З а к о н у к р а ї н и про дорожній рух та його безпекуСторінка4/18
Дата конвертації16.01.2017
Розмір3.29 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Стаття 12. Повноваження Національного бюро безпеки дорожнього руху

 1. Відносини, пов'язані з діяльністю Національного бюро, регулюються цим Законом, а також окремим законом, що визначає порядок утворення та функціонування Національного бюро.

 2. До повноважень Національного бюро належить:

 1. забезпечення інституціональних засад державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначених статтею 5 цього Закону;

 2. проведення моніторингу та вивчення соціально-економічних аспектів проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху;

 3. розроблення та надання пропозицій органам державної влади щодо вдосконалення та оперативного корегування державної політики та державних цільових програм у сфері дорожнього руху та його безпеки на підставі аналізу стану та причин дорожньо-транспортної аварійності в державі, а також узагальнення практики застосування законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 4. забезпечення взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, підприємств, установ та громадських організацій у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 5. розроблення рекомендацій щодо впровадження новітніх технологій і розробок у практичну діяльність органів державної влади, що забезпечують дорожній рух та його безпеку;

 6. планування заходів з профілактики безпеки дорожнього руху;

 7. розгляд скарг та пропозицій учасників дорожнього руху відносно організації та забезпечення дорожнього руху.

 1. Національне бюро розробляє та затверджує:

 1. плани проведення профілактичних та пропагандистських заходів з питань безпеки дорожнього руху серед населення, у тому числі з використанням засобів масової інформації;

 2. єдині вимоги до Центрів тестування водіїв транспортних засобів, передбачених частиною третьою статті 74 цього Закону;

 3. порядок та правила приймання теоретичних тестів і тестів на навички і поведінку водія під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів автомобільним транспортом, з урахуванням вимог розділу XI цього Закону;

 4. єдині кваліфікаційні вимоги та умови атестування екзаменаторів, що приймають тести на навички і поведінку водія, у відповідності до вимог статті 77 цього Закону, під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів автомобільним транспортом;

 5. технічні умови та єдині вимоги до застосування технічних засобів, що можуть використовуватись для профілактики, припинення або фіксації правопорушень, у тому числі технічних засобів, працюючих в автоматичному режимі.

 1. До повноважень Національного бюро належить атестування екзаменаторів із наданням допуску до проведення теоретичних тестів та дозволу на приймання тестів на навички і поведінку водія під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

 2. Виключно Національним бюро затверджуються:

 1. єдині вимоги до Державного реєстру безпеки дорожнього руху, передбаченого статтею 82 цього Закону;

 2. єдині вимоги до порядку, обліку та здійснення аналізу дорожньо-транспортних пригод;

 3. типові навчальні програми підготовки викладачів і інструкторів з водіння транспортних засобів для учбових закладів, що здійснюють навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також навчальні програми для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організації навчання різних груп населення цього Закону;

 4. єдиний перелік питань, у відповідності до вимог статті 76 цього Закону, для проведення теоретичних тестів під час складання іспитів для отримання громадянами права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів автомобільним транспортом;

 5. єдиний порядок медичного огляду і переогляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, передбачений статтею 24 цього Закону, критерії та умови проведення психофізіологічного тестування з оцінкою рівня професійно важливих психофізіологічних якостей, перелік медичних протипоказань фізичної і розумової здатності для керування транспортними засобами.

 1. З Національним бюро, або уповноваженою ним установою (підприємством, організацією) погоджується видання Правил дорожнього руху та навчально-методичної літератури (у тому числі на цифрових носіях) з питань дорожнього руху та його безпеки у частині відповідності законодавству України.

 1. До повноважень Національного бюро можуть належати інші питання, передбачені законодавством України.

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади

 1. До повноважень органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади у сфері дорожнього руху та його безпеки належить:

 1. участь в реалізації єдиної державної політики в галузі дорожнього руху та його безпеки шляхом виконання вимог законодавства та рішень центральних органів виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку;

 2. участь у розробленні державних цільових програм розвитку дорожнього руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах;

 3. розробка, затвердження та реалізація обласних, міських і районних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

 4. прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки, за винятком тих, що належать до компетенції центральних органів державної виконавчої влади;

 5. участь у розробленні порядку примусової евакуації транспортних засобів з метою зміни місця їх розташування для забезпечення безперешкодного руху інших транспортних засобів або пішоходів;

 6. участь у проведенні аудиту безпеки дорожнього руху;

 7. розгляд справ про адміністративні правопорушення у передбачених законодавством випадках і накладення адміністративних стягнень;

 8. погодження проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;

 9. розроблення пропозицій, планів, проектів та схем стосовно: обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт; проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору; розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів); порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;

 10. організація дорожнього руху на території області, міста і району, впровадження генеральних планів, проектів згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами;

 11. забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, їх утримання та охорони;

 12. організація на території обслуговування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

 13. формування обласних, міських і районних фондів, у тому числі позабюджетних, для фінансування програм, проектів і окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху та підвищення його безпеки;

 14. облік дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування, виявлення місць їх концентрації та аварійно-небезпечних ділянок доріг(вулиць) і залізничних переїздів, здійснення невідкладних заходів щодо ліквідації причин які призводять до небезпеки дорожнього руху;

 15. розроблення профілактичних заходів щодо запобігання виникнення дорожньо-транспортних пригод та контроль їх виконанням;

 16. організація та здійснення заходів щодо медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, надання своєчасної медичної допомоги внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

 17. створення умов для забезпечення функціонування та своєчасного і якісного надання екстреної медичної допомоги;

 18. здійснення та фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

 19. організація і забезпечення навчання різних соціально-вікових груп населення цього Закону, планування заходів, пов'язаних із профілактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням;

 20. проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;

 21. сприяння розвитку мережі технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів та здійснення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;

 22. прийняття рішень про розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів;

 23. організація забезпечення індивідуальних власників транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами, встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах;

 24. керівництво роботою зі справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів у сфері дорожнього руху.

 1. Органи місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері дорожнього руху мають право розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно до законодавства України належать до їх відання.

Стаття 14. Участь міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

 1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання у межах своєї компетенції забезпечують безпеку дорожнього руху, несуть відповідальність за виконання державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху, видають нормативні акти про дорожній рух, що не суперечать законодавству про дорожній рух, сприяють підприємствам, установам та організаціям, що входять до їх складу, у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

 2. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та господарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення і пропаганди безпеки дорожнього руху, проводять у трудових колективах профілактичну роботу по дотриманню вимог законодавства про дорожній рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм заохочення членів трудового колективу за належне виконання ними обов'язків учасників дорожнього руху, або впливу - за порушення цих обов’язків, встановлених законодавством України про дорожній рух.

 3. Об'єднання громадян і громадяни мають сприяти органам державної влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки, комфорту та культури дорожнього руху.

 4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані залучати об’єднання громадян та громадян до процесу формування і реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки і враховувати їхні пропозиції, зауваження та скарги з цих питань.

 5. Держава забезпечує проведення пільгової податкової політики щодо об'єднань громадян, головною метою яких є проведення заходів з підвищення безпеки, комфорту та культури дорожнього руху.

Стаття 15. Повноваження та обов’язки власників автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та посадових осіб, які відповідають за їх будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування

 1. Правові, економічні, організаційні та соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг визначаються Законом "Про автомобільні дороги" та іншим законодавством України.

 2. До повноважень власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху належить:

 1. забезпечення безперешкодних, безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього руху, своєчасне виявлення та усунення перешкод дорожньому руху, термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, а у разі неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами;

 2. забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності та дорожнього покриття, гідрометеорологічних та інших умов;

 3. розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, зон відчуження та їх експлуатації у надзвичайних ситуаціях; 

 4. визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

 5. обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів технічними засобами регулювання дорожнього руху, системами термінового зв'язку для виклику поліції, екстреної медичної допомоги і технічної допомоги та їх утримання, проведення робіт по створенню і утриманню придорожніх зелених насаджень, влаштування місць для зупинок і стоянок транспортних засобів, відпочинку учасників дорожнього руху та створення інших об'єктів дорожнього сервісу;

 6. визначення структур управління, проектування, будівництва та утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів, участь у розробці положень про спеціальні структури управління дорожнім рухом, забезпечення роботи спеціалізованих служб по здійсненню заходів щодо організації дорожнього руху;

 7. передача права на будівництво, експлуатаційне утримання доріг, вулиць та залізничних переїздів, комунальних та інших споруд, прокладання комунікацій, на захисні роботи і споруди, сервісні споруди та обладнання іншим юридичним особам відповідно до законодавства України;

 8. проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і впровадження у таких місцях відповідних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху;

 9. компенсація збитків власникам транспортних засобів за рішеннями судових органів, якщо дорожньо-транспортні пригоди сталися з причин незадовільного експлуатаційного утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів.

 1. Посадові особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

 1. забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

 2. вживати заходів для превентивного виявлення причин і умов, які можуть ускладнювати дорожній рух та створювати загрозу безпеці дорожнього руху;

 3. при виявленні або виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасного інформування про них учасників дорожнього руху, а при необхідності забороняти або обмежувати рух до відновлення безпечних умов руху;

 4. впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні будівництва, реконструкції та ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів шляхом позначення місць виконання робіт, розташування на дорозі машин і механізми, будівельних матеріалів тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і в умовах недостатньої видимості - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

 5. по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

 6. у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

 7. забезпечувати виконання встановленого нормативу прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події, а також забезпечити створення інших умов для дотримання цього нормативу.

 1. Особи, які відповідають за експлуатацію під'їзних і ґрунтових доріг, у тому числі на будівельних майданчиках, а також власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість виносу транспортними засобами землі, каміння або інших матеріалів на автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди.

Розділ III

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ


Стаття 16. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху

Стандартизація та нормування дорожнього руху провадяться з метою встановлення обов'язкових норм, нормативів, правил, вимог щодо організації та безпеки дорожнього руху.Стаття 17. Стандарти, норми і нормативи у сфері дорожнього руху та його безпеки

 1. Стандарти у сфері дорожнього руху та його безпеки визначають поняття і терміни, порядок та вимоги щодо застосування засобів організації дорожнього руху, методи здійснення контролю за станом організації дорожнього руху і забезпеченням його безпеки, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу транспорту на життя і здоров'я людини та навколишнє природне середовище, інші питання, пов'язані з дорожнім рухом. Стандарти у сфері дорожнього руху та його безпеки розробляються та вводяться в дію в порядку, що встановлюється законодавством України.

 2. Норми і нормативи у сфері дорожнього руху та його безпеки мають бути спрямовані на створення безпечних і комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху, на розвиток природної мобільності населення, охорони довкілля, життя і здоров'я людини.

 3. Обмеження вільного доступу учасників дорожнього руху до національних стандартів, норм і нормативів у сфері дорожнього руху та його безпеки забороняється.

Розділ IV

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Стаття 18. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху та його безпеки

 1. В Україні існує єдина система статистичних спостережень в галузі дорожнього руху та його безпеки, яка визначається Законом України "Про державну статистику" та узгоджується з міжнародними стандартами і методологією.

 2. Забезпечення статистичних спостережень в галузі дорожнього руху та його безпеки здійснюють спеціально уповноважені державні органи, які щорічно готують і оприлюднюють національну доповідь про стан безпеки дорожнього руху в Україні, а саме: центральний орган виконавчої влади в галузі статистики (загальна статистика), Національне бюро (аналіз), Національна поліція України (статистика правопорушень у сфері дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод).

 3. Основними статистичними показниками у сфері дорожнього руху та його безпеки є:

 1. кількість зареєстрованих транспортних засобів на 100 тис. населення;

 2. кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних за певний період в розрахунку на 100 тис. населення;

 3. кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних за певний період в розрахунку на 100 км автомобільних доріг;

 4. кількість осіб, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах за певний період в розрахунку на 100 тис. населення;

 5. кількість осіб, які отримали травми в дорожньо-транспортних пригодах в розрахунку на 100 тис. населення;

 6. розподіл випадків смертності і травматизму в дорожньо-транспортних пригодах за основними групами учасників дорожнього руху;

 7. обсяг щорічних фінансових збитків від дорожньо-транспортних пригод.

 1. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації можуть розширити перелік статистичних показників, якщо це необхідно для прийняття рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.

 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання не вправі запроваджувати звітність, не передбачену єдиною системою державного обліку показників дорожнього руху і його безпеки.

Стаття 19. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

 1. Органи держаної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції здійснюють підготовку, затвердження і реалізацію відповідних програм забезпечення безпеки дорожнього руху. Їх розробка здійснюється на основі програмно-цільового підходу, раціонального поєднання територіального та галузевого планування, формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону, рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху та його безпеки.

 2. Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна включати:

 1. аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний період;

 2. конкретні обґрунтовані цільові орієнтири;

 3. шляхи вирішення проблеми;

 4. перелік заходів, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;

 5. вартість заходів програми та джерела її фінансування;

 6. форми і періодичність контролю за виконанням програми;

 7. механізми корегування програми на етапі виконання.

Стаття 20. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

 1. Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств і відомств, позабюджетних коштів і фондів та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 2. Обсяг коштів державного бюджету України, що виділяються на фінансування заходів забезпечення дорожнього руху та його безпеки, має складати не менше 10 відсотків від суми, передбаченої на удосконалення дорожньої інфраструктури.

 3. При розробленні та затвердженні Державного та місцевого бюджетів органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані передбачати цільові кошти на фінансування заходів і програм з безпеки дорожнього руху.

 4. Для забезпечення фінансування заходів, пов’язаних із профілактикою безпеки дорожнього руху створюється загальнодержавний Фонд безпеки дорожнього руху, розпорядником якого є Національне бюро. Джерелом наповнення Фонду безпеки дорожнього руху є штрафи, отримані державою від юридичних та фізичних осіб за порушення вимог законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки. Обсяг коштів на фінансування Фонду безпеки дорожнього руху має складати не менше 20 відсотків від суми зазначених штрафів.

Кошти загальнодержавного Фонду безпеки дорожнього руху спрямовуються виключно на проведення профілактичних заходів, спрямованих на профілактику безпеки дорожнього руху. Порядок формування та функціонування загальнодержавного Фонду безпеки дорожнього руху визначає Кабінет Міністрів України.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал