Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка12/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Завдання № 6


Тема

Вивчення та протидія злочинності у сфері обігу наркотиків
Мета самостійної роботи

Формування комплексного уявлення про злочинність у сфері обігу наркотиків та заходи щодо її протидії.


Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний): • визначати поняття та кримінологічна характеристика злочинності у сфері обігу наркотиків.

 • надавати кримінологічну характеристику осіб, що вчинили відповідні злочини.
 • демонструвати системні знання щодо факторів, які детермінують злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

 • розробляти заходи запобігання злочинності, пов'язаної з наркотиками


Література

 1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon1.rada.gov.ua.

 2. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України від 07.03.1995 — 1995 р., № 10, стаття 62.

 3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. — Київ: Видавничий Дім «ІнЮрє», 2007. – 712 с.

 4. Илько С.А. Наркотизм в механизме детерминации преступности и криминализации общества // В кн..: Преступность и криминологические основы уголовной юстиции // Колл. монография под ред.. Дрёмина В.Н.  – Одеса: Фенікс, 2007.  – С.162-187.

 5. Кириченко А. Состояние и тенденции совершения контрабанды наркотических средств в Украине //  Закон и жизнь : -  2013.  -  № 11. - С. 111-114.

 6. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: науково-практичний посібник / А.А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк та ін.; за загальн. ред. А.П. Закалюка. – К.: 2006. – 296 с.

 7. Піщенко Г.,  Мінченко С. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні // Право України. – 2005. – № 9. – С.63-66.

 8. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. – Харків, 2003. – 20 с.


Зміст завдання самостійної роботи

1. Поняття та кримінологічна характеристика злочинності у сфері обігу наркотиків.

2. Детермінанти злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

3. Характеристика осіб, що скоюють злочини, пов'язані з наркотиками.

4. Загальна характеристика заходів запобігання злочинності, пов'язаної з наркотиками. Моделі і стратегії запобігання.
Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Завдання

1. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Які риси злочинності, пов’язаної з наркоманією, відрізняють її від інших видів злочинності?

З якими різновидами злочинності злочини, пов’язані з наркоманією, мають спільні риси? Назвіть їх.

Назвіть основні детермінанти злочинності в сфері обігу наркотиків.

Охарактеризуйте структуру особи, що вчиняє злочини в сфері незаконного обігу наркотиків.

Яким заходам запобігання злочинності, пов’язаної з наркоманією, слід приділяти найбільшу увагу при роботі з особами молодого віку?

.
Критерії оцінювання під час поточного контролюУ відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.
Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки

1. Тестові завдання

1. У структурі злочинності в сфері обігу наркотиків найбільш поширеним є наступний вид злочину:

 1. контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

 2. виробництво, придбання, перевезення наркотиків без мети збуту;

 3. схиляння до вживання наркотиків;

 4. організація або утримання наркопритонів.

2. Координація діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу здійснюється:

 1. Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

 2. Міністерством охорони здоров’я.

 3. Державною службою з протидії обігу наркотичних речовин;

 4. Департаментом з контролю за обігом наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

3. Основним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність в сфері протидії незаконному обігу наркотиків в Україні є:

 1. Закону України «Про основи національної безпеки України»;

 2. Постанова КМУ «Про засади державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних речовин»;

 3. Указ Президента України «Про протидію злочинності в сфері незаконного обігу наркотичних речовин, їх аналогів і прекурсорів»;

 4. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

.

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал