Загальні положенняСкачати 495.59 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.01.2017
Розмір495.59 Kb.
1   2   3

39. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

40. Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;

41. Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

42. Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;

43. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

44. Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

45. Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

46. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

47. Медична практика;

48. Ветеринарна практика;

49. Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

50. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

51. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

52. Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

53. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

54. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

55. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

56. Виконання авіаційно-хімічних робіт;

57. Пересилання грошових переказів;

58. Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);

59. Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);

60. Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

61. Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;

62. Проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

63. Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

64. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

65. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.

66. Виробництво, продаж та сервісне обслуговування транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, номерних агрегатів;

67. Виробництво, оптова, роздрібна, комісійна торгівля автозапчастинами;

68. Сервісне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів;

69. Надання транспортно-експедиційних послуг;

70. Надання послуг у фрахтуванні транспортних засобів;

71. Облаштування та експлуатацiя автостоянок;

72. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

73. Закупiвля, переробка, реалiзацiя, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матерiалами, нафтою, газом, будівництво та експлуатація автозаправних станцій;

74. Виробництво, передача та постачання електроенергії;

75. Оптова, роздрібна торгівля канцелярськими товарами;

76. Виробництво, торгівля сервісне обслуговування побутової техніки, електротоварів, приладів;

77. Науково-технічна діяльність;

78. Впровадження наукових розробок у виробництво;

79. Організація та проведення виставок, ярмарок, колективних свят, концертів, фестивалів, змагань та інших культурно-масових заходів, організація відпочинку;

80. Організація комерційного телебачення та радіомовлення;

81. Прокат аудіо-, відеоапаратури та касет, створення студій аудіо-, відеозапису;

82. Виробництво, прокат та реалізація кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, кінотеатрів;

83. Торгово-закупівельна діяльність, в тому числі організація заготівельних пунктів, контор, в тому числі за межами міста та області;

84. Закупiвля сільськогосподарської продукції у населення за готівку;

85. Вирощування, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї, вiдгодiвля худоби, переробка i реалiзацiя продукцiї тваринництва;

86. Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх лом;

87. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

88. Здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;

89. Виготовлення, ремонт швейних виробів, організація ательє;

90. Виготовлення та індивідуальний пошив взуття, ремонт взуття;

91. Надання послуг з копіювання та тиражування;

92. Надання побутових послуг;

93. Надання послуг з відеозйомки;

94. Організація фотоательє. Виготовлення художніх фотографій та фотографій для документів;

95. Надання брокерських, ділерських послуг;

96. Надання інформаційних послуг, створення та використання інформації;

97. Надання поліграфічних послуг;

98. Надання маркетингових та управлінських послуг;

99. Надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення реклами;

100. Надання кур'єрських послуг;

101. Надання складських послуг;

102. Здійснення лізингових операцій;

103. Організація готелів, кемпінгів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання громадян чи відпочинку;

104. Благодійна та спонсорська діяльність;

105. Видавництво лiтератури, перiодичних видань;

106. Продаж антикваріату, комісійна торгівля антикваріатом;

107. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;

108. Здійснення валютних операцій у встановленому законом порядку;

109. Юридична практика;

110. Надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні, в тому числі за кордоном;

111. Надання консультаційних та інших послуг;

112. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.

2.3. Дiяльнiсть, яка за законодавством України пiдлягає лiцензуванню, проводиться Підприємством лише пiсля одержання вiдповiдної лiцензiї, дозволу, сертифікату чи патенту.

2.4. Підприємство, у встановленому законодавством України порядку, має право засновувати підприємства, господарські товариства, створювати на території України та за її межами філії та представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, затверджувати положення про них, вступати в добровільні об’єднання підприємств (асоціації, концерни тощо), включаючи міжнародні.


3. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ
3.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством України.

3.2. Підприємство має право використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціально-економічних, культурно-побутових умов та потреб Підприємства та його працівників.

3.3. Підприємство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. По одержаних Підприємством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не несе. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство відкриває валютний рахунок в порядку, передбаченому законодавством України

3.4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

3.5. Підприємство може відкривати за межами України свої представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства.

3.6. Підприємство має право оплачувати в установленому порядку відрядження за кордон спеціалістів і своїх працівників, а також приймати у себе іноземних спеціалістів.

3.7. Підприємство має право виступати і бути членом будь-яких міжнародних неурядових утворень і організацій, виконувати права і обов’язки, пов’язані з членством в цих утвореннях і організаціях, якщо останнє не суперечить діючому законодавству України.

3.8. В сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Підприємство має право:

3.8.1. здiйснювати дiяльнiсть, передбачену статутом, за межами України;

3.8.2. здiйснювати експорт, iмпорт товарiв, капiталу, робочої сили;

3.8.3. бути стороною цивiльних правочинів, що виконуються поза межами територiї України;

3.8.4. набувати прав на майно, що знаходиться за кордоном;

3.8.5. створювати спільні з іноземними партнерами підприємства, здійснювати спільну діяльність, в тому числі з використання спільних виробничих площ, обладнання;

3.8.6. представляти інтереси іноземних партнерів в Україні.


4. МАЙНО ТА КОШТИ ПIДПРИЄМСТВА
4.1. Майно пiдприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також iнші цiнності, вартiсть яких вiдображається в самостiйному балансi пiдприємства. Підприємство є власником майна переданого йому засновником у власність; продукції, виробленої підприємством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.2. Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові та матеріальні внески засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської дiяльностi;

- доходи вiд цiнних паперiв;

- кредити банкiв та iнших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетiв;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що належать підприємству;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- iнші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Підприємство володiє, користується i розпоряджається власним майном на свiй розсуд, здiйснює вiдносно нього дiї, якi вiдповiдають цьому статуту та не суперечать діючому законодавству.

4.4. Підприємство має право вчинити щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Воно може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності, зокрема, передавати його безкоштовно або за плату у володіння і користування іншим особам.

Підприємство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.

4.5. Для забезпечення господарської діяльності Підприємства за рахунок внеску засновника формується статутний фонд у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

4.6. Внеском до статутного фонду Підприємства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

4.7. Ризик випадкової загибелi або пошкодження майна, що передане пiдприємству засновником несе пiдприємство.
5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здiйснюються на основi договорiв. Підприємство вiльне у виборi предмета договору, визначеннi зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить діючому законодавству України.

5.2. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на принципах господарського розрахунку, самоокупностi та самофiнансування.

5.3. Підприємство самостiйно планує свою дiяльнiсть, визначає перспективи розвитку та прiоритетнi напрямки.

5.4. За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

Держава не відповідає по зобов’язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів, установ та організацій.

5.5. Для здiйснення дiяльностi, передбаченої статутом, підприємство має право:

- самостiйно визначати свою внутрiшню органiзацiйну структуру;

- створювати відокремленi пiдроздiли, засновувати підприємства та організації;

- визначати штатний розпис, форми, системи та розмiри оплати працi;

- приймати участь у приватизацiї державного майна;

- володiти i користуватися землею, iншими природними ресурсами;

- набувати будь-яке майно, не заборонене законом;

- залучати до виконання робiт громадян, якi не є працiвниками підприємства;

- набувати, брати в оренду як на Україні так і за кордоном необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;

- реалізувати товари за вільно конвертовану валюту;

- користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян;

- відряджати на територію України та за її межі працівників Підприємства та інших організацій, які виконують роботи та надають послуги для Підприємства.

5.6. Підприємство має право самостійно реалізувати свою продукцію, інші матеріальні цінності на основі договорів, через товарні біржі, мережу власних торгових підприємств тощо.

5.7. Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі з врахуванням затрат, попиту, кон’юктури ринку.

5.8. Розрахунки Підприємства за своїми зобов’язаннями проводяться у безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до діючого законодавства України.

5.9. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціях, якщо вони були емітовані підприємством, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі до бюджету. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні підприємства. Напрями використання прибутку визначаються засновником.
6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
6.1. Підприємство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Трудова діяльність на підприємстві здійснюється на основі укладених трудових договорів, згідно діючого законодавства України.

6.2. Підприємство зобов’язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівником, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства.

Підприємство вправі за рішенням засновника надавати працівникам підприємства додаткові пільги за рахунок прибутку, в тому числі надавати безоплатні позики, здійснювати придбання товарів широкого вжитку, безоплатно передавати матеріальні цінності тощо.

6.3. Оплата праці найманого працівника підприємства визначається трудовим договором (контрактом).

6.4. Трудовий колектив підприємства становлять усi громадяни, якi своєю працею беруть участь у його дiяльностi на основi трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

6.5. Трудовий колектив:

6.5.1. розглядає i затверджує проект колективного договору;

6.5.2. бере участь у визначені перелiку i порядку надання працiвникам підприємства соцiальних пiльг;

6.5.3. бере участь в моральному i матерiальному стимулюванні працi.

6.6. Повноваження трудового колективу реалiзуються загальними зборами трудового колективу та/або Радою підприємства, що обирається загальними зборами трудового колективу в кількості 3 чоловік.

6.7. Збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутнi не менше 2/3 працiвникiв підприємства.

6.8. Рiшення зборiв трудового колективу приймаються бiльшiстю голосiв.


7. УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління підприємством здійснюється Засновником або призначеним ним Директором.

7.2. До компетенцiї Засновника пiдприємства належить:

а) визначення основних напрямiв дiяльностi пiдприємства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

б) внесення змiн та доповнень до статуту пiдприємства;

в) призначення та звiльнення директора, головного бухгалтера;

г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi пiдприємства,

д) визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв;

е) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень;

є) винесення рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi директора та головного бухгалтера пiдприємства;

ж) затвердження правил процедури прийняття рiшень та iнших внутрiшнiх документiв пiдприємства, визначення органiзацiйної структури пiдприємства;

з) визначення умов оплати працi посадових осiб пiдприємства;

i) погодження договорiв, укладених директором пiдприємства на суму, що перевищує 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

й) прийняття рiшення про припинення дiяльностi пiдприємства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.

7.3. Рiшення з питань, зазначених в пунктах 7.2.а), 7.2.б), 7.2.в), 7.2.є), 7.2.i), 7.2.й) можуть бути прийнятi лише Засновником. З решти питань, вiднесених до компетенцiї Засновника, рiшення можуть бути прийнятi Директором пiдприємства.

7.4. Засновник пiдприємства може прийняти рiшення про передачу частини своїх повноважень до компетенцiї директора пiдприємства.

7.5. До компетенцiї директора пiдприємства вiдноситься:

а) здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю пiдприємства;

б) розпорядження майном та коштами пiдприємства у порядку, визначеному Засновником пiдприємства;

в) реалiзацiя щорiчних планiв дiяльностi пiдприємства, якi затверджуються Засновником;

г) складання проектiв планiв, звiтiв про їх виконання, представлення Засновнику рiчного балансу та звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть за пiдсумками року;

д) розробка локальних нормативних актiв пiдприємства та представлення їх на затвердження Засновнику;

е) вчинення правочинів вiд iменi пiдприємства;

є) затвердження посадових iнструкцiй, прийом i звiльнення працiвникiв пiдприємства;

ж) видання наказiв, обов’язкових для всiх працiвникiв пiдприємства;

з) встановлення цiн i тарифiв на продукцiю пiдприємства;

i) вирiшення усiх iнших питаннь дiяльностi пiдприємства, якi не вiднесенi до компетенцiї Засновника.

7.6. Директор не вправi приймати рiшення, обов’язковi для Засновника пiдприємства.

7.7. Директор пiдзвiтний Засновниковi пiдприємства i органiзує виконання його рiшень. Засновник має право скасувати будь-яке рішення директора, якщо вважає його недоцільним.

7.8. Директор без доручення дiє вiд iменi пiдприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами в Українi i за кордоном, видає доручення від iменi пiдприємства на вчинення дiй, якi вiн вiдповiдно до своєї компетенцiї вправi вчиняти.

7.9. Директор зобов’язаний відшкодувати шкоду, що заподіяна підприємству з його вини, в тому числі у зв’язку з вчиненням дій з перевищенням своєї компетенції.


8. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Припинення підприємства здійснюється шляхом передання, всього або його частини свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або лiквiдацiї. Рiшення про припинення пiдприємства приймається виключно Засновником або iншим органом у випадках, передбачених дiючим законодавством.

8.2. Лiквiдацiя пiдприємства проводиться призначеною Засновником лiквiдацiйною комiсiєю, а у випадку банкрутства та припинення дiяльностi пiдприємства за рiшенням суду або господарського суду - лiквiдацiйною комiсiєю, що призначається цими органами.

8.3. З дня призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню майном пiдприємства.

8.4. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює наявне майно пiдприємства, виявляє дебiторiв та кредиторiв, розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргiв пiдприємства третiм особам, складає лiквiдацiйний баланс пiдприємства та подає його Засновниковi або органу, що призначив лiквiдацiйну комiсiю.

8.5. Майно та грошовi кошти пiдприємства, включаючи виручку вiд розпородажу майна пiдприємства при лiквiдацiї, пiсля розрахункiв з кредиторами є власнiстю Засновника пiдприємства i використовується ним на власний розсуд.

8.6. У випадку смертi Засновника, його спадкоємець (спадкоємцi) здiйснює права Засновника i вносить змiни до Статуту пiдприємства пов’язанi iз змiною власника. Якщо спадкоємцiв декiлька, то вони вправi прийняти рiшення про перетворення пiдприємства в господарське товариство або вiдмовитися вiд своєї частки спадщини в пiдприємствi на користь одного iз спадкоємцiв.

8.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
Засновник:
_______________________ ________________________

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Приватне підприємтсво “ХХХ” /надалі ”Підприємство”/ створене відповідно до Конституції України, Законів України "Про підприємства в Україні", “Про Підприємництво”, “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів України, засноване на власності окремого громадянина, є самостійним господарюючим суб’єктом, що володіє правами юридичної особи, здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємтсво “ХХХ” /надалі ”Підприємство”/ створене відповідно до Конституції України, Законів України "Про підприємства в Україні", “Про Підприємництво”, “Про власність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів України, засноване на власності окремого громадянина, є самостійним господарюючим суб’єктом, що володіє правами юридичної особи, здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

1.2. Засновником підприємства є громадянин України ХХХ, паспорт ХХХ, виданий ХХХХХХХХХХХХХ, що мешкає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.3. Назва підприємства:

Повне найменування:

українською мовою:

російською мовою:

англійською мовою:

Скорочене найменування:

українською мовою:

російською мовою:

англійською мовою:

1.4. Місцезнаходження підприємства: ХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.5. Підприємство є юридичною особою. За українським законодавством, має самостійний баланс, розрахункові (поточні та інші рахунки, (як в національній так і в іноземній валюті) в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп з власною назвою, бланки, знак для товарів та послуг, логотип (емблему), інші реквізити юридичної особи і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та цим Статутом.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал