Запитання до екзамену з української мови (за професійним спрямуванням) І курс І семестр та ІІ курс ІІІ семестрСкачати 28.71 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір28.71 Kb.
Запитання до екзамену з української мови (за професійним спрямуванням)

І курс І семестр та ІІ курс ІІІ семестр

 1. Мова як суспільне явище.

 2. Специфіка мови правознавчого спрямування, її функції, особливості, призначення, місце в комунікативній практиці юриста.

 3. Професійна мовна комунікативна компетенція.

 4. Поняття національної та літературної мови, їх основні ознаки.

 5. Поняття державної мови, її особливості.

 6. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Законодавчі акти про мову, їх зміст і характеристика.

 7. Поняття функціонального стилю. Класифікація стилів сучасної української мови, їх особливості, специфіка, призначення, функції.

 8. Офіційно-діловий стиль, його основні риси. Головні засади законодавчого стилю як основи офіційно-ділового стилю та домінанти законодавчої стилістики, що визначає зв’язок між мовою і правом.

 9. Мовні засоби офіційно-ділового стилю.

 10. Особливості писемного спілкування правознавчого спрямування.

 11. Документи як засіб писемної професійної комунікації.

 12. Поняття про документ. Функції документа.

 13. Класифікація документів.

 14. Вимоги до укладання документів.

 15. Реквізити документів. Правила оформлення реквізитів та вимоги до їх розміщення.

 16. Текст як основний реквізит документа, його структура.

 17. Стандартизація ділового тексту, вимоги до його підготовки.

 18. Характеристика і класифікація цивільно-процесуальних, кримінально-процесуальних та адміністративно-правових документів.

 19. Застосування юридичної техніки в процесі створення й оформлення юридичних документів.

 20. Правові, логічні та структурні вимоги до юридичних документів.

 21. Основні ознаки культури фахового мовлення, вимоги до нього.

 22. Норми літературної мови, їх види та характеристика.

 23. Службовий мовний етикет ділового спілкування, його форми та різновиди.

 24. Лексика сучасної української мови з погляду її походження.

 25. Іншомовні слова: джерела запозичення, вимоги щодо вживання в документах. Запозичена лексика як засіб найменування правничих понять.

 26. Стилістична диференціація української лексики.

 27. Українська лексикографія.

 28. Українська юридична термінологія як система.

 29. Поняття юридичного терміна, його ознаки. Функціонування юридичних термінів у тексті документа.

 30. Омонімія, синонімія, антонімія та паронімія юридичних термінів.

 31. Монолог і діалог, їх специфіка та особливості.

 32. Публічний виступ: види, підготовка та мовна специфіка.

 33. Функції та види бесід.

 34. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Методи сприйняття, вивчення та оцінювання співбесідника. Види співбесіди.

 35. Юридична консультація, вимоги до її проведення.

 36. Ділова телефонна розмова.

 37. Правопис імен по батькові.

 38. Звертання. Кличний відмінок.

 39. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 40. Прикметник. Ступені порівняння.

 41. Багатозначні слова і контекст.

 42. Число іменників. Категорія роду.

 43. Правила скорочення, абревіатури та їх використання у текстах документів.

 44. Назви осіб за професією, званням, посадою.

 45. Прийменник. Вживання прийменника ПО у діловому мовленні.

 46. Чистота мовлення ( просторічні слова, соціальні діалекти, арготизми, сленг, жаргони, вульгаризми).

 47. Пароніми у діловому мовленні.

 48. Плеоназм, тавтологія. Навести приклади.

 49. Синонімія прийменникових конструкцій.

 50. Використання займенників у професійному мовленні.

 51. Правопис прізвищ.

 52. Дати характеристику акцентологічним нормам. Навести приклади.

 53. Мовленнєвий етикет.

 54. Мовні штампи. Навести приклади.

 55. Канцеляризми. Навести приклади.

 56. Дієслова у професійному мовленні.

 57. Номенклатурні назви в професійному мовленні.

 58. Правопис складних іменників.

 59. Дієприслівниковий зворот.

 60. Рід іменників, іменники спільного роду, іменники іншомовного походження.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал