Законодавство Норми, методика та порядок нарахування пенсії 2009 р. Чи зараховуєтьсяСкачати 345.9 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір345.9 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Пенсійне
законодавство Норми, методика та порядок нарахування пенсії
2009 р.
Чи
зараховується робота на посаді масажиста до спеціального
стажу
, що дає право на призначення пенсії за вислугу років?
Пенсії за вислугу років працівникам охорони здоров’я призначаються відповідно до п. є ст. 55 Закону України Про пенсійне забезпечення при наявності спеціального стажу роботи 25 років за Переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 зі змінами і доповненням. Вищевказаним Переліком передбачено, що лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад, які працюють, зокрема, у санаторно-курортних закладах, мають право на пенсію за вислугу років. Посада масажиста не належить до посад середнього медичного персоналу, що визначаються відповідно до Номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.10.1991 р. № 146 (зі змінами. Зважаючи на вищевикладене, робота на посаді масажиста не зараховується до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років.
Пенсійний
фонд України
* * *
Як
розраховується розмір страхового внеску до Пенсійного фонду,
який
зобовязана сплатити фізична особасубєкт підприємницької
діяльності
, яка працювала у 2005 р. за спрощеною системою
оподаткування
,
з

метою

отримання

довідки

про

відсутність

заборгованості
?
Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулюються виключно Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Виключно цим Законом визначаються платники страхових внесків, порядок їх нарахування та сплати. Відповідно до ч. 2 ст. 15 п. 8 Прикінцевих положень Закону, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований, єдиний податок, визначені платниками страхових внесків у фіксованому розмірі.
Ст. 45 Закону України Про Державний бюджет України нарік у редакції Закону України від 13.12.2004 р. № 2285-IV) для фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, фіксований розмір страхового внеску до Пенсійного фонду України був встановлений нарівні мінімального страхового внеску. Таким чином, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які в І кварталі 2005 р. працювали за спрощеною системою оподаткування зобов’язані сплатити до Пенсійного фонду фіксований розмір страхового внеску, розрахований як різниця між встановленою ставкою внеску (83,84) та частиною єдиного або фіксованого податків, яка згідно з Указом Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності та Закону України Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про прибутковий податок з громадян становить 42 та 10 % відповідно. Враховуючи вищезазначене, фізична особа – підприємець зобов’язана сплатити різницю між встановленою сумою мінімального страхового внеску
(83,84) та частиною єдиного (42 %) або фіксованого (10 %) податку, яка не надійшла до бюджету фонду у зв’язку з неперерозподілом Державним казначейством України сум згаданих податків, але відповідно до Закону України Про вирішення питання щодо заборгованості суб’єктів господарської діяльності, які застосовують особливі умови оподаткування, обліку та звітності, у зв’язку з неперерозподілом Державним казначейством України частини податків до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття протягом 2004 р. – І кварталу 2005 р не вважається заборгованістю тане підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до Порядку узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб як платників страхових внесків, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 10.10.2006 р. № 14-4 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 р. за № 1184/13058, у разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, зазначені особи, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду України розрахунок сум страхових внесків за період роботи у звітному році та копію акта перевірки органу державної податкової інспекції і здійснюють розрахунки з Пенсійним фондом України. Після проведення остаточного розрахунку орган Пенсійного фонду України надає фізичній особі – підприємцю або уповноваженій нею особі довідку про відсутність заборгованості.
Пенсійний
фонд України

* * *

За
яких умов військовослужбовцям призначається пенсія за вислугу
років
?
Ст. 12 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (у редакції Закону України від
04.04.2006 р. № 3591 Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців) визначено, що пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних сил України, та членів їхніх сімей.
Пенсійний
фонд України
* * *
За
яких умов час проходження строкової військової служби
зараховується
до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за
віком
на пільгових умовах?
Відповідно до п. є ст. 55 Закону України Про пенсійне забезпечення, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 років за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, незалежно відвіку. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р.
№ 1436) затверджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби, який набрав чинності з
01.01.2006 р, передбачено, що час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах до введення вдію Закону України Про пенсійне забезпечення або на пенсію за віком на пільгових умовах до набрання
чинності Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. При дотриманні вищевказаних умов питання вирішується органами Пенсійного фонду позитивно.
Пенсійний
фонд України
* * *
Як
регулюється порядок сплати страхових внесків до солідарної
пенсійної

системи

платниками

єдиного

податку

за

найманих

працівників
?
Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюються виключно Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі – Закон, який набрав чинності з 01.01.2004 р. Виключно цим Законом визначаються платники страхових внесків, порядок їх нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками, а також набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат. Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (включаючи тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) є страхувальниками для фізичних осіб, що працюють у них на умовах трудового договору (контракту, або інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, а згідно зі ст. 15 – платниками страхових внесків. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону страхувальник зобов’язаний нарахувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки і в повному обсязі страхові внески. Для роботодавців страхові внески до солідарної пенсійної системи, згідно з ч. 1 ст. 19 Закону, нараховуються на суми фактичних витратна оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплату тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України Про оплату праці, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги щодо тимчасової непрацездатності в розмірі 33,2 % ( до 31.03.2005 р. – 32 %, з 31.03.2005 р. пору р. – 31,8 %).
Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону страхові внески не включаються до складу податків, інших обов’язкових платежів, що становлять систему оподаткування. Наці внески не поширюється податкове законодавство. Указ Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва прийнятий відповідно до п. 4 Перехідних положень Конституції України і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань. У зв’язку з набранням чинності Закону на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування, з метою уникнення надмірної сплати страхових внесків платниками єдиного податку за найманих працівників сума коштів, що спрямовується до Пенсійного фонду у вигляді частини ставки єдиного податку, зараховується в рахунок сплати страхових внесків за відповідні періоди. Страхувальники, які не дотримуються вимог чинного законодавства стосовно нарахування та сплати страхових внесків, порушують принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зокрема в частині гарантій реалізації застрахованими особами своїх правна пенсійне страхування. Водночас повідомляємо, що згідно зі ст. 24 Закону страховий стаж для розрахунку розміру пенсії за віком обчислюється в місяцях, за які щомісяця сплачені страхові внески в повному обсязі. Відповідно до ст. 41 Закону, для обчислення (перерахунку) пенсії враховуються суми виплат (доходу, з яких були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Таким чином, ухилення платників єдиного податку від нарахування та сплати страхових внесків за найманих працівників порушує право застрахованих осібна пенсію.
Пенсійний
фонд України
* * *
У
якому розмірі зараховується до трудового (страхового) стажу та
спеціального
стажу час перебування у відпустці для догляду за дитиною
до
досягнення нею трирічного (шестирічного віку), працівникам
інфекційних
відділень закладів охорони здоровя, а також психіатричних
закладів
охорони здоровя?

Відповідно до ч. 2 розділу XV Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію за вислугу років, здійснюються згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди зазначеним особам пенсії призначаються за нормами
цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України Про пенсійне забезпечення. Відповідно до п. є ст. 55 Закону України Про пенсійне забезпечення, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, незалежно відвіку. Відповідно до Закону України Про внесення змін до статті 60 Закону України Про пенсійне забезпечення від 10.07.2003 р. № 1110-IV, який набрав чинності з 15.08.2003 р, робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) із лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. При цьому час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного віку, працівникам зазначених закладів зараховується до трудового (страхового) стажу та спеціального стажу в одинарному розмірі.
Пенсійний
фонд України

* * *
Чи

передбачено

зарахування

до

педагогічного

стажу

для

призначення
пенсії за вислугу років періоду перебування на військовій
службі
?
Пенсія за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам призначається при наявності спеціального стажу не менше 25 років. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р.
№ 909. Зазначеною постановою КМУ непередбачено зарахування до педагогічного стажу для призначення пенсії за вислугу років періоду перебування на військовій службі.
Міністерство
освіти і науки України

* * *
Який
порядок виплати грошової допомоги в разі виходу на пенсію з
посади
наукового (науково-педагогічного) працівника?
Згідно з ч. 19 ст. 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність (далі – Закон, при виході на пенсію з посади наукового (науково- педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-
педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шестимісячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до ст. 24 Закону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 257, не менше для чоловіків – 12,5 років, для жінок – 10 років. Згідно з ч. 16 ст. 24 Закону, виходом на пенсію є день звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника задля (з метою) звернення за призначенням пенсії відповідно до цього Закону. Таким чином, при звільненні з посади наукового (науково- педагогічного) працівника саме з метою звернення за призначенням пенсії відповідно до ст. 24 Закону таза наявності необхідного спеціального стажу роботи, працівнику належить до виплати грошова допомога в розмірі шестимісячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. Іншого чинним законодавством непередбачено.
Довідково. Відповідно до Закону України Про оплату праці та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим [науково-педагогічним] працівникам, є складовою заробітної плати.
Міністерство
освіти і науки України
* * *
Чи
дає право період роботи на посаді музичного керівника
дошкільного
закладу на призначення пенсії за вислугу років?
Питання встановлення пенсії за вислугу років регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909, якою затверджений Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на таку пенсію. Пенсія за вислугу років зазначеним у переліку працівникам призначається при наявності спеціального стажу за основним місцем роботи не менше 25 років. До такого Переліку входить посада музичного керівника дошкільного навчального закладу і період роботи наданій посаді зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років. Відповідно до Типових штатів дошкільних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти СРСР відру переліку посад дошкільного закладу передбачена посада музичного керівника. У наступних нормативно-правових актах також зазначена посада музичного керівника.
Посада музичного робітника у дошкільному навчальному закладі не передбачалась.
Міністерство
освіти і науки України

* * *
На
підставі якого документа органами Пенсійного фонду України
здійснюється
підвищення до пенсій особам, які належать до жертв
нацистських
переслідувань?
Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, призначення органами Пенсійного фонду України до пенсії застрахованої особи надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень здійснюється на підставі документа, який підтверджує встановлення особливого статусу. Відповідно до ст. 5 Закону України Про жертви нацистських переслідувань жертвам нацистських переслідувань видаються відповідні посвідчення замість раніше виданого посвідчення ветерана війни. П. 7 Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27.09.2000 р. № 1467, передбачено, що посвідчення видаються жертвам нацистських переслідувань особисто або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам за місцем проживання жертв нацистських переслідувань органами праці та соціального захисту населення.
Пенсійний
фонд України
* * *
За
яких умов до страхового стажу зараховується неповний місяць
роботи

як

повний
,
якщо

застрахована

особа

підлягала

загальнообов
язковому державному пенсійному страхуванню або брала
добровільну

участь

у

системі

загальнообов
язкового
державного

пенсійного
страхування?
Відповідно до ст. 24 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування страховий стаж – період (строк, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню таза який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону заданими, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за період до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою ніж мінімальний страховий внесок.
Пенсійний
фонд України
* * *
Чи
зараховується до стажу роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал