Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка10/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Завдання № 1
Тема

Злочинність, її характеристики та показники. Сучасний стан злочинності в Україні та світі
Мета самостійної роботи

Розуміння сутності злочинності, її основних показників, характеристик та тенденцій, а також вміння аналізувати сучасний стан злочинності в Україні та світі.


Результати навчання2

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний): • узагальнювати основні підходи до розуміння злочинності та її характеристик;

 • аналізувати різні показники злочинності, на підставі чого робити висновки про її сучасні тенденції;

 • планувати власні наукові дослідження з урахуванням новітніх тенденцій;

 • оцінювати сучасний стан злочинності в Україні та світі;

Література

 1. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.

 2. Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи / Я. Г. Гилинский. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 322 с.

 3. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.

 4. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : Юридична література, 2009. – 616 с.

 5. Дрьомін В. М. Інституціональна методологія дослідження механізму відтворення злочинності / В. М. Дрьомін // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса), 2011. – Т. 2. – С. 264-266.

 6. Дрьомін В. М. Праксеологічний підхід до пізнання злочинності / В. М. Дрьомін // Шлях до кримінології : пам'яті Анатолія Петровича Закалюка : зб. матер. 2010. – С. 104-126.

 7. Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность / Н. А. Зелинская. – О. : «Юридична література», 2006. – 365 с.

 8. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2010. – 15 с.

 9. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2012. – 15 с.

 10. Злочинність: поняття та види / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 11. – С. 28-31.

 11. Ігнатов О. М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема / О. М. Ігнатов // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 289-295.

 12. Квашис В. Цена преступности как криминологическая проблема / В. Квашис // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 94-102.

 13. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О. Г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с.

 14. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – 2003. – № 12. – С. 63-64.

 15. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 16. Олькова О. А. Тенденции преступности в России и Украине: сравнительное криминологическое исследование / О. А. Олькова // Актуальные проблемы правоведения. – 2011. – № 4. – С. 103-106.

 17. Оноколов Ю. П. Возникновение понятия латентности преступлений в российской криминологии / Ю. П. Оноколов // Закон и право. – 2010. – № 8. – С. 62-66.

 18. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів / В. Попович // Право України. – 1999. – № 11. – С. 106-111.

 19. Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. докт. юрид. наук, профессора Д. А. Шестакова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2003. – 353 с.

 20. Сосніна О. Злочинність як об'єкт кримінологічного дослідженя / Ольга Сосніна // Публічне право. – 2011. – № 4. – С. 379-386.

 21. Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні / В. Сташис // Ежегодник украинского права: сб. науч. трудов. 2009. – № 1. – С. 229-247.

 22. Тимчук О. Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз / О. Л. Тимчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С. 84-91.Зміст завдання самостійної роботи3

 1. . Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

 2. Сучасні проблеми статистичного аналізу злочинності.

 3. Кримінологічний аналіз злочинності в Україні в радянський період: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

 4. Злочинність як соціально-правовий феномен.

 5. Економічна функція злочинності.

 6. Інтегративна функція злочинності та відносна масовість злочинності.

 7. Культурологічна функція злочинності та здатність злочинності до самовідтворення.

 8. Новаторська функція злочинності.

Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Завдання 1.. Вкажіть, які з наведених нижче злочинів є високолатетними, середньолатентними та низько латентними та поясніть чому: давання хабара; отримання хабара; втеча з місць відбування покарання та місць попереднього ув’язнення; незаконна порубка лісу чи чагарників; вбивство; зґвалтування; порушення правил пожежної безпеки; крадіжка; грабіж; спричинення майнової шкоди шляхом обману чи зловживанням довірою; порушення правил охорони рибних запасів; незаконне полювання; хуліганство; втягнення неповнолітнього у вчинення злочинів; викрадення людини; торгівля людьми; підміна дитини

Завдання 2. До яких видів латентності відносяться такі випадки:

1) До відділення міліції надійшла заява від виховательки дитячого садка про те, що у неї зі службового приміщення хтось вкрав норкову шубу. У порушенні кримінальної справи було відмовлено посилаючись на те, що, по-перше, заявниця сама винна в неналежному зберіганні шуби, а по-друге, у неї не могло бути дорогої речі з огляду на малу заробітну платню потерпілої.

2) Троє друзів на підпитку зустріли в безлюдному місці незнайому жінку і двоє з них, А. і Б., вчинили напад на потерпілу, силоміць завели в кущі і зґвалтували. Третій В. у злочині участі не брав, але й не сповістив правоохоронні органи про злочин. Потерпіла також не звернулась до міліції з заявою.

3) Пасажир К. програв сусідам по купе велику суму грошей. І хоча він і мав підозру, що його обібрали шулери, але нікого про це не сповістив. Згодом цих людей було притягнено до відповідальності за професійне шахрайство. Під час слідства вони зізнались поряд з іншими, також у цьому епізоді своєї злочинної діяльності.

4) Працівник будівельного підприємства Р. викрав і продав приватним особам будівельні матеріали на суму особам будівельні матеріали на суму більш як 10 тис. грн. Ці матеріали шляхом підробки документів були списані на будівництві. Розкрадання не було виявлено аж поки він сам про це не заявив.

5) власник фірми «Кентавр», перевіряючи фінансові документи фірми заявив, що головний бухгалтер Грошовий за час роботи на фірмі викрав біля 50 тис. грн. Не бажаючи дискредитувати фірму, її власник звільнив Грошевого за «власним бажанням», не повідомивши про випадок відповідні правоохоронні органи.

.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки

1. Тестові завдання

1.. Назвіть безпосередню ознаку злочинності.

а) соціальний характер;

б) протиправність;

в) винність;

г) карність.
2. Що являє собою загальний коефіцієнт злочинності?

а) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності;

б) загальна кількість осіб, що вчинили злочини на певній території;

в) загальна кількість злочинів вчинених на певній території за певний проміжок часу;

г) співвідношення загальної кількості злочинів або осіб, що їх вчинили на 1, 10, 100 тис. осіб до кількості населення, що мешкає в певному регіоні.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Завдання № 2


Тема

Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні
Мета самостійної роботи

Створення цілісного уявлення про проблеми детермінації злочинності; напрацювання здатності аналізувати теорії пояснення причин злочинності, досліджувати сучасні фактори злочинності в Україні.


Результати навчання

Після семінару здобувач вищої освіти буде (спроможний): • досліджувати методологічні основи етіології злочинної поведінки.

 • аналізувати біологічний, психолого-психіатричний та соціологічний напрямки пояснення причин злочинності.

 • аналізувати сучасний детермінаційний комплекс злочинності в Україні

Література
 1. Аналитический обзор научных статей по проблемам причин преступности [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2797


 2. Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. / Ю. М. Антонян. – М. : ИД «Камерон», 2006. – 304 с.

 3. Бойков А. Преступность как форма социального протеста / А. Бойков //  Мировой судья.  –  2007.  – № 5. –  С. 16-18.

 4. Вишневецкая К. В. Урбанизация и ее влияние на процессы виктимизации населения / К. В. Вишневецкая // Юридический мир.  –  2006. – № 3. – С. 65-70.

 5. Гилинский Я. И. Глобализация, девиантность, социальный контроль: сборник статей / Я. И. Гилинский. – СПб. : Изд-во ДЕАН, 2009. – 331 с.

 6. Гофман М. Преступность – бизнес другим путем / М. Гофман // Политика и общество : Научный гуманитарный журнал. – 2008. – № 10. – С. 4-15.

 7. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия : учеб. пособие / И. Н. Даньшин. – Киев : УМК ВО, 1988. – 69 с.

 8. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін: монографія. – Одеса: Юридична література, 2009. – 616 с.

 9. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М. : Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 374 с.

 10. Косарев В. Н. Современная криминология о причинах и условиях преступности / В. Н. Косарев // Современное право. – 2010. – № 1. –  С. 79-81.

 11. Костенко О. М. Культура і закон у протидії злу / О. М. Костенко. – К., 2008. – 352 с.

 12. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества / В. Н. Кудрявцев. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с.

 13. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф. Кузнецова ; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 208 с.

 14. Литвак О. М. Злочинність, ії причини та профілактика / О. М. Литвак. – Київ : Україна, 1997. – 167 с.

 15. Федоренко Д. Про особливості рівня злочинності в урбанізованих регіонах України / Д. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 208-218.

 16. Филонов В. П. Причины преступности / В. П. Филонов. – Днепропетровск, 1996. – 200 с.

 17. Чечель Н. О. Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Н. О. Чечель // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 963–966. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11cnokda.pdf.

 18. Черныш О. В. К вопросу об идеологических основах понимания природы преступности учеными в СССР и странах Восточной Европы / О. В. Черныш // Вестник Российской правовой академии.  –  2011.  –  № 3. – С. 77-80.

 19. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність : моногр. / В. І. Шакун. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1996. – 256 с.

 20. Эминов В. Е.  Социальный и нравственно-психологический причинные комплексы преступности / В. Е. Эминов // Lex Russica: научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2006. – № 6. – С. 1232-1240.

 21. Шур Э. М. Наше преступное общество : Социальные и правовые источники преступности в Америке / Э. М. Шур ; [пер. с англ. Ю. А. Неподаева] ; ред., предисл. В. Н. Кудрявцев. – М. : Прогресс, 1977. – 326 с.  


Зміст завдання самостійної роботи

 1. . Комплексний підхід до вивчення причин злочинності.

 2. Багатофакторний аналіз причин злочинності.

 3. Теорія віддаленої та безпосередньої причини.

 4. Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології (А.Б.Сахаров, В.М.Кудрявцев, І.І.Карпець, А.М.Яковлев, А.І.Долгова, Н.Ф.Кузнецова, Я.І.Гілінський, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський та інш.).

 5. Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.


Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

 1. Протиріччя суспільного розвитку та злочинність;

 2. Соціальні процеси (урбанізація, міграція, маргіналізація);

 3. Глобалізаційні фактори;

 4. Дисфункції соціальних інститутів;

 5. Організаційно-управлінські та соціально-економічні криміногенні умови;

 6. Деформації правосвідомості;

 7. Віктимізація населення та злочинність.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки

1. Тестові завдання

1.. Що таке причини злочинності?

а) фактори, які призводять вчинення злочинів;

б) обставини, що полегшують вчинення злочинів;

в) сукупність факторів, без яких неможливий злочинний результат;

г) обставини, що сприяють вчиненню злочину.

2.Назвіть причини злочинів за природою виникнення.

а) об’єктивні;

б) загальні;

в) соціальні;

г) внутрішні.

3. Назвіть причини злочинів за рівнем функціонування.

а) зовнішні;

б) внутрішні;

в) спеціальні;

г) суб’єктивні.

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Завдання № 3


Тема

Вивчення та протидія насильницькій злочинності
Мета самостійної роботи

Формування системних знань щодо сутності насильницької злочинності, її ознак, характеристик та кримінологічних показників; опанування навичками аналізу причин та умов насильницької злочинності, особи насильницького злочинця та заходів протидії насильницькій злочинності.Результати навчання4

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. розуміти зміст поняття «насильницька злочинність», характеризувати основні види насильницької злочинності.

 2. аналізувати кримінологічні показники насильницької злочинності та визначати її основні детермінанти.

 3. визначати систему та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні.


Література


 1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

 5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

 6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська ; Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

 7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X. : НЮАУ, – 1997. – 52 с.

 8. Головкін Б. М.  Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

 9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

 10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса : Феникс, 2003. – С. 193-212.

 11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

 12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

 13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

 14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

 15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 16. Йосипів А. О.  Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с. 

 17. Йосипів А. О.  Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

 18. Ігнатов О. М.  Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов   // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

 19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. –  № 4. – С. 101-105.

 20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

 21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

 22. Подільчак О. М.  Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

 23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – ( Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

 24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.

 25. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / Світлана Шалгунова // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-111.


Зміст завдання самостійної роботи5

 1.  Поняття насильницької злочинності та її основні ознаки.

 2. Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка та географія.

 3. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили насильницькі злочини.

 4. Особливості детермінації насильницької злочинності.

 5. Система та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні. Попередження насильства у сім’ї.


Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

 1. Завдання

Дайте розгорнуту відповідь на питання

 1. Соціал-дарвінізм та його значення у поясненні агресивної поведінки.

 2. Віктимологічні фактори у системі сучасних детермінант насильницької злочинності.

 3. Особливості попередження насильницьких злочинів представників влади.

 4. Нормативно-правова база попередження насильницької в Україні

 
Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.
Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки


 1. Тестові завдання:

1. Умисні вбивства та тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості складають:

а) насильницьку злочинність;

б) корисливо-насильницьку злочинність;

в) загальнокримінальну корисливу злочинність.2. У структурі насильницької злочинності найбільшу питому вагу складають:

а) умисні вбивства;

б) згвалтування;

в) тяжкі тілесні ушкодження;

г) сердньої тяжкості тілесні ушкодження.

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Завдання № 4


Тема

Вивчення та протидія рецидивній та професійній злочинності
Мета самостійної роботи

Формування системних знань щодо основних елементів кримінологічної характеристики рецидивної та професійної злочинності, дослідження особливостей протидії ним.


Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний): • демонструвати розуміння понять рецидивна та професійна злочинність, їх співвідношення.

 • аналізувати сучасний стан рецидивної та професійної злочинності;

 • оцінювати основні механізми самовідтвоерння рецидивної та професійної злочинності;

 • розробляти стратегію сумісної діяльності науковців, громадськості, правозастосовувачів та законодавця для вирішення актуальних питань діяльності з протидії рецидивній та професійній злочинності.Література

 1. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 року № 264/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – ст. 455.

 2. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17 березня 2011 року № 3160-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – ст. 380.

 3. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Ніколайченко В. В., Батиргареєва В. С., Денисов С. Ф., Стрелковська Ю. О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=3976

 4. Аналітичний огляд наукових статей з проблем рецидивної злочинності (Батиргареєва В., Чужа О.) [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2874

 5. Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 576 с.

 6. Будз В. Ф. Жіноча рецидивна злочинність у сучасній Україні: проблеми детермінації / В. Ф. Будз // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2008. – № 1. – С. 136-147.

 7. Бурбело Р. Ю. Специфіка правосвідомості особи професійного злочинця / Р. Ю. Бурбело // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 55. – С. 515-520.

 8. Вербенський М. Г. Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський, І. О. Кисельов // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 221-226.

 9. Відловська І. Я. Співвідношення професійної та організованої злочинності: порівняльний аналіз Німеччини та України / І. Я. Відловська // Порівняльне правознавство: зб. наук. праць : сучасний стан і перспективи розвитку. – 2013. – С. 331-333.

 10. Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості / Б. Головкін // Вісник прокуратури. – 2010. –  № 6. – С. 82-92.

 11. Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 390 с.

 12. Дрёмин В. Н. Общение несовершеннолетних с ранее судимыми лицами как криминогенный фактор / В. Н. Дрёмин // Причины отдельных видов преступности и проблемы борьбы с ними. Сборник научных трудов. – М., 1989. – С. 162-167.

 13. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование) / А. Ф. Зелинский. – Х., 1980. – 152 с.

 14. Оболенцев В. Ф. Попередження рецидивної злочинності / В. Ф. Оболенцев, К. М. Оробець // Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 68. – С. 108-113.

 15. Оробець К. М. Структура механізму детермінації професійної злочинності / К. М. Оробець // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 70-74.

 16. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Наталія Миколаївна Пісоцька ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 17 с.

 17. Прутяний С. О. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Олександрович Прутяний ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

 18. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі / С. Скоков // Право України: юрид. журн. – 1999. – № 2. – C. 84-86.

 19. Стрелковська Ю. О. Маргінальність як чинник рецидивної злочинності / Ю. О. Стрелковська // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 1994. – 2011. – Вип. 60. – С. 123-131.

 20. Щербаков С. В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Сергій Васильович Щербаков. – М., 2009. – 26 с.Зміст завдання самостійної роботи6

 1.  Кримінологічне та кримінально-правове розуміння рецидивної злочинності. Види рецидиву злочинів.

 2. Рецидивна злочинність: стан, структура, динаміка.

 3. Особистість рецидивіста, її структура та типологія.

 4. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.Співвідношення рецидивної, професійної, організованої та групової злочинності.

 5. Причини та умови рецидивної та професійної злочинності.

 6. Суб’єкти та заходи попередження рецидивної та професійної злочинності.


Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Завдання

 1. Провести аналіз особливостей особистості рецидивного злочинця та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних проваджень (кримінальних справ)).

 2. На підставі аналізу підходів до визначення рецидивної злочинності оцініть можливість та доцільність такого визначення в законі.

 3. Охарактеризуйте структуру професійної злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою професійної злочинності в Україні. Поясніть розбіжності 

 4. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Історія виникнення та розвитку професійної злочинності.

 2. Особистість професійного злочинця.

 3. Феномен кримінальної кар’єри.

 4. Поняття, ознаки та елементи кримінальної субкультури.

 5. Кримінально-правове та кримінологічне розуміння рецидиву.

 6. Тенденціїі рецидивної злочинності.

 
Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки

  1. Тестові завдання:

1. До ознак професійної злочинності відносять:

а) певні вміння людини;

б) злочин як вид існування людини;

в) взаємовідносини з злочинним світом;

г) сталий вид злочинної діяльності зв’язаний з певними вміннями людини які приносять їй кошти для існування і мають взаємовідносини з злочинним світом.

2. Що таке пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину повторно;

б) вчинення злочину повторно після застосування заходів громадського впливу за перший злочин;

в) вчинення злочину під час відбуття покарання у кримінально-виконавчих установах;

г) вчинення злочину після погашеної або знятої судимості за перший злочин.

.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал