Закону України «Про загальну середню освiту»Сторінка5/9
Дата конвертації13.02.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6 клас

«Вiтальна листiвка своїми руками», «Мистецтво та мої емоцiї», «Народнi ремесла», «Витинанка», «Театр-експромт», «Турнiр знавцiв поезiї», «Школа юного актора», «Студiя знавцiв поезiї», «Ляльковий театр — молодшим школярам», «Естетика побуту», «Великодня композицiя», «Мистецькi канiкули», «Культура поведiнки: iдемо до театру (музею, кiнотеатру, цирку, на виставку тощо)».7 клас

«Письменники рiдного краю», «Сьогодення i майбутнє України i української книги», «Пiсенник мого часу», «Люблю я пiсню українську», «Естафета творчих завдань», «Український вiнок», «Вишневi усмiшки», «Архiтектурнi пам’ятки мого краю», «Культура мовлення», «Культурна людина. Яка вона?», «Естетика зовнiшнього вигляду», «Мистецька карта України».8 клас

«Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо», «Кобзарська дума», «Чи розумiємо ми оперу?», «Театр у моєму життi», «Мистецтво i мода», «Наш край у творах мистецтва», «І на тiм рушниковi», «Купальськi вогнi», «Новорiчна вистава», «Рiздвянi комедiї», «Духовнiсть особистостi i мистецтво», «Уроки шляхетностi», «Тонкощi побуту».9 клас

«Концерт-блискавка», «Я малюю свiт», «Мої захоплення», «У свiтi кiномистецтва», «Музичний калейдоскоп», «Осiннiй дивограй», «Я любив вас усiх, та найбiльше любив Україну», «П’ять хвилин з мистецтвом», «Музична вiтальня», «Україна моя вишивана», «Загадка — до мудростi кладка», «Подорож мережею Інтернет: вiдкритi науковi архiви, електроннi бiблiотеки, вiртуальнi музеї, свiт електронних словникiв, електронна культура, термiнологiчнi довiдники», «Складаємо художню карту рiдного мiста».Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть естетичної культури особистостi, художньо-естетичних цiнностей.

- здатнiсть до активної перетворювальної дiяльностi з внесенням елементiв краси в усi сфери життя людини;

- навички створення мистецьких проектiв як основи творчого самовираження i самоствердження особистостi;

- розумiння художнiх шедеврiв, вмiння вирiзняти цiнностi та квазiцiнностi (пiднесене i потворне);

- оволодiння iнформацiйно-комунiкативними технологiями (ІКТ).

Тематичний змiст виховної дiяльностi10 клас

«Історiя танцю: вiд мiфiв до сучасностi», «Залучаємось до прекрасного», «Видатнi українськi дiячi культури i мистецтва рiдного краю», «Україна поетична», «Духовна краса врятує свiт», «У людини все має бути прекрасним: i тiло, i душа, i думки (А. П. Чехов)», «Арттерапiя: профiлактика емоцiйна i психологiчна», «Мистецький олiмп рiдного краю», «Мiй музичний вибiр», «Поезiя кохання», «Чарiвнi фарби, лишенi пензлем...», «Краса рiдної мови», «У мовi моїй — i краса й неповторнiсть», «Обряди та звичаї народiв України», «Театр: вчора, сьогоднi, завтра», «Архiтектурнi дива», «Ландшафтнi перлини країни», «Культура мобiльного зв’язку», «Свiт ІКТ», «Подорож мережею Інтернет: вiдкритi науковi збiрки, архiви, електроннi бiблiотеки, вiртуальнi музеї, електронна культура», «Мистецькi довiдники», «Позитив i негатив спiлкування у «чатi», «Поняття iнформацiйна безпека», «Мистецькi канiкули», «Чарiвна сила мистецтва», «Танцювальний марафон», «Так нiхто ще не кохав i не признавався», «Галерея великих митцiв», «Традицiйний народний костюм», «Мої улюбленi виконавцi», «Мистецтво та митцi у художнiх творах», «Історiя в картинах», «Театральна палiтра», «Природа в музицi та музика в природi», «Український романс», «Історiя народу в творах мистецтва», «Збереження культурної спадщини: правовий аспект», «Перлини свiтового живопису», «Картинними галереями України», «У майстернi скульптора (художника)», «Дiловий етикет. Одяг i зовнiшнiй вигляд дiлової людини», «На цiй Землi ми спадкоємцi чи вандали?», «Стiнна газета — естетичний осередок школи».11 клас

«Вiд культури особистостi до культури нацiї», «Мистецтво, що звертається до серця», «Червона рута цвiстиме вiчно...», «Наодинцi iз мистецтвом», «Українськi старожитностi», «Диво українських храмiв», «Вернiсаж української графiки», «Гумор i сатира», «Хiт-парад улюблених мелодiй», «Турнiр знавцiв музики (поезiї, прози, образотворчого мистецтва тощо)», «Слухаємо класику», «Джазовi ритми», «Запрошуємо до вальсу...», «Мистецький брейн-ринг», «Сучасне арт-мистецтво», «У майстернi художника (скульптора)», «Молодiжна субкультура», «Дiловий етикет: мистецтво спiлкування», «Вихованiсть, культура, iнтелiгентнiсть».

6. Цiннiсне ставлення особистостi до суспiльства i держави

Початкова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть основних понять про народ, нацiю, суспiльство, державу:

- почуття поваги та гордостi до рiдного краю, народу, мови;

- вiдчуття себе громадянином України, шанування державних символiв, Конституцiї України;

- любовi до культури свого народу, його традицiй, звичаїв i обрядiв;

- розумiння правил взаємодiї людей у колективi, суспiльствi та безконфлiктнiсть їх спiлкування, толерантного ставлення до представникiв iнших нацiональностей, шанобливого ставлення до їх культури, релiгiй, традицiй.

Тематичний змiст виховної дiяльностi1 клас

«Та земля мила, де мати народила», «Моя рiдна Україна», «Символи моєї держави», «Знай i поважай Герб, Прапор i Гiмн своєї Батькiвщини», «Ми — українцi», «У країнi рiдної мови», «Мова», «Наша мова — солов’їна».2 клас

«Наша Вiтчизна — Україна», «У нас одна Батькiвщина — наша рiдна Україна», «Ми — українцi», «Я — син своєї землi», «Українцi за кордоном», «Славетнi українцi», «Кожному миле його слово рiдне», «Я маю право... кожна людина має право».3 клас

«Я — маленький громадянин», «Ми всi — єдина сiм’я», «Чи знаєш ти свiй край?», «Древня столиця України», «Легенди нашого краю», «Вулицями рiдного мiста (села)», «Година пам’ятi», «Моральнi цiнностi мого народу. Традицiї поваги, турботи, спiвчуття й допомоги людям», «Моя мала Батькiвщина», «Мiй рiдний край», «Рiд, родина, рiдня», «Моя рiдна вулиця», «Пам’ятаймо героїв», «Мої права та обов’язки», «Дитяча праця i права дитини».4 клас

«Одна-єдина на цiлiм свiтi...», «Я — громадянин України i пишаюсь цим», «Люби i знай свiй рiдний край», «Люди, якi прославили мiй край», «Сторiнки iсторiї мого мiста (села)», «І живе калина на паперi», «Всi народи України живуть в злагодi та мирi», «Шануймося, бо ми того вартi».Основна школа

5–7 класи

Виховнi досягнення

Усвiдомлення єдностi власної долi з долею Батькiвщини:

- виховання почуття патрiотизму;

- почуття любовi до свого рiдного краю, Батькiвщини, народу, традицiй та звичаїв;

- моральних, духовних та iсторико-культурних цiнностей, високої мовної культури;

- шанобливого ставлення до державної символiки;

- правил та норм поведiнки, соцiально важливих для суспiльства;

- активної життєвої позицiї щодо негативних проявiв у соцiумi;

- толерантного ставлення до iсторiї та культури iнших народностей, якi проживають в Українi та iнших державах;

- шанування героїв України;

- знання i повага законiв України.8–9 класи

Сформованiсть потреби у збереженнi та примноженнi духовного й матерiального багатства українського народу:

- вiдповiдальностi, як важливої риси особистостi, за долю Батькiвщини;

- розумiння особистiстю своїх прав, свобод, обов’язкiв;

- громадянської життєвої позицiї, участь в учнiвському самоврядуваннi, життi школи та громади;

- власної вiри у духовнi сили народу, його майбутнє;

- усвiдомлення себе патрiотом i громадянином України;

- участь у самоврядуваннi закладу;

- потреби у полiкультурному спiлкуваннi на основi взаєморозумiння та поваги.

Тематичний змiст виховної дiяльностi5 клас

«Хто i коли жив в Українi», «Ми — творцi власного життя», «Україна пам’ятає», «В iм’я твого i мого життя» (сторiнками iсторiї), «Нiхто не забутий, нiщо не забуте», «Державний гiмн України», «Що я знаю про Україну?», «Закони життя нашого класу», «Немає прав без обов’язкiв», «Конвенцiя ООН та Конституцiя України про права дiтей», «Про символiку України», «Герої завжди помiж нас», «Тарасове слово», «Твоя активна життєва позицiя».6 клас

«Я — моя родина — Україна», «Україна — полiкультурна держава», «Демократичнi принципи та цiнностi», «Згадаймо всiх поiменно», «Моя земля — земля моїх предкiв», «Державна символiка», «І синє небо, i жовте колосся», «Люби i знай свiй рiдний край», «Традицiї мого народу», «Мова рiдна — слово рiдне!», «Хто живе поруч зi мною?», «Традицiї моєї родини», «Школа — наш дiм, ми господарi в нiм», «Тарасовими шляхами», «Козацький КВК».7 клас

«Любове моя — Україно!», «Українцi в свiтi», «Нашi земляки», «Україна вiд козацьких часiв до сьогодення», «Найвiдомiшi винаходи українцiв», «Мiй рiдний край», «Історiя рiдного краю», «Народознавчий конкурс ерудитiв», «Життя та побут українцiв», «Українська вдача», «Моє село чи мiсто», «Запорiзькi козаки», «Дiти мають знати свої права», «Виховуємо лiдерськi якостi», «Школа зустрiчає гостей», «Випускники нашої школи», «Українська державнiсть», «Українська топонiмiка».8 клас

«Країна, в якiй я живу», «Моя Україна, демократична i вiльна, я з нею пов’язую долю свою», «Трагедiї українського народу», «Я — громадянин i патрiот держави», «Збережемо наш скарб — рiдну мову», «Джерела духовностi мого краю», «Видатнi люди мого краю», «Допоможемо ветеранам», «Козацькi сурми», «Українцi за кордоном. Що таке дiаспора?», «Україна — суверенна i незалежна держава», «День Соборностi України», «6 грудня — День збройних сил України», «Є пам’ять, якiй не буде кiнця», «Воїни — iнтернацiоналiсти», «Видатнi вченi України, рiдного краю», «Українське козацтво мiфи та реалiї», «Ми — єдиний народ».9 клас

«Громадянське суспiльство — гарантiя дотримання прав людини», «Гуманiстична мораль у громадянському суспiльствi», «Державнi символи України», «Дебати: право на приватне життя», «Україна — європейська держава», «Видатнi вченi України», «Ваш свiтлий Подвиг незабутнiй», «Культура полiтичної дискусiї», «Твоя правова культура», «Що ми можемо зробити для того, щоб шкiльне життя було яскравим i незабутнiм».Старша школа

Виховнi досягнення

Нацiональна самосвiдомiсть:

- сформованiсть основних понять про народ, нацiю, суспiльство, державу;

- знання Конституцiї України, виконання норм закону;

- iдентифiкацiя з українською нацiєю, усвiдомлення себе громадянином, патрiотом i гуманiстом, який може i має добросовiсно впливати на розбудову громадянського суспiльства, правової демократичної держави в Українi, захищати свої права;

- почуття патрiотизму, розвиненої правосвiдомостi, культури мiжетнiчних вiдносин;

- почуття свободи, людської i нацiональної гiдностi;

- розумiння важливостi української мови як основи духовної культури нацiї;

- знання iсторiї, культури свого народу, його традицiй, звичаїв i обрядiв;

- готовнiсть до захисту нацiональних iнтересiв України;

- толерантне ставлення до представникiв iнших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релiгiй, традицiй.10 клас

«Я — українець!», «Можна все на свiтi вибирати, сину, вибрати не можна тiльки Україну!», «Зустрiч з народними умiльцями краю», «Лiтопис мого родоводу», «Патрiотизм — нагальна потреба України й кожного українця», «Псевдопатрiотизм i його прояви», «У нашiй рiднiй Українi — ми всi український народ», «Ми рiзнi, але ми єдинi», «Демократiя як загальнолюдська цiннiсть», «Толерантнiсть — моральний iмператив сьогодення», «Права i свободи громадян — прiоритетнi цiнностi демократiї», «Свобода та особиста недоторканiсть громадян», «Основи правосвiдомостi особистостi», «Славетнi постатi України», «Конституцiйнi основи держави», «Вiд формування правомiрної поведiнки до правової культури громадянина України», «Полiтична культура. Якою вона повинна бути?», «Мiй рiдний край нi з чим не порiвняти!», «Історiя та сучаснiсть рiдного краю», «Ми спiвпрацюємо з територiальною громадою мiста (села)», «Презентуємо учнiвське самоврядування», «Взаємодiя та спiвпраця з громадськими дитячими об’єднаннями та молодiжними органiзацiями», «Насильство та як його уникнути», «Сучасне рабство. Торгiвля людьми», «Захист Вiтчизни — обов’язок громадянина», «Сучаснi ґендернi стереотипи».11 клас

«Особистi потреби та вимоги суспiльства», «Про самоактуалiзацiю та самовизначенiсть особистостi», «Я i соцiум», «Видатнi особистостi рiдного краю», «Презентуємо нашу школу», «Учнiвське самоврядування в школi», «Герої для нас як приклад...», «Сучасний полiтик — який вiн?», «Якби я був полiтиком...», «Видатнi постатi України», «Україна i Європа», «Ми — громадяни України», «Без правової культури немає правової держави», «Соборнiсть i злагода — умови процвiтання України», «Торгiвля людьми — грубе порушення прав громадянина», «Особиста вiдповiдальнiсть — прiоритетна риса громадянина», «Я i соцiум: проблеми самореалiзацiї», «Україно! Ти — моя молитва!», «Гуманiстична мораль i моральнiсть — основа етики громадянськостi», «Правосвiдомiсть громадянина», «Горде iм’я — українець!», «Що означає бути патрiотом?», «Лiдер XXI сторiччя: соцiально психологiчний портрет», «Ґендерна рiвнiсть: правове забезпечення i реальнiсть», «Моральнi принципи досягнення успiху», «Видатнi випускники нашої школи», «Презентуємо себе», «Ми — рiзнi, ми — рiвнi», «Культура мiжетнiчних вiдносин у полiкультурному просторi», «Глобалiзацiя: загроза або нова реальнiсть?», «Інтеграцiя України в сучасному свiтi», «Порушення прав людини: експлуатацiя та торгiвля».

_____________________________________________________________________________________________________________
Додаток

ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ, ЕКСПЕДИЦІЙ, МАРШРУТІВ «ВИХІДНОГО ДНЯ», ВИЇЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Пояснювальна записка

У навчально-виховному процесi природничих дисциплiн важливим засобом засвоєння, поглиблення та закрiплення знань є екскурсiї еколого-натуралiстичного спрямування. Такi необхiднi комплекснi освiтнi завдання як ознайомлення з навколишнiм середовищем, вивчення та монiторинг факторiв впливу на довкiлля, пом’якшення антропогенного впливу на природу, врештi формування наукового свiтогляду у пiдростаючого поколiння можливо успiшно реалiзовувати, проводячи екскурсiї в парки, лiси, гори, до пам’яток iсторiї, на промислове та сiльськогосподарське виробництво.

Позитивну роль у формуваннi творчої особистостi дитини вiдiграють природоохороннi територiї, заказники, нацiональнi парки, рекреацiйнi райони, екологiчнi табори. На противагу цьому екскурсiї до урбанiзованих зон, промислових пiдприємств можуть продемонструвати негативну роль впливу людини на навколишнє середовище, тобто негативний результат — це також приклад, який необхiдно показати. Це важливо для пробудження громадянської та екологiчної свiдомостi, формування активного та вiдповiдального ставлення до майбутнього.

Вивчити природу, навчитися її розумiти i вiдчувати можливо лише при безпосередньому спiлкуваннi з нею. Наприклад, вивчати рослинний i тваринний свiт, пам’ятки природи неможливо без екскурсiй, походiв, експедицiй. Безпосереднi спостереження за природними явищами пiд керiвництвом вчителя сприяють формуванню у школярiв уявлення про взаємозв’язок i розвиток компонентiв природних ландшафтiв, про незахищенiсть i вразливiсть природи та вплив на неї людини. При плануваннi та проведеннi рiзноманiтних еколого-натуралiстичних заходiв варто враховувати вiковi особливостi дiтей, їх фiзичний розвиток, психологiчнi особливостi. Так для дiтей молодшого шкiльного вiку екскурсiї мають бути ознайомлюючо-навчальними, де знайомство з навколишнiм середовищем зводиться в основному до елементарних фенологiчних спостережень. При проведеннi походiв, екскурсiй з молодшими школярами необхiдно враховувати їх швидку стомлюванiсть. Для них необхiдно декiлька разiв за заняття змiнювати вид дiяльностi, планувати такi заходи у виглядi iгор та на короткотривалий термiн, щоб дистанцiя еколого-натуралiстичного заходу була не бiльше 2–3 кiлометрiв.

Дiти середнього шкiльного вiку залучаються до еколого-натуралiстичної роботи, що обов’язково передбачає елементи наукового пiзнання. Це найпластичнiша вiкова група i для знайомства з природою — найбiльш сприйнятлива. Тому ведення журналiв спостережень, розробка карт та маршрутiв мiнi-експедицiй, звiтування за результатами дослiджень є не тiльки захоплюючою грою для дiтей, а й початком сходження до справжньої науки.

Для старшокласникiв екскурсiї мають бути проблемно-пошукового спрямування, з подальшим аналiзом та шляхами подолання виявлених проблем пiд час проведення екскурсiй, походiв, практикумiв тощо. Дуже добре якщо ця дiяльнiсть для старших учнiв є системною, у них сформований досвiд такої роботи та певнi уподобання. В такому разi старшокласники залучаються до органiзацiї та розробки маршруту експедицiї, за їхньою активною участю проводяться дослiдження. Надзвичайно ефективними у реалiзацiї цих завдань є застосування проектних методик та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, що дають змогу створити суспiльно значущий iнтелектуальний продукт за результатами проведення екскурсiї, експедицiї.http://sop.com.ua/upload/regulations/attachment_18720.png

Орiєнтовнi об’єкти виховної еколого-натуралiстичної роботи (з урахуванням регiональних ресурсiв)

Початкова школа

Молодший шкiльний вiк

Екскурсiї до близько розташованих вiд закладу освiти парку, ботанiчного саду, зоопарку, лiсу, рiчки, болота, ставка, балки тощо.

Перегляд вiдеофiльмiв про об’єкти природи.Основна школа

5–7 класи

Одноденнi походи по прокладеним екологiчним стежкам з комплексним вивченням бiогеоценозiв свого краю.

Одноденнi екскурсiї до близько розмiщених Об’єктiв зазначених у Перелiку.

Поїздки до табору «Юннат» НЕНЦ м. Київ, обласних, мiських та районних екологiчних таборiв.8–9 класи

Екскурсiї на близько розташованi промисловi та сiльськогосподарськi пiдприємства з метою профорiєнтацiї, вивчення впливу вiд їх дiяльностi на оточуюче середовище та подальшого монiторингу.

Довготривалi походи та експедицiї по Об’єктах зазначених у Перелiку.

Комплексне ознайомлення з пам’ятками природи, iсторiї та культури України.

Навчально-дослiдницькi експедицiї у екологiчних таборах.

Старша школа

10–12 класи

Екскурсiї до науково-дослiдних установ природоохоронного профiлю.

Участь у науково-практичних конференцiях, МАН, Всеукраїнських природоохоронних акцiях та iнших заходах, пов’язаних з еколого-натуралiстичною творчiстю.

Комплексне ознайомлення з пам’ятками природи, iсторiї та культури України та за її межами.

Рекомендований перелiк об’єктiв для проведення природничих екскурсiй:

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

1. Нiкiтський державний ботанiчний сад НАН України.

2. Алупкiнський парк.

3. Гурзуфський парк.

4. Лiвадiйський парк.

5. Мiсхорський парк.

6. Червонi печери (Кизил — Коба).

7. Гiрський масив Кара-Даг.

8. Чуфу-Кале.

9. Джанкойська районна станцiя юннатiв.

10. Арабатська стрiлка.

11. Острови на Сивашi.

12. Грязева сопка Джау-Тепе Ленiнський район.

13. Урочище Казантип Ленiнський район.

14. Гiрський масив Аю-Даг, та ще понад 300 об’єктiв.

15. Учнiвська виробнича бригада Новожиловської СЗШ.ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

1. Ландшафтно-iсторичний заповiдник Буша Ямпiльського району.

2. Немирiвський парк.

3. Антопiльський парк Томашпiльського району.

4. Чернятинський парк Жмеринського району.

5. Ободiвський парк Тростянецького району.

6. Печерський парк Тульчинського району.

7. Метеоритний кратер с. Жорнище Іллiнецького району.

8. Учнiвська виробнича бригада Богатирської СЗШ Лiтинського району.

9. Шкiльне лiсництво Буднянської СЗШ Тростянецького району.ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Озеро Свiтязь Шацького нацiонального парку.

2. Любешiвський парк.

3. Озеро Добре Шацького нацiонального парку.

4. Озеро Святе Шацького нацiонального парку.

5. Озеро Пiсочне Шацького нацiонального парку.

6. Володимир-Волинська мiська станцiя юннатiв.

7. Шацьке шкiльне лiсництво Шацького району.

8. Трудове аграрне об’єднання Головненської СЗШ Любомильського району.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Ботанiчний сад Днiпропетровського нацiонального унiверситету.

2. Обухiвськi заплави Царичанського району.

3. Днiпровсько-Орiльський заповiдник.

4. Днiпропетровське районне еколого-виробниче об’єднання.

5. Учнiвське лiсництво «ЮНЕКС» Ленiнської районної станцiї юннатiв м. Днiпропетровська.

6. Учнiвська виробнича бригада Майської СЗШ Синельникiвського району.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

1. Урочище Гори Артема.

2. Донецький ботанiчний сад.

3. Солянi шахти м. Артемiвськ.

4. Степовi природнi заповiдники «Кам’янi могили» та «Хомутовський степ».

5. Нацiональний природнiй парк «Святi Гори».

6. Харцизький мiський еколого-натуралiстичний центр.

7. Учнiвська виробнича бригада Петровської СЗШ Волноваського району.ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Верхiвнянський парк Ружинського району.

2. Городницький парк та урочище Новоград-Волинського району.

3. Іваницький парк Андрусiвського району.

4. Новочорторийський парк Любарського району.

5. Бердичiвський мiський еколого-натуралiстичний центр.

6. Ботанiчний сад ЖНАЕУ.

7. Трощанський парк Чуднiвського району.

8. Скелi Баранячi лоби, Ольжичi купальнi, Велетенськi котли-мiський парк м. Коростеня.

9. Навчально-дослiдна земельна дiлянка Високiвської гiмназiї Черняхiвського району.

10. Учнiвське лiсництво Ємельчанської ЗОШ № 2.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Ботанiчний сад УНУ.

2. Свалявський парк.

3. Чертезький парк.

4. Озеро Синєвiр.

5. Сталактитовi печери Тячiвського та Буштинського районiв. район.

6. Озеро Липовецьке.

7. Водоспад на р. Туричцi с. Лумшор Перечинського району.

8. Водоспад Шипот с. Воєводина Перечинського району.

9. Каолiновi шахти Берегiвський район.

10. Гора Говерла Рухiвський район.

11. Долина нарцисiв, урочище Кирешi м. Хуст.

12. Солотвинська солекопальня та солянi озера, та ще понад 300 пам’яток природи.

13. Смологвицьке учнiвське лiсництво Іршавського району.ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

1. Острiв Хортиця, Днiпрогес, днiпровськi пороги.

2. Каховське водосховище, острови Великi i Малi Кучугури с. Кам’янське Василiвський район.

3. Кам’янi могили с. Терпiння Мелiтопольський район.

4. Молочний лиман та острови Мелiтопольський район.

5. Солодкий лиман та острови м. Бердянськ.

6. Коса Обiточна з островами, Приморський район.

7. Учнiвська виробнича бригада Михайлiвської ЗОШ Вiльнянського району.

8. Зоопарк Запорiзької дитячої залiзницi.

9. Запорiзький дитячий ботанiчний сад.

10. Шкiльне лiсництво СЗОШ № 3 м. Пологи.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

1. Урочище Княж-Двiр с. Верхнє Коломийського району.

2. Ботанiчний заповiдник Чортова гора с. Бабинцi Рогатинського району.

3. Скелi Довбуша Долинського району.

4. Урочище Дрiбка с. Буркута Верховинський район.

5. Водоспад на р. Пiст енцi с. Шешори Косiвський район.

6. Перевал Ластун-Попадя с. Буркут Верховинський район.

7. Урочище Садки с. Зелена Надвiрнянський район та ще понад 200 природнiх об’єктiв.

8. Городецька районна станцiя юннатiв.

9. Козакiвське шкiльне лiсництво Болехiвського району.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал