Зарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» екСторінка6/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Для вивчення напам’ять

​ 1-2 вірша за вибором учня.

10 клас. Академічний (профільний) рівень.

2 (3) години на тиждень

Загальна кількість уроків у плані дорівнює 70 годинам (2 год. на тиждень). Якщо уроків світової літератури 3 години на тиждень, то потрібно додати ще 33 години на рік (2 години на узагальнення вже є). Учитель на власний розсуд обирає теми і позначає у даному плані біля певного уроку: +1 год. Після розбивки заповнити колонку «№ п/п».

п / п


Дата

проведенняРозділ, тема уроку

К-сть годин

Примітки

І. Вступ. Із літератури реалізмуЗагальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі.

Розквіт реалістичної літератури, його зв’язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ століття. ТЛ. Поняття «соціально-психологічна проза».

Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне».

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму та реалізму в його творчості.

Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму Реставрації.

Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману

Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.

Жіночі образи в романі.

Психологізм творчості Стендаля. Новаторство письменника у реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства і людини (на основі роману «Червоне і чорне»).

Контрольний домашній твір-роздум “Чи кохав Жульєн Сорель Луїзу де Реналь по-справжньому?”

Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна.

Бальзак — зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття, її проблематика і структура.

РМ. Характеристика образу Гобсека. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні та реалістичні риси неоднозначного образу «філософа і скнари» Гобсека.

Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору.

ПЧ. Новели Гі де Мопассана (за вибором учителя).

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Стендаль. О. де Бальзак» (тести, розгорнуті відповіді, творчі завдання тощо)1

1

61

1

11

1

11

1

11

2

1
Чарльз Діккенс (1812-1870). «Пригоди Олівера Твіста».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури, реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса.

Гуманізм письменника, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей, у романі «Пригоди Олівера Твіста».

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства. Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу.

Влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ століття.

Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста.

Специфіка зображення різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. Іронія і сарказм Чарльза Діккенса. Соціальна дієвість творчості Діккенса.

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Ч. Діккенс» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).

Федір Достоєвський (1821–1881). «Злочин і кара».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератур.

Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.

Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. ТЛ. Поняття «поліфонізм»,«роман» і його різновиди.

Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».

РМ. Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини. Система образів роману, значення і символіка його назви (складання цитатних характеристик, елементи ідейно-художнього аналізу тексту, використання мультимедійних технологій тощо).

Контрольний твір-роздум за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Ф. Достоєвський» (тести, розгорнуті відповіді на запитання).

Лев Толстой (1828-1910). «Анна Кареніна».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.

Роман Л.Толстого «Анна Кареніна». Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.


6

1

11

1

11

1

71

1

12

2

11

7

11


Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина.

Суперечливий образ Анни.

Образ Левіна, його автобіографічна складова.

«Діалектика душі» толстовських героїв.

Загальнолюдське значення роману Л.Толстого «Анна Кареніна». («Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна сім’я нещасна по-своєму»).

ПЧ. Антон Чехов. «Людина у футлярі», «Скрипка Ротшильда».

Дослідження «дрібниць людського життя» через підтекст та художню деталь в оповіданні А. Чехова «Скрипка Ротшильда».

Сенс художнього змалювання «футлярного життя» в оповіданні «Людина у футлярі».

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Л. Толстой. А. Чехов» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).


1

1

11

1

21
2. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики (М. Некрасов). «Пізні» романтики. Принципи «чистого мистецтва» у поезії. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. ТЛ. Поняття про декаданс.

Микола Некрасов (1821-1877). «О шостій вечора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду», «Трійка», «На смерть Шевченка».

Життєвий і творчий шлях письменника. Некрасов як «співець страждань народних», перегуки з Шевченком.

Поетичне новаторство Некрасова: поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації. Тема поета і поезії у ліриці митця.

Волт Вітмен (1819-1892). Вірші (за вибором учителя).

Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен — американський поет-новатор. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.

Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе» — програмовий твір поета. ТЛ. Поняття про верлібр.

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечоро-ва гармонія».

Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер — французький поет другої половини ХІХ ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.

ТЛ. Поняття «символ», «символізм», «натуралізм», «імпресіонізм», «неоромантизм».1

1

11

1

1
Світогляд, естетичні погляди Бодлера і «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Бодлера.

Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос».

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»).

РМ. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера.

Контрольний домашній твір.

Із поезії французького символізму.

Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його трактування французькими символістами.

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму. Художньо-смислове новаторство «поезії душі» Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…». Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії.

Артюр Рембо (1854-1891). Художній світ поезії Артюра Рембо. Асоціатив-

но-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття» та «Голосівки».

«П’яний корабель». Змалювання духовних поривань ліричного героя-бунтівника й мандрівника; прагнення визначити місце людини у світі.

РМ. Письмовий аналіз віршів П. Верлена або А. Рембо (за вибором учителя) за поданим планом.

Контрольна робота з теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.» (тести, аналіз вірша або фрагмента поетичного твору).


1

1

11

1

21

1

3. Роман ранньомодерністської добиЕміль Золя (1849-1902). «Кар’єра Ругонів»

Життєвий і творчий шлях письменника. Е. Золя – французький письменник, теоретик натуралізму. Цикл «Ругон-Маккари» — «природнича і соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії».

Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів.

Своєрідність відображення художньої моделі часу й місця в ній родини Ругонів.

Співвідношення духовного і матеріального в романі «Кар’єра Ругонів». Родина Ругонів.

Новаторство Золя у художньому втіленні проблеми влади грошей.1

1

11

1Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея».

Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю. Аналіз «Передмови» до роману «Портрет Доріана Грея».

Жанрова і стильова своєрідність роману. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. ТЛ. Поняття «естетизм», «інтелектуальна проза», «парадокс».

Втілення різних форм естетизму в образах Безіла Голуорда, Генрі Уоттона та Доріана Грея. Роман Уайльда як інтелектуальний роман. Риси інтелектуального роману.

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Специфіка вирішення теми кохання у романі Оскара Уайльда. Символіка образів твору.

РМ. Дискусія за романом Оскара Уайльда: «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).


1

1

21

1

1


4. ПідсумокУзагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Підсумок вивчення курсу «Світова література» в 10 класі. Рекомендації щодо розвитку читацьких вмінь та інтересів у літній період.2

Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал