Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Скачати 238.77 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір238.77 Kb.
ТипЗакон
ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СУПЕНІВ № 8

ім. ПАНАСА МИРНОГО

НАКАЗ
29 серпня 2014 р. №_____
Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.


На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», рекомендацій МОН України, згідно з наказом управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради від 01.09.2014 р. № 289 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р», відповідно до Положення про міський методичний кабінет управління освіти на основі аналізу якісного складу педагогічних кадрів, підвищення їх психологічної компетентності, широкого впровадження досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду,  враховуючи діагностичний аналіз, з метою підвищення кваліфікації і професійної майстерності керівних і педагогічних кадрів у міжкурсовий і міжатестаційний період, розвитку творчої активності педагогів, нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідальними за організацію підвищення фахового рівня учителів школи у 2014-2015 н.р. призначити заступників директора з НВР Козіну І.О. та Тутак І.М.

2. Організацію методичної роботи здійснювати згідно з нормативно-правовим забезпеченням освіти, на діагностичній основі, при глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної та методичної підготовки педагогічних працівників, потреб учнів і батьків.

3. Спрямувати діяльність методичної служби закладу на:


 • реалізацію проблемної теми міста «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога» та школи «Формування життєвих компетентностей учнів з метою успішної соціалізації особистості»;

 • удосконалення педагогічної майстерності учителів, підвищення кваліфікації та атестацію педагогів

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.

4. Згідно з рішенням педагогічної ради від 29.08.2014 (протокол №16) затвердити склад та план роботи методичної ради школи (Додаток 1).

5. Організувати роботу шкільних методичних об'єднань, призначити керівників, затвердити Положення ШМО, склад та індивідуальні науково-методичні проблеми ШМО та педагогів (Додаток 2).

6. Заступникам директора з НВР Козіній І.О. та Тутак І.М.:

6.1. Продовжувати модернізацію організаційних форм та змісту методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами в контексті глобальних політичних, економічних і соціальних трансформацій та соціально-економічних особливостей розвитку регіону

6.2. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та надання методичної допомоги вчителям організувати вивчення стану викладання навчальних предметів, рівня знань, умінь та навичок учнів (Додаток 3).

6.3. Для підвищення кваліфікації педпрацівників, впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширення перспективного педагогічного досвіду організувати участь учителів у міських колективних формах методичної роботи (Додаток 4) та діяльність шкільних колективних форм методичної роботи (Додаток 5).

6.4. З метою виявлення творчо працюючих педагогів, максимальної реалізації та популяризації їх професійних досягнень, поширення в практику роботи педагогічних колективів передового педагогічного досвіду кращих освітян міста забезпечити участь учителів у міському конкурсі «Учитель року» у номінаціях: хімія, історія та правознавство, українська мова та література, образотворче мистецтво, класний керівник року.

6.5. Задля популяризації кращого педагогічного досвіду у період з листопада 2014 р. по березень 2015 р. організувати вивчення та презентацію педагогічної діяльності учителів, які атестуються «Калейдоскоп методичних ідей».

6.6. З метою підвищення фахового та методичного рівня педагогічних працівників провести протягом навчального року науково-практичні конференції, тренінги, предметні семінари-практикуми (Додаток 6).

6.7. Організувати дні демонстрації педагогічних здобутків та методичних надбань учителів-предметників «Методичний аукціон» з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, формування в учнів інтересу до вивчення предметів та покращення позакласної роботи з предметів (Додаток 7).

6.8. Провести засідання педагогічної ради, на яких розглянути такі питання:

- про підсумки 2013-2014 н.р. і заходи по підвищенню якості навчально-виховного процесу в 2014-2015 н.р.

- про стан викладання, якість знань, умінь і навичок учнів з математики у початкових класах, історії та правознавства у 5-11 класах, фізики у 7 -11 класах;

- робота по зміцненню учнівського здоров’я, формуванню здорового способу життя; здійснення медико-педагогічного контролю у навчально-виховному процесі;

- комп’ютерна грамотність учителя та використання комп’ютерних технологій на уроках;

- роль шкільних та позашкільних секцій та гуртків у формуванні загально розвиненої особистості;

- вплив сімейного виховання на розвиток особистості дитини;

- самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога.

6.9. Систематично проводити наради при директорові, на яких розглянути такі питання:

- готовність школи до нового навчального року;

- підсумки перевірки планування вчителів;

- про роботу з шкільною документацією;

- про стан викладання, якість знань, умінь і навичок учнів з предметів за планом внутрішньо шкільного контролю;

- про стан ведення учнівських зошитів з предметів за планом внутрішньо шкільного контролю;

- про виконання плану внутрішкільного котролю, ведення шкільної документації;

- про стан викладання, якість навчально-виховного процесу з математики у початковій школі, історії, правознавства та фізики у основній та старшій школах;

- про роботу вчителів з щоденниками учнів;

6.10. На виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та з метою підвищення рівня викладання базових дисциплін і виявлення здібних та обдарованих учнів провести у жовтні шкільний етап та взяти участь у міському етапі учнівських олімпіад листопаді – грудні 2014 р.

6.11. Підвищувати відповідальність педагогів за результати та ефективність праці, розвиток творчості, формування педагогічної компетентності.

6.12. Продовжити підготовку учителя до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та новим Державним стандартом загальної середньої освіти.

6.13. Постійно забезпечувати неухильне виконання плану-графіку проходження курсів підвищення кваліфікації учителів закладу та організацію їх науково-методичної роботи в між атестаційний період.

6.14. Удосконалювати методичну виховну роботу, спрямувавши її на реалізацію в закладах освіти програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

6.15. Діяльність шкільного психолога спрямувати на психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

6.16. Постійно створювати необхідні умови роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.

6.17. Продовжувати методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів

6.18. Продовжити методичний супровід із питань формування єдиного інформаційного веб-простору закладів освіти міста

7. Керівникам шкільних методичних об’єднань:

7.1. Спланувати роботу методичних об’єднань до 15.09.2014 р., націливши їх діяльність на реалізацію науково-методичної проблемної теми.

7.2. Упродовж 2014-2015 н.р. провести не менше 4 засідань шкільних методичних об’єднань, здійснювати ведення необхідної документації

8. Усім педагогічним працівникам школи:

8.1. Здійснювати ретельну підготовку та планування діяльності з метою організованого навчально-виховного процесу.

8.2. При підготовці до уроків використовувати плани-конспекти уроків:

- спеціалісти та спеціалісти другої кваліфікаційної категорії – повний детальний план-конспект уроку;

- спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – поширений план уроку;

- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – стислий план уроку, конспекти на друкованій основі з обов’язковими примітками учителя.

8.3. Здійснювати диференційований підхід у навчально-виховному процесі з метою урахування індивідуальних особливостей учнів, різних рівнів знань.

8.4. З метою популяризації кращих здобутків продовжити роботу щодо поповнення контентом офіційного сайту школи та управління освіти.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Козіну І.О. та Тутак І.М.

Директор школи С.Богодиста

Козіна 74412


Додаток1

до наказу від 29.08.2014 № ___


Організація роботи Методичної ради школи
Склад методичної ради:

Голова - директор школи Богодиста С.П.

Секретар – учитель української мови та літератури Якименко Ю.Д.

Члени Методичної ради:

Заступник директора з навчально-виховної роботи Козіна І.О.;

Заступник директора з навчально-виховної роботи Тутак І.М.;

Практичний психолог школи Газданова Є.О.;

Голова первинного профспілкового комітету школи Хмелик Н.І.;

Керівник шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів Ктіторова О.В.;

Керівник шкільного методичного об’єднання учителів предметів фізико-математичного циклу Іващенко В.В.;

Керівник шкільного методичного об’єднання учителів предметів природничого циклу Наконечна О.Б.;

Керівник творчої групи по роботі з обдарованими дітьми Рева І.А.


План проведення засідань методичної ради:

І засідання (вересень 2014 р.)

1. Аналіз методичної роботи школи за минулий навчальний рік та визначення основних напрямків роботи на 2014-2015 н.р.

2. Затвердження складу методичної ради школи та розподіл обов’язків членів МР на 2014-2015 н.р.

3. Обговорення плану роботи методичної ради школи та планів роботи методичних об’єднань учителів на 2014-2015 н.р.

4. Створення творчих мікрогруп та організація їх роботи.

5. Про продовження роботи колективу школи над єдиною науково-методичною проблемою школи.

6. Про організацію, терміни та особливості проведення методичних декад.

7. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

8. Про атестацію педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.

9. Обговорення діючих держстандартів, нових навчальних програм з базових дисциплін, рекомендацій ММК щодо викладання предметів.

10. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Організація консультпунктів «Успішне ЗНО та ДПА 2015»

11. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІІ засідання (листопад 2014 р.)

1. Про підготовку учнів до участі у І-ІІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах учнівських робіт МАН.

2. Про організацію науково-дослідної роботи з обдарованими учнями. Психологічні особливості навчання обдарованих дітей.

3. Про самоосвітню діяльність вчителів школи. Аналіз особливостей сучасного уроку.

4. Про підготовку до атестації педагогів.

5. Про роботу сайту школи як ефективного засобу створення позитивного іміджу навчального закладу.

6. Діагностування та прогнозування роботи з педагогічними кадрами.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІІІ засідання (січень 2015 р.)

1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах і МАН.

3. Організація учнівського дозвілля. Робота шкільних гуртків, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

4. Заходи з управління самоосвітою педагогів.

5. Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

6. Поповнення банку даних талановитих і обдарованих учнів.

7. Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

8. Виконання основних освітніх програм у навчально-виховному процесі.

9. Про підсумки проведення предметних декад.

10. Робота по підготовці до ДПА та ЗНО у 2015 р.

11. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога – до творчості учнів» (Творчі звіти учителів, які атестуються).

12. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІV засідання (березень 2015р.)

1. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес .

2. Використання тестових завдань як однієї з форм контролю за навчальними досягненнями учнів.

3. Результати участі у ІІІ етапах предметних олімпіадах і ІІ етапі МАН

4. Аналіз атестаційних матеріалів. Підсумки атестації педагогічних працівників.

5. Про роботу методичних об’єднань та колективних форм методичної роботи.

6.Про участь учителів школи у семінарах, конференціях та конкурсах.

7..Підготовка до ЗНО навчальних досягнень учнів у 2015 році

8. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

V засідання (квітень 2015р.)

1. Підведення підсумків курсової підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік.

2. Підготовка  та  організація  проведення  державної  підсумкової  атестації.

3. Діагностування та прогнозування роботи з педагогічними кадрами.

4. Обговорення матеріалів, розроблених педагогами до друку в методичних виданнях.

4. Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

5. Огляд нормативних документів на наступний навчальний рік.

VІ засідання (червень 2015р.)

1. Про виконання наказу про методичну роботу у школі: підсумки методичної роботи в 2014-2015 навчальному році та планування її на наступний навчальний рік.

2. Про підсумки ДПА у школі.

3. Творчий звіт роботи шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку до серпневих нарад учителів

5. Аналіз  роботи  педколективу  над  єдиною науково-методичною проблемою школи.


Директор школи С.Богодиста

Додаток 2

до наказу від 29.08.2014 № ___
Склад шкільних методичних об’єднань

та реалізація науково-методичних проблем учителів
ПІП учителя

Науково-методична проблема

ММК

Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога

ПЗШ №8

Формування життєвих компетентностей учнів з метою успішної соціалізації особистості

ШМО учителів початкових класів

Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховному процесі.

Ктіторова О.В. –

керівник ШМОГрупова форма навчальної діяльності у початковій школі

Безкоровайна О.В.

Використання елементів здоров’язбережувальних технологій у початкових класах

Свід В.Ф.

Створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини

Торяник Н.К.

Ігрові технології – засіб підвищення ефективності навчання

ШМО учителів природничого циклу

Формування екологічної культури школяра

Наконечна О.Б. –

керівник ШМОВід екологічної компетентності до гармонії з природою

Пархоменко Л.В.

Формування екологічних компетентностей на уроках географії

Тутак І.М.

Групова робота на уроках хімії з використанням методу проектів

ШМО учителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Розвиток мовленнєвих компетентностей учнів на основі історико-культурних традицій рідного краю

Якименко Ю.Д.

Кафедра учителів

укр.мови та літРозвитк творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Рубашка Г.А.

Розвиваюче навчання у створенні ситуації успіху

Богодиста С.П.

Кафедра учителів

світ. літФормування ключових компетентностей на уроках світової літератури

Панасенко Л.Л.

Формування читацької компетенції учнів на уроках світової літератури

Козіна І.О.

Кафедра учителів

англ.мовиМовне портфоліо як засіб розвитку інноваційної особистості учня

Устинова О. А.

Методи викладання англійської мови в початкових класах

Рева І.А.

Кафедра учителів суспільних дисциплін

Формування життєвих компетентностей на уроках історії

Пархоменко Л.В.

Мотивація учнівської діяльності на уроках історії як засіб ефективності навчання

ШМО учителів фізико-математичних дисциплін

Виховання соціально зрілої особистості шляхом формування компетентнісних навичок на уроках дисциплін фізико-математичних дисциплін

Іващенко В.В.-

керівник ШМОВиховання соціально зрілої особистості шляхом формування компетентнісних навичок на уроках дисциплін фізико-математичних дисциплін

Хмелик Н.І.

Компетентнісний підхід у навчанні учнів на уроках математики

Левченко-Трихна О.І.

Формування ключових компетентностей учнів при впровадженні інноваційних технологій на уроках інформатики

ШМО учителів художньо-естетичних та спортивних дисциплін

Формування життєвих компетентностей учнів на основі впровадження сучасних технологій навчання

Оріховська Л.А. –

Керівник ШМОФормування життєвих компетентностей учнів через проектну діяльність

Мельник О.М.

Систематизація і застосування проектно-технологічної діяльності, розвиток аналітичних здібностей і логічного мислення, раціональності і практичності

Газданова Є.О.

Використання методів музикотерапії у навчально-виховному процесі початкової школи

Тутак І.М.

Розвиток творчих здібностей та естетичної культури учнів на уроках образотворчого мистецтва

Кукарін Є.В.

Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя в учнів школи

Пустовіт П.В.

Формування в учнів компетентного ставлення до свого здоров’я через впровадження здоров’язбережувальних технологій

Директор школи С.Богодиста


Додаток 3

до наказу від 29.08.2014 № ___

План

вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень учнівіз предметів державного стандарту освіти на 2013-2014 н.р.


Жовтень 2014

Листопад 2014

Грудень 2014

Лютий

2015


Березень 2015

Квітень 2015

Травень 2015

Класноузагальнюючий контроль

10 клас

1 клас
5 клас

9 клас
4 клас

Стан викладання та рівень знань учнів з предметівМатема-тика (початко-ва школа)

Історія, право-знавство
Фізика
Контроль за веденням зошитів

Світова літер.

Початк. школа

Англ. мова

Укр.мова та літ.

Матема-тикаДосвід учителів-предметників

Рева І.А., Пархоменко Л.В.

Досвід класного керівника

Наконечна О.Б.

Директор школи С.Богодиста

Додаток 4

до наказу від 29.08.204 № ___

Участь учителів закладуу міських колективних формах методичної роботи
Початкова школа

 1. Школа педагогічної майстерності «Створення інтерактивних презентацій до уроків у початковій школі». (Керівник – Чуб Л.М., гімназія № 31) – Ктіторова О.В.

 2. Школа вчителів початкових класів «Навчаємо за новим Державним стандартом у 1, 2 та 3 класах». (Керівники: у 1 класах Костиренко Н.І., Мар’єнко Н.Ф., Ільїнська Н.М.; у 2 класах Заколодна А.М., Оберемко О.М., Панічевська В.В.; у з класах Панченко О.В., Мягкохліб І.А., Головко Л.І., ЗНЗ № 3, 9, 14, 19, 26, 28, 30, 37, 38) – Свід В.Ф.


Українська мова та література

 1. Літературна вітальна (Керівник – М’ясоїд З.С.) – Якименко Ю.Д.


Світова література. Російська мова

 1. Методична майстерня «Практичні види діяльності при формуванні емоційно-ціннісної компетенції школярів на уроках світової літератури». (Керівник – Кучеренко Л.В., ЗШ № 26) – Панасенко Л.Л.


Історія. Правознавство

 1. Консультпункт «Проектна діяльність та ІКТ як складові у формуванні учнів інформаційної, логічної, аксіологічної компетентностей у рамках вивчення історії рідного краю». (Керівник – Жадан А.В., СЗШ № 3) – Рева І.А.


Географія

 1. Творча група «Використання проектної техології на уроках географії, як засіб ефективного засвоєння матеріалу». (Керівник – Лавренко Л.Г., гімназія № 17).


Математика

 1. Майстер–клас учителя математики Погорєлова В.М. гімназії № 33 «Робота в ільно з поглибленим вивченням математики. Робота з обдарованими учнями» - Хмелик Н.І.


Фізика

 1. Консультпункт «Підготовка учнів до ЗНО». (Керівник – Юшко Л.В., ЗШ № 26) – Іващенко В.В.

 2. Майстер-клас учителя фізики Касяненка М.М. гімназії № 21 «Я роблю це так…» - Хмелик Н.І.


Інформатика

 1. Творча група «Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності учнів 5 та 6 класів на уроках інформатики». (Керівники – Козаченко Т.А., Конюшенко Т.Л., СЗШ № 3, ЗШ № 37) – Левченко-Трихна О.І.

 2. Творча група «Адаптація навчальних програм з інформатики до викладання предмету за допомогою ільно поширюваного програмного забезпечення. Розробка відео-матеріалів, інструкцій до практичних робіт, тестових завдань до уроків з інформатики». (Керівник – Лутфулліна Т.В., ЗШ № 10) – Левченко-Трихна О.І.


Природознавство. Біологія. Екологія. Основи здоров’я

 1. Майстер-клас для вчителів, що викладають природознавство (5-6 класи) за новим Держстандартом. (Керівник – Севастьян Л.О.) – Наконечна О.Б.

 2. Майстер-клас для вчителів, що викладають основи здоров´я (5-6 класи) за новим Держстандартом». (Керівник – Севастьян Л.О.) – Наконечна О.Б.


Трудове навчання

 1. Школа народних ремесел «Декупаж». (Керівник –Білоброва С.Д., ЗШ № 27) – Оріховська Л.А.

 2. Педагогічні гостини «Використання декоративно-ужиткового мистецтва та народних традицій в процесі викладання трудового навчання». (Керівник – Ляшенко С.А., ЗШ № 34) – Оріховська Л.А.


Музичне мистецтво

 1. Майстер-класи вчителів «Інновації як основа змін освітньої практики». (Керівник – Гнидіна О.В.) – Газданова Є.О.


Фізична культура

 1. Школа молодого вчителя. (Керівник – Шульга В.І., ЗШ № 12) – Пустовіт О.В.

 2. Майстер-клас учителів фізичної культури. (Керівник – Третинник Ю.В.) – Кукарін Є.В.


Практична психологія

 1. Творча лабораторія працівників психологічної служби «Кращий досвід». (Керівник – Горошко Т.В., ММК, ЗНЗ, ДНЗ) – Газданова Є.О.


Бібліотечна справа

   1. Консультпункт з питань електронного обліку підручників. (Керівник – Басенко В.І., СЗШ № 3) – Устинова О.А.


Для директорів шкіл

 1. Виїзний семінар «Коридорами знань… Нові стандарти – нова школа» - Богодиста С.П.

Жовтень – ЗНЗ міста

 1. Семінар «Упровадження інноваційних навчально-виховних технологій – засіб формування конкурентоспроможної особистості» - Богодиста С.П.

Лютий – гімназія № 21
Для заступників директорів з НВР

 1. Клуб професійного спілкування заступників директорів з НВР – Козіна І.О.

Листопад, грудень, березень – ММК, ЗНЗ міста

 1. Виїзний семінар для заступників директорів з НВР «Педагогічна спадщина А.Макаренка» - Козіна І.О.

Квітень - с.Ковалівка, Полтавського району

 1. Семінар «Основні аспекти роботи з обдарованими дітьми» - Козіна І.О.

Жовтень – гімназія № 31
Для заступників директорів з ВР

Семінар «Виховання особистості через реалізацію шкільних проектів» - Тутак І.М.

Січень – ЗШ № 20

Директор школи С.Богодиста

Додаток 5

до наказу від 29.08.2014 № ___

Участь учителів закладу

у загальношкільних колективних формах методичної роботи


1. Майстер-клас для вчителів по роботі з обдарованими дітьми «Ерудит»

керівник – учитель історії та правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Рева І.А.

2. Творча лабораторія по роботі з учнями початкового рівня знань «Диференційований підхід у навчанні з метою корекції та профілактики початкового рівня знань учнів»

керівник – учитель математики і фізики, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії Хмелик Н.І.

3. Консультпункт «Реалізація принципу наступності та перспективності між початковою і основною школою»

керівник – учитель природознавства та біології, класний керівник 5 класу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Наконечна О.Б.

4. Клуб професійного спілкування учителів початкових класів «Здоров’язберігаючі технології у початковій школі – крок до школи культури здоров’я »

керівник – учитель початкових класів, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії Свід В.Ф.

5. Літературна вітальня учителів української мови та літератури «Література рідного краю»

керівник – учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Якименко Ю.Д.

6. Постійно діючий семінар учителів англійської мови «Застосування сучасних інноваційних технологій на уроках іноземної мови з метою формування ключових компетентностей учнів»

керівник – учитель англійської мови, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії Устинова О.А.

7. Методична майстерня учителів світової літератури «Перлини мудрості»

8. Творча група учителів фізичної культури

9. Клуб професійного зростання класних керівників

керівник – заступник директора з НВР Тутак І.М.

Директор школи С.Богодиста

Додаток 6

до наказу від 02.09.2013 № ___

План заходів

для підвищення фахового та методичного рівня

педагогічних працівників на 2014-2015 н.р.
 • Екскурсія педагогічних працівників до музею І.Котляревського «Шляхами зачинателя української літературної мови» (вересень 2014 р.)

 • Літературна вітальня до 120-річчя від дня народження О.Довженка (вересень 2014 р.)

 • Навчальний семінар «Створення безпечного середовища у школі. Надзвичайні ситуації: швидкість, організованість, безпека» (жовтень 2014 р.)

 • Фестиваль педагогічних ідей і знахідок учителів початкових класів «Перспективний досвід – у масову педагогічну практику» (листопад 2014 р.)

 • Методичні посиденьки «Освіта дітей з особливими потребами» (грудень 2014 р.)

 • Майстер-клас бібліотекаря «Бібліотечний урок як засіб формування інформаційного світогляду школярів» (лютий 2015 р.)

 • Психологічний тренінг «Підвищення рівня психологічної компетентності педагогів для ефективної організації навчально-виховного процесу» (березень 2015 р.)

 • Засідання круглого столу вчителів з обміну досвідом щодо підготовки учнів до ЗНО-2015 (квітень 2015 р.)

Директор школи С.Богодиста

Додаток 7

до наказу від 02.09.2013 № ___


Графік

проведення днів демонстрації педагогічних здобутків

та методичних надбань учителів-предметників

«Методичний аукціон» у 2014-2015 н.р.
Терміни

Зміст

ПІП відповідального

02.02 - 06.02.2015


Дні педагогічної майстерності учителів початкових класів

Ктіторова О.В.

09.02 – 13.02.2015

Дні педагогічної майстерності учителів гуманітарного циклу

Якименко Ю.Д.

16.02 - 20.02.2015

Дні педагогічної майстерності учителів фізико-математичних дисциплін

Іващенко В.В.

23.02. – 27.02.2015

Дні педагогічної майстерності учителів іноземної мови

та світової літературиКозіна І.О.

02.03 – 06.03.2015

Дні педагогічної майстерності учителів суспільних дисциплін

Рева І.А.

10.03 – 13.03.2015

Дні педагогічної майстерності учителів художньо- естетичного та спортивного циклу

Оріховська Л.А.,

Кукарін Є.В.16.03 – 20.03.2015

Дні педагогічної майстерності учителів природничого циклу

Наконечна О.Б.


23.03 – 27.03.2015

Дні педагогічної майстерності класних керівників

Тутак І.М.

Директор школи С.Богодиста

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал