З особливими потребамиPdf просмотр
Сторінка4/26
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Крок 6. Планування переходу.
Планування переходу передбачає визначення видів навичок, якими мають володіти учні для успіхів у майбутньому, та розробку плану дій, які б забезпечували набуття таких навичок. Воно також може містити специфічні плани для переходів між класами/школами/програмами.
Адаптації.
Для покращення можливостей навчання більшості учнів з особливими потребами необхідні адаптації. Адаптація – це зміна звичного способу навчання учня, способу виконання завдання чи перебування учня в класі. Є три загальноприйняті типи адаптацій Пристосування класу та фізичних предметів спеціальні стільці, технічні пристосування тощо. Адаптації способів навчання надання копій записів, інші матеріали для читання тощо. Адаптації способів оцінювання та тестування додатковий час, усні тести тощо. Щоб бути ефективними, ці адаптації мають задовольняти особливі навчальні потреби окремих учнів.
Пристосування кабінету.
Шкільна атмосфера має сприяти навчанню й успіхам усіх учнів, надавати підтримку. У вчителів може виникнути необхідність здійснення Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
різноманітних адаптацій для того, щоб це оточення відповідало й вимогам учнів з особливими потребами. Шкільний персонал може пристосувати обладнання та матеріали, щоб допомогти учням успішніше вчитися. Серед пристосувань можуть бути й такі збільшення шрифту матеріалів для читання заведення окремого зошита для запису пропозицій учня з особливими потребами частіше використання унаочнення під час лічби надання спеціальних пристроїв для тримання ручки чи олівця використання маркерів для виділення ключової інформації надання настільних карток з цифрами чи буквами алфавіту доступ до комп’ютера для перевірки правильності написання слів, обробки текстів, побудови графіків та планування робіт підготовка паперу різних типів у клітинку, в лінійку, з пунктирними лінійками. Можна також пристосовувати кабінети. Наприклад використання індивідуальних кабінок або парт для учнів, котрим необхідне робоче місце, щоб не відволікатися дозволяти учневі виконувати окремі роботи стоячи, а не сидячи пересаджувати учня по класу доти, покине буде знайдене найзручніше для нього місце.
Адаптації процесу навчання.
Адаптація процесу навчання ґрунтується на розумінні того, яким чином окремий учень може демонструвати максимальні успіхи в навчанні. Відповідні навчальні адаптації забезпечують можливості для навчання і підтримку, яких потребує учень. Обговоріть з однокласниками своєї дитини адаптації, які б на їхню думку, сприяли навчанню вашої дитини. Ось деякі зразки адаптацій процесу навчання розбивка процесу навчання на підетапи; залучення однокласників та індивідуальних учителів (репетиторів використання методів навчання, що задіюють усі канали сприйняття. Наприклад, на уроці про переробку відходів можна показати про це фільм, виставити унаочнення – продукти переробки та прочитати відповідні тексти. демонстрація прикладів виконання поставленого завдання формулювання запитань, які потребують різних рівнів розумової активності використання рольових ігор для тренування нових навичок використання елементі мозкових атак – це допоможе учням вчитися у партнерів та будувати свої ідеї на основі ідей інших.
Допоміжні технології.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Допоміжна технологія, що використовується у спеціалізованій освіті, є необхідна учням з особливими потребами для доступу до успішного навчання і непотрібна учням, у яких немає особливих потреб. Допоміжна технологія (яку ще іноді називають адаптативною технологією) допомагає зменшити бар’єри у навчанні, спричинені внаслідок фізичних, сенсорних, когнітивних, мовленнєвих чи навчальних порушень, і допомагає учням виконувати ті завдання, які без неї було б важко чи неможливо виконати самому. Найвідомішими серед допоміжних технологій є комп’ютери, проте існує багато інших різноманітних способів допомоги в навчанні учням, яким воно дається нелегко. У навчальної команди може виникнути необхідність використання певної допоміжної технології для вашої дитини. Однак, не кожен учень з особливими потребами матиме успіхи від застосування допоміжної технології. Рішення про застосування допоміжної технології має прийматися індивідуально до кожного випадку з урахуванням сильних сторін, потреб та мотивацій вашої дитини й оцінки ефективності та вартості застосування. У багатьох шкільних закладах допоміжні технології можуть успішно застосовуватися для широких груп учнів. Наприклад, аудіокниги можуть слухати групи учнів з різним рівнем потреби, а також ті, у кого особливі потреби невиявлені. Таким чином, створюються можливості однакової участі, а також відчуття спільноти та рівності.
Комп’ютери як засоби навчання.
Комп’ютери можуть бути мотивуючим засобом навчання дітей читання та письма. Сам процес письма потребує фізичних і фізіологічних напружень, тимчасом як комп’ютери можуть запропонувати окремим студентам ефективний спосіб письма. Комп’ютерні програми допомагають учням перевіряти правильність написання слів та формування в учнів навичок читання з допомогою інтерактивних засобів, таких як аудіо текст, анімація, захоплюючі малюнки, виділені слова та запитання з відповідями. Багато пристосувань, таких як сенсорні екрани, спеціальні кришки екрана та голосові активатори надають учням з особливими потребами можливості повною мірою залучатися до навчання та роботи з комп’ютером. Спеціальні програми можуть допомагати окремим учням розвивати та тренувати нові набуті навички. Допоміжні технології з кожним роком розвиваються, і те, що ваша дитина не змогла отримати цього року, може стати більш доступним наступного.
Поради щодо вибору програмного забезпечення, яке ваша дитина може
використовувати вдома.
Будьте допитливими та ставте подібні запитання

Чи адаптована програма до потреб моєї дитини

Яких здібностей чи понять вона навчає або які вдосконалює

Чи швидкість її роботи прийнятна для моєї дитини
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua


Чи дає вона змогу моїй дитині приймати власні рішення з мінімальною допомогою
від дорослих

Чи цікава вона для моєї дитини

Чи мотивує вона мою дитину

Чи достатньо вона гнучка, щоб давати змогу користувачам вибрати або змінити
рівень складності чи пропонований навчальний матеріал, щоб її можна було
використовувати для розвитку навичок моєї дитини

Чи вона достатня для розвитку, навчання та соціалізації
Адаптації шкільного оцінювання.
Для деяких учнів потрібна спеціальна адаптація шкільного оцінювання, щоб батьки та вчителі могли збирати інформацію, необхідну для формування чіткої й реалістичної картини успішності та досягнень учня. Зазвичай, учні знають, що їм потрібно для демонстрації своїх знань у класі та під час тестувань. Важливо обговорити пропозиції вашої дитини з учителями, або, якщо можливо, дати нагоду самій дитині почати таке обговорення та запропонувати необхідні адаптації. Серед таких адаптацій можуть бути наступні більше часу на виконання перерви під час виконання тесту менше запитань розбивка тесту на частини і їх представлення учням нарізних уроках

СКРАЙБ (комунікатор із сенсорним екраном) для запису відповідей можливість записати відповіді на диктофон детальніші пояснення використання пристрою зчитування текстів.
Ефективне використання адаптацій.
Оскільки батьки є членами навчальної команди, вони можуть консультувати вчителів щодо добору та оцінки використання адаптацій, таких як додатковий час на виконання тестів чи аудіо версії навчальних підручників. Розуміння звичних бар’єрів для ефективного використання адаптацій може допомогти групі у виробленні ретельних і всебічних рішень щодо адаптацій, необхідних для окремих учнів.
Бар’єри в ефективному використанні.
Деякі батьки, учні та вчителі вважають, що адаптації надають учням з особливими потребами несправедливу перевагу над іншими учнями. Інакше кажучи, адаптована зміна способу виконання тестового завдання чи вправи інколи розглядається як надання учневі з особливими потребами певних додаткових можливостей, яких не мають інші діти. Насправді ж адаптації усувають чи хоча б зменшують вплив порушень учня і таким чином надають йому однакові можливості для успіху. Другим неправильним підходом є сприйняття адаптації як заміни необхідності набувати чи розвивати базові навички. Ефективні адаптації Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
зменшують вплив обмежених навчальних можливостей багатьох учнів і полегшують отримання та генерування ними інформації. Водночас, застосування адаптацій слід збалансувати з навчанням і тренуванням базових навичок, щоб забезпечити подальше оволодіння учнями новими навичками та стимулювати самостійності.
Поради, щодо забезпечення належних адаптацій для вашої дитини

обговоріть переваги та обмеження застосування адаптацій зі своєю дитиною, її
вчителями та іншими професіоналами

під час вибору адаптації забезпечте врахування сильних сторін вашої дитини

якщо можливо, залучіть свою дитину до процесу вибору та оцінки адаптацій.
Часто діти самі знають, що для них краще

забезпечте запис кожної адаптації в ІНП вашої дитини

ставтеся позитивно до адаптацій, що зазвичай асоціюються з проблемами, яких у
вашої дитини немає. Наприклад, учні, яким важко навчатися, отримають від
прослуховування аудіозаписів таку саму користь, які учні звадами зору

переконуйте команду встановлювати пріоритетність адаптацій, якщо їх треба
впровадити кілька. Вашій дитині може знадобитися час для звикання до першої з них
перед тим, як впроваджуватиметься друга

обговорюйте з дитиною користь адаптацій після того, як вона їх спробує

порівнюйте результати до і після використання адаптацій

де можливо, посилюйте застосування адаптацій вдома.
Місце навчання.
Багато дітей з особливими потребами навчаються у звичайних кабінетах своїх шкіл та протягом дня забезпечуються програмами, підтримкою та послугами, що відповідають їхнім особливим потребам. Місця навчання можуть бути різними – різні діти потребують різних видів підтримки. Рішення щодо місць навчання учнів найкраще приймати в кожному випадку окремо. Рішення стосовно місця навчання окремої дитини має прийматися вході співпраці. Якщо є незгода, батьки можуть оскаржити рішення. Більше
інформації щодо врегулювання розбіжностей дивіться у Розділі 6.
Розміщення у звичайних класах.
Інклюзія за своїм визначенням стосується непростого залучення до масової загальноосвітньої школи, а спеціально розроблених освітніх програм та підтримки учнів з особливими потребами у звичайних класах і школах поблизу домівки. Є кілька термінів, які описують адаптації учнів з особливими потребами, а саме мейнстрімінг, інтеграція та інклюзія. Щоб бути ефективною,
інклюзія потребує підготовки збоку батьків і вчителів, належних освітніх адаптацій та ретельного планування. Учні без особливих потреб також отримують позитивний досвіду них розширяється розуміння, сприйняття і повага до інших.

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua

Спеціалізовані заняття.
Всі рішення про зарахування учня в колектив мають прийматися в інтересах кожної окремої дитини, щоб вона могли долати труднощі й досягати успіхів. Для деяких учнів з особливими потребами повна інклюзія може й не бути найкращим варіантом. Іншим дітям з особливими потребами чи з надзвичайними здібностями може бути корисним навчання за спеціалізованими програмами. В окремих випадках цих дітей відправляють на навчання у спеціалізовані класи сусідніх або районних шкіл. Вони можуть відвідувати спеціалізовані заняття постійно або вивчати окремі предмети у звичайних класах.
БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАПИСНИК
Інформація, яку я хочу надати під час складання ІНП моєї дитини _________
Адаптації, які зроблені для моєї дитини вдома ______
Допоміжні технології, про які я хотів би більше дізнатися ________

Зразки запитань, які я можу обговорити з учителями моєї дитини

Як ви оцінюватимете успіхи моєї дитини та розуміння нею понять на своїх
уроках?

Які вибачите сильні сторони і потреби моєї дитини Як вони впливатимуть на її
навчання та заняття у класі

Які адаптації будуть зроблені для моєї дитини у вашому класі

Зразки запитань, які я можу обговорити зі своєю дитиною перед засіданнями з
ІНП:

Які, на твою думку, твої успіхи у школі Що тобі дійсно добре вдається

Чи є якісь проблеми, які ми маємо вирішити

Які твої цілі на цей навчальний рікРозділ 4
Підтримка соціального та емоційного розвитку
Пропагуйте розуміння специфічних потреб вашої дитини
Найбільше ви зможете допомогти дитині, коли розумітимете та цінуватимете її сильні сторони та особливі потреби. Дитина стає більш впевненою і спокійною, коли розуміє свою особливість та значимість. Залежно від міри розуміння вашої дитини шукайте способи як допомогти їй усвідомити та працювати з її унікальними сильними сторонами й освітніми потребами.
Поради щодо обговорення з вашою дитиною особливих освітніх
потреб.

Поговоріть про поняття особливих потреб та що це значить для навчання Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
давайте окремі поради, які б допомогли вашій дитині зрозуміти, що їй допомагає вчитися краще, наприклад Мені здається, що ти краще запам’ятовуєш інформацію, коли бачиш предмети якщо необхідно, пояснюйте своїй дитині результати оцінювання, щоб вона краще розуміла свої можливості та потреби, а також їх зв’язок з навчанням та життям пояснюйте, що кожна людина навчається зі своєю швидкістю та особливим підходом. Наприклад, одні діти навчаються краще, коли прослухають пропоновані їм матеріали, а інші – коли прочитають або побачать ситуацію на власні очі використовуйте слова, які ваша дитина розуміє наголошуйте на тому, що ваша дитина не лишається на самоті зі своїми проблемами. Їй зможуть допомогти батьки, дідусі та бабусі, родина, персонал школи допомогу, яку отримуватиме ваша дитина, описуйте конкретно, реалістично та позитивно обговоріть, як потрібно реагувати на можливі образи від однолітків проводьте рольові ігри, моделюючи можливі складні ситуації у школі шукайте можливої підтримки та інформаційного забезпечення. Коли ваша дитина зростатиме, допомагайте їй робити це самостійно, щоб з часом вона могла обстоювати власні освітні потреби доцільно заохочувати дитину до активної участі в роботі навчальної команди з ІНП, визначення реалістичних цілей за результатами навчання запевняйте дитину, що існує низка можливостей для осіб з особливими потребами дайте почитати дитині книги, в яких описуються подібні до її проблеми. В дитячій літературі людські стосунки, умови та ситуації описуються яскраво та переконливо книги надають змогу дітям встановлювати зв’язки між подіями та головними героями і проводити паралелі з їхнім власним життям. Саме так часто пом’якшується відчуття самотності, сум’яття чи ізоляції. Вжитті діти можуть опиратися на мудрість та моделі поведінки, запозичені з прочитаних чи прослуханих книжок.
Підбадьорюйте.
Після того, як сім’я вперше дізналася, що у дитини є особливі потреби, їй знадобиться час для адаптації. Дитині також може бути нелегко в цей період. Підбадьорюйте її, більше звертайте увагу на її сильні сторони – це допоможе сформувати рівновагу зі щойно виявленими проблемами. Здібності є в усіх дітей, їх потрібно лише виявити і розвивати. Будьте готові допомагати дитині, однак, за найменшої можливості посилюйте її незалежність. Підбадьорюйте та заохочуйте дитину, щоб виховати у неї самовпевненість. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Хваліть завжди за конкретну дію, будьте красномовними Ти дуже добре зробив Я бачу, що ти набагато краще вчишся, коли Я помітив покращення в Хочеш, попрацюємо разом над Я дуже ціную твою значну роботу та зусилля, витрачені на Чим я можу тобі допомогти…»

«Я бачу, ти добре попрацював над Дякую, що ти ретельно виконав завдання…»
Поради, як заохочувати до впевненості та самостійності.

Складіть список усіх сильних сторін і потреб своєї дитини та часто користуйтеся ним якщо можливо, допомагайте вашій дитині висловлювати свої думки. Для зразка висловлюйте перед нею свої думки вголос наголошуйте на позитивному визначайте, підтримуйте та формуйте сильні сторони своєї дитини. Створюйте ситуації, деці сильні сторони можуть якнайкраще виявлятися. Визнання та похвала від інших утворюють міцне підґрунтя для навчання нових і незнайомих навичок чи виконання завдань. Уникайте порівнянь дитини з іншими дітьми, оскільки це нівелює унікальність кожної особи надавайте вашій дитині можливості навчитися нового – займатися спортом чи рукоділлям. Дітям потрібно відчувати, що вони щось вміють або знають, як робити створюйте для своєї дитини та підтримуйте ситуації, в яких вона відчуватиме задоволення від допомоги іншим допомагайте своїй дитині гордитися її етнічним походженням. Розкажіть їй про корені та історію своєї сім’ї. Разом досліджуйте своє родове дерево. З цими знаннями у дитини сформується глибоке відчуття самоідентифікації сформуйте стабільні зразки суспільної поведінки. Вони допоможуть дітям почуватися більш захищеними і краще вирішувати низку соціальних проблем вдома прищеплюйте своїй дитині позицію я можу, щоб вона впевнено випробовувала нові навички. Коли дитині не вдається досягати успіху, намагайтеся виробити в неї ставлення до цього як до навчання, а не як до поразок. Запитуйте І чого ти навчився або Що ти зробиш по-
іншому наступного разу.
Навчайте дитину навичок прийняття рішень.
Впевненість приходить тоді, коли дитина має навички вирішення проблем для прийняття правильних життєвих рішень. Дітям потрібен набір навичок, які б допомагали приймати рішення у мінливих умовах. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Щоб допомогти своїй дитині вирішувати проблеми, застосовуйте просту модель їх вирішення, зразок якої надається далі. Використовуйте стратегію заспокоєння – перед прийняттям рішення порахуйте до десяти або поговоріть самі з собою. Визначте проблему. Нехай ваша дитина висловить існуючу проблему своїми словами. Можливо, вам треба поставити їй запитання, щоб допомогти у цьому. Сформулюйте можливі шляхи вирішення. Не критикуйте жодну ідею. Звузьте варіанти, відкинувши ті з них, які будуть незручними або непосильними для вашої дитини. Зважте всі за та проти тих варіантів, що залишилися, а потім виберіть найкращий з них. Запитайте Що буде, якщо ти спробуєш ось так Обговоріть, що слід робити для втілення цього рішення і як діяти в разі виникнення проблем. Після прийняття рішення дійте. Оцініть це рішення. Наскільки вдалим було прийняте рішення Що наступного разу можна зробити по-іншому? Чого ви навчилися Моделюйте навички вирішення проблем своєї дитини. Обговоріть шляхи співпраці та активної роботи з партнерами для пошуку взаємовигідних рішень.
Формуйте комунікативні навички.
Покращення комунікативних навичок дитини підвищує її шанси стати впевненою, незалежною та успішною дорослою людиною. Ефективні комунікативні навички дають змогу дітям висловлювати свої потреби та побажання, розвивати соціальні стосунки.
Поради, як будувати комунікативні навички вашої дитини.

Заохочуйте свою дитину висловлювати власні ідеї, почуття, думки та погляди, а самі уважно слухайте. Всім ї обговорюйте події під час вечері, поїздок на машині, прогулянок або перед сном. Слухайте свою дитину. Додавайте кілька слів, щоб підбадьорити, заохотити до спілкування. Коли навички активного слухання моделюються вдома, дитина, ймовірно, повторюватиме їх під час свого спілкування з іншими. Заохочуйте дитину ставити запитання. Давайте дитині змогу спілкуватися з різноманітними людьми сусідами, членами родини, меншими дітьми чи професіоналами. Для тренування комунікацій у різноманітних ситуаціях використовуйте рольові ігри.
Стимулюйте дружні стосунки.
Дітям з особливими потребами можуть знадобитися підтримка та заохочення для налагодження дружніх стосунків. Взаємодіючи з іншими Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
людьми, діти вчаться вирішувати свої власні конфлікти, розуміти суспільні рамки, здобувати повагу інших і розвивати чуттєвість до унікальних потреб інших людей.
Поради, як розвивати дружні стосунки.

Обговорюйте елементи дружби – повагу, довіру, задоволення, прийняття. Заохочуйте дітей запрошувати їхніх друзів до себе додому. Запросіть друга вашої дитинина якусь сімейну подію. Запропонуйте групи, команди чи організації, до яких може приєднатися ваша дитина – часто дружба виникає в організаціях, де в дітей є спільні інтереси. Заохочуйте дитину ставити запитання та демонструвати інтерес щодо інших людей.
Ментори-однолітки.
Ментори-однолітки можуть допомогти дітям з особливими потребами розвивати соціальні та дружні навички бути рольовими моделями, джерелом інформації, читачами і друзями в навчанні зробити свій внесок для розслаблення навчальної ситуації, оскільки говорять тією ж мовою і часто мають подібний досвід.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал