З особливими потребамиPdf просмотр
Сторінка2/26
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Навчальна команда
Робочий зошит для батьків
дітей з особливими потребами


The Learning team

A handbook for parents
Of children with special needs

ALBERTA LEARNING CATALOGUING IN PUBLICATION DATA
Alberta. Alberta Learning. Learning and Teaching Resources Branch.
The learning team: a handbook for parents of children with special needs.
LC4044.2.A3. A333 2003 371.9
For more information, contact Alberta Learning
Learning and Teaching Resources Branch
8
th
Floor, 44 Capital Boulevard
10044 - 108 Street NW
Edmonton, AB T5J 5E6
Telephone: 780-427-2984 in Edmonton or to be connected toll-free inside Alberta, dial 310-0000
Fax: 780-422-0576
Copyright ©2003, the Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of
Learning. Alberta Learning, Learning and Teaching Resources Branch, 11160 Jasper Avenue,
Edmonton, Alberta, Canada, T5K 0L2. Матеріал перекладено та адаптовано з дозволу першовидавця в рамках проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, що реалізується за фінансової підтримки CiDA. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua

Вступ
Усі батьки є важливими членами навчальних команд своїх дітей. Ви їх знаєте найкраще їхні сильні сторони, здібності, задатки та особливості розвитку, і саме тому можете підтримувати найефективніше. Ваша постійна участь у шкільному житті може значно покращити успіхи вашої дитини. Важливо, щоб вибрали участь у прийнятті рішень щодо освіти своєї дитини. Саме ви можете надавати важливу інформацію для планування, впровадження та адаптації програми для найкращого задоволення постійно змінних потреб вашої дитини. Як батьки, ви можете також збагатити навчальний досвід дитини через залучення до громадського життя. Це можна робити через місцеві організації та програми, такі як батьківські чи дитячі групи. Інколи також проходять неформальні зустрічі з великими сім’ями, волонтерами, друзями, сусідами та громадою загалом. Усі діти навчаються і розуміють матеріал по-різному. В цьому зошиті робиться наголос на різноманітних і постійно змінних навчальних потребах дітей з особливостями психофізичного розвитку. Окрім способів надання підтримки та заохочення батьків, у цьому зошиті описуються методи та дії, які б дали змогу задовольнити існуючі потреби у школі, а також пояснюється, як покращити та збагатити навчання вашої дитини вдома. У ньому також вміщено практичну інформацію та підходи, які допоможуть вашій дитині вдало пройти різні етапи шкільного життя, опишуть ваші турботи та допоможуть отримувати інформацію. В кінці кожного розділу є Батьківський записник. До нього зможете заносити свої думки, які хотіли б обдумати, а також зразки запитань, які потрібно обговорити зі своєю дитиною або її вчителями.
Розділ 1
Хто такі діти з особливими потребами
Діти з особливими потребами, серед яких виокремлюють помірні, середні та значні, а також талановиті та обдаровані діти потребують спеціальних умов навчання для отримання освіти, яка відповідає їхнім освітнім запитам. Керівництво шкіл має створити програми навчання для всіх дітей шкільного віку, включаючи й дітей з особливими потребами, які проживають у їх районі.
Характеристики.
Щоб визначити, чи необхідна дитині спеціальна освітня програма, слід врахувати такі характеристики навчання – як дитина обробляє інформацію, сприймає нову інформацію та утворює зв’язки між поняттями інтелект – здатність аргументувати та розуміти інформацію й поняття Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
комунікація – як дитина використовує мову для спілкування та розуміння світу фізичні характеристики – загальна і тонка координація рухів, стан здоров’я чи будь-які інші обмеження, як то проблеми зору чи слуху навчальна поведінка – як дитина реагує на довкілля та інших людей, відповідна вікова поведінка й ознаки самостійності, здатність пристосовуватися до нових ситуацій. Такий аналіз має встановити, як ці характеристики впливають на індивідуальне навчання дитини та її діяльність у класі. Виявлення особливостей чи певної недуги не дає достатньої інформації для необхідності створення окремої програми. Наприклад, удвох дітей можуть бути виявлені однакові умови, проте в кожного з них можуть бути дуже різні потреби в навчанні. Одна дитина може діяти досить самостійно і потребувати лише незначної допомоги для отримання успішних результатів, тимчасом як іншій для таких само досягнень потрібна дуже структурована програма.
З чого почати.
Якщо вашій дитині навчатися важко, то найперше, необхідно поговорити з її вчителем і встановити, що призводить до таких труднощів і чи можна вжити незначних змін, які б покращили ситуацію. Для встановлення потребу навчання вчителі можуть застосовувати чимало неформальних методів поговорити з вашою дитиною спостерігати за роботою дитини у класі аналізувати класну роботу дитини проводити окрему перевірку з читання та математики виконувати тестові завдання. У багатьох районах існують спеціальні шкільні команди, до яких можуть входити вчителі зі спеціальною освітою, фахівців окремих галузях чи звичайні шкільні вчителі, котрі мають спеціальні знання, як долати труднощів навчанні. Вчителі можуть консультуватися з такою командою під час розробки стратегій, спрямованих на навчальні потреби окремих учнів. Якщо створених на базі школи стратегій вочевидь недостатньо, вчитель після консультування з батьками може вимагати проведення
спеціалізованого оцінювання. Перед його проведенням, як то психолого- педагогічний, мовленнєвий тест чи тест оцінки інтелекту (IQ), слід отримати письмову свідому згоду батьків. Свідома згода означає, що батьки чітко розуміють діяльність, на яку дають дозвіл. Батьки мають право відмовити проводити будь-яке пропоноване спеціалізоване оцінювання. В такому разі шкільне керівництво має задокументувати підстави цієї відмови і вказати, що буде зроблено для вирішення ситуації, яка склалася. Керівництво кожної школи має свої методи оцінювання, тому поговоріть з учителем вашої дитини або директором школи стосовно майбутніх дій і їх тривалості.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Направлення школою дитинина спеціалізоване оцінювання не обов’язково свідчить про особливі потреби для неї. Це може свідчити лише проте, що в дитини існують певні проблеми в навчанні саме у певний період часу, і вона може потребувати незначної підтримки. Оцінювання може знадобитися в будь-який момент навчання дитини. А для тих дітей, у кого справді є особливі потреби, така завчасна ідентифікація та втручання є оптимальним підходом, однак особливі потреби можуть бути все життя і можуть змінюватися залежно від оточення, розвитку застосовуваних до вашої дитини стратегій та багатьох інших факторів.
Що передбачає оцінювання.
Для проведення оцінювання інтелектуального, соціального, емоційного, фізичного, сенсорного, комунікативного та/або поведінкового розвитку дитини можна використати різноманітні способи оцінювання. Розвиток вашої дитини можна оцінити водній сфері чи в різних їх поєднаннях, залежно від потреб дитини. Оцінювання має три основні мети виявити, чи має ваша дитина особливі освітні потреби встановити сильні та слабкі сторони вашої дитини встановити відповідну програму та допомогу, які б задовольнили особливі потреби вашої дитини. Є кілька шляхів залучення батьків до процесу оцінювання. Ви можете збирати інформацію, яка буде корисною для процесу оцінювання медичні довідки, інформацію про нещодавні змінив поведінці та спостереження за навчальними потребами дитини, а саме її поведінка та навчання в іншому оточенні. В деяких процесах проведення оцінювання є спеціальні форми, які мають заповнювати батьки. У цих бланках міститься інформація саме від батьків. Наприклад, вас можуть попросити оцінити певні характеристики дитини за десятибальною шкалою або вказати на головні сильні та слабкі сторони дитини. Після закінчення оцінювання та збору додаткової інформації школа зв’яжеться з вами та призначить зустріч для обговорення результатів, рекомендацій і залучення вас до прийняття рішення.
БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАПИСНИК
Моя дитина має успіхи в таких сферах _________
Ознаки, що вказують на можливі труднощів навчанні та можливу потребу більшої
підтримки: _______
Інформація, яку я можу надати стосовно потреб моєї дитини в навчанні _______

Зразки запитань, які я можу обговорити з учителями моєї дитини, що стосуються
оцінки та ідентифікації

Які успіхи моєї дитини у школі в цьому році Чиє у вас якісь особливі зауваження щодо
її навчання або поведінки

Як школа визначає дітей, котрі можуть мати особливі потреби в навчанні

Як я можу взяти участь у оцінці навчальних потреб моєї дитини
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua

Розділ 2
Створення навчальної

команди

Батьки відіграють важливу роль у забезпеченні успішного навчання їхньої дитини. Всім дітям потрібна підтримка батьків, а учні з особливими потребами часто потребують ще більшого залучення батьків і не тільки на початкових етапах навчання, а часто й у старших класах та під час здобуття вищої освіти. Ви – важлива частина навчальної команди вашої дитини, до якої ще входять шкільні вчителі та інші залучені до цього процесу особи. Для досягнення якнайкращого результату у навчанні надзвичайно відповідально сформувати позитивні стосунки між членами цієї команди. Батьки та шкільний персонал вкладають у налагодження та підтримання таких стосунків свій часта енергію. Ви допомагатимете дитині своєю роботою в навчальній команді, а також своєю участю вжитті шкільної спільноти, підтримкою навчання вдома та створенням соціальної мережі для допомоги своїй сім’ї.
Створення команди «дім-школа».
Першим кроком для усвідомлення своєї ролі в навчальній команді є розгляд можливостей своєї участі в освітньому процесі дитини та його підтримки. У разі занепокоєння щодо навчання вашої дитини класний керівник, зазвичай, запрошує на першу зустріч з вас та шкільну навчальну команду. До цієї команди входитиме шкільний учитель, а також можуть залучатися вчителі-предметники, директор чи завуч, шкільний психолог або інші спеціалісти, залежно від встановлених потреб вашої дитини.
Яка ваша роль
Мати інформацію та бути важливим членом навчальної команди вашої дитини означає брати участь у прийнятті рішень, які впливають на освіту вашої дитини надавати свій письмовий свідомий дозвіл на проведення будь-якого спеціалізованого оцінювання мати повну інформацію про програми, що існують у школі та вашому районі надавати важливу інформацію, яка може вплинути на навчання та поведінку вашої дитини у школі отримувати від учителів, керівників та інших спеціалістів інформацію про навчання та успішність дитини мати доступ до інформації про навчання вашої дитини у школі, включаючи результати спеціалізованого оцінювання та звіти Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
отримувати консультації перед залученням вашої дитини до програми спеціалізованого навчання регулярно отримувати звіти про успіхи вашої дитини протягом навчального року надавати письмовий дозвіл на будь-які додаткові послуги, яких може потребувати ваша дитина отримувати консультації та надавати свідомий письмовий дозвіл на затвердження індивідуалізованого навчального плану (ІНП) для вашої дитини оскаржувати рішення, які на вашу думку, не найкращим чином задовольнятимуть навчальні потреби вашої дитини та працювати з командою над пошуком кращих рішень.
Знайомство з учителями.
Одним із ключових моментів створення ефективної навчальної команди
«дім-школа» є налагодження позитивних робочих стосунків з учителями вашої дитини та шкільним персоналом. Найкращий варіант для цього – познайомитися з учителями на початку навчання вашої дитини у школі та налагодити постійну комунікацію з ними. Виділіть час, щоб прийти до класу перед початком занять чи після їх закінчення та познайомтеся з учителем. Це можна зробити і по телефону або електронною поштою. Якщо ви хочете поговорити з учителем, зателефонуйте до школи та призначте найкращий для цього час. Використовуйте батьківські збори та індивідуальні бесіди для співпраці та обміну інформацією. Діти більше поважають учителів і шкільний персонал, коли бачать, що батьки схвалюють та підтримують їхні зусилля. У навчальних командах учителі виконують кілька важливих ролей залучення батьків і за необхідності учнів та інших професіоналів до розробки, впровадження, моніторингу та оцінки ІНП учнів оцінювання успішності учнів та надання відповідей батькам і за необхідності учням протягом усього навчального року необхідне оновлення ІНП; надання асистентам учителів вказівок щодо ролей та відповідальностей за впровадження програми.
Обмін інформацією.
Одним із аспектів роботи в команді є постійне повідомлення вчителям важливої інформації, яка може впливати на навчання вашої дитини. Обмін важливою інформацією може позитивно діяти на освітній процес вашої дитини, оскільки це дає змогу вчителям адаптувати можливості навчання тазі знанням справи вирішувати делікатні проблеми. Така інформація може охоплювати важливу медичну інформацію успішні навчальні та поведінкові техніки, які ви застосовуєте вдома Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
змінив сім’ї – такі як смерть родичів, розлучення, безробіття, загибель домашньої тваринки – можуть спричинити емоційну реакцію минулий навчальний досвід вашої дитини намічені цілі для вашої дитини, над досягненням яких випрацюєте вдома.
Познайомтеся з директором вашої школи.
Директор несе відповідальність за планування освітив школі. Він може бути джерелом інформації та є важливим членом навчальної команди вашої дитини. Директор школи забезпечує розробку, впровадження, моніторинг та оцінювання ІНП кожного учня з особливими потребами визначає вчителів, котрих зобов’язує координувати, розвивати, впроваджувати, моніторити та оцінювати ІНП учнів забезпечує наявність у школі процесу та шкільної команди для надання консультацій, планування та вирішення проблем щодо складання навчальних планів для учнів з особливими потребами.
Розширення команди.
Деяким дітям з особливими потребами для досягнення успіхів необхідна розширена навчальна команда. В таких випадках батьки та вчителі співпрацюють з іншими спеціалістами – асистентами вчителів, консультантами, волонтерами чи працівниками громадських організацій.
Асистенти вчителів.
Асистенти вчителів мають надавати підтримку та допомогу у класах для полегшення навчання учнів, особливо з порушеннями психофізичного розвитку. Поставлені перед ними завдання можуть змінюватися залежно від потреб дітей, наявних ресурсів та інших особливостей школи або класу. Асистенти вчителя отримують завдання від учителя або директора. Виключну відповідальність за планування, впровадження та оцінку програм вашої дитини несуть вчителі. Асистентам учителів можуть передаватися такі ролі та відповідальності надання індивідуальної допомоги після вказівки вчителя та на основі завдань і цілей, описаних в ІНП учня робота з невеликими групами учнів над удосконаленням поняття чи навички, яких учитель попередньо вже навчав групу надання індивідуальної допомоги в побутових питаннях, перевірка роботи допоміжного обладнання, допомога в підготовці матеріалів надання вчителю інформації про академічну успішність учня, його поведінку, успіхи та потреби контролювання учня за межами класу на гральному майданчику, в місцях виробничої практики тощо Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
допомога для підтримання поведінки через забезпечення такої, яку вимагає вчитель.
Ментори.
Для деяких учнів з особливими потребами може бути корисною індивідуальна робота з ментором. Ментор – це дорослий або інший учень, який зобов’язується постійно працювати з учнем протягом певного періоду, зазвичай від однієї до трьох годинна тиждень. Ментори, які працюють з дитиною упродовж навчальних годин, надають допомогу під час навчання дитини у школі. Ментори працюють під керівництвом учителів. Вони особливо опікуються академічними успіхами учня та його соціальним розвитком, знайомлять дитину з новими ситуаціями та виступають рольовою моделлю. Звичайно, менторами стають волонтери, котрих часто залучають, навчають та підтримують громадські асоціації. Ментори можуть бути неформальними членами навчальної команди.
Громадські служби.
Діти з особливими потребами та їхні сім’ї можуть отримувати різноманітні послуги від соціальних служб. Залежно від потреб дитини, це може бути допомога психолога, лікаря, психіатра, соціальних працівників, спеціалістів з поведінки та інших професіоналів. Ці члени навчальної команди можуть допомагати в задоволенні різноманітних соціально- емоційних потреб та вирішенні проблем зі здоров’ям.
Станьте частиною шкільної громади.
Ви можете по-різному брати участь ужитті шкільної громади вашої дитини – від залучення дошкільних засідань до волонтерської діяльності у школі. Рішення проформу співпраці маєте обирати залежно від своїх здібностей, інтересів, потреб сім’ї, виду робіт та ін.
Шкільні ради та комітети.
Участь у шкільних нарадах або робота в шкільних комітетах можуть дати інформацію про навчальну діяльність, допомогти налагодити стосунки з іншими батьками та персоналом школи, а також сприяти спільній роботі для забезпечення якісної освіти всіх дітей. На шкільних нарадах виробляються пропозиції керівництву щодо освітніх питань політики, пріоритетів програм, бюджету, особливих потреб, шкільного клімату та планування заходів.
Волонтерство.
Для деяких батьків робота волонтером у школі їхніх дітей може бути безпосереднім способом демонстрації своїм дітям, що вони цінують освіту та підтримують роботу вчителів і шкільного персоналу. А це, відповідно, покращить ставлення всіх дітей до навчання. Батьки-волонтери також Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
можуть стати переконливими прихильниками шкільної та громадської освіти, створювати важливі зв’язки з ширшою громадою. Волонтери можуть ділитися набутим досвідом з окремих галузей, напрямів, умінь, сфер інтересів або звичаїв сам на сам працювати з дитиною, яка має освітні проблеми з окремих предметів, наприклад, читання бути ментором дитини виконувати адміністративну роботу вдома – готувати матеріали або телефонувати іншим батькам, щоб повідомити про заплановану подорож або подію допомагати у шкільній бібліотеці під керівництвом учителя допомагати в класі.
Станьте адвокатом своєї дитини.
Адвокат – це людина, яка виступає замість когось, діє від імені або підтримує когось іншого. Ви найкраще знаєте сильні сторони, індивідуальність, труднощі та успіхи своєї дитини. Ви супроводжуєте її протягом усього часу навчання. Батьки природно є адвокатами своїх дітей. А найкращі адвокати здатні підтримувати позитивні робочі стосунки і знаходити взаємовигідні варіанти вирішення проблем. У них є чітке й реалістичне бачення майбутнього своїх дітей і вони здатні донести його до інших людей. Застосовувані вами навички адвокації стануть міцною основою, на якій ваша дитина будуватиме власні навички обстоювання своїх інтересів. Під час свого зростання від молодшої школи через старшу і аж до вступу в громаду вони перебиратимуть на себе цю відповідальність. Далі вміщено більше інформації стосовно навчання вашої дитини навичок обстоювання своїх інтересів. Дорослі люди з особливими потребами, які успішно закінчили навчання і результативно долають щоденні перешкоди, часто вдячні своїм батькам зате, що вони постійно залучалися до процесу їхньої освіти.
Як бути ефективним батьком-адвокатом.

Найкращі адвокати працюють з іншими. Співпрацюючи з учителями та іншими батьками, шукаючи підтримки всередині сім’ї та отримуючи допомогу від громадських організацій, ви знаходите взаємовигідні для всіх сторін рішення. Розглядайте адвокатство як тривалий процес. Кожен здобутий досвід покращує ваші навички комунікації та співпраці. Очікуйте постійної та тривалої роботи у цьому напрямі, оскільки потреби вашої дитини з часом змінюватимуться. Подумайте про коротко- та довгострокові плани для вашої дитини. Чітко визначте їх для себе, щоб могли переконливо донести до інших. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами Навчально-методичний посібнику книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К, 2010. – 363 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні, 2010 / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
Очікуйте ввічливості та поваги від шкільного персоналу. Зазвичай, результативне залучення батьків є ключовою цінністю системи освіти. Поважайте людей, котрі працюють від імені вашої дитини. Усвідомлюйте свої обмеження таза необхідності шукайте допомоги. Якщо ви попросите, оточуючі зможуть вам допомогти. Не втрачайте почуття гумору. Будьте спокійними. Інколи для пошуку необхідної вам інформації шляхом проб та помилок потрібно буде витратити багато часу. Слухайте інших та зважайте на їхні перспективи – це важливо для формування взаєморозуміння та добрих стосунків. Відзначайте успіхи вашої дитини. Визнавайте та радійте своїм досягненням та їх позитивному впливу на навчання, емоційне та соціальне життя вашої дитини.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал