Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка9/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Бурштинський торговельно-економічний коледж

Заснований 1 жовтня 1972 р., коли на базі відділу робітничого постачання Бурштинської ДРЕС Міністерства енергетики й електрифікації України був створений навчально-курсовий комбінат з підготовки кадрів для робітничих професій. У 1974 р. відбулася реорганізація у Професійне торгово-кулінарне училище. Підготовка робітничих кадрів здійснювалась для Управління відділів робітничого постачання системи Міненерго. Згодом, у 1986 р., училище передано до Комітету державної професійної освіти і отримало назву СПТУ № 20, у 1995 році перейменовано у ПТУ № 20, а у 2004 р. отримало статус вищого професійного училища торгівлі та ресторанного сервісу.

Визначним для навчального закладу став 2012 р., коли наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 692 училище було реорганізовано у Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Нині коледж –поліфункціональний навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, який здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – підготовка молодших спеціалістів та робітничих кадрів, де навчається понад 600 майбутніх фахівців.

Освітні послуги коледжу пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (Ліцензія Серія АЕ № 458597 від 05.08.2014р.) зі спеціальностей: виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність, ресторанне обслуговування, туристичне обслуговування. Поряд з цим традиційно здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (Ліцензія Серія АД № 073085 від 12.02.2013р.) за професіями: кухар, кухар-кондитер, кухар-офіціант, майстер ресторанного обслуговування, офіціант, бармен, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), контролер-касир, електромеханік торговельного та холодильного устаткування, оператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), агент з організації туризму, покоївка, адміністратор.

Студентам та учням, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, надаєтьсян повна загальна середня освіта (Свідоцтво про атестацію Серія ЗД ІІІ № 091486 від 07.03.2013р.). Враховуючи значну кількість випускників з високим розрядом, у 2014 р. коледж здійснив набір молодших спеціалістів зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за професією «Кухар» за скороченим терміном навчання.

Керівництвом коледжу визначені пріоритетні напрями подальшої діяльності: забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної роботи; впровадження сучасних педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій за програмою тренінг-курсу НАПН України; підвищення ефективності самостійної роботи студентів з використанням сучасних методів контролю перевірки і оцінки знань. Проведення цих та інших заходів щодо розвитку діяльності коледжу сприятиме перетворенню навчального закладу в базовий для Прикарпаття з підготовки конкурентоздатних спеціалістів та забезпечення ними галузей торгівлі, ресторанного та готельного господарства.

Формування контингенту студентів та учнів коледжу здійснювалося в межах ліцензованого обсягу згідно з обсягами державного замовлення на підготовку і випуск фахівців у 2014 р., затвердженого наказом МОН України від 9 липня 2014 р. № 808. Так, ліцензований обсяг прийому до коледжу у 2014 р. становив: 240 молодших спеціалістів, 330 осіб робітничих кадрів.

Для виконання запланованих обсягів прийому керівництво коледжу запровадило такі форми профорієнтаційної роботи: дні відкритих дверей, ярмарки професій; виставки творчих робіт студентів, учнів коледжу; проведення майстер-класу з різних спеціальностей, професій; зустрічі з випускниками коледжу, оголошення про умови прийому до коледжу та рекламний матеріал про життя і традиції коледжу через радіо, телебачення, пресу, Іnternet, сайт коледжу.

Одним із найважливіших показників роботи коледжу є його кадрове забезпечення. Станом на 1 квітня 2015 р. навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 74 педагогічних працівники, з них 39 викладачів та 25 майстрів виробничого навчання, у т.ч. 74 штатних. Навчальний заклад заохочує викладачів для здобуття другої вищої освіти, навчання в магістратурі та аспірантурі. Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію при Івано-Франківському інституті післядипломної педагогічної освіти та при Львівському науково-практичному центрі, 3 викладачі пройшли стажування на кафедрах КНТЕУ. Майже 20 викладачів мають нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «А.С.Макаренко», Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Одним із напрямків методичної роботи педколективу є створення навчальних посібників та навчальних підручників. У 2014 р. видано один підручник (В.С. Доцяк. «Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів»), один підручник перевидано (В.С. Доцяк  «Українська кухня: Для учнів професійно-технічних закладів освіти»). За період 2014-2015 навчального року викладачами було створено 20 навчальних посібників, понад 200 методичних вказівок, розробок і рекомендацій із запровадження в навчальний процес особистісно-розвивальних педагогічних технологій: портфоліо, проектного навчання, оцінювання складності навчальних дій учнів та студентів, професійно-орієнтованого навчання, колективної розумової діяльності, кейс-технологій, коучинг-технології та ін.

Вивчено та узагальнено педагогічний досвід 5 викладачів. Авторські проекти уроків та позаурочних заходів Н.В. Войкіної, Л.В. Стеренчак, О.Л. Рагулько друкуються у фаховому виданні Харківської видавничої групи «Основа». Викладач англійської мови Н.В. Войкіна є власником сертифікатів на право здійснювати професійне навчання англійською мовою у галузі туризму за семінарами Австро-Українського проекту з підвищення кваліфікації, а також сертифікатів учасника MACMILLAN. конференцій з міжнародного бізнесу та менеджменту агенції іноземних мов Н. Дячук.

Проблематика та методика, над якими працюють викладачі О.Л. Рагулько, Н. В. Войкіна, є практично значимими і активно впроваджуються в роботу навчально-виховного процесу навчальними закладами як інноваційні технології та є актуальними на сьогоднішній день.Творчі завдання стимулюють розвиток особистості, сприяють кращому засвоєнню знань, тож студенти коледжу є активними учасниками побідних заходів. Так, 27-29 березня 2013 р. команда коледжу взяла участь у VII Міжнародному фестивалі з кулінарного мистецтва та сервісу в Україні, яка змагалась в 11 номінаціях. У Арт-класі представлено роботи у 2 номінаціях: святковий торт (Бронзову нагороду здобула студентка групи 2 ККд-2 Т. Лесів); квіти з цукру, букети (срібну нагороду отримав студент групи ЗККд-2 Ю. Василик). У практичних змаганнях дипломи за 4 місяця отримали: Н. Касперська (сучасна кухня), Ю. Василик (ресторанні десерти), О. Харик (страва сучасної української кухні), Т. Лесів (золотий кондитер року). Команда юніорів у складі О. Харика, Ю. Бойко, О. Мазуркевич отримала бронзові нагороди у номінації SРТ 2 (командні змагання).

Основним завданням навчання і виховання сучасної молоді педагогічний колектив вважає фізичну підготовку студентів. Цьому сприяють спортивні гуртки, які працюють над підготовкою команди навчального закладу до участі у спартакіадах. Результатом їх роботи стало те, що студентка коледжу А. Левицька у складі збірної України з вільної боротьби здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2014 серед кадетів, який проходив в м. Самокове (Болгарія). З 15 по 20 липня 2014 р. у м. Сніна (Словаччина) А. Левицька здобула 5 місце на чемпіонаті світу з вільної боротьби серед кадеток.

Значних успіхів досягли вихованці коледжу під час проведення міжнародних конкурсів кулінарного мистецтва в м. Києві, Міжнародному конкурсі Карпатської мережі кулінарної спадщини для навчальних закладів Карпатських країн в м. Івано-Франківську.

Відповідно до Меморандуму між КНТЕУ і Технологічним освітнім інститутом центральної Македонії м. Серрес (Греція) з 2014 р. студенти коледжу проходять виробничу практику на підприємствах готельного господарства Греції. Вийшовши на міжнародний рівень співпраці, студенти коледжу виявили належний рівень професійних вмінь і навиків, проявили себе кваліфікованими, комунікабельними працелюбними працівниками (про що свідчать характеристики-рекомендації). З метою вдосконалення роботи міжнародної співпраці, в коледжі створено консультативну групу з підготовки студентів до проходження виробничої практики за кордоном.

Важливою подією для коледжу стало те, що 3 червня 2013 р. навчальний заклад відвідав ректор Київського національного торговельно-економічного університету А.А. Мазаракі, який ознайомився з матеріально-технічною базою, виступив перед трудовим колективом. Під час зустрічі відбувся діалог між ректором та педпрацівниками коледжу з питань здійснення освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою молодших спеціалістів, підвищення професійного рівня педпрацівників, видавничої діяльності авторів підручників та ін.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал