Законодавство Норми, методика та порядок нарахування пенсії 2009 р. Чи зараховуєтьсяСкачати 345.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір345.9 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4
в подвійному розмірі робота в
реанімаційних
відділеннях лікувальних закладів?
Згідно з наказами МОЗ СРСР від 19.08.1969 р. № 605 Про тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень (груп) анестезіології- реанімації лікувально-профілактичних установу складі міських лікарень створювались відділення анестезіології-реанімації, в яких медичну допомогу хворим надавали лікарі-анестезіологи-реаніматологи, в які госпіталізувались хворі на гострі розладами гемодинаміки різної етіології та інші гострі розлади функцій життєво важливих органів і систем, після хірургічних операцій з порушенням життєво важливих органів або при реальній загрозі їх розвитку. Для надання медичної допомоги хворим на розлади функцій життєво важливих органів у складі цих відділень організовувались палати для реанімації та інтенсивної терапії, які функціонували при хірургічних відділеннях усіх профілів, кардіологічних та неврологічних відділеннях, токсикологічних та відділеннях із гострими отруєннями. Відповідно до наказу МОЗ СРСР від 29.12.1975 р. № 1188 Про подальше вдосконалення реанімаційної допомоги населенню у складі міських лікарень замість відділень анестезіології-реанімації створювались відділення реанімації та інтенсивної терапії. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8.10.1997 р. № 303 Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України відділення реанімації перейменовані у відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії і відділення інтенсивної терапії відповідно до переліку медичних спеціальностей, зареєстрованих ВООЗ, із збереженням функціональних повноважень відділень реанімації. З цього питання МОЗ спільно з Мінпраці та Пенсійним фондом України надане роз’яснення листом від 10.09.2002 р. № 10.03.67/1000.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про пенсійне забезпечення робота в реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі, у зв’язку з чим і на працівників відділень палат) анестезіології поширюється дія зазначеної статті
Міністерство
охорони здоровя України
* * *
Який
порядок підтвердження пільгового стажу? Як покриваються
витрати
на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових
умовах
особам, які мають стаж роботи, що дає право на їх призначення
на
декількох підприємствах?
Згідно з п. 20 Порядку підтвердження пільгового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, де працює або працювала особа, яка звертається за призначенням пільгової пенсії. У разі, якщо підприємство, установа або організація, де працювала особа, що звертається за призначенням пільгової пенсії, ліквідовані без визначення правонаступника, підтвердження пільгового стажу проводиться відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від
10.11.2006 р. № 18-1. Відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установі організацій, затверджених Наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р.
№ 16, порядок передавання й подальшого користування документами установи після її реорганізації або ліквідації передбачається в наказі, іншому розпорядчому акті або рішенні про реорганізацію чи ліквідацію установи. Передавання документів установи, що ліквідується, входить до обов’язків комісії, створеної для передавання справі майна. Якщо установа ліквідується без правонаступників, її архівні справи, віднесенні до національного архівного фонду, передаються в упорядкованому стані відповідному державному архіву, а архівні справи з основної діяльності, строк тимчасового зберігання яких ще не закінчився, та документи, незакінчені у діловодстві, а також документи з особового складу передаються її органу вищого рівня, якщо він існує на території Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Київ, Севастополя. Якщо органів вищого рівня на території зазначених регіонів не існує, всі архівні справи і документи установи – фондоутворювача повинні бути прийняті відповідним державним або іншим архівом. Відшкодування витратна виплату та доставку пенсії, розділом 6 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, передбачено, що витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсійна декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи. У разі ліквідації або зміни власника підприємства суми зазначених витрат Пенсійному фонду вносять правонаступники.
Пенсійний
фонд України
* * *
Який
порядок підтвердження права на пенсію за віком на пільгових
умовах
?
Відповідно до п. б ст. 13 Закону України Про пенсійне забезпечення, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день, на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за списком № 2 виробництв, робіт, професій посаді показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах, чоловіки
– після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років шість місяців на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону, зокрема, на один рік за кожні два роки такої роботи жінкам. Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється у відповідності до списків, затверджених Кабінетом Міністрів України, на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Відповідно до Порядку застосування списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посаді показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1.12.2005 р. № 1451/11731, при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи. Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р.
№ 442, атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Якщо атестація була вперше проведена після 21.08.1997 р, у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах, до пільгового стажу зараховується п’ятирічний період роботи наданому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу наданому підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Якщо ж атестація з 21.08.1992 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.1997 р, право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці наданому підприємстві, в установі чи організації до 21.08.1992 р. включно, тобто до набрання чинності Порядком проведення атестації робочих місць.
Пенсійний
фонд України
* * *
Як
врегульовано питання відшкодування підприємствами витрат
на
виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах?
До 1.01.2004 р. відшкодування коштів на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до пунктів б – з ст. 13 Закону України Про пенсійне забезпечення, здійснювалось відповідно до Закону України Про збірна обов’язкове державне пенсійне страхування ( у редакції від 17.02.2000 р. № 1461-IV). Абзацом 4 п. 1 ст. 2 зазначеного Закону встановлено, що для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 ст. 1 цього Закону, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів б з ст. 13 Закону України Про пенсійне забезпечення, заставкою відсотків від об’єктів оподаткування. П. 2 Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – Закон) збережено порядок покриття витратна виплату та доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим законом. Крім того, зазначеним пунктом Закону запроваджено, що з 1.01.2004 р. підприємства та організації вносять до Пенсійного фонду України плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсії особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 паст) виробництв, робіт професій, посаді показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особливий склад гірничорятувальних
частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 % з наступним збільшенням її щороку на 10 % до 100- відсоткового розміру відшкодування фактичних витратна виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону. Підприємства з коштів, призначених на оплату праці, повинні вносити до Пенсійного фонду плату, що покриває витрати на виплату та доставку зазначених пенсій до досягнення працівником віку, передбаченого ст. 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а саме для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років. Порядок відшкодування підприємством витратна виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, визначено в Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
16.01.2004 р. за № 64/8663 (зі змінами. Відповідно до п. 6.2 Інструкції витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, що дає право на призначення цих пенсійна декількох підприємствах, покриваються цими підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві враховується в повному розмірі, аз попередніх місць роботи осіб він додається до стажу. Враховуючи зазначене, підприємства, незалежно від їх фінансового стану, зобов’язані відшкодувати витрати на виплату та доставку пільгових пенсій. Стягнення заборгованості з відшкодування зазначених витрат здійснюється в судовому порядку.
Пенсійний
фонд України

* * *
Який
порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсії
особам
, які отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи,
термін
виконання якої перевищував календарний місяць?
Для обчислення пенсії підприємством, де працювала особа, подається довідка про заробітну плату, яка видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату. При цьому всі види заробітку враховуються в місяці їх отримання, тобто втому місяці, на який вони припадають згідно з особовим рахунком, виплатною відомостю.
Відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до заробітної плати для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сумна які відповідно до законодавства, що було чинним раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збірна обов’язкове державне соціальне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу, з якої сплачувалися зазначені внески збір, – у межах сум, які відповідно до законодавства, що було чинним раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення, і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної платив Україні на день отримання зазначених сум. Відповідно до Закону України Про внесення змін до ст. 41 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (набрав чинності 27.01.2005 р, для осіб які в період запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу, з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збірна обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат доходу, які відповідно до законодавства, що було чинним раніше, включалися до оширюється на осіб, які до 1 липня 1998 р. отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць тих, що працювали в сільському господарстві, були зайняті на сезонних роботах, працювали у старательських артілях, виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами та сплачували внески на державне соціальне страхування або збірна обов’язкове державне пенсійне страхування творчих працівників архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів. До заяви додаються документи, що підтверджують виплату особі заробітної плати (доходу) за результатами роботи. Таким документом (крім працівників старательських артілей) є довідка підприємства, установи, організації про заробітну плату (дохід, оформлена згідно з додатком до Порядку, із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи. Підставою для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконаної роботи, що зазначаються в довідці, може бути, зокрема, законодавчий або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи.
Пенсійний
фонд України


* * *
За
яких умов особам, які працювали або проживали на територіях
радіоактивного
забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного
віку
?
Ст. 55 Закону України Про статусі соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, зокрема особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов’язкового) відселення за умови, що вони станом на 1 січня
1993 р. прожили або відпрацювали в цій зоні не менше двох років, пенсійний вік знижується на чотири роки (при умові, що постійно проживали або постійно працювали в зазначеній зоні з моменту аварії до 31.07.1986 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період) та додатково на один і рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше дев’яти років.
Ст. 65 цього Закону визначено, що документом, який підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає право користування пільгами, встановленими цим Законом, є посвідчення Потерпілий від Чорнобильської катастрофи.
Пенсійний
фонд України

* * *
Чи
передбачені чинним законодавством пільги для фізичних осіб
суб
єктів підприємницької діяльності, які є інвалідами, зі сплати
страхових

внесків

на

загальнообов
язкове
державне

пенсійне

страхування
?
Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво
– це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулюються Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування далі – Закон. Виключно цим Законом визначаються платники страхових внесків, порядок їх нарахування та сплати. Згідно зі ст. 11 Закону фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, утому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь упровадженні ними
підприємницької діяльності, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, тобто є застрахованими особами, а відповідно до ст. 14 Закону – страхувальниками. Враховуючи положення ст. 19 та підпункту 2 п. 8 Прикінцевих положень Закону, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що оподатковуються за загальною системою оподаткування, сплачують страхові внески в розмірі 33,2 % суми доходу (прибутку, отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у межах максимальної величини, з якої справляються страхові внески, але не менше мінімального страхового внеску крім випадків, коли фінансові результати такої діяльності за відповідний місяць свідчать про наявність збитків або відсутність доходу (прибутку.
Ст. 18 Закону страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначені цільовим загальнообов’язковим платежем, який справляється на всій території України в порядку, встановленому цим Законом. Винятків для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які є інвалідами, чинним законодавством непередбачено.
Пенсійний
фонд України
* * *
Як
врегульовано порядок призначення пенсії за вислугу років на
посадах
закладів охорони здоровя? Відповідно до ст. 51 Закону України Про пенсійне забезпечення пенсія за вислугу років встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності, що дає право на пенсію за віком. Пенсія за вислугу років призначається за умови залишення роботи, яка дає право на цю пенсію (ст. 7 цього ж Закону. Згідно зі ст. 55 вищезазначеного Закону право на призначення пенсії за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) закладів охорони здоров’я, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
04.11.1993 р. № 909 Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (зі змінами, за наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років.
Міністерство
охорони здоровя України
* * *
Який
порядок отримання допомоги на поховання пенсіонера та
недоотриманої
пенсії у звязку з його смертю?
Відповідно до ст. 53 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Згідно з п. 50 Порядку подання та оформлення документів для призначення, (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, особа, яка завертається за допомогою на поховання, подає заяву та довідку про смерть пенсіонера. Згідно зі ст. 52 вищезазначеного Закону, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишалася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, утому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у ч. 2 ст. 36 цього Закону, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім’ї, зазначені в ч. 1 цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців із дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної в ч. 1 цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у ч. 1 цієї статті, або в разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установлений ч. 2 цієї статті строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини. Згідно з п. 33 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для виплати недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки. Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними в ч. 2 ст. 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Члени сім’ї надають паспорт, довідки уповноважених органів місця проживання, утому числі й органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті. Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі не звернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців із дня відкриття спадщини надається свідоцтво про право на спадщину.

Пенсійний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал