Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка13/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 4


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Формою підсумкового контролю знань та вмінь студентів згідно з силабусом (навчальною програмою) визначено іспит

Підсумковий контроль за навчальний рік (7 семестр) у виді іспиту за наступним списком питань :

 1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук.

 2. Методологія та завдання кримінології.

 3. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

 4. Кримінологія в системі соціальних та юридичних наук.

 5. Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

 6. Поняття, ознаки та властивості злочинності.

 7. Злочинність як вид соціальної девіації. Співвідношення злочинності і делінквентності

 8. Злочинність як соціальний феномен. Вплив злочинності на суспільство. Функції злочинності.

 9. Коефіцієнт (індекс) злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності

 10. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 11. Кримінологічна характеристика злочинності у сучасної Україні (1991-2012 р.р.).

 12. Кримінологічна характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.).

 13. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

 14. Культурологічні фактори злочинності. Кримінологічна субкультура та її вплив на суспільство.

 15. Рівень злочинності в Україні. Характеристика показників злочинності в Україні.

 16. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, закономірності її розповсюдження.

 17. Показники злочинності та їх значення для організації профілактичної діяльності

 18. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

 19. Морально-психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини

 20. Дискусія про співвідношення природного та соціального у структурі особи злочинця

 21. Типологія осіб, які вчинили злочини, її практичне значення.

 22. Поняття та кримінологічна характеристика особистості злочинця.

 23. Концепція механізму злочинної поведінки.

 24. Соціальні умови злочинності. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

 25. Соціально-демографічна характеристика особи злочинця

 26. Спрямованість особистості, психологічні та соціальні установки у механізмі злочинної поведінки.

 27. Соціалізація та її роль у формуванні особи, яка вчинила злочин.

 28. Поняття та класифікація теорій пояснення злочинності (загальна характеристика)

 29. Теорія диференційованого зв’язку та теорія білокомірцевої злочинності Е.Сатерленда

 30. Економічний детермінізм в концепціях пояснення злочинності. Критична кримінологія.

 31. Теорія стигматизації в кримінології.

 32. Біологічні концепції пояснення злочинності.

 33. Соціологічні концепції пояснення злочинності: загальна характеристика.

 34. Біопсихіатричні та психологічні концепції пояснення злочинної поведінки

 35. Соціально-психологічні причини та умови злочинності.

 36. Теорії аномії та соціальної дезорганізації в кримінології

 37. Віктимологічна концепція пояснення злочинності.

 38. Поняття та класифікація криміногенних факторів.

 39. Інтеракціонізм в кримінології. Теорія конфлікту.

 40. Виникнення та розвиток концепції соціальної обумовленості злочинності у вітчизняній кримінології.

 41. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

 42. Соціальні процеси розвитку та їх роль в детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

 43. Мотивація та потреби в механізмі злочинної поведінки.

 44. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 45. Методика кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

 46. Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях та практиці попередження злочинності.

 47. Статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

 48. Логіко-математичні методи в кримінологічних дослідженнях. Кореляційний аналіз.

 49. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

 50. Вибіркове дослідження у кримінології. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

 51. Особливості проведення соціометричного опитування.

 52. Інтерв’ю та анкетне опитування в кримінологічних дослідженнях

 53. Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

 54. Теоретичне та практичне значення кримінологічного планування.

 55. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

 56. Поняття структури та динаміки злочинності та їх значення для організації профілактичної діяльності

 57. Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об’єкті та регіоні.

 58. Спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності: поняття, зміст, суб’єкти.

 59. Основні світові та регіональні тенденції змін злочинності.

 60. Роль кримінального закону у соціальному механізмі протидії злочинності.

 61. Законодавство України з протидії злочинності: загальна характеристика.

 62. Основні міжнародно-правові документи у сфері боротьбі зі злочинністю.

 63. Попередження злочинності як соціальна концепція та практична діяльність.

 64. Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної злочинності.

 65. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності у сфері господарської діяльності.

 66. Кримінологічна характеристика та попередження економічної злочинності в Україні

 67. Тіньова економіка: поняття та основні напрями протидії.

 68. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

 69. Вивчення та попередження рецидивної злочинності.

 70. Вивчення та попередження професійної злочинності.

 71. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

 72. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної злочинності.

 73. Спеціально-кримінологічні заходи протидії організованої злочинності

 74. Організована злочинність в Україні на сучасному етапі: кримінологічна характеристика.

 75. Правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика.

 76. Види корупційних правопорушень відповідно до законодавства України і міжнародно-правових актів: порівняльний аналіз

 77. Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

 78. Виявлення та протидія корупційним проявам в органах державної влади.

 79. Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

 80. Міжнародні документи у сфері протидії корупції: загальна характеристика та їх значення для удосконалення законодавства.

 81. Загально-соціальні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 82. Кримінологічне значення процесу соціалізації неповнолітніх злочинців.

 83. Спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

 84. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.

 85. Основні міжнародні та національні нормативні акти в сфері попередження злочинності неповнолітніх.

 86. Вивчення та попередження злочинності жінок.

 87. Кримінологічна характеристика та протидія незаконному обігу наркотиків та наркобізнесу

 88. Протидія діяльності організованих злочинних угруповань у сфері наркобізнесу.

 89. Характеристика осіб злочинців, які вчиняють злочини, пов’язані з наркотиками..

 90. Маргінальність та злочинність: кримінологічна характеристика злочинності маргіналів.

 91. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності у сфері службової діяльності.

 92. Транснаціональна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та особливості попередження.

 93. Правове регулювання протидії транснаціональної злочинності

 94. Вивчення та особливості попередження транснаціональної економічної злочинності.

 95. Кримінологічна характеристика та попередження необережних злочинів.

 96. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

 97. Латентна злочинність. Значення виявлення рівня латентності для попередження злочинності в Україні.

 98. Кримінологічна віктимологія. Визначення, зміст, основні напрямки досліджень.

 99. Кримінологічна характеристика віктимізації та віктимності .

 100. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

 101. Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

 102. Кримінологічне значення класифікації жертв злочинів.

 103. Соціально-психологічна основа формування та функціонування організованих злочинних угруповань.

 104. Правові заході протидії тероризму.

 105. Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

 106. Ресоціалізація осіб, які звільнились з місць позбавлення волі

 107. Система суб’єктів спеціально-кримінологічної протидії злочинності в Україні.

 108. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинності.

 109. Профілактичні функції слідчого: кримінологічно-правова характеристика.

 110. Суб’єкти та заходи попередження транскордонної злочинності.

 111. Діяльність правоохоронних органів у сфері протидії корисливій злочинності.

 112. Органи внутрішніх справ як суб’єкт попередженні злочинності

 113. Адвокатура як суб’єкт попередження злочинності.

 114. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти попередження злочинності.

 115. Участь громадськості у профілактиці злочинності.

 116. Дисфункції державних інститутів як кримінологічна проблема. Організаційно-управлінські фактори злочинності.

 117. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності.

 118. Кримінологічне значення діяльності спеціалізованих установ ООН у сфері протидії злочинністю

 119. Міжнародні спеціалізовані установи як суб’єкти протидії злочинності

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08

 1. Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 6

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант № 1

Завдання
І. Тестове опитування:

1. Латентну злочинність поділяють на такі види:

а) природна, штучна, погранична;

б) природна, погранична, змішана;

в) прихована, відома, незареєстрована;

г) реальна, прихована, змішана;

д) визначена, невизначена, невідома.


2. Чинник, який суттєво впливає на злочинність неповнолітніх:

а) недоліки шкільного виховання;

б) спілкування у неформальних групах;

в) участь у спортивних секціях;

г) бажання самовдосконалитись;

д) позитивний вплив вчителів.


3. Що таке транснаціональна злочинність:

а) окремий вид злочинності, що має міжнародний характер;

б) складова частина організованої злочинності;

в) один з видів групової злочинності;

г) об’єднання професійних злочинців;

д) різновид банди

є) окремий вид злочинності, що має наднаціональний характер;
4. До основних методів кримінологічного прогнозування належать:

а) прогнозування;

б) моделювання;

в) планування;

г) збір даних;

д) оцінка прогнозу.


5. До якого типу насильницьких злочинців відноситься серійний вбивця Чікотіло?

а) раціональний;

б) імпульсивний;

в) патологічний;

г) конформний.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:


 1. Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності.

 2. Кримінологічне значення діяльності спеціалізованих установ ООН у сфері протидії злочинності

 3. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх


ІІІ. Дайте визначення наступним поняттям:

 1. Злочинність

 2. Віктимологічна профілактика

 3. Економічна злочинність

Варіант № 2

Завдання

І. Тестове опитування.

1. Представником антропологічної концепції причин злочинності є:

а) А. Кетле;

б) Ч. Ломброзо;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Е. Сазерленд;

д) Г. Манхейм.


2. За глибиною і стійкістю антисоціальності особи злочинці поділяються на:

а) чоловіків, жінок;

б) ті, що вчинили злочини вперше та ті, що вчинили злочини повторно;

в) мешканці села, мешканці міста;

г) насильницьких злочинців, корисливих злочинців, корисливо-насильницьких злочинців;

д) випадкові, ситуаційні, злісні, особливо злісні.


3. Злочинність неповнолітніх - це:

а) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 14 до 18 років;

б) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 11 до 15 років;

в) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 12 до 16 років;

г) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 16 до 18 років;

д) сукупність злочинів, що вчиняють особи у віці від 16 до 20 років.


4. Репрезентативність інформації - це:

а) корисність інформації;

б) оптимальність інформації;

в) своєчасність інформації;

г) достовірність інформації.
5. До ознак професійної злочинності відносять:

а) певні вміння людини;

б) злочин як вид існування людини;

в) взаємовідносини з злочинним світом;

г) сталий вид злочинної діяльності зв’язаний з певними вміннями людини які приносять їй кошти для існування і мають взаємовідносини з злочинним світом.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:


 1. Кримінологічна характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності.

 2. Кримінологічна характеристика та протидія незаконному обігу наркотиків

 3. Транснаціональна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та особливості попередження.ІІІ. Дайте визначення наступним поняттям:

 1. Кримінологічне прогнозування

 2. Пенітенціарна злочинність

 3. Субєкти протидії злочинності

Варіант № 3Завдання
І. Тестове опитування.

1. Профілактика злочинності – це:

а) галузь кримінології;

б) процес, спрямований на попередження злочинності та усунення причин її існування;

в) система знань про злочинність;

г) система заходів, спрямованих на попередження злочинності, усунення причин і умов , а також нейтралізацію осіб, які схильні до вчинення злочинів.
2. Дайте нормативне визначення організованої злочинності.

а) сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань;

б) об’єднання двох і більше осіб для досягнення певної злочинної мети;

в) організована група з певним розподілом ролей;

г) заняття чітко визначеним видом злочинної діяльності.
3. Назвіть безпосередню ознаку злочинності.

а) соціальний характер;

б) протиправність;

в) винність;

г) карність.
4. До структури особи злочинця входять наступні групи характеристик:

а) соціальні, правові, демографічні;

б) соціально-психологічні, психофізичні, соціально-демографічні;

в) теоретичні, практичні, змішані;

г) загальні, спеціальні, особисті;

д) чоловічі, жіночі.


5. Які тенденції характерні для насильницької злочинності?

а) зменшення питомої ваги посягань;

б) збільшення кількості насильницьких злочинів, що не представляють великої суспільної небезпеки;

в) насильницькі злочини стали найбільш розповсюдженими у структурі загальної злочинності.ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Спрямованість особистості, психологічні та соціальні установки у механізмі злочинної поведінки

 2. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.

 3. Тіньова економіка: поняття та основні напрями протидії


ІІІ. Дайте визначення наступним поняттям:

 1. Кримінологія

 2. Рецидивна злочинність

 3. Протидія злочинності

Варіант № 4Завдання
І. Тестове опитування.

1. До елементів психологічного механізму певного вчинку можна віднести:

а) властивості певної особи які притаманні тільки їй;

б) моральні властивості особи серед яких з цим вчинком зв’язані потреби,

інтереси, мотиви та цілі;

в) психологічні властивості особи.

2. Відмінною рисою економічних злочинів є те, що вони скоюються:

а) фізичними особами;

б) юридичними особами;

в) посадовими і матеріально-відповідальними особами;

г) службовцями
3. Що таке пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину повторно;

б) вчинення злочину повторно після застосування заходів громадського впливу за перший злочин;

в) вчинення злочину під час відбуття покарання у кримінально-виконавчих установах;

г) вчинення злочину після погашеної або знятої судимості за перший злочин.
4. Потреби – це:

а) джерело розумової і поведінкової активності людини;

б) особливий стан психіки людини;

в) активні дії людини за для досягнення результату.


5. Підліток вчиняв крадіжки, будучи членом злочинної групи, яку очолював злодій-рецидивіст. Він хотів бути подібним на цього професійного злочинця. До якого типу відноситься мотивація цього злочину?

а) ті, що вчинили злочини через розвагу;

б) ті, що вчинили злочини під впливом ровесників;

в) ті, що вчинили злочини під впливом дорослих;

г) ті, що вчинили злочини через потребу;

д) ті, що вчинили злочини при захисті від посягань дорослих.ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні

 2. Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

 3. Участь громадськості у профілактиці злочинності.ІІІ. Дайте визначення наступним поняттям:

 1. Механізм злочинної поведінки

 2. Організована злочинність

 3. Профілактика злочинності

Варіант № 5Завдання
І. Тестове опитування.

1. Однією з ознак загально кримінальної корисливої злочинності є:

а) наявність насильницького характеру;

б) втрата бажання заробляти гроші;

в) втрата бажання збільшувати прибутки:

г) наявність корисливого характеру;

д) збільшення рівня добробуту населення.


2. Види організованих злочинних угрупувань за рівнем їх організації

а) організована група та злочинна організація

б) організована група, злочинна організація та мафія

в) організована група, злочинна організація, мафія та мафіозне об’єднання.


3. Яке з наведених нижче тверджень є правильним:

а) Ч. Беккаріа та І. Бентам є представниками позитивістської щколи кримінології;

б) Г. Тард був засновником теорії соціального зв’язку;

в) Ж.-Ж. Руссо належав до представників французької класичної школи кримінології;

г) автором першої праці під назвою «Кримінологія» був Р. Гарофало;

д) перше видання праці «Злочинна людина» датується 1976 р.


4. До “білокомірцевої злочинності” належать:

а) вбивства на замовлення;

б) економічні та комп’ютерні злочини;

в) торгівля зброєю;

г) контрабанда;

д) проституція.


5. Кінцевою метою кримінологічного дослідження є:

а) визначення мети програми кримінологічного дослідження;

б) розробка рекомендацій і пропозицій;

в) використання (впровадження) результатів кримінологічного дослідження в

соціальній практиці;

г) контроль за результатами впровадження кримінологічного дослідження.ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності в Україні

 2. Заходи протидії тероризму за законодавством України

 3. Законодавство України з протидії злочинності: загальна характеристикаІІІ. Дайте визначення наступним поняттям:

 1. Особистість злочинця

 2. Транснаціональна організована злочинність

 3. Ситуативна профілактика злочинності


Критерії оцінювання виконання комплексної контрольної роботи8

У відповідності до визначених критеріїв виконання завдання контрольної роботи оцінюють за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.

Загальна сума балів (при наявності 100% вірних відповідей) з теоретичної частини ККР повинна складати 60 балів (по 20 балів за кожне теоретичне питання), тестів – 10 балів (вірна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється 2 балами), визначення основних понять - 30 балів.

Після розрахунку балів за теоретичну і практичну частину завдання передбачається подальше переведення їх загальної суми у систему оцінювання відповідно до силабусу (табл. 1).


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти9


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

виявив високу теоретичну підготовку, вміння аналізувати додаткову літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити висновки. У процесі виконання практичної роботи чи аналізу поставлених завдань студент показує вміння планувати, ставити та інтерпретувати отримані результати відповідно до досягнень науки

B

82-89

виявив високий рівень теоретичних знань програмного матеріалу, вміння послідовно його викласти та застосувати засвоєні знання у процесі постановки і виконання практичної роботи, але допускає невеликі помилки у проведенні розрахунків, несуттєві неточності у відповідях

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

в основному вірно висвітив питання, але допускає суттєві помилки у ході розв'язування завдань і показує задовільні знання теоретичного матеріалу

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

виявив прогали у знаннях з теоретичного курсу дисципліни, що не задовольняє мінімальні критерії

F

0-34

виявив поверхневі, фрагментарні знання з теоретичного курсу дисципліни та фактичне невміння застосувати його на практиці.


Перелік нормативної довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

 1. Збірники, що містять офіційну статистичну інформацію щодо стану злочинності.


Додатки

 1. Рецензія на комплексну контрольну роботу

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08

1 Дані з сайту: https://www.pwc.com/ua/ru/press-room/assets/gecs_ukraine_ru.pdf

2 Повинні узгоджуватися з результатами навчання модуля, зазначеними у силабусі.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи формулюються відповідно до рекомендацій з застосуванням активних дієслів.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи – у кількості 1-5 формулювань.


3 Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

4 Повинні узгоджуватися з результатами навчання модуля, зазначеними у силабусі.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи формулюються відповідно до рекомендацій з застосуванням активних дієслів.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи – у кількості 1-5 формулювань.


5 Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

6 Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу

7 Повинні узгоджуватися з результатами навчання модуля, зазначеними у силабусі.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи формулюються відповідно до рекомендацій з застосуванням активних дієслів.

Результати навчання шляхом виконання завдання самостійної роботи – у кількості 1-5 формулювань.


8 Повністю формулюються розробником додатку. Відомості наведені як приклад.

9 Читайте: Вакарчук І. Екзаменаційна сесія як вона є. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/27/3768269/view_print/?attempt=1

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право»

Кримінологія

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал