Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботиСкачати 268.59 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір268.59 Kb.
ТипПрограма
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичного (лабораторного) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикуму, журнальних статей, методичних посібників тощо): прочитати, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії). Увага: всі вказані у списку літератури джерела повинні бути опрацьовані. Якщо у завданнях до самостійної роботи не передбачене конспектування, їх слід опрацювати усно і за бажанням виписати у зошит основні положення. Матеріали всіх джерел слід використовувати у відповідях на практичному чи лабораторному занятті.

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012.

 2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2013.

 3. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.

 4. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007.

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за ред. О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. / Наук. ред. О.Л.Кононко. – К., 2014.

ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 3.

Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку
Тема 6. Фізичне виховання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 1

 1. Завдання і зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Характеристика основних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 3. Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

 4. Наукові засади режиму життя дитини.

 5. Спільна робота сім'ї і дошкільного закладу з фізичного виховання дітей.

Література

 1. Богінич О. Оздоровча педагогіка // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 18-19.

 2. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. – К., 1999.

 3. Вільчковський Е.. Денисенко Н. Насамперед – фізичний гарт // Дошкільне виховання. – 1996. − № 5. – С. 10-11.

 4. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров'я дітей // Дошкільне виховання. – 1995. − № 10. – С. 10-11.

 5. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят // Дошкільне виховання. – 2001. − №6. – С. 14-15.

 6. Ефименко Н.Н. Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного возраста //Дошкільна освіта. – 2011. − № 1.

 7. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. – К., 1995.

 8. Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня // Дошкільне виховання. – 2001. – №5. – С. 13-15.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 66-74), виписати зміст понять і термінів: фізична культура, фізична досконалість, фізкультурна освіта, рухова активність, фізичне виховання, загартування, режим. Скопіюйте у зошит схеми зі сторінок 68-71.

2. Розробіть план і складіть тези лекції для батьків на тему «Фізичне виховання як культурна цінність».

3. Розв’яжіть педагогічні задачі (дайте коротку письмову відповідь):

3.1.Серед деяких молодих батьків побутує думка, що дітей потрібно виховувати по спартанськи: не надто піклуватися про нічну тишу, відтак дитина може спати при включеному радіо або телевізорі; не турбуватися, що дитина довго дивиться телевізор або грає на комп'ютері, нарівні з дорослими їздить по місту, ходить по магазинах тощо. Чим може обернутися для дитини таке виховання? Чому?

3.2.Як має вчинити вихователь, коли дитина:

а) не хоче спати вдень;

б) відмовляється від їжі;

в) не встигає вмиватися з іншими дітьми?

3.3. В дитячому садку з об'єктивних причин затримується сніданок. Що має робити вихователь?

а) у відповідності з режимом дня провести гімнастику;

б) порушити режим і надати дітям можливість гратися;

в) використати вивільнений час для організації цікавої для дітей діяльності;

г) ваш варіант.

3.4. Петрика щоразу приводять в дитячий садок неохайним, недбало одягненим. Дії вихователя:

а) зробити зауваження Петрику наодинці;

б) зробити зауваження у присутності його батьків;

в) зауважити батькам Петрика в присутності дитини;

г) взяти на себе догляд за Петриком;

ґ) ваш варіант.

Що Ви порадите вихователю старшої групи, в яку прийнята нова дитина, яка не вміє самостійно одягатися і роздягатися?

4. Проаналізуйте зміст культурно-гігієнічних навичок, які формуються у дітей різних вікових груп, базуючись на рекомендаціях однієї з діючих Програм виховання і навчання в дитячому садку. Одержані дані оформіть у таблицю.


Тема 7. Розумове виховання дітей дошкільного віку
Основний зміст теми

   1. Значення розумового виховання у формуванні особистості.

   2. Психолого-педагогічні дослідження проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку.

   3. Мета і завдання розумового виховання дошкільників.

   4. Засоби розумового виховання.

   5. Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання.

   6. Характеристика систем сенсорного виховання (Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, Л. Венгер).


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012.

 2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М., 1988.

 3. Денисенкова Н, Мавріна І. Ваша дитина пізнає світ (Як ознайомлювати малят з природою) // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія / Укладач Н.М.Горопаха. – К., 2012. - С.155-171.

 4. Денисенкова Н. Ваш ребенок познает мир // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 2. – С. 91-104.

 5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М., 1978.

 6. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979.

 7. Кулачківська С. Е., Ладивір С. О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – С. 17-29.

 8. Ладивір С.О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10. – С.4-7.

 9. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1983.

 10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 199-238, 253-268.

 11. Програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» / кер. проекту Б.М.Жебровський. – Тернопіль, 2012.


Завдання для самостійної роботи

1. Спираючись на матеріали підручника, проаналізуйте теорії розумового розвитку дітей Ж. Піаже, О. Запорожця, Л. Венгера, М. Поддьякова. Випишіть основні положення в зошит у формі письмової відповіді на запитання «Які принципові відмінності цих теорій і що в них спільне?».

2. Охарактеризуйте взаємозв'язок завдань розумового виховання. Відобразіть його у відповідній схемі.

3. Опрацюйте статті Н.Денисенкової «Ваша дитина пізнає світ», випишіть основні думки щодо шляхів розумового виховання дітей у родині.

4. Попередньо розподіливши між студентами групи, підготуйте реферат про одну із зарубіжних або вітчизняних систем сенсорного виховання дітей дошкільного віку. Складіть порівняльну схему методів сенсорного виховання у різних системах.

5. Проаналізуйте зміст освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти. Випишіть у зошит визначені у Базовому компоненті завдання сенсорного виховання.

6. Скориставшись можливостями Internet, доберіть ілюстративний матеріал, на основі якого можна охарактеризувати особливості дидактичного матеріалу у системах сенсорного виховання Ф. Фребеля і М. Монтессорі. Підготуйте презентацію цього матеріалу у будь-якій форму (мультимедійну, у вигляді плакату, буклету тощо). У презентації зверніть увагу на те, які характеристики сенсорного матеріалу цих педагогів використані у сучасних розробках засобів сенсорного виховання.

Тема 8. Моральне і трудове виховання дошкільників
Основний зміст теми


 1. Мета і завдання морального виховання.

 2. Особливості формування у дошкільників моральних уявлень, моральних почуттів та навичок моральної поведінки.

 3. Зв’язок морального виховання з трудовим. Завдання трудового виховання.

 4. Засоби та методи морального та трудового виховання дошкільників.


Література

 1. Буре Р.С. Воспитатель и дети / Р.С.Буре, Л.Ф.Островская. – М., 2003.

 2. Виховання дошкільників в праці / Авт. кол. за ред. З.Н. Борисової. – К., 2002.

 3. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье. – К., 1988.

 4. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой. – М., 1984.

 5. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. Козловой. – М., 2002.

 6. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под ред. Р.С.Буре. – М., 1987.

 7. Павленчик В. «Ось так добре, а так – ні» (Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу) / В.Павленчик // Дошкільне виховання. – 1999. – № 2. – С. 4 – 5; № 3. – С. 3 – 4.

 8. Петрова В.І., Стульник Т.Д. Моральне виховання в дитячому садку. – Харків, 2007.

 9. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993.

 10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 269-339.

 11. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 12. Щербакова К., Григоренко Г. Становлення особистості (Вихована дитина. Що це означає?) // Дошкільне виховання. – 1998. – № 6. – С. 14-16.

 13. Трудове виховання старших дошкільників / Укладач О.А. Шевцова. – Харків, 2013.

 14. Юзвак Ж. Плекайте високе в людині // Дошкільне виховання. – 1997. – № 1. – С.14-16.

 15. Якобсон С. и др. Материалы к программе морального воспитания детей 5-7 лет // Дошкольное воспитание. – 1999. – № 4 – С. 15-19.

 16. Якобсон С. Программа морального воспитания детей 2-4 лет // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 9. – С. 49-57.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 110-117), виписати зміст понять і термінів: мораль, моральна свідомість, моральна культура, моральне виховання, моральний розвиток, моральні почуття, моральні якості, навички моральної поведінки.

2. З посібника Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 скопіювати таблиці на стор. 115-117, 130-131.

3. Оформіть у таблицю завдання морального та трудового виховання дітей дошкільного віку з ускладненнями від групи до групи (на основі діючих програм виховання).

4. Підготуйте реферативний виступ на одну з тем: «Особливості етичних уявлень дітей дошкільного віку», «Сутність моральних почуттів та їх розвиток у дошкільнят», «Розвиток мотивів моральної поведінки у дітей».

5. Доберіть з народної мудрості вислови про мораль та значення праці у житті людини.


Тема 9. Естетичне виховання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 2

 1. Завдання естетичного виховання в дошкільному віці.

 2. Своєрідність естетичних сприймань і почуттів дітей, їх виховання.

 3. Види дитячої художньої діяльності, їх значення у формуванні особистості дитини.

 4. Методи виховання творчості дитини.


Література

 1. Алиева Т. Проектирование условий эстетического развития: содержание и формы // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 11. – С. 92-105.

 2. Долинна О. Завдання естетичного виховання // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 16-17.

 3. Ждан В. Стимулювати творчість дітей: Педагогічні передумови розвитку художньо-творчих здібностей // Палітра педагога. – 1997. – № 4 С. 3-5.

 4. Комарова Т. Народное искусство в интеллектуально-эстетическом воспитании детей // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 7. – С. 13-19.

 5. Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989.

 6. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 339-358.

 7. Ткачев С. Трудные темы дошкольной педагогики // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 3. – С. 80-83.

 8. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. – К., 1995.

 9. Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. А.Н. Ветлугиной. – М., 1995.

 10. Юзвак Ж. Краса врятує світ // Дошкільне виховання. – 1993. – № 12. – С. 8-9; 1994. – № 1. – С. 6-7; 1995. – № 12. – С. 6-7.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 146-154), виписати зміст понять і термінів: естетичне виховання, естетична культура, естетична свідомість, естетичне почуття, художня освіта.

2. Складіть порівняльну таблицю завдань і змісту естетичного виховання в програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку.

3. Опрацюйте статтю В. Ждан (див. список літератури), випишіть педагогічні умови розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку.

4. Розробіть зміст консультації для батьків на тему «Зустріч дітей з прекрасним».

5. У дошкільному закладі, у якому ви проходили навчальну практику, виконайте завдання з посібника Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 142-143).


Змістовий модуль 4.

виховання особистості в дошкільному віці
Тема 10. Становлення і розвиток особистості в дошкільному віці
Основний зміст теми

1. Особистість та індивідуальність. Психолого-педагогічна суть поняття особистості.

2. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення особистості. Своєрідність розвитку у дитини дошкільного віку основ особистості.

3. Умови формування особистості в дошкільному віці.


Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.,1999

2. Закон України про дошкільну освіту. – К.,2001

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.1993

4. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 1989. – № 5. – С. 10-23

5. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – С. 32-68

6. Кононко О. Простір "Я": реальність та життєва потреба // Дошкільне виховання. – 2001. – № 4. – С. 3-7

7. Кононко О. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 10-14


Завдання для самостійної роботи

 1. З Коментаря до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (К., 2003) опрацювати розділ «Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти: зміст та шляхи реалізації» (С. 59-79): виписати визначення, скопіювати схему на стор. 65 та таблиці на стор. 68-70, 76-77.

 2. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. виписати визначення понять «людина», індивід», «особистість» та «індивідуальність», подані на стор. 32-33. Проаналізувати визначення відомими психологами сутності особистості. Яке із визначень, на вашу думку, покладене в основу поняття «базис особистісної культури» у Базовому компоненті дошкільної освіти.


Тема 11. Розвиток взаємин дітей в групі
План практичного заняття № 3

 1. Етапи становлення дитячого колективу в групі дошкільного закладу.

 2. Дружба дітей дошкільного віку. Формування дружніх взаємин дітей.

 3. Виховання у дошкільників навичок взаємодопомоги.


Література

 1. Безлюдна В. Щоб спільне життя дарувало радість // Дошкільне виховання. – 1988. – № 6. – С. 6-7.

 2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. – М., 1985. – С. 99-115.

 3. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром. – М., 1988. – С. 64-7.

 4. Колесникова Л.Ф. Воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу в повседневной жизни // Моральное воспитание дошкольников / Сост. Л.В.Артёмова, Е.А.Таранова. – К., 1984. – С. 68-74.

 5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К., 2003.

 6. Кононко О. Душевність, людяність, щирість // Дошкільне виховання. – 1997. – № 2. – С. 8-9.

 7. Кононко О. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 10-14.

 8. Кулачківська С. Тепло і радість взаємин // Дошкільне виховання. – 1991. – № 2. – С. 6.

 9. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. – К., 1987.

 10. Стрюк К. Довірче спілкування: передумови формування позитивних взаємин // Дошкільне виховання. – 1989. – № 4. – С. 8-10.

 11. Учимся общаться с ребёнком / Сост. В.А. Петровский, А.М. Виноградова и др. – М., 1993. – С. 8-70.

 12. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В.К.Котырло. – М., 1987.


Завдання для самостійної роботи

 1. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. виконати завдання для самостійної роботи до теми «Розвиток взаємин дітей в групі», подані на стор. 96-97.

 2. Підготувати реферат на тему «Вплив теорії колективу А.С.Макаренка на дослідження дитячого колективу та взаємин дітей у дошкільній педагогіці».


Тема 12. Виховання гуманістичної спрямованості особистості в дошкільному віці
План лабораторного заняття № 1

 1. Гуманізм як загальнолюдська цінність. Завдання виховання у дошкільників гуманних почуттів.

 2. Емоційний розвиток дитини як основа формування гуманізму. Прийоми розвитку емоційної сфери дітей.

 3. Шляхи виховання у дошкільників гуманних якостей особистості.Література


 1. Богуш А. Шлях до милосердя і любові // Дошкільне виховання. – 2001. – № 2. – С. 3-4.

 2. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л.Н. Проколиенко, В.К. Котырло. – К., 1987.

 3. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М.Виноградовой. – М., 1989.

 4. Гаркавенко Л. Розмаїтий світ емоцій // Дошкільне виховання. – 2008. – 12. – С.28-29.

 5. Груша О. У світі емоцій та почуттів молодшого дошкільника. – К., 2010.

 6. Коврижних Ю., Смольникова Г. Збагачуйте емоційну сферу дітей // Дошкільне виховання. – 1997. – №№ 1-3.

 7. Кононко О. Душевність, людяність, щирість // Дошкільне виховання. – 1997. – № 2. – С. 8-9.

 8. Лаврентьєва Г. Джерела доброти. – К., 1998.

 9. Ладивір С., Долинна О. Виховання гуманних почуттів у дітей. – Тернопіль, 2010.

 10. Поніманська Т.І., Дичківська І.М., Глінчук Ю.О., Козлюк О.А., Косарєва О.І., Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті інноваційної педагогічної діяльності.  Рівне: Волинські обереги, 2012. – 208 с.

 11. Поніманська Т., Козлюк О., Марчук Г. Виховання людяності. – Рівне, 2012.

 12. Поніманська Т.І. Виховання людяності// Дошкільне виховання. – 2008. – №2. – С.6-9.

 13. Поніманська Т.І. Виховання людяності: технологічний аспект // Дошкільне виховання. – 2008. – №4. – С.3-5.

 14. Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку. – Рівне, 2006. – 364 с.

 15. Стрелкова Л.П. Уроки сказки. – М., 1990.

 16. Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А.Д.Кошелевой. – М., 1985.


Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти у літературі з етики та виписати визначення таких етичних категорій, як «гуманізм», «доброта». «чуйність», «доброзичливість». «милосердя», «співчуття», «людяність». Створити схему, яка відображала б ваше розуміння взаємозв’язку цих понять.

 2. З програм «Українське дошкілля» та «Я у Світі» виписати завдання гуманістичного розвитку дитини.

 3. Із статей Л.Гаркавенко, Ю.Коврижник та Г.Смольникової виписати приклад гри для розвитку емоційної сфери дитини дошкільного віку.

 4. У книзі «Емоційний розвиток дошкільника» опрацювати статтю О.В.Запорожця «Виховання емоцій та почуттів у дошкільника» і, спираючись на неї, обґрунтувати у невеличкому есе роль діяльності у розвитку соціальних емоцій та зворотний вплив емоцій на розвиток діяльності.

 5. Написати анотації на книги Г. Лаврентьєвої «Джерела доброти», Т.Поніманської «Виховання людяності» та Л. Стрелкової «Уроки казки». Скласти на основі цих книг невеликий перелік казок та авторських оповідань, які можна використати для виховання гуманних почуттів дітей.

 6. Законспектувати статті А. Богуш, Т. Поніманської та О. Кононко, вказані у списку літератури.

 7. У книзі «Виховання людяності» проаналізувати «Кодекс гуманістичного виховання». Спробуйте доповнити його 1-2 положеннями, сформульованими вами.


Тема 13. Виховання вольової поведінки та дисциплінованості

План практичного заняття № 4


 1. Становлення вольової поведінки у ранньому та дошкільному віці. Методи формування волі дитини.

 2. Своєрідність прояву дисциплінованості у дошкільників. Виховання слухняності дітей молодшого віку.

 3. Методи виховання дисциплінованості у дошкільників.

 4. Авторитет дорослих як умова виховання дисциплінованості.

 5. Порушення вольової сфери дитини (вередування та впертість), їх причини, умови попередження. Методи роботи з впертими та вередливими дітьми.Література


 1. Алексеєнко Т., Назаренко А. Вплинути на дитину: як? // Дошкільне виховання. – 1997. – № 2. – С. 10-11.

 2. Галуцька О. Дитячі примхи // Дошкільне виховання. – 1998. – № 6. – С. 17.

 3. Кочерга О. Повірте у свою дитину // Дошкільне виховання. – 2004. – № 3. – С. 14-15.

 4. Лапшина К. Дисципліна – не покарання // Дошкільне виховання. – 1998. – № 10. – С. 29-30.

 5. Литвин Л. Розвиваймо волю дитини // Дошкільне виховання. – 2000. – № 8. – С. 22-24.

 6. Макаренко А.С. Виды родительского авторитета и их воспитательное значение // Мудрость воспитания: книга для родителей. – М., 1989. – С. 82-86.

 7. Марценківська І., Марценківський І. Уперті діти // Дошкільне виховання. – 1997. – № 2 . – С. 10-11.

 8. Островская Л.Ф. Почему ребенок не слушается? – М., 1982.

 9. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993.

 10. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007.

 11. Сарапулова Є. Дитина вередує. Чому? // Дошкільне виховання. – 2001. – № 2. – С. 8-9.

 12. Спок Б. Можно ли заставить ребёнка слушаться? // Дошкольное воспитание. – 1991. – № 10. – С. 73.


Завдання для самостійної роботи

 1. Спираючись на знання, отримані в курсі загальної та дитячої психології, дати коротку письмову відповідь на перше питання плану практичного заняття.

 2. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. – С. 113 виписати визначення дисциплінованості, показники та умови її розвитку в дошкільному віці.

 3. Підготуватися до проведення дискусії на тему: «Чи можна обійтися у вихованні дошкільників без покарань?» Письмово коротко висловити власне судження щодо запропонованої тези, спираючись на факти і думки видатних педагогів, письменників-гуманістів.

 4. Навести (письмово) 15 схвалюючих і 15 засуджуючих висловів вихователя. Дати відповідь на наступні запитання: Які висловлювання повинні переважати, коли вихователь схвалює дитину (її особистість або конкретний вчинок)? Які висловлювання повинні переважати, коли вихователь засуджує вчинок дитини? Чи має значення у схваленні та засудженні те, хто і як схвалює або засуджує дитину? Свою відповідь підтвердити прикладами з практики.

 5. На основі статті А.С.Макаренка скласти перелік видів несправжнього батьківського авторитету, виписати їх коротку характеристику. Поміркувати, які з цих видів несправжнього авторитету можуть мати місце у роботі вихователя ДНЗ.

 6. Прочитати статтю Б.Спока, висловити власну думку щодо пропонованої ним системи виховання слухняності.

 7. Зробити виписки зі статей О.Галуцької та І.Марценківської. Порівняти їх рекомендації щодо попередження та подолання вередувань та впертості дітей.


Тема 14. Виховання у дітей культури поведінки
План практичного заняття № 5

 1. Зміст понять «культура поведінки», «етикет».

 2. Методи та прийоми формування у дітей культурно-гігієнічних навичок і звичок.

 3. Правила культури спілкування. Методи формування культури спілкування дітей з дорослими та однолітками.

 4. Правила культури діяльності. Методи і прийоми її формування у дітей різного віку.


Література

 1. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. – М., 1985. – С. 29-66; 115-132.

 2. Вдовкина С. Юмор как средство борьбы с дурными привычками детей // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 5. – С. 24-28.

 3. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку / Укладач О.І.Білан. – Львів, 1996.

 4. Калуська Л. Абетка чеснот української дитини. – Тернопіль, 2007.

 5. Курочкина И. Дошкольники и этикет // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 3. – С. 54-57.

 6. Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. – К., 1988.

 7. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М., 1990.

 8. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М., 1986.

 9. Поніманська Т., Козлюк О., Марчук Г. Виховання людяності. – К., 2008.

 10. Попов І. Привчайте дитину до охайності // Дошкільне виховання. – 1988. – № 1. – С. 31.

 11. Пушкарьова Т. Вчимо спілкуватися // Палітра педагога. – 1997. - № 4. – С. 6-9.


Завдання для самостійної роботи

 1. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. – С. 112 виписати визначення понять «правила поведінки» та «культури поведінки» та зміст культури поведінки дошкільників.

 2. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. виконати завдання для самостійної роботи до теми «Виховання у дітей культури поведінки» (С. 95-96).

 3. З книги «Виховання людяності» (розділ «Плани-конспекти узагальнюючих бесід і занять») обрати один з конспектів, присвячених вихованню культури поведінки дітей, виписати його у зошит та письмово проаналізувати.

 4. Використовуючи книгу Л.Ф.Островської, підібрати 2 ситуації, що стосуються виховання культури поведінки у сім’ї, підготуватися до обговорення їх у аудиторії.

 5. Ознайомитися з рекомендаціями щодо виховання культури поведінки у книзі Л.Калуської, виписати правила ввічливості для дітей дошкільного віку.


Тема 15. Формування патріотичних почуттів та національної самосвідомості дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 6

    1. Завдання виховання у дітей дошкільного віку патріотичних почуттів та національної самосвідомості.

    2. Шляхи, засоби та методи формування у дітей любові до Батьківщини.

    3. Формування у дошкільників уявлень про рід і родовід.

    4. Народознавство як складова частина патріотичного виховання дошкільників.

    5. Виховання у дошкільників інтересу та поваги до інших народів.


Література

       1. Артемова Л.В. Програма з українознавства / Л.В. Артемова // Палітра педагога. – 1997. – № 1. – С. 3.

       2. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі // А.М.Богуш, Н.В.Лисенко. – К., 2002.

       3. Калуська Л. Виховання патріотизму у старших дошкільнят / Л. Калуська // Палітра педагога. – 2006. – № 4. – С. 7-14.

       4. Матвієнко П. Живодайні джерела патріотизму / П. Матвієнко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 8. – С. 8-9.

       5. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / О.В.Сухомлинська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3-8.

       6. Сухомлинський В.О. народження громадянина. – К., 1971.

       7. Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму: Патріотичне виховання / В. Якубенко // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13.


Завдання для самостійної роботи

 1. Скласти анотації на книги «Моя Україна: подорож в історію». – К., 1994 та «Захоплюючий атлас України». – К., 2010. Висловити власну думку щодо можливості використанні матеріалу цих книг у патріотичному вихованні дошкільників.

 2. Користуючись зразком, поданим у книзі «Моя Україна: подорож в історію». – К., 1994. – С. 8-9, скласти родовідне дерево своєї родини.

 3. Підготувати коротку письмову розповідь про родинні традиції своєї сім’ї.

 4. Здійснити моніторинг журналу «Дошкільне виховання» за останні 3 роки та скласти бібліографічний список публікацій, присвячених проблемі громадянської освіти дітей. Законспектувати одну із статей, у якій наводиться методична розробка (конспект заняття, екскурсії, свята тощо).

 5. Складіть перелік запитань, відповіді на які виявляють уявлення дітей про своє рідне місто, рідну країну, її столицю. За необхідності підібрати ілюстративний матеріал для опитування.

 6. Опрацювати статтю Біличенко Н. Ігри-забави звідусіль // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С. 28-29. Виписати приклад народної гри. Підготуватися до проведення з дітьми.

 7. Написати анотації на перераховані нижче збірники народних ігор. Виписати приклад народної гри. Підготуватися до проведення з дітьми.

 • Лисенко Н.В. Народні ігри // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.1. – Рівне, 2007. – С. 329-338.

 • Літала сорока по зеленім гаю: дитячі та молодіжні українські народні ігри. – К., 1990.

 • Подоляночка. Народні рухливі ігри / Упор. Н.Маліновська, Т.Романюк. – Рівне, 2007.


Індивідуальне довготривале завдання

На основі рекомендованої літератури підготувати коротке реферативне повідомлення на одне з наведених нижче питань за таким планом: 1. Моральна суть даної якості особистості.

 2. Завдання і зміст виховання у дітей дошкільного віку цієї якості.

 3. Засоби та методи виховання.

Реферат оформити у на окремих аркушах. У разі використання додаткової літератури слід в кінці реферату подати її перелік.


Теми рефератів

 1. Самостійність як моральна риса дітей та виховання її в дошкільному віці.

 2. Виховання чесності і правдивості у дітей.

 3. Можливості розвитку у дошкільнят почуттів відповідальності та обов’язку.

 4. Виховання у дошкільників почуття власної гідності.Література


 1. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М.Виноградовой. – М., 1980.

 2. Долинна О. Відповідальність дитини перед довколишніми як прояв ставлення до них // Ладивір С., Долинна О. Виховання гуманних почуттів у дітей. – Тернопіль, 2010. – С. 119-132.

 3. Доронова Т. Защита прав и достоинства маленького ребенка // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 9. – С. 64-68.

 4. Доронова Т. Защита прав и достоинства ребенка в дошкольном учреждении и в семье // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 8. – С. 6-11.

 5. Дятленко Н. Подбаймо про виховання самоповаги у дітей // Дошкільне виховання. – 1999. – № 8. – С. 8-9.

 6. Індивідуальний підхід до дитини в ДНЗ / Упорядник Л.А.Шик. – Харків, 2010.

 7. Калуська Л. Абетка чеснот української дитини. – Тернопіль, 2007.

 8. Ковальчук І. Почуття власної гідності // Дошкільне виховання. – 1995. – № 2. – С. 7.

 9. Козлова С. Нравственное воспитание детей в современном мире // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 9. – С. 98-101.

 10. Кондратьева С.А., Кошелева Л.П. Воспитание у детей честности и правдивости // Моральное воспитание дошкольников / Сост. Л.В.Артёмова, Е.А.Таранова. – К., 1984.

 11. Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника. – К., 2009.

 12. Кононко Е.Л. Я сам! – К., 1983.

 13. Кузьменко В. Самостійність і взаємини дітей // Дошкільне виховання. – 1989. – № 6. – С. 8-9.

 14. Маренков А., Буйлова Л., Кленова Н. Формирование нравственных качеств как важнейший аспект подготовки к школе // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 8. – С. 27-34.

 15. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А.Марковой.- М., 1984.

 16. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993.

 17. Поніманська Т., Козлюк О., Марчук Г. Виховання людяності. – К., 2008.

 18. Субботский Е.В. Ребёнок открывает мир. – М., 1991. – С. 28-72.

 19. Тищенко С. Плекайте у дитини почуття власної гідності // Дошкільне виховання. – 1988. – № 11. – С. 13.

 20. У країні Брехляндії: Діти не народжуються брехунами і облудниками. Такими їх роблять дорослі // Розкажи онуку. – 2001. – № 34. – С. 38-39.

 21. Фасолько Т. Відповідальність – основа моральності // Дошкільне виховання. – 1999. – № 9. – С. 4-6.

 22. Юзвак Ж. Плекайте високе в людині // Дошкільне виховання. – 1997. – № 1. – С. 10-11.


Термін виконання: до заліку.
Питання гарантованого контролю знань

 1. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку.

 2. Розумове виховання i розумовий розвиток.

 3. Завдання розумового виховання дітей.

 4. Сенсорне виховання як основа розумового виховання.

 5. Моральне виховання i моральний розвиток. Мета морально-трудового виховання з огляду загальнолюдських цінностей.

 6. Особливості формування моральних уявлень, виховання моральних почуттів i навичок моральної поведінки у дітей дошкільного віку. Зміст морального виховання.

 7. Завдання морального виховання.

 8. Засоби морального виховання і методи, їх взаємозв’язок.

 9. Зв’язок морального і трудового виховання дітей. Завдання трудового виховання: виховання поваги до людей праці, формування трудових умінь і навичок, виховання працелюбства.

 10. Умови морально-трудового виховання дітей в сім’ї дошкільному закладі.

 11. Засоби трудового виховання: ознайомлення з працею дорослих, праця дітей, навчання трудових навичок і умінь.

 12. Естетичне виховання i естетичний розвиток.

 13. Теоретичні основи естетичного i художнього виховання дошкільників.

 14. Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільного віку.

 15. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності.

 16. Поняття про дитячий колектив. Формування колективу в групі дошкільників.

 17. Керівництво вихователя взаєминами дітей.

 18. Особистісно-орієнтоване спілкування як умова формування позитивних взаємин дітей.

 19. Формування дружби та взаємодопомоги у дошкільників.

 20. Гуманізм як загальнолюдська цінність. Завдання виховання у дошкільників гуманних почуттів.

 21. Емоційний розвиток дитини як основа формування гуманізму. Прийоми розвитку емоційної сфери дітей.

 22. Шляхи виховання у дошкільників гуманних якостей особистості.

 23. Становлення вольової поведінки у ранньому та дошкільному віці. Методи формування волі дитини.

 24. Своєрідність прояву дисциплінованості у дошкільників. Виховання слухняності дітей молодшого віку.

 25. Методи виховання дисциплінованості у дошкільників.

 26. Авторитет дорослих як умова виховання дисциплінованості.

 27. Порушення вольової сфери дитини (вередування та впертість), їх причини, умови попередження. Методи роботи з впертими та вередливими дітьми.

 28. Виховання у дошкільників культури поведінки.

 29. Самостійність як моральна риса дітей та виховання її в дошкільному віці.

 30. Виховання чесності і правдивості у дітей.

 31. Можливості розвитку у дошкільнят почуттів відповідальності та обов’язку.

 32. Виховання у дошкільників почуття власної гідності.

 33. Індивідуальний підхід у вихованні особистісних якостей дошкільників.

 34. Своєрідність прояву почуття любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку.

 35. Ознайомлення дітей з навколишнім – основа виховання у дошкільників патріотичних почуттів. Програма ознайомлення з навколишнім.

 36. Шляхи і засоби патріотичного виховання в дитячому садку.

 37. Народознавство як складова частина патріотичного виховання дошкільників.

 38. Виховання у дітей інтересу та поваги до інших народів.

 39. Формування у дошкільнят основ національної самосвідомості.

 40. Формування у дітей уявлень про рід і родовід.

 41. Використання народних ігор в дитячому садку.

 42. Народні традиції і обряди у вихованні дітей дошкільного віку.

 43. Виховання дошкільників засобами народної творчості.


Критерії оцінювання за модульно-рейтинговою системою за 1 семестр 2 курсу
Вид навчальної роботиКількість балів, що нараховуєтьсяФорма звітності

Відвідування лекцій

10 (1 бал за кожну пару)

Наявність конспекту


Самостійна робота
30 (3 бали за кожну тему)

Наявність матеріалів самостійної роботиІндивідуальне довготривале завдання

15 балів

Матеріали виконаного завдання


Коефіцієнт активностіНе нижче 45Оцінки, отримані студентом у журналі академгрупиВсього100

-

Примітка: Коефіцієнт активності визначається на основі отриманих студентом оцінок за усні повідомлення, тести та контрольні роботи, що проводяться на практичних та лабораторних заняттях, колоквіумах, та підготовлені студентом реферати за формулою:


К= Х:n·100, де К – коефіцієнт активності, Х – сума всіх набраних студентом оцінок, n – максимальна сума оцінок, яка може бути набрана.

Для нотаток____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал