Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка5/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 2Форма заняття: семінар
Тема

Особи, що вчинили злочини: кримінологічна характеристика, типологія, особливості
Мета вивчення -

досягнення розуміння студентами особливостей кримінологічної характеристики особи, яка вчинила злочин


Результати навчання

Після зайняття здобувач вищої освіти буде спроможний:  • визначати поняття особи, яка вчинила злочин та відмежовувати його від суміжних термінів.

  • надавати кримінологічну характеристику осіб, що вчинили злочини.
  • демонструвати системні знання щодо структури особистості осіб, що вчинили злочини.

  • визначати типологію та класифікацію осіб, що вчинили злочини.Література
 1. Аналітичний огляд наукових статей з проблем вивчення особи злочинця [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции
  при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: // http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2828

 2. Білоус В. Т. Особистість злочинця як об'єкт кримінологічного та психологічного дослідження / В. Т. Білоус, Г. М. Бірюков // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: сб. науч. ст. – 2007. – С. 84-89.


 3. Валуйская М. Ю. К вопросу о типологии лиц, совершивших умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах / М. Ю. Валуйская // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2. – С. 140-146.

 4. Голик Ю. В. Случайный преступник / Ю. В. Голик ; ред. В. Д. Филимонов. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. – 166 с.

 5. Головкін Б. Типологія сімейно-побутових насильницьких злочинців / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України. Збірник наукових праць. – Харків. – 2004. – № 1 (36). – С. 177-185.

 6. Дубинин Н. П. Генетика, поведение, ответственность: (О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения) / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев.  М. : Политиздат, 1982. – 304 с.

 7. Дьоменко С. В. Спірні питання визначення поняття "особистість злочинця" / С. В. Дьоменко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць.    2009.    Вип. 45 : Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті О. В. Сурілова, ОНЮА, 2008 р.  С. 348-352.

 8. Женунтій В. І. Поняття особистості злочинця в теорії вітчизняної кримінології / В. І. Женунтій // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2009. № 2. С. 61-65.

 9. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – Київ: Видавничий Дім «ІнЮрє», 2007. – 424 с.

 10. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

 11. Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К. Е. Игошев. – Горький : Горьк. высш. школа МВД СССР, 1974. – 168 с.

 12. Костенко О. М. Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Костенко Олександр Миколайович ; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 46 с.

 13. Криминальная мотивация / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан, В. Н. Кудрявцев [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1986. – 302 с.

 14. Мельник П. Психологічні механізми девіантної поведінки / П. Мельник, І. Лановенко // Право України. – 2000. – № 4. – С. 90–92.

 15. Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних ознак особостості злочинця / В. Мельничок  // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис.  –  2008.  –  № 11. – С. 97-102.

 16. Механизм преступного поведения / Ю. М. Антонян, П. С. Дагель, О. Л. Дубовик [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1981. – 248 с.

 17. Попович О. В. Особа злочинця як об’єкт філософсько-правового дослідження / О. В. Попович // Митна справа. – 2012. – №2(80), частина 2, книга 1. – С. 159-165.

 18. Попович О. В. Особистість злочинця як соціально-психологічне поняття / О. В. Попович // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. № 1. – С. 40-50.


Питання заняття

 1. Особа, що вчинила злочин: проблеми визначення в кримінологічній науці. Співвідношення із суміжними поняттями.

 2. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини.

 3. Структура особистості особи, яка вчинила злочин.

 4. Типологія та класифікація осіб, які вчинили злочини, її практичне значення.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Ситуації для аналізу:
1. Ознайомтеся з наведеними фабулами кримінальних проваджень. Використовуючи кримінологічну типологію, обґрунтуйте тип особи злочинця.

1. Громадянин П. з 11 років почав тікати з дому, вчиняв крадіжки продуктів і речей, у зв’язку з цим знаходився на профілактичному обліку в міліції. У 14 років його було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку з квартири. Після звільнення з колонії у перший же місяць разом з гр, Н., з яким познайомився під час відбуття покарання, гр. П. скоїв крадіжку і пограбування. Відбувши 5 років позбавлення волі, він влаштувався працювати на завод. В один із робочих днів він побив бригадира за те, що той обізвав його злочинцем, за що гр. П. було засуджено до 8 років позбавлення волі. У колонії він порушував режим, ухилявся від праці, брав участь у бійках з іншими засудженими, що встали на шлях виправлення.

2. Повертаючись додому з нічної зміни, гр. К. виявив на узбіччі дороги п’яного В., який спав. Громадянин К. витяг у нього з кишені гроші (150 грн.) і намагався зняти годинник, але був затриманий працівниками міліції. Громадянин К. раніше не судимий, за місцем роботи та мешкання характеризувався позитивно.

3. Громадянин Д. убив свою жінку, труп розчленив, склав у валізу і вийшов з дому, але на вулиці його затримали працівники міліції. Слідством було встановлено, що гр. Д. неодноразово судимий за хуліганство, насильницький грабіж і розбій. Свого часу суд визнав його неосудним.

4. Громадянина С., який працював на заводі, було затримано на прохідній з набором гаечних ключів. За це його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Протягом року він двічі побував у витверезнику. До роботи ставився добре. Одного разу гр. С. побачив на території заводу схований електродвигун і вирішив його вкрасти. Електродвигун йому був потрібний для дачі. Під час крадіжки гр. С. було затримано працівниками охорони.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша роботаМетодичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

  1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми , скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – визначити поняття особа, що вчинила злочин, дослідити проблеми визначення в кримінологічній науці, співвіднести із суміжними поняттями: суб’єкт злочину, криміногенна особистість, злочинець і т.п.

По другому питанню – проаналізувати структуру особистості особи, яка вчинила злочин, а саме соціально-демографічні ознаки, кримінально-правові, морально-вольові і т.п.

По третьому питанню – надати кримінологічну характеристику осіб, які вчинили злочини, використовуючи статистичну інформацію.

По четвертому питанню – визначити типи та види осіб, які вчинили злочини, практичне значення типології та класифікації.

2. Рекомендовані теми рефератів

 1. Акцентуйована особистість та особистість злочинця.

 2. Соціально-рольові характеристики особи, яка вчинила злочин.

 3. Кримінально-правові характеристики особи, яка вчинила злочин.

 4. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 5. Криміногенна особистість.

 6. Антропологічні особливості особистості злочинця.

 7. Фізіологічні особливості особистості злочинця.

 8. Психіатричні особливості особистості злочинця.

 9. Генетичні особливості особистості злочинця.

 10. Класифікація злочинців за ступенем суспільної небезпеки.

Додатки

1.Тестові завдання:

1.Які з нижченаведених ознак і властивостей особи злочинця належать до соціально-демографічних, морально-психологічних, кримінально-правових та соціально-рольових ознак:

1) вид злочину;

2) наявність колишньої судимості;

3) стать;

4) корисливо-насильницька спрямованість поведінки;

5) вік;

6) потреби;

7) навмисна форма вини;

8) особливості інтелектуальної, вольової, емоційної сфер;

9) жорстокість;

10) повторність учинення злочину;

11) освіта;

12) співучасть в організованій злочинній групі;

13) зайнятість суспільно корисною працею;

14) індивідуальні умови життя винного;

15) інтереси;

16) сімейний стан;

17) ставлення до оточуючих та загальноприйнятих правил поведінки;

18) правовий нігілізм;

19) схильність до істерії;

20) розкаяння;

21) підмовництво;

22) брехливість;

23) спеціальний рецидив.


2. З якого моменту починається кримінологічне вивчення особи злочинця?

а) з моменту вчинення злочину;

б) з моменту винесення обвинувального вироку;

в) з моменту вступу вироку в законну силу;

г) з моменту девіантної поведінки;

д) з моменту порушення норм адміністративного права.

Обґрунтуйте свою точку зору. Дайте вичерпну відповідь.

3. Які з наведених нижче можливих типологічних груп можуть бути віднесені до кримінологічних типологій особи злочинця, а які – до інших (наприклад, кримінально-правовим ті ін.):


 1. - хулігани, злодії, вбивці, вимагачі, шахраї, насильники;

 2. - особи, які вчинили злочини з корисливою, агресивно-насильницькою мотивацією та ін.;

 3. - особи, які вчинили злочин вперше, повторно;

 4. - необережні злочинці, ситуаційні, випадкові та ін.;

 5. - криміногенна особистість, особа злочинця, злочинна особистість

  1. Завдання

 1. До тестового питання № 2: Обґрунтуйте свою точку зору. Дайте вичерпну відповідь.

 2. До тестового запитання № 3. Поясність, у чому різниця в наведених типологій? Яке наукове і практичне значення мають типологія та класифікація злочинців?

2. Нижче, наведені деякі особливості поведінки людини, котрі характеризують її як індивіда або як особистість: відкритість до спілкування, товариськість, комунікабельність, працелюбність, гарна координація обох рук, старанність, акуратність, велика емоційна збудливість, швидкий темп діяльності, добросовісність, рухливість, сором’язливість, байдужа реакція на громадську оцінку, високі фізичні рефлекторні схильності, висока швидкість засвоєння навичок, впертість, пластичність, чесність. Визначте особливості, котрі відображають поведінку особи злочинця. Обґрунтуйте свою точку зору.

3. Охарактеризуйте структуру особи, яка вчинила злочин, за матеріалами кримінального провадження.

4. Схематично визначте структуру особистості особи, яка вчинила злочин.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал