Закон України від 07. 04. 2011р. №3206-vi «Про засади запобігання І протидії корупції»Скачати 256.09 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір256.09 Kb.
ТипЗакон
Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

З 1 липня 2011 року почав набирати чинності ряд антикорупційних законів, провідне місце серед яких займають:

Закон України від 07.04.2011р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Закон України від 07.04.2011р. №3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», яким було внесено ряд змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» визначено 13 нових «корупційних злочинів» та посилена відповідальність за їх вчинення (наприклад, за отримання хабара до 85 грн. передбачений штраф від 8500 до 12750 грн., за хабар від 85 до 3339 грн. штраф складає від 12750 до 25500 грн. або обмеження волі від 2 до 5 років, за хабар від 3400 до 8499 грн. передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років та конфіскація майна, за хабар розміром більше 8500 грн. – позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна);

Закон України від 17.05.2012 р. № 4711-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

Так, зміни внесено до 44 нормативно-правових актів України (зокрема, Кодексу законів про працю України, Митного кодексу України, законів України від 07.10.2010 р. № 2591-VI «Про Кабінет Міністрів України», від 05.11.1991р. №1789-XII «Про прокуратуру», від 07.06.2001р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», від 17.11.1992р. №2790-XII «Про статус народного депутата України», від 04.12.1990 р. №509-XII «Про Державну податкову службу в Україні», від 03.04.2003р. №661-IV «Про Державну прикордонну службу в Україні» тощо), а також до двох підзаконних актів, затверджених постановами Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1796-XII та від 13.10.1995р. № 379/95-ВР (Дисциплінарного статуту прокуратури України та Положення про помічника-консультанта народного депутата України відповідно).

Аналіз змін свідчить, що значна їх частина не містить нових антикорупційних норм, а лише узгоджує термінологію і доповнює галузеве законодавство нормами, аналогічному Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон). Разом з тим застосовуються і принципово нові механізми запобігання корупції та вирішення низки правових колізій, які донедавна виникали при застосуванні антикорупційного законодавства;
СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Закон України від 17.05.2012 р. № 4722-VI «Про правила етичної поведінки».


II) Особи, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення:


I) Особи, уповноважені на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування
IV) Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них іншими суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди

III) Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного праваI) Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

 • державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

 • військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

 • судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій) тощо.

II) Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 • посадові особи юридичних осіб публічного права, які не є представниками органів державної влади або органів місцевого самоврядування, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

 • особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках);

 • посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.


дисциплінарна

цивільно-правова

адміністративна

кримінальна
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (та інші суб’єкт відповідальності за корупційні правопорушення ), за вчинення корупційних правопорушень притягаються до наступних видів відповідальності:

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.

Згідно зі статтею 22 Закону особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом, а особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, - може біти відсторонена від роботи, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

Незважаючи на те, що за порушення обмежень, встановлених Законом, передбачена адміністративна відповідальність, проте при набранні законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності незалежно від цього особа має бути звільнена із служби протягом трьох днів з дня одержання відповідним органом копії такого судового рішення. Тому, крім штрафу, особа втрачає ще й роботу, якщо порушить ці обмеження.
Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України

(відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»)


I.Кодекс України про адміністративні правопорушення


№ статті

Зміст статті

Зміст/відповідальність

Адміністративні корупційні правопорушення

Ст.1722
Порушення обмежень щодо використання службового становища та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі:

не більше 5 н.м.д.г.;


не більше 100 н.м.д.г.


штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(далі н.м.д.г.)

з конфіскацію одержаної вигоди матеріального характеру;

штраф від 150 до 500 н.м.д.г. з конфіскацією одержаної вигоди матеріального характеру


Ст.1723
Пропозиція або надання неправомірної вигоди у розмірі:

не перевищує 5 н.м.д.г.;

не перевищує 100 н.м.д.г.

штраф від 50 до 100 н.м.д.г.;

штраф від 150 до 500 н.м.д.г.

Ст.1724
Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:

- Зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю.

- Входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.


штраф від 50 до 125 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого доходу;

штраф від 100 до 200 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого доходу
№ статті

Зміст статті

Зміст/відповідальність

Ст. 1725
Порушення встановлених законом:

- обмежень щодо одержання дарунків (пожертв);


- заборон щодо одержання дарунків (пожертв).


штраф від 25 до 50 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого дарунка (пожертви);

штраф від 50 до 100 н.м.д.г. з конфіскацією отриманого дарунка (пожертви)


Ст. 1726


Порушення вимог фінансового контролю

- Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом.

- Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.


штраф від 10 до 25 н.м.д.г.;

штраф від 10 до 25 н.м.д.г.


Ст. 1727


Неповідомлення про наявність конфлікту інтересів

штраф від 10 до 150 н.м.д.г.Ст. 1728


Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

штраф від 50 до 100 н.м.д.г.Ст. 1729


Невжиття заходів у разі виявлення корупційного правопорушення


штраф від 50 до 125 н.м.д.г.Ст. 38


Строки накладення адміністративного стягнення

- не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення;

- протягом 3 місяців з дня виявлення, але не пізніше 1 року з дня його вчинення.


Ст. 257


Надіслання протоколу

Надсилається у 3-денний строк з

моменту його складення до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення; повідомлення-прокурору, керівнику органу влади, де працює особа, що притягається.


Ст.277


Строки розгляду справ про адміністративні

правопорушення

У 15-денний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про

адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи(деякі – у 7-денний; ціла низка – протягом доби, у 3-денний, 5-денний строк).


Ст.2772


Повідомлення про розгляд справи

Повістка вручається не пізніш як за 3 доби до дня розгляду справи в суді.II. Кримінальний кодекс України
Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.


№ статті

Зміст статті

Зміст/відповідальність

Ст.353

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи:

- Поєднане із вчиненням будь-яких суспільно

небезпечних діянь.

- Пов’язане з використанням форменого одягу

чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу

штраф до 100 н.м.д.г.;


обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

Ст.358

- Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа.
- Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням

публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів.

- Вищевказані діяння вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб

- Використання завідомо підробленого документаштраф до 100 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

штраф до 200 н.м.д.г. або арешт на строк 3-6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк;

штраф до 50 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послугСт.364

Зловживання владою або службовим становищем
- Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

- Вищевказані діяння, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу.виправні роботи на строк до 2 років або

арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк 3-6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк 5-10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.Ст.3641
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від

організаційно-правової форми

- Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.


штраф від 150 до 400 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 3 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

штраф від 400 до 900 н.м.д.г. або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк 3-6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ст.365Перевищення влади або службових повноважень
- Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно

супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства.


-Ті ж самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

виправні роботи на строк до 2 років або

обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк від 2- 5 років, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 500 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк від 3-8 років, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500-1000 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк від 7-10 років, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 750-1000 н.м.д.г.


Ст.3651
Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

- Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки


виправні роботи на строк до 1 року або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк 4-7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ст.3652
Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

- Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи

недієздатної особи, особи похилого віку або повторно
- Вищевказані діянні, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк 3-5 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

позбавлення волі на строк 5-8 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна або без такої.Ст.366Службове підроблення


- Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

штраф до 250 н.м.д.г. або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до 3 років.

позбавлення волі на строк 2-5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г.Ст.367Службова недбалість
- Те самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

штраф від 250 до 500 н.м.д.г. або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

позбавлення волі на строк 2-5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г. або без такого.

Ст. 368Одержання хабара

(у будь-якому вигляді)


Одержання хабара у значному розмірі

(від 5 н.м.д.г.)

- Одержання хабара у великому розмірі (від 200 н.м.д.г.) або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара.

- Одержання забара в особливо великому розмір (від 500 н.м.д.г.) або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.штраф від 500 до 750 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 6 місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

штраф від 750 до 1500 н.м.д.г. або позбавлення волі на строк 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;
позбавлення волі на строк 5-10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна;
позбавлення волі на строк 8-12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.


Ст.3682

Незаконне збагачення

(неправомірна вигода у значному розмірі – від 100 н.м.д.г.)


- Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах( від 200 н.м.д.г.)

- Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах( від 500 н.м.д.г.).штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до 3 років.

обмеження волі на строк 2-5 років або позбавлення волі на строк 3-5 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років;

позбавлення волі на строк 5-10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна;Ст. 3683

- Пропозиція/надання/передача неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб.

- Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою

- Одержання неправомірної вигоди

Те ж саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з

вимаганням.


штраф від 100 до 250 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 2 років.

штраф від 350 до 700 н.м.д.г. або обмеження волі а строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 4 років.

штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років

позбавлення волі на строк 3-7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.


Особа, яка пропонувала/надала/передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції/надання/передачі вона

добровільно заявила про те, що

сталося, д порушення кримінальної справи щодо неї.

Ст.3684


- Пропозиція, надання аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, неправомірної вигоди.

- Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою.

- Одержання неправомірної вигоди.

- Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з

вимаганням неправомірної вигоди.


штраф від 100 до 250 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 2 років.


штраф від 350 до 700 н.м.д.г. або обмеження волі а строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

штраф від 750 до 1500 н.м.д.г. або позбавлення волі на строк 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.


позбавлення волі на строк 4-8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Особа, яка пропонувала/надала/передала неправомірну вигоду,

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї

мало місце вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції/надання/передачі вона добровільно заявила про те, що

сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї.

Ст.369Пропозиція або давання хабара

 • Пропозиція хабара
 • Давання хабара
 • Давання хабара, вчинене повторно • Давання хабара службовій особі, яка

займає відповідальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осіб.

 • Давання хабара службовій особі,

яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником.

штраф від 100 до 250 н.м.д.г. або обмеження волі на строк до 2 років.

штраф від 250 до 750 н.м.д.г. або обмеження волі на строк 2-5 років.

позбавлення волі на строк 3-6 років із штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. та з конфіскацією майна або без такої;

позбавлення волі на строк 4-8 років з конфіскацією майна або без такої;
позбавлення волі на строк 5-10 років з конфіскацією майна або без такої;

Особа, яка пропонувала/дала хабар,

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї

мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї.


Ст.370Провокація хабара або комерційного підкупу

Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів


обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення вола на строк 2-5 років, та зі штрафом від 250 до 500 н.м.д.г.

позбавлення вола на строк 3-7 років, та зі штрафом від 500 до 750 н.м.д.г.

Ст. 364Зловживання владою або службовим становищем

 • Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. • Вищевказані діяння, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу.

виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк 3-6 років , з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г.

позбавлення волі на строк 5-10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

 • Істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує н.м.д.г.

 • Тяжкими наслідками, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують н.м.д.г.

 • Перевищення влади або службових повноважень – умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

 • Службове підроблення – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

 • Службова недбалість-невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення д них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

 • Хабаром у значному розмірі вважається такий, що у 5 і більше разів перевищує н.м.д.г., у великому розмірі – такий, що у 200 і більше разів перевищує н.м.д.г., в особливо великому розмірі – такий, що у 50 і більше разів перевищує н.м.д.г.

 • Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, посади яких згідно зі ст..25 Закону Україну «Про державну службу» віднесені до 3,4,5,6 категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

 • Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначень в ч.1 ст.9 закону «Про державну службу», та особо, посади яких згідно зі ст.25 Закону України «Про державну службу» віднесені до 1 та 2 категорій.

 • Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями.

 • Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або не вчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

 • Незаконне збагачення – одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва.

 • Неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошт або інше майно, переваги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

 • Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошової кошт або інше майно, переваги, пільги, нематеріальні активи, що ї без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує 100н.м.д.г., у великому розмірі – на суму, що перевищує 200 н.м.д.г; в особливо великому розмірі - на суму, щ перевищує 500 н.м.д.г.

 • Вимаганням визнається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.


За матеріалами, підготовленими

фахівцями Павлоградського міськрайонного

управління юстиції Дніпропетровської області

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал