Закон України від 07. 04. 2011р. №3206-vі «Про засади запобігання І протидії корупції»Скачати 166.19 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір166.19 Kb.
ТипЗакон
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

З 1 липня 2011 року набирали чинність антикорупційні закони, провідне місце серед яких займають:

Закон України від 07.04.2011р. №3206-VІ «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Закон України від 07.04.2011р. №3207- VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», яким було внесено ряд змін до Кримінально-процесуального кодексу, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» визначено 13 нових «корупційних злочинів» та посилена відповідальність за їх вчинення (наприклад, за отримання хабара до 85 грн. передбачений штраф від 8500 до 12750 грн, за хабар від 85 до 3339 грн штраф складає від 12750 до 25500 грн або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, за хабар від 3400 до 8499 грн передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та конфіскація майна, за хабар від 8500 і більше – позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна);

Закон України від 17.05.2012р. №4711- VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Так, зміни внесено до 44 нормативно-правових актів України (зокрема, Кодексу законів про працю України, Митного кодексу України, законів України від 07.10.2010р. №2591- VІ «Про Кабінет Міністрів України», від 05.11.1991р. №1789-ХІІ «Про прокуратуру», від 07.06.2001р. №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», від 17.11.1992р. №2790-ХІІ «Про статус народного депутата України», від 04.12.1990р. №509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні», від 03.04.2003р. №661-І V «Про Державну прикордонну службу в Україні», тощо), а також до двох підзаконних актів, затверджених постановами Верховної Ради України від 06.11.1991р. №1796-ХІІ та від 13.10.1995 р. №379/95-ВР (Дисциплінарного статуту прокуратури України та Положення про помічника-консультанта народного депутата України відповідно).

Аналіз змін свідчить, що значна їх частина не містить нових антикорупційних норм, а лише узгоджує термінологію і доповнює галузеве законодавство нормами, аналогічними Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон). Разом з тим застосовуються і принципово нові механізми запобігання корупції та вирішення низки правових колізій, які донедавна виникали при застосуванні антикорупційного законодавства;

Закон України від 17.05.2012р. №4722- VІ «Про правила етичної поведінки».

СУБ`ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

І. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ІІ. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються дол. Осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ІІІ. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, які спеціально уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ІV. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них іншими суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВАОсоби, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (та інші суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення), за вчинення корупційних правопорушень притягаються до наступних видів відповідальності:

кримінальна цивільно-правова

адміністративна дисциплінарна

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення, заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру затверджено наказами Міністерства юстиції України.

Згідно зі статтею 22 Закону, особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчинення злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом, а особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, - може бути відсторонена від роботи, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Незважаючи на те що за порушення обмежень, встановлених Законом, передбачена адміністративна відповідальність, проте при набранні законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності незалежно від цього особа має бути звільнена із служби протягом трьох днів з дня одержання відповідним органом копії такого судового рішення. Тому, крім штрафу, особа втратить ще й роботу, якщо порушить ці обмеження.

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України

(відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»)Адміністративні корупційні правопорушення

І.Кодекс України про адміністративні правопорушення

№ статті

Зміст статті

Зміст/відповідальність

Ст.172-2

Порушення обмежень щодо використання службового становища та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі:

Не більше 5 н.м.д.г.;

Не більше 100 н.м.д.г.

Штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – н.м.д.г.) з конфіскацією одержаної вигоди матеріального характеру;

Штраф від 150 до 500 н.м.д.г. з конфіскацією одержаної вигоди матеріального характеру


Ст.172-3

Пропозиція або надання неправомірної вигоди у розмірі:

Не перевищує 5 н.м.д.г.

Не перевищує 10о н.м.д.г.


Штраф від 50 до 150 н.м.д.г.

Штраф від 150 до 500 н.м.д.г.Ст.172-4

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:

-Зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.

-Входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибуткуШтраф від 50 до 125 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого доходу;

Штраф від 100 до 200 н.м.д.гСт.172-5

Порушення встановлених законом:

-обмежень щодо одержання дарунків (пожертв);

-заборон щодо одержання дарунківШтраф від 25 до 50 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого дарунка (пожертви);

Штраф від 50 до 100 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого дарунка (пожертви)Ст.172-6

Порушення вимог фінансового контролю:

-неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом.

-неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в уставної банку-резидентаШтраф від 10 до 25 н.м.д.г;

Штраф від 10 до 25 н.м.д.гСт.172-7

Неповідомлення про наявність конфлікту інтересів

Штраф від 10 до 150 н.м.д.г.

Ст.172-8

Незаконне використання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень

Штраф від 50 до 100 н.м.д.г.

Ст.172-9

Невжиття заходів у разі виявлення корупційного правопорушення

Штраф від 50 до 125 н.м.д.г

Ст.38

Строки накладення адміністративного стягнення

 • Не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення;

 • Протягом 3 місяців з дня виявлення (корупційних правопорушень), але не пізніше 1 року з дня його вчинення

Ст..257

Надіслання протоколу

Надсилається у 3-денний строк з моменту його складення до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення; повідомлення – прокурору, керівнику органу влади, де працює особа, що притягається

Ст.277

Строки розгляду справи про адміністративні правопорушення

У 15-денний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (деякі – у 7-денний; ціла низка – протягом доби, у 3-денний, 5-денний строк)

Ст.277-2

Повідомлення про розгляд справи

Повістка вручається не пізніш як за 3 доби до дня розгляду справи в суді

ІІ. Кримінальний кодекс України

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього кодексу може наставати кримінальна відповідальність.статті

Зміст статті

Зміст/відповідальність

Ст.353

Самовільне присвоєння владних повноважень

або звання службової особи:

-поєднане із вчиненням будь-яких суспільно-небезпечних діянь;

-пов`язане з використанням форменного одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу


Штраф до 100 н.м.д.г.;

Обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 роківСт.358

 • Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа • Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів.

 • Вищевказані діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

 • Використання завідомо підробленого документа

Штраф до 100 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років;

Штраф до 200 н.м.д.г. або арешт на строк 3-6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років;

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк;

Штраф до 50 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 роківЗлочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Ст.364

Зловживання владою або службовим становищем • вищевказані діяння, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу
Виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г.

Позбавлення волі на строк 3-6років з позбавленням прва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г.;

Позбавлення волі на строк 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна


Ст.364-1

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми


 • те саме діяння якщо воно спричинило тяжкі наслідки

Штраф від 150 до 400 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 3 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років

Штраф від 400 до 900 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк 3-6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 роківСт.365

Перевищення влади або службових повноважень


 • перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. • Ті ж самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з і штрафом від 250 до 500 н.м.д.г.

Позбавлення волі на строк 3-8 років з позбавленням права обіймати певін посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом 500-1000 н.м.д.г.;

Позбавлення волі на строк 7-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займати яс певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом 750-1500 н.м.д.г.


Ст.365-1

Перевищення службових повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми


 • Те саме діяння якщо воно спричинило тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 1 року або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням прва обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк 4-7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 роківСт.365-2

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги


 • Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно. • Вищевказані діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатияс певною діяльністю на строк до 3 років

Обмеження волі на строк до 5років або позбавлення волі на строк 3-5 років,з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

Позбавлення волі на строк 5-8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна або без такої


Ст.366

Службове підроблення


 • Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Штраф до 250 н.м.д.г або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Позбавлення волі на строк 2-5 років з позбавленням права обіймати певін посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г.Ст.367

Службова недбалість


 • Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки

Штраф від 250 до 500 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 3 років, з позбавленням прва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Позбавлення волі на строк 2-5 років з позбавленням права обіймати певін посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г. або без такогоСт.368

Одержання хабара

(у будь-якому вигляді)


 • Одержання хабара у значному розмірі (від 5 н.м.д.г) • Одержання хабара у великому розмірі (від 200 н.м.д.г.) або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно або поєднане з вимаганням хабара • Одержання хабара в особливо великому розмірі (від 500 н.м.д.г.) або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Штраф від 500 до 750 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 1 року або арешт на строк до 6 місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пвеною діяльністю на строк до 3 років;

Штраф від 750 до 1500 н.м.д.г. або позбавленні волі на строк 2-5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

Позбавлення волі нас строк 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна;

Позбавлення волі на строк 8-12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майнаСт.368-2

Незаконне збагачення

(неправомірна вигода у значному розмірі – від 100 н.м.д.г)

 • Незаконне збагачення якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах (від 200 н.м.д.г) • незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо-великих розмірах (від 500 н.м.д.г.)

Штраф від 500 до 1000 н.м.д.г або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Обмеження волі на строк 2-5 років або позбавлення волі на строк 3-5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

Позбавлення волі на строк 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна


Ст.368-3

 • пропозиція/надання/передача неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб

 • одержання неправомірної вигодиШтраф від 100 до 250 н.м.д.г або обмеження волі на строк до 2 років;

Штраф від 350 до 700 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 4 років;

Штраф від 500 до 1000 н.м.д.г або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років .з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років

Позбавлення волі на строк 3-7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майнаСт.368-4

 • пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, неправомірної вигоди • ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою • одержання неправомірної вигоди • ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди

Штраф від 100 до 250 н.м.д.г або обмеження волі на строк до 2 років;

Штраф від 350 до 700 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років;

Штраф від 750 до 1500 н.м.д.г. або позбавлення волі на строк 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

Позбавлення волі на строк 4-8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майнаСт.369

Пропозиція або давання хабара

 • пропозиція хабара • давання хабара • давання хабара, вчинене повторно • давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб • давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником

Штраф від 100 до 250 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 2 років;

Штраф від 250 до 750 н.м.д.г. або обмеження волі на строк 2-5 років;

Позбавлення волі на строк 3-6 років із штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г та з конфіскацією майна або без такої;

Позбавлення волі на строк 4-8 років з конфіскацією майна або без такої;

Позбавлення волі на строк 5-10 років з конфіскацією майна або без такої.


Ст.370

Провокація хабара або комерційного підкупу

Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органівОбмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк 2-5 років, та зі штрафом від 250 до 500 н.м.д.г.

Позбавлення волі на строк 3-7 років та зі штрафом від 500 до 750 н.м.д.гСт.364

Зловживання владою або службовим становищем


 • те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки • вищевказані діяння, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу.

Виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г

Позбавлення волі на строк 3-6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г;Позбавлення волі на строк 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал