, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення проводити заходи: • організовувати роботу медичного персоналу в команді, підрозділі, закладі;

 • формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів;

 • організовувати взаємодію з колегами у своєму закладі та в інших закладах охорони здоров’я, підлеглими та керівниками;

 • організовувати взаємодію з організаціями та установами поза сектором охорони здоров’я.

21.2. Застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.
22. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

23. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

24. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний рівень.

25. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

26. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
VІ – Форми атестації здобувачів вищої освіти


Форми атестації здобувачів вищої освіти


Атестація здійснюється у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту – ліцензійного інтегрованого іспиту та практично-орієнтованого іспиту (іспитів).
Єдиний державний кваліфікаційний іспит це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит складається з 2-х тестових екзаменів «Крок 1» та «Крок 2». «Крок 1» охоплює зміст фундаментальних дисциплін та складається після повного виконання навчального плану 3 курсу навчання. «Крок 2» охоплює зміст клінічних дисциплін і складається після повного виконання навчального плану підготовки за спеціальністю «Медицина».
Практично-орієнтований іспит проводиться у формі атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного екзамену. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється набуття загальних та спеціальних компетентностей в умовах наближених до професійної діяльності.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал