Зарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» екСторінка4/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

для 9 класу

(70 годин, 2 години на тиждень)

п/п


Дата

проведе-нняРозділ, тема і зміст уроку

К-сть годин

Примітки

1. Вступ. Із літератури європейського бароко

5

+1 год. рез. ч.

(Р.)


1.

2.

3.Р.

4.

5.6.
Організаційний урок. Узагальнення матеріалу, вивченого у 8 класі.

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

ПЧ. Поезія бароко.

Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. “Життя — це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.

Філософсько-моральний конфлікт драми.

Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.1

1

11

1

1


2. Із літератури класицизму

5
7.

8.

9.10.

11.


12.
Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. Самостійна робота (відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання).

Мольєр — видатний комедіограф класицизму, творець «високої комедії».

Історія створення, конфлікт і проблематика комедії «Міщанин-шлях-тич». Утілення в ній рис класицизму.

Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.

Контрольна робота (тести) за розділами «Бароко» та «Класицизм».1

1

11

1

1


3. Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво

12
13.

14.

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Вольтер. Нарис життя та творчості. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви.1

1

15.

16.


17.

18.


19.

20.


21.

22.


23.

24.


25.
Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі.

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

Контрольний твір за повістю Вольтера «Простак».

Йоганн Вольфганг Гете. Нарис життя та творчості.

Трагедія “Фауст” — вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

РМ (усно). Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.

Фрідріх Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.

Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.1

1

11

1

11

1

11

1


Повторити особливості віршів Гете, зокрема, «Нічна пісня мандрівника» та «Вільшаний король», що вивчалися у 5 та 7 класах (до уроку № 18).

Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу (до уроку № 22).4. Із літератури романтизму

14

+2 год. рез. ч.

26.

27.


Р.

28.


29.

30.

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

РМ (письмово). Скласти тези до теми «Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів».

Ернст Теодор Амадей Гофман — видатний німецький письменник-романтик.

“Крихітка Цахес” — шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.

Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.


1

1

11

1


В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Стівен- сон Р.Л. та ін.) До уроку № 27.

31.

32.


33.

34.


35.

36.


37.

38.


39.

40.


Р.

41.


42.

43.

Контрольна робота з теми «Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво» та з теми «Із літератури романтизму» (за творчістю Е. Гофмана). Розгорнуті відповіді на запитання.

Генріх Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень” — видатне явище німецького романтизму.

Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».

Виразне читання напам'ять віршів Гейне.

Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчо-сті.

Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.

Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.

Риси романтичного героя в образі Мазепи.

РМ (усно). Підготовка до написання есе «Україна і поема Байрона».

Контрольний домашній твір.

Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).

Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”. Читання напам'ять вірша.

«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

Контрольна робота з теми «Із літератури романтизму» (за творчі-стю Гейне, Байрона, Міцкевича).

(Тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).


1

1

11

1

11

1

11

1

11

Вивчити напам'ять вірш Г. Гей-не (за вибором учня).

Вивчити напам'ять вірш Дж. Байрона (за вибором учня).

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі

Вивчити напам'ять вірш Міцкевича (за вибором учня).5. Від романтизму до реалізму

16

+5 год. рез. ч.

44.

45.


46.

Р.

47.48.

49.


50.

Р.

Олександр Пушкін — видатний російський поет.

Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

Виразне читання напам'ять віршів Пушкіна. Складання партитури.

«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін-ська строфа.

Характеристика образу Євгенія Онєгіна.

Характеристика образу Ленського.

РМ (письмово). Розгорнута відповідь на запитання «Чому Онєгін став «зайвою людиною»?».


1

1

11

1

11

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах (до уроку № 44).

Вивчити напам'ять вірш Пушкіна або уривок з роману(за вибором учителя).51.

52.


53.

54.


55.

56.


57.

58.


59.

60.


Р.

61.


62.

63.


64.

65.


66.

Р.

67,68.
Характеристика образу Тетяни. Тетяна — улюблена героїня Пушкіна.

Духовний світ головних героїв твору.

М.Ю. Лермонтов — видатний російський письменник.

Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.

«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.

Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ «маленької людини».

Романтичні й реалістичні елементи в творі.

Контрольна робота з теми «Від романтизму до реалізму» (за творчі-стю О. Пушкіна, М. Лермонтова). (Тести, розгорнуті відповіді на запитання).

Микола Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

ПЧ. «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.

Високий гуманізм письменника і зображення в повісті «Шинель» трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.

Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М. Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).

Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.

ПЧ. Віктор Гюго. «Собор Паризької Богоматері».

Контрольний твір «Трагічна доля «маленької людини» у творчості М. Гоголя». (Або за романом В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»).

Резервні години.


1

1

11

1

11

1

11

1

11

1

12

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах (до уроку № 52).

Вивчити напам'ять вірш Лермонтова (за вибором учня).

Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі (до уроку № 60).


6. Підсумок69,

70.

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

2

1 година за І семестр

10 клас. Рівень стандарту

1 година на тиждень

п / п


Дата

проведенняРозділ, тема уроку

К-сть годин

Примітки

І. Вступ. Із літератури реалізму

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.
Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі.

Розквіт реалістичної літератури. Майстри соціальної прози. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ століття. Основні літературознавчі вимоги до аналізу художнього тексту. ТЛ. Поняття «соціально-психологічна проза».

Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне».

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму та реалізму в його творчості.

Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму Реставрації.

Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.

Жіночі образи в романі. Психологізм творчості Стендаля.

Контрольний домашній твір-роздум “Чи кохав Жульєн Сорель Луїзу де Реналь по-справжньому?” («Внутрішня драма головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне»: шлях від наполеонізму до злочину»).

Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна. Бальзак — зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття, її проблематика і структура.

Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Композиція і стиль твору.

РМ. Характеристика образу Гобсека. Романтичні та реалістичні риси неоднозначного образу «філософа і скнари» Гобсека.

ПЧ. Новели Гі де Мопассана (за вибором учителя).

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Стендаль. О. де Бальзак» (тести, розгорнуті відповіді, творчі завдання тощо).

Федір Достоєвський (1821–1881). «Злочин і кара».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератур. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.

Роман «Злочин і кара» як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Проблематика твору. Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».1

1

11

1

11

1

11

1

1


13.

14.


15.

16.


17.

18.


19.

20.


21.
Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини.

РМ. Система образів роману, значення і символіка його назви (складання цитатних характеристик, елементи ідейно-художнього аналізу тексту, використання мультимедійних технологій тощо).

Контрольний твір-роздум за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара».

Лев Толстой (1828-1910). «Анна Кареніна».

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.

Роман Л.Толстого «Анна Кареніна». Паралелізм у композиції роману, особливості стилю. Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина.

Суперечливий образ Анни Кареніної.

Образ Левіна, його автобіографічна складова. «Діалектика душі» толстовських героїв.

ПЧ. Антон Чехов. Сенс художнього змалювання «футлярного життя» в оповіданні «Людина у футлярі».

Контрольна робота з теми «З літератури реалізму. Ф. Достоєвський. Л. Толстой. А. Чехов» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання).1

1

11

1

11

1

1


2. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.

22.

23.


24.

25.


26.

27.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст.

Волт Вітмен (1819-1892). Вірші (за вибором учителя). Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен — американський поет-новатор. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.

Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе» — програмовий твір поета. ТЛ. Поняття про верлібр.

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія». Світогляд, естетичні погляди Бодлера і «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Система «відповідностей» у поезії Ш. Бодлера.

Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос».

РМ. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера.

Контрольний домашній твір.

Із поезії французького символізму.

Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво» П. Верлена як віршований маніфест символізму. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…». Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії.1

1

11

1

1

28.

29.

Артюр Рембо (1854-1891). Художній світ поезії Артюра Рембо. Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття» та «Голосівки».

«П’яний корабель». Змалювання духовних поривань ліричного героя-бунтівника й мандрівника; прагнення визначити місце людини у світі.

Контрольна робота з теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.» (тести, аналіз вірша або фрагмента поетичного твору).


1

13. Роман ранньомодерністської доби30.

31.


32.

33.


34.
Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея». Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.

Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Своєрідність художнього вирішення конфлікту Краси й Моралі. Парадоксальність характеру Доріана Грея.

РМ. Втілення різних форм естетизму в образах Безіла Голуорда, Генрі Уоттона та Доріана Грея (складання цитатних характеристик, елементи ідейно-художнього аналізу тексту, використання мультимедійних технологій тощо).

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Специфіка вирішення теми кохання у романі Оскара Уайльда. Символіка, риси інтелектуального роману.

Контрольний твір за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»


1

1

11

14. Підсумок35.
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

1Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал