Законів України "Про освіту"Скачати 93.27 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір93.27 Kb.
ТипЗакон
Методичні рекомендації
з питань організації виховної роботи


у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області

в 2015/2016 навчальному році

Організація виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки, інших нормативно-правових актів.

В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, від якої великою мірою залежить майбутній розвиток Української держави.

Необхідно формувати позитивний соціальний досвід, світоглядні позиції і ціннісні орієнтири дітей та молоді на основі духовних, моральних і культурних засад життя українського народу, координації взаємодії освітніх установ, державних інституцій та громадськості.

Кожен заклад освіти має свою виховну систему, яка ґрунтується на традиціях рідного краю і держави та побудована за принципами системності, врахування інтересів, запитів різних категорій учнів і спрямована на організацію виховного процесу з використанням інноваційних педагогічних технологій. Одне з найважливіших виховних завдань, що стоять перед педагогами області, це виховання підростаючого покоління на національних традиціях, звичаях, творчій та науковій спадщині кращих синів та дочок Полтавщини.

За умови суттєвих змін світоглядних і ціннісних орієнтацій у суспільстві, соціально-економічної кризи і спаду життєвого рівня населення педагогам потрібно вести цілеспрямовану роботу з тим, щоб допомогти молоді адаптуватися, знайти своє місце у складних суспільно-політичних реаліях, запобігти розповсюдженню світоглядного нігілізму в молодіжному середовищі.

Виховання повинно акумулювати національну історію, народні звичаї, обряди, традиції, багатство української і етнічних культур як самобутнього явища світової цивілізації, одночасно не допускаючи національної обмеженості та винятковості.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Необхідно здійснювати виховання громадян України, до якої б національності, етнічної групи, народності вони не належали, адже у них спільне майбутнє – в Україні.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:


 • повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

 • участь у громадсько-політичному житті країни;

 • повага до прав людини;

 • верховенство права;

 • толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

 • рівність усіх перед законом;

 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

В загальноосвітніх навчальних закладах області необхідно створювати систему заходів, які:

 • сприяють утвердженню патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей серед молодого покоління;

 • формують навички здорового способу життя, профілактиці правопорушень і негативних соціальних явищ дітей та молоді;

 • створюють умови для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної і самодіяльної творчості як школярів так і педагогів;

 • залучають до патріотичного виховання дітей та молоді - учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

 • сприяють соціально-психолого-педагогічному супроводу та реабілітації всіх суб’єктів виховного процесу, патронажу соціально незахищених категорій школярів;

 • активно залучають у виховний процес дитячі і молодіжні громадські організації (об’єднання), підтримують та сприяють їх волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації молодих громадян, спрямованих на заохочення школярів до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;

 • долучають батьківську громадськість до навчально-виховного процесу для створення сприятливого середовища для розвитку всіх його членів;

 • сприяють налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивації готовності до вибору військових професій.

Можні використовувати такі форми виховної діяльності: • Інформаційно-масові (конференції, круглі столи, усний журнал, інтелектуальні аукціони, ранки, вечори, дискусії, диспути, інформаційні студії, ринги, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, “жива газета”, створення книг, альманахів).

 • Діяльнісно-практичні групові (ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, колективне творче панно, тематичний зошит, ранок, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, моделювання, вікторина, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

 • Інтегративні (клуби за інтересами, операція-рейд, виставка-ярмарок, переклик повідомлень, добродійна акція, КВК, фестивалі, форуми юних дипломатів, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки)

 • Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування)

 • Індивідуальні (доручення, консультації, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо)

 • Наочні (музеї, центри дитячої дипломатії, кімнати і зали, галереї в навчальних закладах, виставки дитячої та юнацької творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо)

Виховний процес повинен мати випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам розвитку дитини та особистісним характеристикам. Особлива роль в цьому процесі відводиться діяльності класного керівника, який повинен уміти бачити кожну мить своїх вихованців, знати, чим наповнена їхня душа, які радості чи неприємності хвилюють дітей. Основне призначення класного керівника - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення. Діяльність класних керівників залежить від знань, культури, почуття відповідальності й має своєрідний характер - робота довгий час з одним складом учнів. Класний керівник має вміти «подати себе», завоювати авторитет. Найкраще це зробити, показуючи свою повагу до кожного учня як особистості з власними думками, поглядами та сприйняттям світу. Рекомендуємо використовувати досвід класного керівника Трудолюбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району Федоряки Валентини Миколаївни, переможиці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року 2012».

Звертаємо Вашу увагу, що виховний процес в навчальних закладах необхідно будувати відповідно до плану заходів щодо реалізації обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області.Одне із найважливіших педагогічних завдань сьогодення - створення належних умов для гармонійного розвитку особистості, її громадянській, соціальній активності та особистісного зростання кожного вихованця.
Рекомендована література

 1. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. І: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. І 280 с.

 2. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук, видання. — К.: Либідь, 2003. — 344 с,

 3. Іван Дмитрович Бех. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання - К.: Либідь, 2006. - 272 с.

 4. Виховання моральності підростаючого покоління: Науково-метод. посіб. К.І.Чорна та ін.; За ред. К.І.Чорної. — К.: Богдана,   2005. — 288 с.

 5. Вишневський О., Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси.-Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г.Ващенка, 1996. — 238 с.

 6. Григорій Ващенко. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів. — К.: Школяр, 1999. - 385 с.

 7. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. — Суми: Видавництво "Антей", 2006. — 384 с.

 8. Карпенчук С.Г., Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — 2-е вид., Доповн. і переробл. — К.: Вища школа, 2005. — 343 с.

 9. Моя рідна Україна : збірник кращих методичних розробок національно-патріотичного спрямування / [упоряд. : А. М. Романенко, І. В. Дика] – Полтава : ПОІППО. – 2014. – 322 с. – Електронний ресурс

 10. Модель виховної системи ЗНЗ: Часопис / [ред. С.В.Королюк]. – Полтава: ПОІППО, 2013. – № 30-31. – 120 с.

 11. На чатах душі: збірка методичних розробок заходів духовно-морального спрямування. 5–11 клас. – Полтава, 2013 – 88 с.

 12. Науково_методичні записки ПОІППО : Класний керівник: проблеми, досвід та перспективи.– 2013. – Випуск 4. – Полтава: ПОІППОім. М.В. Остроградського. – 124 с.

 13. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / Упоряд. Г.І.Іванюк; За ред. М.Ю.Красовицького. — К.-Івано-Франк.: Плай, 2000. -217 с.

 14. Різдво Христове зустрічаймо // Хрестоматійно-методичний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 76 с.

 15. Cучасні виховні технології в загальноосвітніх навчальних закладах області: матеріали обласної педагогічної конференції (м. Полтава, 26 листопада 2014 р.) [ред. З.В.Резніченко]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 68 с.

 16. Свято в школі: збірка сценаріїв / Укл. Л.М. Деряга. – Полтава: ПОІППО імені М.В. Остроградського, 2014 – 73 с.

 17. Учнівське самоврядування: проблеми функціонування та перспективи розвитку [практико зорієнтований посібник] ∕∕ [Г.О.Терпиловська. У.Т.Борушевська, Г.Г.Ковганич та інші] – К.: ТОВ «Енергія плюс», 2008. 176 с.

 18. Федорченко Т. Є. Рання профілактика девіантної поведінки молодших школярів: [навч.-метод. посібник] / Федорченко Т. Є., Потапова О. В. / за заг. ред. В.М. Оржеховської. – Запоріжжя : “АА Тандем”. 2008. – 236 с.

 19. Цікаве дозвілля дітям /Упоряд. Л.В.Магда. — К.: Будівельник, 1993. -95 с.

 20. Ціннісні орієнтири: збірник методичних розробок
  заходів духовно-морального спрямування. 1–4 клас. – Полтава, 2013 – 84 с.


Перелік онлайн-ресурсів

 1. http://teacher.at.ua/ –  веб-сайт „Вчитель вчителю, учням та батькам”

 2. http://www.akBooks.com.ua – веб-сайт „Академічна книгарня@онлайн”

 3. http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/vixovna-robota-v-shkoli.html – веб-сайт „Учительский журнал онлайн”

 4. www.balachka.com – веб-сайт „Пиши українською”

 5. http://bibliyna-istoriya.org.ua/ – веб-сайт „Біблійна історія”

 6. http://cikave.org.ua/pro-sajt/ – веб-сайт „Цікаво про цікаве”

 7. http://abetka.ukrlife.org/ – веб-сайт для дітей „Весела абетка”

 8. http://www.abetka-logopedka.org/ – веб-сайт „Світ дитини”

 9. http://www.kazka.in.ua/ – веб-сайт „Українська казка”

 10. http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm – веб-сайт „Дитяча література”

 11. http://www.levko.info/ – дитячий сайт „Левко”

 12. http://www.mysl.lviv.ua/ – веб-сайт „Країна міркувань”

Рекомендації підготувала

методист відділу методики виховання

ПОІППО ім. М.В.Остроградського А.М.Романенко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал