Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»Скачати 350.82 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір350.82 Kb.
ТипПротокол
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю.Кримського»

Н.В. ЗІЛЮК


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ПРЕДМЕТУ «ДІЛОВОДСТВО»

3частина

Володимир-Волинський

2011

Укладач – Зілюк Н.В., викладач діловодства

Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності.

Посібник пропонує завдання для практичних занять з діловодства. До кожної теми подається план заняття та практичні завдання для виконання. Рекомендовано для студентів спеціальності «Діловодство».

Рекомендовано до друку цикловою комісією викладачів діловодства та інформаційної діяльності

Протокол № __ від _______ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………4

Змістовий модуль 9. Документи табличного типу

23. Практичне заняття № 23. Поняття про таблиці, їх призначення………………………………………………….6

24. Практичне заняття № 24. Редагування службових текстів………………………………………………………...7

Змістовий модуль 10. Організація роботи з документами

25. Практичне заняття № 25. Організація роботи з документами………………………………………………..15

26. Практичне заняття № 26. Організація документообігу на підприємстві……………………………………………..16

Змістовий модуль 11. Особисті офіційні документи

27. Практичне заняття № 27. Складання особистих документів……………………………………………………21

28. Практичне заняття № 28. Технологічні процеси з бездокументаційного забезпечення управління…………..29

Змістовий модуль 12. Основні вимоги до організації сучасного діловодства

29. Практичне заняття № 29. Робота з документами, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію…………………………………………………...33

30. Практичне заняття № 30. Планування та звітування службової діяльності………………………………………..36

Змістовий модуль 13. Оперативне зберігання документів

31. Практичне заняття № 31. Оперативне зберігання документів…………………………………………………..37

32. Практичне заняття № 32. Формування справ………..39

33. Практичне заняття № 33. Організація і проведення масових і службових ділових заходів………………………40Список використаних джерел……………………………42

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ПРЕДМЕТУ «ДІЛОВОДСТВО»
Вступ
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є практичні заняття. Практичне заняття з діловодства – форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навики їх практичного застосування через індивідуальне виконання відповідно до сформульованих завдань.
Основними функціями практичних занять є:

 • поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи;

 • формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу і узагальнень, опанування діючою технікою;

 • оволодівання початковими навичками керівництва працівниками на виробництві;

 • формування вміння робити соціологічні оцінки.

На практичних заняттях з діловодства використовуються такі форми роботи:

1. Групова фронтальна – повинно бути однотипне обладнання з розрахунку на всю групу (підгрупу);

2. Бригадна фронтальна використовується в тих випадках, коли немає можливості проводити заняття групою фронтально;

3. Бригадна форма проводиться аналогічно до бригадної фронтальної, але при умові, коли кожна бригада виконує різні види робіт на відповідних робочих місцях;

4. Індивідуальна форма – кожний студент має індивідуальне практичне завдання.

Практичні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців.

Важливе значення для практичних занять має використання активних методів навчання: не імітаційних (дискусії, екскурсії, виїзні заняття), імітаційних, неігрових (аналіз конкретних ситуацій, вирішення виробничих завдань, розбір документації, дії за інструкцією).

Практичні заняття значною мірою забезпечують відпрацювання умінь і навичок прийняття практичних рішень в реальних умовах виробництва,що ґрунтується на теоретичній основі, розвивають логічне мислення, вміння аналізувати явища, узагальнювати факти, сприяють регулярній і планомірній самостійній роботі у процесі вивчення певного курсу.

Змістовий модуль 9. Документи табличного типу
Практичне заняття № 23

Тема. Поняття про таблиці, їх призначення.

Мета: навчитись оформлювати документи табличного типу.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні запитання:


 1. Поняття про таблиці, та їх призначення.

 2. Правила заповнення таблиць.

 3. Документи табличної форми.


Практичні завдання:

 1. Оформлення документів табличного типу.

 2. Укладіть список викладачів, які читають у вашій групі, в алфавітному порядку у вигляді таблиці. Вкажіть також предмет, який читає кожен з викладачів, та кількість годин, відведених на його вивчення.

 3. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з такими графами: 1) № пор; 2) кількість учнів групі; 3) вчаться на «5»; 4) вчаться на «4» і «5»; 5) вчаться «3»; 6) мають «2»; 7) успішність, %.

 4. Складіть алфавітний список учнів класу школи, де ви навчалися, на одержання атестатів про середню освіту за 2008-2009 навчальний рік, використовуючи графи «№ пор.», «Прізвище, ім’я, по батькові», «Рік народження», «Вид атестата».


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
Практичне заняття № 24

Тема . Редагування службових текстів.

Мета: засвоїти практичні навички при редагуванні текстів службових документів; проаналізувати їх лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні запитання:


 1. Суть редагування в діловодстві та його призначення.

 2. Етапи роботи над службовим текстом.

 3. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень.


Практичні завдання:

Варіант 1


Завдання 1.

Зробити аналіз стилістичних особливостей неіменованого листа-вітання, обгрунтувати їх доцільність, запропонувати свій текст.Звернення до жінок з нагоди 8 Березня

від чоловіків політичної партії «Трудова Україна»

Любі наші жінки!

Цього неповторного весняного дня ми, сильна половина партії «Трудова Україна», від щирого серця вітаємо Вас зі святом 8 Березня.

Дорогі наші й неповторні, щодня ми думаємо про Вас. Кожен чоловік з нетерпінням чекає нової зустрічі з Вами, незалежно від того, чи Ви його мама, дружина, донька чи дівчина. Праця ваших золотих рук, добрі слова, ваша любов, розуміння і вчасна підтримка дарують нам відчуття, заради яких варто жити. Ми готові працювати, писати вірші, дарувати квіти, робити безглузді вчинки за ради того, щоб хоча б одну миттєвість бути поряд із Вами — люблячими, тендітними, ніжними, прекрасними.

Ми зробимо все можливе для того, щоб Ви могли виховувати дітей, мати цікаву роботу, не забуваючи при цьому про те, що Ви — Жінки.

Саме турбота про Вас робить нас справжніми чоловіками. Що б ми не робили, чим би ми не займалися, ми все це робимо для Вас і заради Вас. Жоден чоловік не почуватиметься щасливим доти, поки поруч із ним не буде тієї єдиної, коханої, бажаної, усміхненої. Якщо з нами жінки щасливі — значить, ми все робимо так, як треба.

Ми просто впевнені, що сьогодні немає такого чоловіка, який би не привітав хоча б одну жінку.

Тож від імені всіх чоловіків України бажаємо Вам справжнього жіночого щастя, вічної краси і молодості, уваги і квітів щодня від нас, чоловіків. Ми все для цього зробимо, адже без Вас ми просто не можемо існувати!

Чоловіки партії «Трудова Україна».


ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановна А. С.!

Ви дуже порадуєте нас, якщо зволите з'явитися до нас сьогодні, о 8 годині вечора. Я і моя дружина з нетерпінням чекатимемо на Вас і сподіваємося, що Ви не відмовите нам отримати таке задоволення.

Щиро віддані Вам Л. і М. К.

Завдання 2

Ввести в речення подані стійкі словосполучення, пояснити їх зміст.

Практичні поради; поради практика; комерційні структури; неофіційні угруповання; елементи системи безпеки; можливості застрахованих; вроджені звички; звичайне страхування; види безпеки: зовнішня; внутрішня; різноманітні ситуації; екстравагантне оточення; надмірна інформативність про щось; засвоєні манери поведінки; випадкове знайомство; в окремих випадках.

Варіант 2.

Завдання 1.

Проаналізувати тексти нижчеподаних ділових листів:

а) вказати на стилістичну особливість кожного з них; лексичну відмінність у вираженні ставлення до адресата;

б) подати свій варіант листів у сучасному оформленні (лексичному, морфологічному, синтаксичному).


ВІТАЛЬНИЙ ЛИСТ

Дорогі тату і мамо!

Новий рік — щасливий для мене день, тому що я можу разом з привітанням висловити й мою любов, і мою вдячність моїм добрим і дорогим батькам, які поступилися багато в чому (пожертвували багато чим) для свого сина, аби виховати його людиною корисною та доброю. Про Вашу батьківську доброту і про Вашу ласку, турботу, піклування я ніколи не забуду і, повторюю, надзвичайно щасливий від того, що можу ще раз сказати Вам про це.

Дружина моя разом зі мною поспішає висловити Вам свої побажання здоров'я і щастя, а маленькі Катруся й Сашко не можуть заспокоїтися, що не мають можливості обійняти дідуся й бабусю.

Щиро люблю і глибоко поважаю Син Ваш М. Ф.


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановний О. О.!

Подавця цього (листа) — мого однокашника і приятеля (такого-то) — візьміть у чужому місті під свою опіку. Ви, здається, з ним знайомі. Тепер, переїжджаючи на нове місце проживання у Ваше місто, він, не маючи жодного знайомого, дуже мене просив відрекомендувати його Вам, бажано, щоб і Ви, зі свого боку, також відрекомендували його Вашим знайомим. За його високоморальність і порядність я ручаюсь.

Щиро вдячний Вам і відданий Г. Ш.
Завдання 2

Пояснити зміст поданих словосполучень, придумати з ними речення й записати.

Звірка ідентичності документів; шантаж; можливі наслідки; чинити тиск; не встрявати в афери; збереження таємниці особистості; збереження особистішої таємниці; відомості про інтимне життя певної особи; вигадане і правдоподібне; помітні зміни в обстановці; активні робочі контакти; інший напрям у роботі; уміти розпізнавати друзів і лжедрузів; оперативна та інформативна робота; не до речі (не до місця) говорити про ... ; офіційна версія; вірогідна інформація.
Виконати тестові завдання.

1 варіант

1. Що таке редагування?

а) Це аналіз, перевірка, спрямована на виправлення тексту, призначеного для опублікування або для використання його як документа;

б) оцінка фактичного матеріалу в документі та його композиційної будови;

в) вдосконалення стилю і мови документа.2. Закон тотожності вказує на те, що…

а) Не можуть бути однаково правильними обидва висловлювання, одне з яких щось стверджує, а друге – заперечує;

б) предмет думки одного міркування, одного доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним;

в) якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з суджень обов’язково правильне, а друге – ні.3. Закон протиріччя вказує на те, що…

а) Не можуть бути однаково правильними обидва висловлювання, одне з яких щось стверджує, а друге – заперечує;

б) предмет думки одного міркування, одного доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним;

в) якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з суджень обов’язково правильне, а друге – ні.4. Що таке тезис?

а) Судження, які повинні довести докази;

б) логічна дія, в процесі якої істинність положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними;

в) положення, які доводяться.5. З чого розпочинається робота над текстом?

а) з виправлення;

б) з вичитки;

в) з позначок для виправлень.6. В чому заключається перший етап роботи над текстом?

а) перевірка фактичного матеріалу;

б) виправлення документа;

в) друк готового документа.7. Що таке прийом виправлення-вичитка?

а) Викидання з тексту довгих та заплутаних речень, мало суттєвого матеріалу;

б) це порівняння передрукованого тексту з відредагованим, вивіреним варіантом, прийнятим як зразок;

в) комплексний вид виправлень.8. Коли застосовується прийом виправлення-скорочення?

а) Для всіх документів без винятку, які носять загальний характер;

б) для тих документів, які перенасичені неаргументованими посиланнями, однаковими прикладами;

в) для документів з особового складу.9. Що таке виправлення-обробка?

а) Викидання з тексту довгих та заплутаних речень, мало суттєвого матеріалу;

б) це порівняння передрукованого тексту з відредагованим, вивіреним варіантом, прийнятим як зразок;

в) комплексний вид виправлень.10. Що таке факти?

а) Основа змісту кожного документа;

б) судження, які повинні довести докази;

в) логічна дія, в процесі якої істинність положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними;


2 варіант

1. Закон виключення третього це…

а) Не можуть бути однаково правильними обидва висловлювання, одне з яких щось стверджує, а друге – заперечує;

б) предмет думки одного міркування, одного доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним;

в) якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з суджень обов’язково правильне, а друге – ні.2. Закон достатньої підстави це…

а) Щоб визнати судження про предмет істинним, повинні бути вказані достатні підстави для цього;

б) предмет думки одного міркування, одного доказу, однієї теорії повинен залишатися незмінним;

в) якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з суджень обов’язково правильне, а друге – ні.3. Що таке доказ?

а) Судження, які повинні довести тезиси;

б) логічна дія, в процесі якої істинність положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними;

в) положення, які доводяться.4. Що таке аргумент?

а) Судження, які повинні довести тезиси;

б) логічна дія, в процесі якої істинність положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними;

в) положення, які доводяться.5. Чи повинні тезис і аргумент суперечити один одному?

а) так;


б) ні;

в) інколи.6. Що являє собою другий етап роботи над текстом?

а) перевірка фактичного матеріалу;

б) виправлення документа;

в) друк готового документа.7. Що таке виправлення-скорочення?

а) Викидання з тексту довгих та заплутаних речень, мало суттєвого матеріалу;

б) це порівняння передрукованого тексту з відредагованим, вивіреним варіантом, прийнятим як зразок;

в) комплексний вид виправлень.8. Що таке виправлення-переробка?

а) Викидання з тексту довгих та заплутаних речень, мало суттєвого матеріалу;

б) це порівняння передрукованого тексту з відредагованим, вивіреним варіантом, прийнятим як зразок;

в) збереження фактичного матеріалу, надання документу літературного стилю.9. Чи повинні всі виправлення узгоджуватись з автором документа?

а) так;


б) ні;

в) інколи.10. Назвати технічні способи виправлення помилок.

1. Підчистка;

2. підрізка;

3. перебивка;

4. перебивка кількаразова;

5. використання коректурної рідини білого кольору.


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.


Змістовий модуль 10. Організація роботи з документами

Практичне заняття № 25

Тема. Організація роботи з документами.

Мета: навчитись приймати, розглядати та реєструвати документи.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні запитання:

 1. Приймання, розгляд та реєстрація документів.

 2. Робота з вихідними документами.


Практичні завдання:

 1. Практикум із заповнення книг реєстрації, індексації та систематизації документів.

 2. Підготовка службової документації та оформлення її (за зразком): заява, графіки відпусток.

 3. Виконання окремих операцій щодо опрацювання документів (розмноження, копіювання, оформлення витягів).


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Практичне заняття № 26

Тема. Організація документообігу на підприємстві.

Мета: навчитись виконувати окремі операції в роботі з документами.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні запитання:


 1. Поняття про документообіг підприємства. Принципи організації.

 2. Механізм проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.

 3. Складання номенклатури та формування справ.

 4. Типові строки виконання документів.

 5. Організація контролю за виконанням документів.

 6. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.

 7. Окремі операції по роботі з документами.


Практичні завдання:

 1. З’ясування призначення резолюцій та віз на документах (за зразками).

 2. Визначення ролі і місця підпису в документі.

 3. Виконати тестові завдання.Тестові завдання

Варіант 1


1. Що називається документообігом?

а) Рух документів у підприємстві з моменту їх отримання до завершення виконання.

б) Загальний обсяг документів у підприємстві.

в) Рух вхідних документів у підприємстві.2. Що потрібно зробити, якщо на конверті виявлено пошкодження?

а) Необхідно зробити відповідну позначку у поштовому реєстрі.

б) Необхідно повернути конверт відправникові.

в) Необхідно зареєструвати конверт.3. Що називається реєстрацією документів?

а) Запис у журналі про надходження документів.

б) Запис загального обсягу документів у підприємстві.

в) Запис необхідних відомостей про документ з позначкою на них індексу та дати реєстрації.4. Скільки разів можна реєструвати документ в установі?

а) Два рази.

б) Один раз.

в) Три рази.5. Які структурні підрозділи підприємства відповідають за діловодство?

а) Канцелярія управління справами, секретаріати, загальні відділи.

б) Керівники підприємств та організацій та їх секретарі.

в) Начальники відділів і діловоди.6. Що таке систематизація документів?

а) Умовне позначення, що вказує на місце складання чи зберігання документів;

б) Запис необхідних даних про документи з подальшим проставленням на них діловодного індексу, а також дати;

в) Комплектування документів у групи за певними ознаками.7. Що називається номенклатурою справ?

а) Систематизований список заголовків справ, які заведено у підприємстві, з визначенням термінів зберігання.

б) Систематизований список усіх документів, які задіяні у документообігу підприємства.

в) Систематизований список справ переданих до архіву.8. Які операції включає оброблення вхідної документації?

а) Первинне сортування, реєстрація, підписання, відправлення.

б) Первинне сортування, узгодження, резолюція, виконання.

в) Первинне оброблення, попередній розгляд, реєстрацію, розгляд, резолюцію, виконання, підшивку.9. Що таке принцип пропорційності документообігу?

а) Передбачає приблизно однакове документацій не навантаження на певні структури діловодного процесу, в функції яких входить створення, вивчення, технічна обробка;

б) Створений або одержаний документ повинен мати конкретну адресу, тобто призначатися для певної мети або службової особи;

в) Документу належить перебувати в одному підрозділі служби діловодства тільки один раз.10. За яким принципом здійснюється сортування кореспонденції у підприємстві?

а) Організаційно-розпорядчі, фінансові, для постачання та збуту, за особовим складом.

б) Листи, заяви, телеграми; які відносяться до листування за заявами; інші документи.

в) Організаційні, розпорядчі, інформаційні.Варіант 2

1. З яких основних фаз складається документообіг?

а) Створення і завершення документів;

б) Одержання і відправлення документів;

в) Здавання в архів і знищення документів.2. Які операції включає оброблення вихідної документації?

а) Складання проекту, узгодження, перевірка, підписання, реєстрація, відправлення.

б) Підготовка проекту, узгодження затвердження, відправлення.

в) Узгодження, реєстрація, відправлення.3. Які існують форми реєстрації документів?

а) Централізована, децентралізована.

б) Централізована, змішана.

в) Централізована, децентралізована, змішана.4. Які існують строки виконання документів?

а) Типові або індивідуальні.

б) Індивідуальні.

в) Змішані.5. Що таке принцип прямоточності документообігу?

а) Передбачає приблизно однакове документацій не навантаження на певні структури діловодного процесу, в функції яких входить створення, вивчення, технічна обробка;

б) Створений або одержаний документ повинен мати конкретну адресу, тобто призначатися для певної мети або службової особи;

в) Документу належить перебувати в одному підрозділі служби діловодства тільки один раз.6.Що таке індексація документів?

а) Умовне позначення, що вказує на місце складання чи зберігання документів;

б) Запис необхідних даних про документи з подальшим проставленням на них діловодного індексу, а також дати;

в) Комплектування документів у групи за певними ознаками.7. Що таке автоматизована реєстрація документів?

а) Запис необхідних відомостей про документ з позначкою на них індексу та дати реєстрації.

б) Запис у журналі про надходження документів.

в) Проводиться централізовано в місцях реєстрації документів, обладнаних засобами обчислювальної техніки.8. Коли реєструються вхідні документи?

а) В день підписання;

б) В день затвердження;

в) В день надходження.9. В чому заключається основна мета контролю?

а) Виконання всіх зареєстрованих документів;

б) Виконання тих документів, що за дорученням керівника взяті на контроль;

в) Своєчасне і якісне виконання документів.10. У скількох примірниках складається номенклатура справ структурного підрозділу?

а) В трьох;

б) В двох;

в) в чотирьох.


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Змістовий модуль 11. Особисті офіційні документи
Практичне заняття № 27

Тема. Складання особистих документів.

Мета: ознайомити студентів з основними реквізитами особистих документів, формувати вміння складати особисті документи.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні запитання:


 1. Особисті офіційні документи.

 2. Автобіографія, основні реквізити, особливості укладання.

 3. Резюме, основні реквізити, особливості укладання.

 4. Характеристика, основні реквізити, особливості укладання.

 5. Доручення.

 6. Розписка. Заява.


Практичні завдання:

1 варіант

1. Знайдіть помилки в оформленні заяви, складіть правильно документ.

Абітурієнта

Піскуна Василя

Івановича

Ректору

Херсонськогонаціонального

технічного

університету

Бардачову Ю.М.

Адреса: м. Херсон,

вул. Миру, 100


Заява

Я, Піскун Василь Іванович, прошу Вас дозволити мені складання вступних іспитів до херсонського національного технічного університету на факультет економіки за спеціальністю 6.050106.

Додаю: медичну картку, ідентифікаційний код, довідку про місце проживання, свідоцтво про народження.
Підпис 09.07.04 р.

2. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

- Прошу вашого дозволу на переведення мене з 11-А до 11-Б класу.

- Прошу надати мені гуртожиток, необхідний для мого проживання.

3. Прочитайте, відредагуйте, допишіть відсутні відомості.
Резюме
Мета: пошук місця роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Освіта: середня.

Досвід роботи: працював електромонтажником.

4. Відредагуйте поданий документ, правильний варіант запишіть.
Автобіографія

Я, М’якенький Федор Ільїн, народився 12 листопада 1985 року у селі Ліски Кременчуцького району Полтавської області.

В 7 років пішов у школу, яку закінчив у 2001 році.

В 2002 році поступив в профтехучилище № 28 на електрозварювальні роботи.

У нашій родині три душі.

Мій батько: М’якенький Ілья Олександрович працює столяром на заводі «Кременчукбуд».

Моя мати: М’якенька Ганна Василівна працює там же, де й батько.
Підпис

8.05.2003.5. Напишіть доручення на продаж легкового автомобіля.
2 варіант

1. Знайдіть помилки в оформлюванні заяви, запишіть правильний варіант.
Випускника

загальноосвітньої

школи № 15 м. Києва

Дроботюка Анатолія

Директорові Київського

професійно-технічного

училища № 6

Яремі К. А.


Заява

Прошу зарахувати мене учнем училища за спеціальністю механік з ремонту транспорту.


Підпис 17 липня 2003 р.

2. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

- Прошу дозволу на відпустку у зв’язку з хворобою.

- Прошу дозволити прийняти участь у конкурсі по українській мові «Знавець орфографії».

3. Прочитайте, відредагуйте, допишіть відсутні відомості, запишіть правильний варіант.
Автобіографія
Я, Ірина Володимирівна Назаренко, народилася 13.09.1986 р. в м. Київ. На протязі 1993-2003 р. навчалася у загальноосвітній школі № 5.

У 2003 році поступила в Професійно-технічне училище № 6 м. Київ.

Маю батька – Назаренка Володимира Івановича, який народився у 1949 році.

4. Відредагуйте текст характеристики, правильний варіант запишіть.

Характеристика

Учневі професійно-технічного училища № 11

Лескова Ільї В’ячеславовича

Лесков І.В. вчиться у профтехучилищі із 2001 року. На протязі навчання зарекомендував себе як добрий товариш, ввічливий, сумлінний, має хороші відношення з вчителями та учнями. Неодноразово поощрявся за приймання активної участі в спортивних міроприємствах. Всі без винятку доручення виконує вчасно.

Ця характеристика видана для пред’явлення в вуз.


Підпис Директор училища Петренко В.

5.Напишіть доручення на продаж будинку.

Тестові завдання

1 варіант


1. Що називається дорученням?

а) це документ, що свідчить про надання права довіреній особі на здійснення певних дій;

б) це документ з правом отримання грошових або товарно-матеріальних цінностей;

в) це документ, що свідчить про право здійснення певних дій.2. Який документ називається резюме?

а) документ, який утримує короткі відомості біографічного характеру;

б) документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності;

в) документ, у якому всі відомості подаються в хронологічному порядку від дати народження до дати написання документа.3. Текст характеристики викладають від особи:

а) першої;

б) третьої;

в) другої.4. За походженням характеристика належить до документів:

а) офіційних;

б) особистих;

в) типових.5. Щоб досягти успіху, в резюме слід зазначити:

а) розмір заробітної плати;

б) досвід роботи й набуті навички;

в) особисті відомості (вік, зріст).6. У тексті резюме зазначають такі відомості:

а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище, ім’я по батькові, мету складання;

б) назву документа, прізвище, ім’я, по батькові, мету, освіту, склад сім’ї, зріст, вік;

в) назву документа, прізвище, ім’я, по батькові, мету, досвід роботи, освіту, знання мов, контактний телефон.7. Документ, у якому за підписами адміністрації дається оцінка ділових і моральних якостей працівника, - це:

а) характеристика;

б) автобіографія;

в) резюме.8. Реквізити автобіографії такі:

а) текст, дата, підпис, виконавець;

б) назва документа, текст, дата, підпис, печатка;

в) назва документа, текст, дата, підпис.9. Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на:

а) прості, складні;

б) особисті, офіційні;

в) службові, приватні.10. Розписка може бути:

а) службового та індивідуального характеру;

б) приватного і службового характеру;

в) особистого і державного.


2 варіант

1. Який документ називається розпискою?

а) це документ, який підтверджує отримання будь-яких матеріальних цінностей;

б) це документ з правом отримання грошових або товарно-матеріальних цінностей;

в) це документ, який є зобов’язанням кредитора перед дебітором.2. З яких частин складається характеристика?

а) анкетних даних, даних про трудову діяльність, оцінки моральних та ділових якостей, висновку;

б) даних про трудову діяльність та оцінки моральних та ділових якостей;

в) вступу, основної частини, висновку.3. В автобіографії відомості подають у:

а) будь-якій послідовності;

б) послідовності, яку визначає сама особа;

в) хронологічній послідовності.4. Характеристика має такі реквізити:

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.5. Автобіографія – це документ, у якому:

а) фіксуються автобіографічні відомості;

б) особа в хронологічній послідовності описує своє життя;

в) подаються короткі відомості про трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.6. У характеристиці слід вживати такі мовні звороти:

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;

б) працює наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;

в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.7. Головні вимоги до написання автобіографії такі:

а) кожне нове повідомлення пишеться з абзацу;

б) кожна нова інформація пишеться з нового рядка;

в) документ пишеться одним суцільним текстом.8. Письмове уповноваження будь-кого на виконання певних юридичних дій – це:

а) дозвіл;

б) доручення; в) розписка.

9. Письмове підтвердження певної дії, що відбулася, передавання й отримання документів, грошей тощо - це:

а) заява;

б) доручення;

в) розписка.10. Характеристика складається з:

а) двох частин;

б) чотирьох частин;

в) п’яти частин.


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Практичне заняття № 28

Тема. Технологічні процеси з бездокументаційного забезпечення управління.

Мета: засвоїти особливості усного ділового мовлення, етичних норм і правил спілкування; навчитися вести телефонну розмову, бесіду, виголошувати доповідь; правильно послуговуватися стійкими формулами спілкування.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:

1. Бесіда.

2. Телефонна розмова.

3. Мистецтво публічного виступу. Доповідь.


Практичні завдання:

1 варіант

1. Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи. Розташуйте у правильній послідовності потрібні фрази у розмові.

2. Ви на вулиці зустрілися зі своїм викладачем. Якими словесними формулами ви скористаєтесь під час вітання? Запишіть ці формули.

3. Запишіть стереотипні висловлювання, що використовуються для розради людини, її заспокоєння, втішання.

4. Ваш одногрупник повідомляє інформацію, яка на вашу думку, є неправдивою. Запишіть етикетні формули висловлення сумніву.

5. Прочитайте. З’ясуйте, до яких етикетних ситуацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.

А) Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку.

Б) До побачення. До завтра. На все добре.

В) Спасибі. Дякую. Щиро дякую.

Г) Так. Гаразд. Обов’язково.

2 варіант

1. Ви з одногрупниками зустріли свого товариша. Познайомте студентів з ним (змоделюйте діалог і запишіть його).

2. Ви прийшли на конференцію і хочете познайомитися з незнайомим Вам доповідачем. Як це Ви зробите, якими етикетними формулами скористаєтеся? Формули запишіть.

3. Змоделюйте ситуацію: Ви незадоволені вчинком свого товариша, зробіть йому зауваження, а Він вам повинен дати відповідь.

4. Ви зустріли однокурсницю, яку давно не бачили. Зробіть їй приємність – скажіть комплімент (змоделюйте письмово ситуацію).

5. Прочитайте. З’ясуйте, до яких етикетних ситуацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.

А) Дякую, не треба. Ні, я не можу. Нічого подібного.

Б) Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода.

В) Це не так? Не може цього бути? Хто б міг подумати?

Г) Наше щире вітання. Добрий день. Вечір добрий.

3 варіант

1. Вам треба порадити своєму товаришеві почати готуватися до виступу з науковою доповіддю. Як ви це зробите? Запишіть.

2. Викладач пропонує Вам написати реферат «Українська мова серед інших мов світу». Висловіть свою: а) згоду; б) відмову.

3. Вам треба подякувати вчителеві за послугу. Як це краще зробити (письмово змоделюйте ситуацію).

4. Представте доповідача наукової доповіді. Запишіть Ваше представлення.

5. Прочитайте. З’ясуйте, до яких етикетних ситуацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.

А) Дозвольте висловити вдячність. Складаю подяку. Дуже дякую.

Б) Добре. Чудово. Ви маєте рацію.

В) Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Не згадуйте про це.

Г) Подумати тільки! Хто б міг подумати! Як дивно!
Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Змістовий модуль 12. Основні вимоги до організації сучасного діловодства

Практичне заняття № 29

Тема. Робота з документами, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Мета: навчитись працювати з документами, що містять конфіденційну інформацію.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:


 1. Поняття про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

 2. Правове регулювання захисту комерційної таємниці у Україні.

 3. Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації.

 4. Відомості, що не становлять комерційної таємниці.


Практичні завдання:

 1. Ознайомлення з документами, що містять конфіденційну

інформацію.

 1. Визначення видів конфіденційної інформації.

 2. Оформлення документів з конфіденційною інформацією.

 3. Практикум з реєстрації документів з грифом «КТ».

 4. Виконати тестові завдання.


Тестові завдання.

1. Що називається комерційною таємницею?

а) будь-яка інформація, що використовується для досягнення цілей підприємства і яку підприємець вважає конфіденційною;

б) фінансова інформація, яка використовується для

отримання прибутку або запобігання збиткам;

в) ділова інформація, що знаходиться у володінні окремих юридичних осіб і поширюється за їх бажанням.

2. Як здійснюється друкування документів з грифом «КТ»?

а) централізовано і децентралізовано;

б) централізовано;

в) секретно.3. Хто визначає правила використання комерційної таємниці?

а) керівник;

б) керівник, спеціалісти-аналітики;

в) керівник, головний бухгалтер.4. Що називається конфіденційною інформацією?

а) відомості, що знаходяться у володінні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням та за їх умовами;

б) ділова інформація, яку підприємець вважає конфіденційною;

в) будь-яка ділова інформація, що знаходиться у володінні окремих юридичних осіб і поширюється за їх бажанням та за їх умовами.5. Які відомості не становлять комерційної таємниці?

а) установчі документи, дані про фінансову діяльність підприємства, плани розвитку підприємства, плани рекламної діяльності;

б) науково-технічна інформація;

в) установчі документи, форми державної звітності, дані про сплату податків, відомості про кількість працюючих та їх заробітну плату в цілому, документи про платоспроможність.6. Де реєструються документи з конфіденційною інформацією?

а) у «Журналі реєстрації вхідних документів»;


б) у «Журналі реєстрації документів» з грифом «КТ»;

в) у «Журналі реєстрації внутрішніх документів».7. Хто приймає і відсилає документи з грифом «КТ»?

а) особа, яка спеціально призначена для цих цілей;

б) секретар-референт чи особа, яка спеціально призначена для цих цілей;

в) секретар-референт.8. Чи можна виносити документи з грифом «КТ» з підприємства?

а) тільки у виняткових випадках з дозволу керівника;

б) тільки у виняткових випадках з дозволу особи, яка відповідає за ці документи;

в) не дозволяється.9. Чи можна знімати копії з документів з грифом «КТ»?

а) можна знімати копії лише з дозволу керівництва у спеціально обладнаному для цього приміщенні;

б) не дозволяється знімати копії документів з грифом «КТ»;

в) можна знімати копії документів з грифом «КТ» у спеціально обладнаному для цього приміщенні.10. Чи відбираються документи з грифом «КТ» для архівного зберігання?

а) так;


б) ні;

в) у деяких випадках.


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Практичне заняття № 30

Тема. Планування та звітування службової діяльності.

Мета: навчитись укладати плани та звіти.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:


 1. Планування роботи і план.

 2. Звітування діяльності та складання звіту.


Практичні завдання:

1. Укладання планів.

2. Укладання звітів.
Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Змістовий модуль 13. Оперативне зберігання документів
Практичне заняття № 31

Тема. Оперативне зберігання документів.

Мета: засвоїти основні етапи підготовки документів до зберігання і використання.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:


 1. Підготовка справ до наступного зберігання та використання.

 2. Забезпечення збереження документів.

 3. Експертне оцінювання документів.

 4. Передача справ до архіву.

 5. Страховий фонд особливо цінних документів.

 6. Збереження бланків, печаток та штампів.

 7. Вилучення документів.

 8. Знищення документів.

 9. Теоретичні основи складання описів справ структурних підрозділів.


Практичні завдання:

  1. Проведення експертизи щодо наукової і практичної

цінності документів.

  1. Оформлення справ.

  2. Складання описів справ структурних підрозділів.

  3. Складання зведених описів справ.


Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Практичне заняття № 32

Тема. Формування справ.

Мета: навчитись правильно формувати документи у справи.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:


 1. Норми та вимоги до формування справ.

 2. Підготовка документів до зберігання.

 3. Архівне зберігання та подальше використання документів, які знаходяться на зберіганні.Практичні завдання:

1. Сформувати у справи накази з основної діяльності.

2. Сформувати у справи накази з особового складу.
Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.
Практичне заняття № 33

Тема. Організація і проведення масових і службових ділових заходів.

Мета: навчитись організовувати наради, переговори прес-конференції та оформляти їх документаційне забезпечення.

Обладнання: зразки документів.
Теоретичні питання:


 1. Організація нарад, обговорень та документаційне забезпечення.

 2. Організація та проведення переговорів і їх документацій не забезпечення.

 3. Організація прес-конференцій та презентацій фірми.

 4. Організація конференцій, симпозіумів та виставок.


Практичні завдання:

 1. Оформлення зразка протоколу наради.

 2. Підготовка повідомлення на переговори.

 3. Вивчення інструкції учасника переговорів.

 4. Ведення протокольної частини переговорів, оформлення протоколу переговорів.

 5. Вивчення схеми проведення прес-конференції.

 6. Підготовка комплекту інформаційних матеріалів (для запрошених).

 7. Заповнення зразка заявки на участь у конференції, симпозіумі та виставці.

Література.

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/ Уклад.: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К.: «Довіра», 2007.- 687 с.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

4. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

5. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

6. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.


Список використаних джерел

1. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-07-01. – К.: Держстандарт України, 1994.

2. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994.

3. Беспянська Г.В. Діловодство. – Київ, 2004. – 63 с.

4. Беспянська Г.В. Діловодство, частина 2. - Київ, 2005. – 417 с.

5. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , К.: 2005. – 319 с.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.; 1998.

7. Коваль В.А. Культура ділового мовлення. – Київ, 1974.

8. Комова М.В. Діловодство. Друге видання/ Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів, Київ, «Алетра», «Тріада плюс». – 2007. – 220 с.

9. Кулініченко В.Л. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – К.; 1996.

10. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. – К.: Знання, 2000.

11. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. – Київ, 2004.

12. Молдаваков М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Либідь,1992.

13. Паламар Л.М. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1992.

14. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

15. Скібіцька Л. І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіцька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

16. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління: Навч. посіб. / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Ролгальський; За ред. Ф. Б. Рогальського. – К.: Вища шк., 2007. – 254 с.

17. Собчук В. С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 180 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал