З а к о н у к р а ї н и про дорожній рух та його безпекуСторінка1/18
Дата конвертації16.01.2017
Розмір3.29 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про дорожній рух та його безпеку

(проект, редакція від 02 червня 2015 р.)
Проект підготовлено

за участі експертів Загальнонаціонального Форуму

з питань безпеки дорожнього руху

(травень 2014 – травень 2015 рр.)Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху та його безпеки в Україні, спрямовані на захист життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища. Закон відповідає вимогам Європейської угоди (Женева, 1 травня 1971 р.), що доповнює Конвенцію про дорожній рух та Конвенцію про дорожні знаки та сигнали, відкритих для підписання у Відні 8 листопада 1968 року.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух та його безпеку


 1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади, місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та господарювання у сфері дорожнього руху та його безпеки, права та обов'язки власників транспортних засобів і суб'єктів - учасників дорожнього руху, встановлює єдиний порядок та правила дорожнього руху на всій території України.

 2. Інші законодавчі та нормативні акти, що стосуються особливостей та безпеки дорожнього руху, повинні ґрунтуватися на вимогах цього Закону.

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух та його безпеку

Відносини, пов'язані з дорожнім рухом та його безпекою, регулюються цим Законом та законами України, які стосуються дорожнього руху та його безпеки, чинними міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами України у сфері дорожнього руху.

 

Стаття 3. Міжнародні договори України в сфері дорожнього руху та його безпеки

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.Стаття 4. Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

 • Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки полягає у формуванні державної політики та стратегії розвитку безперешкодного, комфортного та безпечного для його учасників дорожнього руху, а також розмежуванні повноважень органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, власників доріг, вулиць, залізничних переїздів та транспортних засобів у цій сфері.

 1. Основні напрями державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, законодавчі основи їх реалізації, включно із єдиними на всій території України порядком організації та правилами дорожнього руху, правами та обов'язками його учасників, визначаються Верховною Радою України.

 2. Реалізація державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, розроблення державних цільових програм та стратегії розвитку у цій сфері забезпечується Кабінетом Міністрів України шляхом спрямування діяльності міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері та контролю за виконанням ними повноважень, визначених цим Законом.

 3. Участь у формуванні та реалізації державної політики та державних цільових програм у сфері дорожнього руху та його безпеки покладається на Міністерство внутрішніх справ України, Національну поліцію України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, безпеки на наземному транспорті, освіти і науки, охорони здоров'я, а також органи місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади в межах повноважень, визначених цим Законом.

 4. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки полягає в аналізі стану дорожнього руху в Україні та його безпеки на основі статистичних даних, а також:

 • внесенні пропозицій щодо формування державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, спрямованої на забезпечення безперешкодного, комфортного та безпечного дорожнього руху;

 • виконанні повноважень, передбачених цим Законом;

 • забезпеченні державного та (або) відомчого контролю за дотриманням законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки;

 • участі у розробці та наданні пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм, нормативів та стандартів, державних і регіональних програм стосовно забезпечення дорожнього руху та його безпеки.

Стаття 5. Інституціональні засади державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки

 1. Основною метою інституціональних засад державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки є забезпечення взаємодії органів влади, підприємств, установ та організації у створенні безперешкодних, комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху.

 2. До інституціональних засад державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки належить: дослідження проблем дорожнього руху; аналіз стану та причин дорожньо-транспортної аварійності в державі; моніторинг та вивчення соціально-економічних аспектів проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху; узагальнення практики застосування законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки; систематичне вдосконалення та оперативне корегування державної політики та державних цільових програм у сфері дорожнього руху та його безпеки; організація взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, підприємств, установ та громадських організацій у сфері дорожнього руху та його безпеки; планування та виконання заходів з профілактики безпеки дорожнього руху.

 3. З метою додержання інституціональних засад державного управління у сфері дорожнього руху та його безпеки, а також виконання окремих повноважень, передбачених статтею 12 цього Закону, утворюється спеціальний державний орган - Національне бюро безпеки дорожнього руху (далі – Національне бюро), діяльність якого регулюється окремим законом

Стаття 6. Визначення термінів

Терміни, що наведені у цьому Законі, мають таке значення:аварійна обстановка – дорожня обстановка, за якої учасник дорожнього руху, що належно виконує вимоги цього Закону, не має можливості уникнути дорожньо-транспортної пригоди;

аварійна ситуація ситуація, яка виникла внаслідок порушення встановлених цим Законом Правил чи внаслідок дії непереборних сил і примусила учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян;

автобус - транспортний засіб (в тому числі мікроавтобус), який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу, з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

автомагістраль - автомобільна дорога, що: • спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;

 • має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;

 • не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою;

 • позначена дорожнім знаком 5.1 "Автомагістраль" (додаток 3);

 • передбачає особливі умови руху, визначені статтею 69 цього Закону.

автомобіль - механічний транспортний засіб (за винятком мотоциклу та мопеду), що використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт. Цей термін охоплює також тролейбуси, тобто нерейкові транспортні засоби, що приводяться в дію за допомогою електродвигуна і живляться від спеціально передбачених для цього ліній електропередач. До автомобілів не відносяться транспортні засоби сільськогосподарського, меліоративного та дорожньо-будівельного призначення (трактори, самохідні машини і механізми), для яких перевезення людей, вантажів, або буксирування транспортних засобів є лише допоміжною функцією, а також рейкові транспортні засоби;

автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

автомобіль легковий – автомобіль, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу, що має до 8 місць для пасажирів, не враховуючи місце водія;

автопоїзд (транспортний состав) - механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою. Рух механічного транспортного засобу з причепом, у якого причіп не відповідає тягачеві, відноситься до буксирування;

аудит безпеки дорожнього руху - перевірка результатів діяльності підприємств, організацій при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатації автомобільних доріг на відповідність діючим вимогам правил, норм, нормативів і стандартів з організації дорожнього руху та його безпеки;

безпека дорожнього руху – стан процесу (системи) дорожнього руху, що визначає ступінь (рівень) захищеності учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків;

безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки внаслідок такого гальмування дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру;

безпечний інтервал - відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна швидкість – швидкість в межах максимальної дозволеної цим Законом для конкретного транспортного засобу на даній ділянці дороги, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах;

бульвар - озеленена територія вздовж автомобільної дороги (дороги, вулиці) з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку пішоходів, яка розділяє суміжні проїзні частини;буксирування — переміщення одним механічним транспортним засобом іншого транспортного засобу на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування та яке не належить до експлуатації автопоїзда;

вартість середньостатистичного життя виражена в грошовій формі вартість життя фізичної особи, яка вимірюється шляхом визначення чистої обґрунтованої вартості вигод, які інші фізичні особи (чоловік, дружина, утриманці, партнери, роботодавці) та держава могли б очікувати від майбутніх зусиль цієї особи, вартість життя якої підлягає оцінці;

велосипед – будь-який транспортний засіб, крім інвалідних колясок, який має принаймні два колеса і приводиться до руху виключно м'язовою енергією особи, яка керує ним. До велосипедів прирівнюються також транспортні засоби, що приводяться в дію за допомогою електродвигуна потужністю не більше 3 кВт.

велосипедист - особа, що бере участь у дорожньому русі, перебуваючи на велосипеді або прирівняному до нього транспортному засобі у якості водія. Особи в інвалідних колясках, обладнаних електродвигуном потужністю 1 кВт і більше, прирівнюються до велосипедистів;

велосипедна доріжкаокрема доріжка або відокремлена частина автомобільної дороги, призначена для руху велосипедистів і позначена дорожнім знаком 4.12 "Доріжка для велосипедистів" (додаток 3) та (або) дорожньою розміткою 1.29 (додаток 4). Велосипедна доріжка конструктивно відокремлюється від інших доріг або від інших елементів однієї й тієї ж дороги;

велосипедна смуга рухусмуга проїзної частини, призначена для руху велосипедистів, що відокремлена від іншої проїзної частини за допомогою дорожньої розмітки 1.1 і позначена дорожнім знаком 4.12 "Доріжка для велосипедистів" (додаток 3) та (або) дорожньою розміткою 1.29 (додаток 4);

видимість у напрямку руху - максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги (вулиці), її інженерного обладнання, розмітки та розміщення учасників руху (позначених відповідно до вимог цього Закону, зокрема у темну пору доби), що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру;видимість недостатня - видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;

випередження - рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд;

власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами;

водій (погонич) - особа, яка керує транспортним засобом (включно з велосипедами) або особа, що веде по дорогах худобу, стада, запряжених в'ючних чи верхових тварин або вершник. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;габаритно-ваговий контроль - перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу, причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів (ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу) та щодо навантаження (фактична маса, осьове навантаження), яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю;

газон - ділянка спланованої території в межах населеного пункту із штучно створеним рослинним покривом (травою, квітами, клумбами, кущами або деревами), яка межує з проїзною частиною, тротуаром, велосипедною або пішохідною доріжкою, та не призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, зупинки або стоянки транспортних засобів на ній;

гальмівний шлях - відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на механізм керування гальмівною системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки;

гарантування безпеки дорожнього руху – діяльність, спрямована на систематичне виявлення, оцінку, попередження та усунення факторів ризику, що призводять до дорожньо-транспортного травматизму, а також усунення причин та умов виникнення дорожньо-транспортних пригод, зниження тяжкості їх наслідків;грубі порушення правил дорожнього руху — порушення вимог цього Закону, за які законодавством передбачено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами;

дати дорогу (не створювати перешкоди) - вимога до учасника дорожнього руху не починати, не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;

денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, розташовані спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби;

дорога автомобільна (дорога, вулиця) - лінійний комплекс інженерних споруд та засобів організації дорожнього руху, призначений для безперешкодного, безпечного та зручного руху транспортних засобів та пішоходів і обмежений по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Автомобільна дорога (дорога, вулиця) може включати в себе одну або декілька проїзних частин. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

дороги автомобільні державного значення - автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, позначені відповідними дорожніми знаками;

дорога головна - дорога з покриттям відносно ґрунтової, а також дорога відносно до виїзду з прилеглої території чи велосипедної доріжки, або (та) яка позначається знаками 1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою", 1.23.1-1.23.4 "Прилягання другорядної дороги", 2.3 "Головна дорога" і 5.1 "Автомагістраль" (додаток 3). Інші дороги відносно головної вважаються другорядними. Наявність на другорядній дорозі покриття перед перехрестям не прирівнює її за значенням до головної. На перехрестях з круговим рухом головною вважається дорога, яка пролягає по колу, якщо інший порядок руху не визначений знаками пріоритету. На Т-подібних перехрестях, які утворені двома дорогами з покриттям або двома дорогами без покриття, головною вважається дорога, що має продовження по прямій, а дорога, що примикає, вважається другорядною, якщо інший порядок руху не визначений знаками пріоритету;

дорога для автомобілів – автомобільна дорога з окремими проїзними частинами, що конструктивно відокремлені одна від одної розділювальною смугою. Може позначатися дорожнім знаком 5.3 "Дорога для автомобілів" (додаток 3);

дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – подія за участю транспортного засобу, що рухався, внаслідок якої загинули або травмовані люди чи завдані матеріальні збитки;дорожньо-транспортна система – система органів та підрозділів, що забезпечують безпеку та організацію дорожнього руху, здійснюють транспортно-експлуатаційні та інженерні заходи, забезпечують технічну експлуатацію транспортних засобів та організацію перевезень, надають екстрену медичну допомогу, а також вулично-дорожня мережа, зовнішнє природне середовище та учасники дорожнього руху;

дорожньо-транспортний травматизм – сукупність травм, що призвели до заподіяння шкоди здоров’ю або смерті учасника дорожнього руху внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

дорожні роботи - роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги (вулиці), штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною) технічних засобів організації дорожнього руху;дорожній рух - процес руху по дорогах та інших місцях, де це не заборонено даним Законом, транспортних засобів та учасників дорожнього руху і пов'язаних з ним суспільних відносин;

дорожні умови - сукупність факторів, що характеризують (з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги) видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини (чистота, рівність, шорсткість, зчеплення), що повинен враховувати водій під час вибору безпечної швидкості, дистанції, інтервалу та прийомів керування транспортним засобом;дорожня обстановка – сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, станом та геометричними параметрами проїзної частини (ширина, величина похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень тощо), облаштуванням дороги (вулиці), у тому числі засобами організації дорожнього руху, інтенсивністю руху, наявними перешкодами тощо, які повинен ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом;

експлуатація автопоїзда (транспортного состава) - транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання (відповідність причепа тягачу, справність тягово-зчіпного пристрою, наявність та справність страхового з'єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення, гальмування тощо);

експлуатація транспортного засобу - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання за допомогою транспортного засобу будь-яких дій, пов'язаних з його прямим призначенням;

естакада - інженерна споруда для руху транспортних засобів та (або) пішоходів, підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу;

житлова зона - дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31 "Житлова зона" (додаток 3), на яких діють особливі умови руху, визначені статтею 68 цього Закону;

залишення місця дорожньо-транспортної пригоди - дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховування факту такої пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення органами виконавчої влади заходів щодо встановлення (розшуку) цього учасника та (або) розшуку транспортного засобу;

залізничний переїзд - перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні, межею якого є шлагбауми, а за їх відсутності - дорожні знаки 1.29 "Одноколійна залізниця" або 1.30 "Багатоколійна залізниця" (додаток 3), на якому діють особливі умови руху, визначені статтею 67 цього Закону;

засліплення - фізіологічний стан водія внаслідок дії будь-якого джерела світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані;

зовнішні світлові прилади - прилади, які забезпечують видимість дороги та транспортного засобу в темний час доби, в умовах недостатньої видимості та інформують учасників руху про розташування транспортного засобу в таких умовах, а також про характер його руху та маневрування;

зупинка – припинення руху транспортного засобу на проміжок часу, необхідний для здійснення посадки (висадки) пасажира чи завантаження (розвантаження) вантажу. Автомобіль таксі з увімкненим таксометром в очікуванні пасажира вважається таким, що здійснює зупинку. Під час зупинки водій транспортного засобу залишається за кермом або безпосередньо біля транспортного засобу;
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал