За результатами аналізу діючих навчальних програм професійної підготовки персоналуСкачати 411.25 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір411.25 Kb.


З В І Т
за результатами аналізу діючих навчальних
програм професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби
України з питань протидії ВІЛ/СНІДу,
наркозалежності, туберкульозу, гепатиту та
інших соціально небезпечних хворобКИЇВ – 2013


2
З В І Т
за результатами аналізу діючих навчальних програм професійної
підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби
України щодо стану формування професійної компетентності з питань
протидії ВІЛ/СНІДу, наркотичної залежності, туберкульозу, гепатиту та
інших соціально небезпечних хвороб

І. Загальна характеристика системи навчальних закладів ДПтС
України
На сьогоднішній день у підпорядкуванні Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) знаходяться п’ять навчальних закладів: два навчальних заклади з підготовки фахівців з вищою освітою:
Інститут кримінально-виконавчої служби;
Чернігівський юридичний коледж ДПтС України; три училища професійної підготовки персоналу:
Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу;
Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу;
Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу.

3
ІІ. Основні дані про навчальні заклади ДПтС України та аналіз їх
навчальних програм та планів щодо викладання тематики з протидії та
профілактики ВІЛ/СНІДу, наркотичної залежності, туберкульозу,
гепатитам та іншим соціально небезпечним захворюванням, пропозиції
щодо удосконалення

2.1.
Інститут кримінально-виконавчої служби
Інститут кримінально-виконавчої служби розпочав свою діяльність на основі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року
№ 201 «Про утворення Інституту кримінально-виконавчої служби» та спільного наказу Голови Державної пенітенціарної служби України та
Міністра внутрішніх справ України № 407/220 від 08.07.2011 «Про утворення, функціонування Інституту кримінально-виконавчої служби та затвердження Положення про нього». Спеціалізований вищий навчальний заклад створено з метою оновлення пенітенціарної освіти, впровадження особистісно орієнтованого навчання, спрямованого на оволодіння курсантами й слухачами сучасною системою знань, умінь та навичок, способів творчої діяльності, ціннісних орієнтирів, необхідних для виконання поставлених державою завдань виправлення і ресоціалізації засуджених.
У складі Інституту кримінально-виконавчої служби функціонують:
Юридичний факультет. Здійснюється підготовка фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» за напрямом підготовки і спеціальністю «Правознавство». Щорічний набір – 150 осіб. Термін навчання 4 роки 6 місяців.
Психологічний факультет. Здійснюється підготовка фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» за напрямом підготовки і спеціальністю «Психологія». Щорічний набір – 50 осіб. Термін навчання 4 роки 6 місяців.
Факультет заочного навчання. 1. Здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» за напрямом підготовки і спеціальністю «Правознавство» за заочною формою навчання на основі здобутого слухачем освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Щорічний набір – 120 осіб. Термін навчання 2 роки 6 місяців.

4 2. Здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» за заочною формою навчання на основі здобутого слухачем освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Щорічний набір – 80 осіб. Термін навчання 1 рік.

Аналіз діючих навчальних планів підготовки фахівців, робочих навчальних планів, навчально-методичних матеріалів навчальних занять щодо їх відповідності сучасним міжнародним вимогам та нормативній базі у сфері профілактики, лікування та догляду при ВІЛ для вразливих груп, міжнародним рекомендаціям по ВІЛ/СНІДу показує, що зазначені питання на психологічному та юридичному факультетах (денна форма навчання) викладаються в межах дисципліни «Долікарська допомога». Нормативна навчальна дисципліна «Долікарська допомога» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
і є базовою для вивчення дисциплін «судова медицина», «пенітенціарна психіатрія».
Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів -
Галузь знань
Долікарська допомога
Нормативна

Напрям підготовки
Долікарська допомога
Модулів - 2
Професійне спрямування: для закладів та установ кримінально-виконавчої служби
Рік підготовки:
Змістових модулів - 2 перший
Індивідуальне науково- дослідне завдання: наукові повідомлення, реферати
Семестр:
другий
Загальна кількість годин - 54
Лекції:
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - _26_ самостійної роботи студента - _28_
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
10 годин
Семінарські заняття:
8 години
Практичні заняття:
8 годин
Самостійна робота:
2 8 годин
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
залік
У робочій навчальній програмі дисципліни «Долікарська допомога» передбачено 8 навчальних годин
із них семінарські заняття - 4 години,
практичні заняття - 2 години, самостійна робота - 2 години. Лекційні
заняття не передбачені.

У робочу навчальну програму дисципліни «Долікарська допомога» пропонуються такі зміни:
Викладається
Пропонується
Назва
навчальної
дисципліни
Назва теми, питання
Кількість
ак. годин
Назва
навчальної
дисципліни
Назва теми, питання
Кількість
ак. годин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Долікарська допомога
Тема
№8:

«Найпоширеніші
інфекційні
хвороби,
венеричні
захворювання та СНІД»
Навчальні питання:
1.
Поняття про
інфекційні захворювання та джерела інфекцій.
Механізми передачі
інфекції.
Епідемічний осередок.
Епідемія, пандемія.
Знешкодження витоків
інфекції. Заходи, спрямовані на розрив передачі інфекції.
2.
Кишкові інфекції, інфекції дихальних шляхів, кров’яні
(трансмісивні)
інфекції, антропонозні і зоонозні
інфекції. Інвазії. Особливо небезпечні
інфекції.
3.
Біологічна зброя. Протиепідемічні заходи у вогнищах масових захворювань.
Поняття про дезинфекцію, дезинсекцію
і дератизацію, їх призначення, види, методи.
Приготування робочих розчинів хлорного вапна, хлораміну.
4.
Способи проведення дезинфекції приміщень, одягу, взуття, білизни, посуду та виділень хворих. Загальні відомості про імунітет (види імунітету,
8 год
Долікарська допомога
Тема
№8:
«Найпоширеніші
інфекційні
хвороби,
ВІЛ-
інфекція/СНІД,
туберкульоз,
гепатит, венеричні захворювання».
Навчальні питання:
1.
Поняття про
інфекційні захворювання та джерела інфекцій.
Механізми передачі
інфекції.
Епідемічний осередок.
Епідемія, пандемія. Знешкодження витоків
інфекції. Заходи, спрямовані на розрив передачі інфекції.
2.
Види інфекцій та шляхи їх передачі.
Історія ВІЛ/СНІДу та характер епідемії
ВІЛ-інфекції, епідеміологічна ситуація в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Шляхи передачі, профілактика та діагностика ВІЛ-
інфекції/СНІДу, дотестове та післятестове консультування, у т.ч. в умовах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Ризикована і відповідальна поведінка.
Профілактика сексуального насильства.
Програми розповсюдження презервативів, шприців, лубрикантів та
12 год

6 чинники, що зменшують та стимулюють імунітет).
5.
Поняття про венеричні захворювання. Основні захворювання, що передаються статевим шляхом:
СНІД, сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідійна і мікоплазмова інфекція, їх основні клінічні прояви. Збудники, шляхи передачі, перебіг хвороби.
6.
Туберкульоз. Соціальна небезпека туберкульозу.
Шляхи зараження, перебіг хвороби.
7.
Сучасні профілактичні заходи щодо запобігання венеричних захворювань,
СНІДу, туберкульозу у людей. Роль правоохоронних органів у профілактиці означених хвороб. дезинфікантів.
3.
Клінічні прояви хвороби та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Догляд за ВІЛ-інфікованими і хворими на
СНІД та їх підтримка. Жінки, неповнолітні та ВІЛ-інфекція. АРТ та лікування хворих на СНІД в умовах установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів.
4.
Шляхи передачі туберкульозу, профілактика, діагностика й лікування туберкульозу.
5.
Шляхи передачі гепатитів, профілактика, вакцинація, діагностика й лікування гепатитів.
6.
Шляхи передачі венеричних захворювань, профілактика, діагностика й лікування венеричних захворювань.
7.
Подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та споживачів ін’єкційних наркотиків;;
8.
Міжнародна та національна правова база щодо лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
9.
Основні заходи особистої безпеки від можливого зараження персоналу під час виконання службових обов’язків в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС
України, (заходи безпеки під час проведення оглядів і обшуків,

7 насильницьких діях з боку засуджених та інших осіб, при контакті з кров’ю та
іншими біологічними рідинами та субстанціями і т. ін.);
10.
Постконтактна профілактика персоналу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС
України.
Тема № 9: «Профілактика хімічних
залежностей»
1.
Визначення хімічних залежностей та діагностичні критерії наркотичної залежності.
2.
Лікування хімічних залежностей та стратегії зниження шкоди.
3.
Державна політика у сфері боротьби з наркотиками в Україні, протидія розповсюдженню наркотиків та наркотичних речовин в Державнй кримінально-виконавчій службі
України, профілактика та лікування наркотичної залежності.
4.
Профілактика наркоманії, безперервні програми замісної підтримувальної терапії споживачів оповідних ін’єкційних наркотиків, залучення їх до реабілітаційних програм в установах, що належать до сфери управління ДПтС України.
2 год

Характерним недоліком є те, що в діючій програмі не передбачені наступні питання: шляхи передачі гепатитів, профілактики та екстреної діагностики гепатитів; профілактика та лікування ін’єкційного споживання наркотиків: парадигми наркополітики (скорочення незаконної пропозиції наркотиків, попиту на них та зменшення шкоди від їх вживання); подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та споживачів ін’єкційних наркотиків; міжнародна та національна правова база комплексного пакету до лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; основні заходи особистої безпеки персоналу під час виконання службових обов’язків в установах виконання покарань; постконтактна профілактика персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
Також необхідно зазначити, що питання протидії ВІЛ/СНІДу та іншим
інфекційним захворюванням
на заочному факультеті не вивчаються, оскільки це не передбачено навчальними планами.

Враховуючи вищезазначене надаємо пропозиції щодо удосконалення навчання курсантів та слухачів Інституту у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, наркотичної залежності та іншим інфекційним захворюванням:
1) очевидним є те, що однієї теми в межах дисципліни «Долікарська допомога» для формування компетентностей курсантів та слухачів у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та іншим інфекційним захворюванням є вкрай недостатньо. Необхідно передбачити викладання зазначених питань в межах окремої дисципліни.
2) забезпечити достатню кількість годин для викладання дисципліни, що буде включати обов’язкове виділення годин для кожної теми на лекційні, семінарські практичні заняття, а також передбачити проведення тренінгових занять до кожної теми.
3) включити в дисципліну наступні теми:
історія ВІЛ/СНІДу та характер епідемії ВІЛ-інфекції; шляхи передачі ВІЛ, профілактика, діагностика й лікування ВІЛ-
інфекції/СНІДу, їх особливості щодо жінок та неповнолітніх (обов’язкове включення питань: ризикована і відповідальна поведінка, тестування на ВІЛ, дотестове та післятестове консультування, догляд за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД та їх підтримка; діагностика, консультування та тестування
ВІЛ-інфікованих, АРТ та лікування хворих на СНІД в умовах установ виконання покарань, слідчих ізоляторів); шляхи передачі туберкульозу, профілактика, діагностика й лікування туберкульозу; шляхи передачі гепатитів, профілактика, вакцинація, діагностика й лікування гепатитів;

9 шляхи передачі венеричних захворювань, профілактика, діагностика й лікування венеричних захворювань; державна політика у сфері боротьби з наркотиками в Україні, протидія розповсюдженню наркотиків та наркотичних речовин в Державнй кримінально-виконавчій службі України, профілактика та лікування наркотичної залежності; профілактика наркоманії, безперервні програми замісної підтримувальної терапії споживачів опіоідних ін’єкційних наркотиків, залучення їх до реабілітаційних програм в установах, що належать до сфери управління ДПтС України; подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією /СНІДом та споживачів ін’єкційних наркотиків; профілактика сексуального насильства; міжнародна та національна правова база щодо лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; основні заходи особистої безпеки від можливого зараження персоналу під час виконання службових обов’язків в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, (заходи безпеки під час проведення оглядів і обшуків, насильницьких діях з боку засуджених та інших осіб, при контакті з кров’ю та іншими біологічними рідинами та субстанціями і т. ін.); постконтактна профілактика персоналу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.
4) запровадити викладання дисципліни для слухачів заочного факультету.

2.2.
Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної
служби України
Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби
України розпочав свою історію 15 вересня 1978 року, коли наказом МВС
СРСР № 0615 у м. Чернігові була створена школа удосконалення начальницького складу міліції.
Підготовка фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби
України в коледжі за державним замовленням здійснюється:
за денною формою навчання:
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

10 за спеціальністю «Правознавство» з щорічним ліцензійним набором 90 осіб; за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з щорічним ліцензійним набором 50 осіб; освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з щорічним ліцензійним набором
60 осіб.
за заочною формою навчання:
освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з щорічним ліцензійним набором курсантів 90 осіб.
Починаючи з 2012 року в коледжі запроваджено навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
Підготовка фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби
України в коледжі за контрактною формою навчання здійснюється:
за денною формою навчання:
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» з щорічним набором 30 осіб; освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з щорічним набором 120 осіб.
за заочною формою навчання:
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю
«Правознавство» з щорічним набором курсантів 30 осіб. освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з щорічним набором курсантів 30 осіб.
Крім того, здійснюється підвищення кваліфікації працівників оперативних підрозділів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
До змісту програми професійної підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації оперативних працівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у «Модуль спеціалізованої компетентності
(медична підготовка та основи здорового способу життя)», а також у навчальні програми дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», що вивчають курсанти коледжу внесені питання, які дозволяють сформувати у слухачів та компетентності щодо протидії поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом. Разом з тим вони ознайомлюються із основами лікування наркотичної залежності, заходами щодо зменшення небезпечності інфікування персоналу органів і установ виконання покарань.

Пропонується внести такі зміни у дисципліни, теми та питання, що вивчаються курсантами та слухачами коледжу
і безпосередньо пов’язані із проблематикою ВІЛ/СНІДу:

Викладається
Пропонується
Н
аз
ва
на
вч
аль
но
ї
дис
ци
плі
ни

Назва теми, питання
К
іль
кі
сть

ак
. г
од
ин

Н
аз
ва
на
вч
аль
но
ї
дис
ци
плі
ни


Назва теми, питання
К
іль
кі
сть

ак
. г
од
ин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Безпека життєді- яльності
Тема: «Захворювання людини на ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит, туберкульоз: сучасні методи діагностики, профілактики та лікування раптових захворювань»
Навчальні питання:
1. Ситуація з ВІЛ-інфекцією в Україні.
2. Ознаки СНІДу. Клінічні прояви хвороби та
її лікування.
3. Шляхи та способи передачі ВІЛ-інфекції.
4.
Профілактика ВІЛ-інфекції в органах і установах виконання покарань.
5.
Діагностика та лікування хворих на СНІД в умовах установ виконання покарань.
6.
Умови тримання ВІЛ-інфікованих та хворих на СHІД.
7.
Вірусні гепатити А, В, С, D.
8.
Захворювання на туберкульоз.
2
Безпека життєді- яльності
Тема: «Державна політика України у сфері протидії
ВІЛ-інфекції
СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам»
Навчальні питання:
1.
Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних
Націй та Політична декларації 2011 року Організації
Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ/СНІДу.
2.
Ситуація з зараженням ВІЛ-інфекцією та захворюванням на СНІД в Україні та світі. Основні статистичні дані з ВІЛ/СНІДу в Державній кримінально-виконавчій службі України.
3.
Державна політика України у сфері протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням. Міжнародні зобов’язання України у сфері ВІЛ/СНІДу, основні міжнародні та вітчизняні законодавчо-нормативні документи у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4.
Створення Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, її цілі та завдання.
2

12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Кримінальне право
Тема: «Злочини проти життя та здоров’я особи».
Навчальні питання:
1.
Зараження соціальними хворобами.
2
Кримінал ьне право
Тема: «Злочини проти життя та здоров’я особи».
Навчальні питання:
1.
Зараження соціальними хворобами.
2.
Кримінальна відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження та/або зараження ВІЛ.. Правовий і соціальний захист людей, які живуть із ВІЛ, рівність їх перед законом та заборона дискримінації.
2
Кримінально
- виконавче право
Тема: «Медико-санітарне забезпечення засуджених до кримінального покарання у виді позбавлення волі».
Навчальні питання:
1.
Система лікувальних закладів місць позбавлення волі. Завдання та функції медичних частин установ виконання покарань
Державної пенітенціарної служби України.
2.
Правові підстави направлення осіб, які засуджені до кримінальних покарань у виді позбавлення волі, до лікувальних закладів.
3.
Організація антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.
2
Кримінал ьно- виконавче право
Тема:
«
Медико-санітарне забезпечення засуджених до кримінального покарання у виді позбавлення волі».
Навчальні питання:
1.
Система лікувальних закладів місць позбавлення волі. Завдання та функції медичних частин установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби України.
Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я ДКВСУ із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам узятими під варту (наказ М, України від
23.03.2012 №451/5).
2.
Правові підстави направлення осіб, які засуджені до кримінальних покарань у виді позбавлення волі, до лікувальних закладів.
3.
Організація антиретровірусної терапії хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах.
4

13
Модуль спеціалізова- ної компетентно сті (медична підготовка та основи здорового способу життя)
Тема: «СHІД, його профілактика».
Навчальні питання:
1.
Умови тримання ВІЛ-інфікованих та хворих на СHІД.
2. Шляхи та способи передачі ВІЛ-
інфекції.
3.
Профілактика ВІЛ-інфекції в органах і установах виконання покарань.
4.
Діагностика та лікування хворих на
СНІД в умовах установ виконання покарань.
5.
Умови тримання ВІЛ-інфікованих та хворих на СHІД.
2
Модуль спеціалі- зованої компетен- тності
(медична підготовк а та основи здорового способу життя)
Тема: «СHІД, його профілактика».
Навчальні питання:
1. Шляхи та способи передачі ВІЛ-інфекції.
2.
Профілактика ВІЛ-інфекції в органах і установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах
Профілактика сексуального насильства, програми розповсюдження презервативів, шприців та хлорвмісних розчинів, безпечне татуювання та пірсинг
3.
Діагностика та лікування хворих на СНІД в умовах установ виконання покарань.
4.
Забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (спільний наказ МОЗ
України, МВС України, МЮ України від
05.09.2012 № 692/775/1311/5).
5.
Захист персоналу ДКВС України на робочих місцях від зараження
ВІЛ-інфекцією.
Постконтактна профілактика.
4
Тема: «Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні гепатити А, В та С. Причини виникнення. Заходи профілактики»
Навчальні питання:
1.
Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ): сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес.
2.
Ознаки (ІПСШ) та їх профілактика.
3.
Вірусні гепатити А, В, та С, шляхи передачі, ознаки та їх профілактика.
2
Тема: «Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні гепатити А, В та С. Причини виникнення. Заходи профілактики»
Навчальні питання:
1.
Інфекції, що передаються статевим шляхом
(ІПСШ): сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес.
2.
Ознаки (ІПСШ) та їх профілактика.
3.
Вірусні гепатити А, В, та С, шляхи передачі, ознаки та їх профілактика.
Вакцинація вірусних гепатитів.
4

14
Тема: «Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування»
Навчальні питання:
1.
Поняття про епідеміологію туберкульозу.
2.
Шляхи передачі туберкульозу.
3.
Виявлення та діагностика туберкульозу.
4.
Лікування хворих на туберкульоз та безпека персоналу органів і установ виконання покарань, які працюють з хворими на туберкульоз.

2
Тема: «Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування»
Навчальні питання:
1.
Поняття про епідеміологію туберкульозу.
2.
Шляхи передачі туберкульозу.
Профілактика захворювання.
3.
Виявлення та діагностика туберкульозу.
4.
Лікування хворих на туберкульоз.
5. Безпека персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, які працюють із хворими на туберкульоз.
6. Ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження ними лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я (спільний наказ
МОЗ України, ДДУ ПВП,
МВС України, Мініпраці та соцполітики України від 04.10.2010 № 834/365/474/304/3466).

2
Тема: «Хімічні залежності»
Навчальні питання:
1.
Поняття наркоманія та
її розповсюдження в Україні
2.
Визначення хімічних залежностей.
3.
Діагностичні критерії наркотичної залежності
4.
Лікування хімічних залежностей.
2
Тема: «Хімічні залежності»
Навчальні питання:
1.
Поняття наркоманія та її розповсюдження в
Україні
2.
Визначення хімічних залежностей.
3.
Діагностичні критерії наркотичної залежності
4.
Лікування хімічних залежностей.
5.
Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії (спільний наказ МОЗ
України, МВС України, МЮ України, Державної служби України з контролю за наркотиками від
22.10.2012
№ 821/937/1549/5/156)

4
Всього годин:
14 22

Як видно з наведеного переліку тем та питань, що в них розглядаються, а також кількості годин, що відведено на їх вивчення, курсанти та слухачі отримують лише загальне уявлення про етимологію та профілактику соціально небезпечних хвороб.
При опитуванні курсантів, студентів та практичних працівників встановлено, що вони ще потребують інформації про:

діагностику й лікування ВІЛ/СНІДу;

подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та споживачів ін’єкційних наркотиків;

міжнародні та національні нормативні документи що регламентують порядок лікування та профілактики ВІЛ;

особливості спілкування з вразливими групами населення, у т.ч. засудженими, яких віднесено до групи ризику.
Для більш ґрунтовного опрацювання курсантами та слухачами матеріалу пов’язаного із соціально-небезпечними хворобами, вважається за доцільне збільшити кількість годин, що відведено на вивчення даної проблематики, а також розширити перелік питань. Разом з тим, враховуючи те, що зміни у навчальні програми підготовки фахівців можна вносити лише під час проходження акредитації напряму підготовки або спеціальності, оскільки освітньо-професійні програми підготовки курсантів та слухачів затверджуються Міністерством освіти і науки України, вирішення цього питання можливе шляхом запровадження у коледжі позакредитного факультативного курсу «Основи здорового способу життя». Наближений тематичний план факультативного курсу подано у таблиці:

Наближений тематичний план

факультативного курсу «Основи здорового способу життя
»
Назва змістового модуля
Кількість годин
Ф
орма
ко
нтро
лю

Л
екці
ї
С
емі
на
рс
ькі

за
няття

П
ра
ктич
ні

за
няття

С
амо
сті
йн
а
робот
а
Всьо
го

1
2
3
4
5
6
7
Змістовий модуль 1.
ВІЛ інфекція
1.
Шляхи передачі ВІЛ
2


2 4

2.
Поведінка та інші соціальні чинники, що призводять до збільшення ризику інфікування ВІЛ
2

2 1
5

3.
Пенітенціарна система як специфічне середовище, що впливає на перебігання епідемії ВІЛ/СНІДу
2


1 3

3.
Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці
2

2 1
5


16
1
2
3
4
5
6
7
Змістовий модуль 2.
Соціально-небезпечні захворювання та шляхи запобігання «синдрому професійного
вигоряння»
5. Профілактика туберкульозу та гепатиту
2


1 3

6.
Захворювання, що передаються статевим шляхом
2

2 1
5 7. Профілактика хімічних залежностей
2

2 2
6

8. Психологічне здоров’я персоналу
2

2 1
5
Т К
(тесто вий контр оль
)
Всього за курс:
1
6

10
10
3
6


Зміст лекційних та практичних занять
факультативного курсу «Основи здорового способу життя
»

Тема
План лекції
К
іль
кі
сть
г
один

План практичного
заняття
К
іль
кі
сть
г
один

1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1. ВІЛ інфекція
Тема №1:
«
Шляхи передачі ВІЛ»
1. Сутність ВІЛ.
2. Групи ризику щодо зараження на ВІЛ.
3.
Законодавство України про охорону здоров’я.
2

Тема №2:
«
Поведінка та інші соціальні чинники, що призводять до збільшення ризику
інфікування ВІЛ»
1.
Поведінка, що збільшує ризик
інфікування ВІЛ.
2.
Неповнолітні та
ВІЛ/СНІД в органах та установах виконання покарань.
2 1.
Практичні аспекти роботи із засудженими, поведінка яких
є ризикованою щодо
інфікування ВІЛ.
2.
Напрацювання вмінь щодо проведення
індивідуальних бесід із засудженими.
2
Тема №3:
«
Пенітенціарна система як специфічне середовище, що впливає на перебіг епідемії ВІЛ/СНІДу»
1.
“Групи ризику” щодо зараження на ВІЛ/СНІД в органах
і установах виконання покарань.
2.
Особливості поведінки та психології ув’язнених в контексті ВІЛ/СНІДу.
2


17
Тема №4:
«
Профілактика
інфікування на робочому місці»
1.
Загальні засоби профілактики.
2.
Профілактика
ВІЛ серед співробітників органів та установ виконання покарань.
2 1.
Поведінка персоналу, яка є ризикованою щодо
інфікування ВІЛ.
2.
Напрацювання вмінь щодо профілактики професійних захворювань.
2
Змістовий модуль 2. Соціально-небезпечні захворювання та шляхи запобігання
“синдрому професійного вигоряння”
1
2
3
4
5
Тема №5:
«
Профілактика туберкульозу та гепатиту»


1.
Механізм інфікування туберкульозом та профілактика цього захворювання.
2.
Вірусні гепатити А, В та С: клінічні прояви та профілактика розповсюдження.
2

Тема №6:
«
Захворювання, що передаються статевим шляхом»
1.
Класичні венеричні хвороби: сифіліс, гонорея, негонорейні
(неспецифічні) уретрити, трихомоніаз, герпес, контагіозний молюск, педикульоз, короста
(Scabies) –
їх етіологія та лікування.
2.
Профілактика та контроль поширення захворювань, що передаються статевим шляхом.
2 1.
Розпізнавання класичних венеричних хвороб та їх лікування.
2.
Профілактика поширення захворювань, що передаються статевим шляхом за напрямком санітарно-гігієнічного виховання засуджених.
2
Тема №7:
«
Профілактика хімічних залежностей»

1.
Визначення хімічних залежностей та діагностичні критерії наркотичної залежності.
2.
Лікування хімічних залежностей та стратегії зниження шкоди.
2 1.
Ознаки хімічних та наркотичних залежностей.
2.
Специфіка та ефективність лікування хімічних залежностей.
2

18
Тема №8:
«
Психологічне здоров’я персоналу»
1.
Причини виникнення професійної деформації персоналу державної кримінально-виконавчої служби України.
2.
Подолання синдрому
“професійного вигорання”.
2 1. Умови діяльності, що спричиняють професійну деформацію персоналу колоній.
2.
Напрацювання вмінь щодо саморегуляції психічних станів
2
Даний факультативний курс, у подальшому, може бути покладено в основу функціонування тренінгово-ресурсного центру на базі коледжу, діяльність якого спрямовуватиметься на профілактику ВІЛ/СНІДу.
У коледжі уже накопичено досвід співпраці з різними громадськими та державними організаціями, які пропагують здоровий спосіб життя та переймаються проблематикою профілактики соціально-небезпечних хвороб.
Серед таких організацій, можна назвати Чернігівське обласне відділення
Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнської мережі ЛЖВ (людей, які живуть з ВІЛ/СНІД)». Зокрема, спільно з співробітниками даного відділення у коледжі проводяться практичні семінари з метою розширення знань курсантів про шляхи запобігання розповсюдження ВІЛ/СНІДу, зосередження уваги на здоровому способі життя, формуванні ціннісних життєвих орієнтирів та вироблення поведінки, що сприяє профілактиці соціально-небезпечних захворювань.


19

2.3. Училища професійної підготовки персоналу Державної
кримінально-виконавчої служби України

Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби України
Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України засноване у 1999 році. Навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби в училищі проводиться з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації за 19 категоріями посад, одночасно навчається 360 осіб. Термін навчання: первинна професійна підготовка – 60 діб; підвищення кваліфікації – 30 діб.
На базі училища функціонував Центр компетентності для персоналу кримінально-виконавчої служби, утворений в рамках українсько- швейцарських проектів «Установа-модель» та реформування пенітенціарної системи України».
Практична підготовка працівників, що навчаються в училищі здійснюється на базі Білоцерківської виправної колонії № 35.
У 2013 році керівним та викладацьким складом училища розроблено модель базової установи для відпрацювання єдиних підходів і стандартів з облаштування та організації діяльності установ Державної кримінально- виконавчої служби України відповідно до вимог реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально- виконавчої служби України (на прикладі Білоцерківської виправної колонії управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 35).20
Дніпродзержинське училище професійної підготовки
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
Дніпродзержинське училище – навчальний підрозділ, утворений 27 травня 1977 року.
Навчання персоналу проводиться за 12 категоріями слухачів.
Максимальна наповнюваність – 360 слухачів.
Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та
перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої
служби України
Утворене в 2002 році на базі військового містечка. Орієнтовна чисельність – 360 слухачів. На даний час навчається – 40 осіб.
З січня 2012 року здійснює підготовку слухачів з первинної професійної підготовки молодших інспекторів нагляду і безпеки установ виконання покарань, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння та навички, необхідні для виконання службових обов’язків.

21

Вивчення питань, пов’язаних із протидією поширенню та лікуванням
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту та інфекцій, що передаються статевим шляхом, лікуванням наркотичної залежності, заходів для зменшення небезпечності інфікування персоналу органів та установ виконання покарань проводиться з працівниками установ виконання покарань, слідчих ізоляторів
ДПтС України за наступними категоріями слухачiв та видами професiйноï підготовки: у Білоцерківському училищі: молодші інспектори відділів нагляду і безпеки (первинна професійна
підготовка, підвищення кваліфікації), молодші інспектори відділів режиму і охорони (первинна
професійна підготовка, підвищення кваліфікації), чергові помічники начальників установ (підвищення кваліфікації). начальники відділень соціально-психологічної служби, старші вихователі (вихователі) (первинна професійна підготовка, підвищення
кваліфікації), персонал підрозділів кримінально-виконавчої інспекції (первинна
професійна підготовка, підвищення кваліфікації), заступники начальників із соціально-виховної та психологічної роботи (підвищення кваліфікації), працівники відділів (секторів, груп) по роботі з особовим складом
(первинна професійна підготовка), працівники відділів (секторів, груп) по контролю за виконанням судових рішень (підвищення кваліфікації), психологи (первинна професійна підготовка, підвищення
кваліфікації), студенти Національного університету «Юридична академія ім.
Ярослава Мудрого» (2-х тижнева виробнича практика – вивчення
теоретично-практичного спецкурсу); у Дніпродзержинському училищі: молодші інспектори відділів охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу (первинна професійна підготовка), молодші інспектори відділів охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу (підвищення кваліфікації), молодші інспектори відділів режиму та охорони слідчих ізоляторів
(первинна професійна підготовка),
молодші інспектори відділів режиму та охорони слідчих ізоляторів
(підвищення кваліфікації), старші по корпусних відділеннях слідчих ізоляторів (підвищення
кваліфікації),
персонал відділів охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу, який перебуває на посадах середнього і старшого начальницького складу (первинна професійна підготовка),

22 персонал слідчих ізоляторів, який перебуває на посадах чергових помічників начальників слідчих ізоляторів та заступників чергових помічників начальників слідчих ізоляторів (підвищення кваліфікації),
начальники варт кримінально-виконавчих установ закритого типу
(підвищення кваліфікації),
персонал вiддiлiв(груп)
інтендантського та господарського забезпечення установ виконання покарань та слідчих iзоляторiв, який перебуває на посадах середнього та старшого начальницького складу,
інспектори (старші інспектори) вiддiлiв режиму та охорони слідчих iзоляторiв (первинна професійна підготовка), персонал пдроздiлiв спеціального призначення Державної кримнально- виконавчоï служби України (первинна професійна підготовка),
заступники начальників установ виконання покарань, слідчих iзоляторiв з інтендантського та комунально-побутового забезпечення установ виконання покарань, слідчих iзоляторiв (підвищення кваліфікації); у Хмельницькому училищі: молодші інспектори відділів нагляду і безпеки (первинна професійна
підготовка).
Розгляд вищеназваних актуальних питань відбувається під час вивчення відповідних тем навчальної дисципліни «Медична підготовка та основи здорового способу життя», а саме:
«СHІД, його профілактика. Умови тримання ВІЛ-інфікованих та хворих на СHІД» (Ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні. Шляхи передачі, ознаки,
профілактика і лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу. Умови тримання ВІЛ-
інфікованих та хворих на СHІД. Соціальний захист ВІЛ-інфікованих осіб та
безпека персоналу органів і установ виконання покарань);
«Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні гепатити А, В та
С. Причини виникнення. Заходи профілактики» (Вірусні гепатити А, В та С,
шляхи передачі, ознаки та їх профілактика. Інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ): сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес.
Ознаки ІПСШ та їх профілактика);
«Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування»
(Епідеміологія туберкульозу. Шляхи передачі, ознаки та профілактика
туберкульозу. Виявлення та діагностика туберкульозу. Лікування хворих на
туберкульоз та безпека персоналу органів і установ виконання покарань, які
працюють з хворими на туберкульоз);
«Хімічні залежності» (Наркоманія. Етапи формування наркотичної
залежності. Основні види наркотичних речовин. Хронічний алкоголізм. Вплив
алкоголю на організм людини. Види алкогольних психозів. Форми та методи
подолання тютюнової залежності. Особливості надання медичної допомоги
хворим на психіатричні захворювання, алкоголізм та наркоманію в
установах виконання покарань).


23
Враховуючи міжнародні рекомендації щодо ВІЛ/СНІД, існуючі
навчально-професійні програми потребують удосконалення, а саме:
Викладається
Години
Пропонується
Години
«
СHІД, його профілактика.
Умови тримання
ВІЛ-
інфікованих та хворих на СHІД»
4
Додати до анотації для вивчення навчальні питання:
-

подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з
ВІЛ та споживачів ін’єкційних наркотиків;
-

порядок та організація волонтерської роботи;
-

профілактика сексуального насильства;
-

програми щодо розповсюдження презервативів.
4
«
Інфекції, що передаються статевим шляхом.
Вірусні гепатити А, В та С.
Причини виникнення.
Заходи профілактики»
4
Додати до анотації для вивчення навчальні питання:
-

вакцинація вірусних гепатитів.
4
«
Хімічні залежності»
4
Додати до анотації для вивчення навчальні питання:
- розповсюдження шприців та хлорвмісних розчинів, безпечне татуювання та пірсинг;
- лікування наркотичної залежності,
профілактика наркоманії, безперервні програми замісної підтримувальної терапії споживачів оповідних ін’єкційних наркотиків, залучення їх до реабілітаційних програм в установах, що належать до сфери управління ДПтС України.
4

24
ІІІ. Загальна характеристика службової підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби України, аналіз наявної
ситуації та пропозиції щодо удосконалення викладання тематики з
протидії та профілактики ВІЛ/СНІДу, наркотичної залежності,
туберкульозу,
гепатитам
та
іншим
соціально
небезпечним
захворюванням

Професійна підготовка персоналу апарату Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України), органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та відомчих навчальних закладів здійснюється щорічно у рамках службової підготовки, що організовується і проводиться згідно з вимогами відомчого наказу від 23.08.2008 № 248 «Про затвердження
Положення про організацію професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України».
Головними завданнями професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України є: здобуття персоналом необхідних теоретичних знань та практичних навичок з метою забезпечення виконання ним своїх службових обов’язків на високому професійному рівні та неухильного виконання Законів України і дотримання норм професійної етики; виховання у персоналу почуття державницького патріотизму, духовної культури, гуманного ставлення до засуджених, готовності виконувати службові завдання в складних умовах; зміцнення дисципліни і законності серед персоналу.
Заняття із службової підготовки розпочинаються з 1 вересня поточного року і проводяться по 31 травня наступного року (з розрахунку 1 година на тиждень), за винятком занять з фізичної підготовки, що проводяться протягом календарного року. Упродовж червня персоналом складаються заліки з дисциплін службової підготовки.
Заняття із службової підготовки проводяться шляхом читання лекцій, розповсюдження наукових (пізнавальних) повідомлень, проведення семінарських, практичних та інших видів занять, а також самостійної підготовки.
У рамках службової підготовки вивчається навчальна дисципліна
«Медична підготовка». При проведенні занять з цієї дисципліни основна увага звертається на вивчення питання практичного надання невідкладної медичної допомоги потерпілим, дотримання заходів безпеки у разі спалаху
інфекційних захворювань, надання само- та взаємодопомоги при отриманні травматичних ушкоджень та поранень, профілактики захворювань на туберкульоз, гепатити, ВІЛ/СНІД та кишкових інфекцій.
В апараті ДПтС України щорічно видається наказ яким затверджується
Тематичний план із службової підготовки персоналу апарату Державної пенітенціарної служби України на поточний навчальний рік. У 2013-2014 навчальному році в апараті на вивчення службової дисципліни «Медична

25 підготовка» виділено 2 години, що відображено в таблиці «Розрахунок часу по дисциплінах службової підготовки в апараті ДПтС України»:

Розрахунок часу по дисциплінах службової підготовки в апараті
ДПтС України


Найменуван
ня
дисциплін

Всьог
о
годин

в тому числі
на заняття в
масштабі:
Розподіл годин по місяцях:
чисельник – заняття в масштабі апарату ДПтС
України,
знаменник - заняття в масштабі структурного
підрозділу
місяці
ап
ар
ат
у
ДПт
С

стру
кт.

пі
дро
зд

09 10 11
12 01 02
03
04
05 06 07
08
Гуманітарна підготовка
4 4
1 0
1 0
1 0
1 0
Тактико- спеціальна підготовка
5 5
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
Спеціальна підготовка
18 18 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2
Психологічна підготовка
1 1
1 0
Медична підготовка
2 2
1 0
1 0
Фізична підготовка
156 156 0
12 0
15 0
12 0
12 0
15 0
12 0
12 0
12 0
15 0
12 0
15 0
12
Цивільна оборона
1 1
1 0
Вогнева підготовка
2 2
1 0
Топографія
1 1
1 0
Статути
3 3
1 0
1 0
1 0
Стройова підготовка
В и в ч а є т ь с я с а м о с т і й н о
Всього
годин:
192
18
174
2
14
2
17
2
14
2
14
2
17
2
14
2
14
2
14
2
17
0
12
0
15
0
12


26
Відповідно до вищенаведеного розрахунку «Медична підготовка» включає такі теми занять і відведений на них час:
Зважаючи на обмеженість навчального часу службової підготовки, кількість годин на вивчення в апараті службової дисципліни «Медична підготовка» можливо збільшити з 2-х до 5-и годин, відповідно, доповнивши і оновивши теми занять та їх зміст, а також привівши до одного стандартного зразка тем, що викладені нижче.
Заняття з персоналом в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах проводяться в межах службової підготовки згідно з «Навчальною програмою службової підготовки персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України», яка розроблялась у 2011 році. Ця навчальна програма включає «Тематичний план проведення службової підготовки із персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України», яким передбачено вивчення службової дисципліни «Медична підготовка»:


з/п
Найменування тем
Всього
годин
З них
лекція

семінарське
заняття

практичне
заняття
комплексне
заняття
примітка
8. Медична підготовка
1.
Надання першої медичної допомоги у разі виникнення опіків, відморожень, отруєнь, кровотеч та травм
1 1

2.
СHІД, його профілактика.
Інфекції, що передаються статевим шляхом.
Вірусні гепатити А, В та
С. Заходи профілактики
1 1
3.
Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування
1 1
Всього
3
3
Медична підготовка
Кількість годин
Теми занять по
дисциплінах службової підготовки

Надання першої медичної допомоги у разі виникнення опіків, відморожень, отруєнь, кровотеч та травм. Лекція.
1

СHІД, його профілактика. Інфекції, що передаються статевим шляхом. Вірусні гепатити А, В та С. Туберкульоз. Ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування. Лекція.
1


27
Щорічно в червні за підсумками навчального року із службової підготовки проводиться атестування персоналу Державної кримінально- виконавчої служби. З «Медичної підготовки» персонал складає залік.
У «Навчальну програму службової підготовки персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України» в розділ 4. «Щорічне атестування» включено такий перелік питань з навчальної дисципліни службової підготовки «Медична підготовка»:
Порядок надання першої медичної допомоги при кровотечах.
Порядок надання першої медичної допомоги при опіках.
Порядок надання першої медичної допомоги при обмороженні та замерзанні.
Порядок надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.
Порядок надання першої медичної допомоги при ураженні блискавкою.
Порядок надання першої медичної допомоги при утопленні.
Порядок надання допомоги утопаючому.
Порядок надання першої медичної допомоги при отруєнні угарним газом.
Порядок надання першої медичної допомоги при отруєнні кислотою.
Порядок надання першої медичної допомоги при отруєнні алкоголем і його сурогатами.
Порядок надання першої медичної допомоги при укусі змії.
Порядок надання першої медичної допомоги при переломах.
Порядок надання першої медичної допомоги при вивихах.
Порядок надання першої медичної допомоги при епілептичному припадку.
Порядок надання першої медичної допомоги при непритомності.
Шляхи передачі ВІЛ інфекції.
Основні заходи профілактики ВІЛ – інфекції серед персоналу установ.
Шляхи передачі туберкульозу.
Основні ознаки захворювання на туберкульоз.
Основні заходи профілактики туберкульозу серед персоналу установ.
Для більш глибокого вивчення персоналом Державної кримінально- виконавчої служби України питань у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціальним хворобам, доцільно збільшити обсяг годин, відведених на службову підготовку. Проте, враховуючи те, що службова підготовка включає 9 дисциплін (крім фізичної підготовки), а на їх вивчення відведено лише 36 годин, пропонується, як можливий варіант, збільшення до 5-ти годинного викладання службової дисципліни «Медична підготовка» в
інваріантній частині та внесення у варіантну частину відповідного навчального плану додаткового навчального курсу: «Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДУ».

Разом із тим, у Тематичний план розділу 8 “Медична підготовка” та пропонується внести такі зміни:
Викладається
Пропонується
Н
аз
ва
навч
ал
ьн
ої

дис
ци
плі
ни

Назва теми, питання
К
іль
кі
сть

ак
. г
од
ин

Н
аз
ва
навч
ал
ьн
ої

дис
ци
плі
ни


Назва теми, питання
К
іль
кі
сть

ак
. г
од
ин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Медична підготовка
Тема 2. «СHІД, його профілактика.
Інфекції, що передаються статевим шляхом.
Вірусні гепатити А, В та С. Заходи профілактики».
Навчальні питання:
Ознаки СHІДу. Клінічні прояви хвороби та
її лікування. Шляхи та способи передачі ВІЛ-
інфекції. Інфекції, що передаються статевим шляхом: сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес. Вірусні гепатити А, В та
С, шляхи передачі, ознаки та їх профілактика.
1
Медична підготовк а
Тема 2: «Діагностика, лікування, профілактика
ВІЛ-інфекції/СНІДу . Догляд та підтримка ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД в умовах обмеження волі» .
Навчальні питання:
1. Міжнародні та національні нормативні документи що регламентують порядок профілактики, лікування, догляду і підтримки
ВІЛінфікованих та хворих на СНІД. Подолання стигми та дискримінації, негативного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ та споживачів
ін’єкційних наркотиків
2.
Шляхи та способи передачі ВІЛ-інфекції.
3.
Профілактика ВІЛ-інфекції в органах і установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах.
Профілактика сексуального насильства, програми розповсюдження презервативів, шприців та хлорвмісних розчинів, безпечне татуювання та пірсинг
4.
Діагностика та лікування хворих на СНІД в умовах установ виконання покарань.
6.
Забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії в установах виконання
1

29 покарань і слідчих ізоляторах (спільний наказ
МОЗ України, МВС України, МЮ України від
05.09.2012 р. № 692/775/1311/5).
6.
Захист персоналу ДКВС України на робочих місцях від зараження
ВІЛ-інфекцією.
Постконтактна профілактика.
Медична підготовка
Тема 3. «Туберкульоз: ознаки, шляхи
передачі, профілактика та лікування (1
година)».
Епідеміологія туберкульозу.
Шляхи передачі туберкульозу.
Профілактика туберкульозу.
1
Медична підготовк а
Тема 3. «Інфекції, що передаються статевим шляхом, вірусні гепатити А, В та С, шляхи передачі, ознаки та їх профілактика».
Навчальні питання:
1.
Інфекції, що передаються статевим шляхом
(ІПСШ): сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, герпес.
2.
Ознаки ІПСШ та їх профілактика.
3.
Вірусні гепатити А, В, та С, шляхи передачі, ознаки та їх профілактика. Вакцинація вірусних гепатитів.
1

Тема 4: «Туберкульоз: ознаки, шляхи передачі, профілактика та лікування»
Навчальні питання:
1.
Поняття про епідеміологію туберкульозу.
2.
Шляхи передачі туберкульозу. Профілактика захворювання.
3.
Виявлення та діагностика туберкульозу.
4.
Лікування хворих на туберкульоз.
5. Безпека персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, які працюють із хворими на туберкульоз.
6. Ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження ними лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я (спільний наказ МОЗ України,
1

30
Державного департаменту України з питань виконання покарань, МВС України, Міністерств а праці та соціальної політики України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.10.2010 р. № 834/365/474/304/3466).

Тема 5: «Хімічні залежності»
Навчальні питання:
1.
Поняття наркоманія та її розповсюдження в
Україні
2.
Визначення хімічних залежностей.
3.
Діагностичні критерії наркотичної залежності
4.
Лікування хімічних залежностей.
5. Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії (спільний наказ МОЗ
України, МВС України, МЮ України, Державної служби України з контролю за наркотиками від
22.10.2012 р. № 821/937/1549/5/156)
1

Крім того, суттєвого покращення потребує розділ 4. «Щорічне атестування», який входить в «Навчальну програму службової підготовки персоналу органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України» в удосконалення і доповнення переліку питань, що виносяться на щорічне атестування за підсумками навчального року із службової підготовки персонал з дисципліни «Медична підготовка».
Поряд із цим, детальне вивчення списку літератури та нормативних актів, які пропонуються усіма вищеназваними програмами свідчить про необхідність їх оновлення та суттєвого доповнення.


ІV. Загальні висновки
У цілому, для удосконалення професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби у частині формування професійної компетентності з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркотичної залежності, туберкульозу, гепатиту та інших соціально небезпечних хвороб пропонується:
1)
навчальним закладам ДПтС України із нового 2014-2015 навчального року внести вищезапропоновані зміни у відповідні навчальні програми та плани, дидактичне забезпечення викладання навчальних дисциплін;
2)
із нового 2014-2015 навчального року запровадити в усіх навчальних закладах та в службовій підготовці ДПтС України сучасний навчальний факультативний курс «Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ-
інфекції/СНІДу», який би базувався на новій міжнародній та вітчизняній нормативно-правовій основі; сучасних міжнародних підходах з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркотичної залежності, туберкульозу, гепатиту та інших соціально небезпечних хвороб; оновлених Всесвітньою організацією охорони здоров’я відповідних клінічних протоколах; враховував би шляхи реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, Політичної декларації 2011 року Організації Об’єднаних Націй з активізації зусиль для викорінення ВІЛ/СНІДу тощо;
3)
розробити навчальну програму факультативного курсу «Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу» та навчально- методичний комплекс до нього;
4)
з метою підвищення ефективності викладання та унаочнення змісту факультативного курсу виготовити у рамках проекту відповідний навчальний відеофільм;
5)
проаналізувати наявні навчальні підручники і на їх основі створити нові універсальні, а саме: підручник для відомчих вищих навчальних закладів, навчальний посібник для училищ професійної підготовки персоналу,

32 6)
провести тренінги для викладачів навчальних закладів ДПтС України для підготовки їх до викладання факультативного курсу «Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДУ» і формування професійної компетентності курсантів(слухачів) з питань протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу, наркотичної залежності, туберкульозу, гепатиту та інших соціально небезпечних хвороб;
7)
забезпечити видання сертифікатів викладачам-тренерам, які пройдуть відповідне навчання;
8)
в Інституті кримінально-виконавчої служби обладнати три аудиторії: для проведення тренінгових занять із мультимедійним забезпеченням
(мульти-медіапроектором, комп’ютерами,
інтерактивною дошкою, спеціальними столами і стільцями для проведення тренінгів тощо); для створення ресурсно-інформаційного центру із відповідними друкованими бібліотечними і комп’ютерними інформаційними ресурсами, копіювальною технікою, відповідним комп’ютерним програмним забезпеченням електронної бібліотеки; для дистанційного, он-лайнового навчання персоналу (установити комп’ютери, сучасний сервер для виходу в Інтернет, обладнання для проведення онлайн-занять);
9)
закупити або створити відповідне комп’ютерне програмне забезпечення дистанційного навчання із питань профілактики ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, наркозалежності;
10)
створити науково-дослідну та оціночно-моніторингову лабораторію
із питань ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, наркозалежності в науково- дослідному центрі Інституту кримінально-виконавчої служби, забезпечивши науковців-експертів сучасною комп’ютерною технікою;
11)
здійснювати систематичне висвітлення інформації у вітчизняних та міжнародних ЗМІ, проводити та брати участь у міжнародних науково- практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
12)
здійснити навчальні візити до зарубіжних країн, де є позитивний досвід навчання персоналу та проведення відповідних наукових і моніторингових досліджень;
13)
на базі решти навчальних закладів (Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України, Білоцерківського, Дніпродзержинського,
Хмельницького училищ професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України) створити зразкові сучасні тренінгово-ресурсні центри для навчання пенітенціарного персоналу, досвід яких буде поширюватись в усіх органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.


Підготовлено старшим інспектором з особливих доручень
відділу навчальних закладів і професійної підготовки кадрів
департаменту по роботі з персоналом ДПтС України,
секретарем Наукової ради ДПтС України, майором
внутрішньої служби А.М. Григоренко


Document Outline

 • title_sm
 • 7_Report on the analysis of educational programmes of SPSU in relation to HIV, drug dependence, TB, hepatitus and other socially dangerous diseases
  • Опис навчальної дисципліни
   • Характерним недоліком є те, що в діючій програмі не передбачені наступні питання:
   • шляхи передачі гепатитів, профілактики та екстреної діагностики гепатитів;
   • профілактика та лікування ін’єкційного споживання наркотиків: парадигми наркополітики (скорочення незаконної пропозиції наркотиків, попиту на них та зменшення шкоди від їх вживання);
   • Також необхідно зазначити, що питання протидії ВІЛ/СНІДу та іншим інфекційним захворюванням на заочному факультеті не вивчаються, оскільки це не передбачено навчальними планами.
   • Враховуючи вищезазначене надаємо пропозиції щодо удосконалення навчання курсантів та слухачів Інституту у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, наркотичної залежності та іншим інфекційним захворюванням:
   • 1) очевидним є те, що однієї теми в межах дисципліни «Долікарська допомога» для формування компетентностей курсантів та слухачів у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та іншим інфекційним захворюванням є вкрай недостатньо. Необхідно передбачити викладання зазнач...
   • 2) забезпечити достатню кількість годин для викладання дисципліни, що буде включати обов’язкове виділення годин для кожної теми на лекційні, семінарські практичні заняття, а також передбачити проведення тренінгових занять до кожної теми.
   • 3) включити в дисципліну наступні теми:
   • 4) запровадити викладання дисципліни для слухачів заочного факультету.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал