З експортного контролю України Правові засадиPdf просмотр
Сторінка17/21
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Примітка: копія відповідного висновку Держекспортконтролю не надається у випадках, передбачених пунктом 4 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та


119 подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125; копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав
Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі; письмове погодження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт”;
Примітка: погодження подається до Держекспортконтролю у разі намірів експорту товарів військового призначення суб’єктами, яким надані повноваження постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999р. № 1228 і яки здійснюють експорт в рамках цих повноважень.
У разі коли іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом
із зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.
Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або
іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися.
У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються: оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі; документ, який підтверджує повноваження кожного посередника на здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом держави, на території якої зареєстрований зазначений посередник, або інший документ, який підтверджує такі повноваження відповідно до законодавства цієї держави.
Зверніть увагу Іноді прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку не може бути прийнято Держекспортконтролем без отримання від суб’єкта додаткової інформації (як правило це інформація, яка пояснює чи уточнює зазначені вище документи). У таких випадках Держекспортконтроль відповідно до законодавства може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів. Не слід розцінювати зазначену вимогу як зволікання у прийнятті рішення, навпаки це надає змогу не відхиляти заяву, а ретельно її проаналізувати та прийняти обґрунтоване рішення.
У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" документи, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно
імпортованих товарів, за погодженням з
Держекспортконтролем можуть не надаватися.
Примітка: для отримання зазначеного погодження суб’єкту, до проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів військового призначення, необхідно звернутися до Держекспортконтролю з обґрунтуванням причин неподання документів про зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів.


120 11.1.1.б. Особливості надання документів для отримання генерального
(відкритого) дозволу на право експорту товарів.
Зазначені нижче документи, а саме: копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, копія договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство- посередник, копія відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів та документи про гарантії до листа щодо отримання генерального дозволу не додаються. Таки документи подаються Держекспортконтролю разом зі звітом суб'єкта про використання дозволу.
Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб’єкт повинен здійснювати лише після отримання зазначених вище документів.
Примітка: Для отримання відповідного генерального дозволу до листа замість зазначених документів додається документ, який містить підтвердження кінцевого споживача про намір імпорту визначених у заяві товарів та гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.
До документів про отримання генерального (відкритого) дозволу додається засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом.
11.1.2. Імпорт товарів військового призначення
Для отримання разового дозволу на право імпорту ТВП суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю). засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору
(контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство- посередник - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо; сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920.
У разі коли суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом України, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.
Зверніть увагу: Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або
іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом
України, зазначений документ може не надаватися.


121
У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються: оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі; документ, який підтверджує повноваження посередника на здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом
України.
Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською стороною документів про гарантії їх кінцевого використання, оформлення таких документів здійснюється відповідно до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920.
Передача іншому кінцевому споживачеві товарів військового призначення, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому додатково до визначених вище документів, суб'єкт подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну
11.1.2.а. Особливості надання документів для отримання генерального
(відкритого) дозволу на право імпорту товарів.
Крім документів, визначених у пункті 11.1.2., додається також засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом.
11.1.3. Тимчасове вивезення товарів військового призначення
Для отримання разового висновку на тимчасове вивезення товарів суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю).
11.1.3.а. Тимчасове вивезення товарів без переходу права власності на товар
Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.
До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті 11.1.3. цього, додаються: документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик; засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору


122
(контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.
11.1.3.б. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України
Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім заяви та висновку міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, додаються: засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів; довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.
11.1.4. Тимчасове ввезення товарів військового призначення
Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком
Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом
Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у пункті 11.1. цією Глави.
11.1.4.а. Тимчасове ввезення товарів без переходу права власності на товари
Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю). документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів; засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів
(запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).
11.1.4.б. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України
Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім заяви та висновку міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, додаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів.


123
Засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів не надаються.
11.1.5. Транзит товарів військового призначення територією України
Транзит ТВП територією України здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю України.
Для одержання висновку на право транзиту товарів територією України іноземний суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення;
інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю.
Примітка: У випадках, коли транзит ТВП забезпечується суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів крім зазначених вище документів додаються засвідчені копії: посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення
Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; договору комісії ( доручення тощо) щодо отримання висновку на право транзиту територією України товарів військового призначення) ; копію документу, які підтверджують наявність у суб’єкта повноважень на експорт товарів військового призначення (послуг з посередницької (брокерської) діяльності).
11.2. Товари подвійного використання (ТПВ)
Клас „товари подвійного використання” розподіляється на групи цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного міжнародного режиму експортного контролю, а саме: група „товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарська домовленість; група „товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного контролю Режим контролю за ракетними технологіями; група „товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного контролю Група ядерних постачальників; група „товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного контролю Австралійська група та
Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення;


124 група „товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного контролю Австралійська група та Конвенцією про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення.
Визначений Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання містить окремі положення про особливості здійснення контролю за зазначеними вище конкретними групами товарів і встановлює основні та додаткові вимоги до здійснення конкретних міжнародних передач таких товарів. Цей Порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
28 січня 2004 року № 86. У додатках до зазначеного порядку наведені списки відповідних товарів подвійного використання, щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю.
У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації товарів визначено, що товари відносяться до товарів подвійного використання, суб’єкт підприємницької діяльності поряд з іншими загальними процедурами зовнішньоекономічної діяльності повинен здійснити додаткові заходи, передбачені вимогами державного експортного контролю, а саме: здійснити реєстрацію в Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; відносно реєстрації див. Главу 4 цього Тому. отримувати відповідні висновки
Держекспортконтролю щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про експорт товарів подвійного використання, на поставки яких до іноземної держави встановлено часткове ембарго, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 лютого 1998 р. № 125; відносно переговорів див. Главу 9 цього Тому. укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту товарів до будь-яких держав з урахуванням вимог у галузі державного експортного контролю; відносно договорів див. Главу 10 цього Тому. здійснювати міжнародні передачі товарів (в залежності від груп товарів та характеру міжнародної передачі) на підставі відповідних дозволів чи висновків
Держекспортконтролю; здійснювати заходи щодо контролю доставки та кінцевого використання експортованих товарів подвійного використання; відносно контролю доставки та кінцевого використання товарів див. Главу
12 цього Тому. звітувати до Держекспортконтролю про використання отриманих дозвільних документів;


125 відносно звітності див. Главу 13 цього Тому. нести відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів відповідно до законодавства. відносно відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів див. Главу 15 цього Тому.
11.2.1. Експорт товарів подвійного використання
Експорт ТПВ здійснюється на підставі відповідного дозволу Держекспортконтролю.
Для отримання разового дозволу на право експорту товарів суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю).
Примітка1: в окремих випадках експорту
ТПВ
( за рішенням
Держекспортконтролю) у листі-зверненні повинно бути викладені гарантії експортера щодо надання документів про підтвердження доставки товарів подвійного використання та термін надання цих документів. Необхідність надання таких гарантій визначається
Держекспортконтролем під час прийняття рішення про надання висновку щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів подвійного використання, або при наданні відповідного дозволу на експорт таких товарів .
Примітка2: з ціллю скорочення терміну розгляду звернення суб'єкта
Держекспортконтроль рекомендує одразу додавати до пакету документів висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт господарювання у разі наміру здійснення експорту технологій, виробів, які відносяться до основних фондів суб'єкта господарювання з державною формою власності. засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору про трансфер технологій;
Примітка: документ надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового субсидіювання згідно із статтею 22 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”; засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію суб’єкта;
Примітка: надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт технології суб'єктами, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій; копія відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів


126 військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125.
Примітка: копія зазначеного висновку додається у разі коли експорт товарів здійснюється до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено часткове ембарго на їх поставки. документ про походження товарів;
Примітка: документ надається у довільній формі, але він повинен надавати змогу визначитися з походженням товару у експортера; засвідчені в установленому порядку: копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство- посередник; копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав
Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі; оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів. відносно документів про гарантії див. Главу 7 цього Тому.
Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно
імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача,
імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться: відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання; зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням, а також його зобов'язання щодо окремих груп товарів, а саме: а) товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї: використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення; не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням; б) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї: використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь- яким чином діяльності, пов'язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов'язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал